Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

01/05/2012

Globalny alert od Alexa Jonesa: Najbardziej drakońskie prawo przeciw netowi – CISPA

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:25

Globalny alert od Alexa Jonesa: Najbardziej drakońskie prawo przeciw netowi – CISPA

Advertisements

2 Comments

  1. […] w telewizorni? Która kanalia potrafi podsumować system szeroko i głęboko? A który drań wydał globalny alert o CISPA? Szczekają i plują na Alexa agenciury i obrzezani na […]

    Pingback by Alex Jones coraz skuteczniejszy | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 15/12/2013 @ 20:40

  2. […] agent on TV? Which wretch would summarize the system in depth and breadth? Which rotter issued a global alert on CISPA? Yet the cointelpro agents and brain-circumcised useful idiots bark and spit at […]

    Pingback by Alex Jones increasingly effective | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina — 01/01/2014 @ 12:10


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: