Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

07/03/2012

Nierozłączki GMO – Roundup

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:52

Nierozłączki GMO – Roundup

Piotr Bein 6.3.2012

Wg departamentu rolnictwa USA, GMO obejmuje już 80-90% zasiewów soji i kukurydzy w USA. W Am. Płn. koncerny GMO załatwiły sobie ustawę, na mocy której nie trzeba oznaczać żywności, że jest z GMO. W Australii trzeba produkt oznaczyć, jeśli zawiera ponad 1% GMO.

Do 40% ziarna produkowanego globalnie idzie na pasze. W USA 47% soji i 60% kukurydzy żywi bydło. Gdyby wypasać je na trawach (naturalne pożywienie bydła), mielibyśmy lepsze mięso przy mniejszym zużyciu energii. W ogóle retoryka ocalania ludzkości przez koncerny agrotechniki i bio-inżynierii jest lipna. Brytyjskie studium porównawcze od 1981 r. pokazuje, że eko-rolnictwo bije Agrobiznes wydajnością, zużyciem energii i chemii, konserwacją gleby, zdrowiem konsumenta i zatrudnieniem człowieka.

Ustawy za GMO obecnie przed Sejmem, sformułowano dla eliminacji nasion naturalnych. Z natury agresywniejsze, rośliny GMO zapylają naturalne poprzez wiatr i owady. Nawet mały ich udział w ogólnej puli, w końcu oznacza nieodwracalną dominację sztucznych gatunków, czego długoterminowe skutki na człowieka i środowisko są w najlepszym przypadku nieznane, a w najgorszym – tuszowane.

Roundup

Roundup to wiodący herbicyd od co najmniej 1980 r. W 2009 r. Monsanto miało tylko 10% dochodu z Roundup, z powodu konkurencji podobnego środka z Chin. Wraz z GMO zaprogramowanym na użycie z Roundup, Monsanto ciągnie 50% dochodu rocznie z tej trucizny. W Kanadzie wiele miast zakazało Roundup na terenach zielonych i w szczelinach utwardzonych nawierzchni. Roundup nie ma atestacji z Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA), a główny jego składnik (glyfosat), ma w skali EPA stosunkowo niską III klasę toksyczną. Ale poza glyfosatem trują złożone dodatki do Roundup, rozmaite charakterem i stężeniem. Co jakiś czas niezależna prasa donosi, np. ostatnio:

Roundup w rolnictwie doprowadził do mutacji chwastów nań odpornych (super-chwasty). Do 2010 r. rozpanoszyły się one na 120 mln ha areałów, których glebę na dodatek uszkodził Roundup. Super-chwasty w Australii, Argentynie, Brazylii, Chile, Europie i Płd. Afryce wymagają znacznie więcej oprysków niż zwykłe. Koncern wymiguje się: Gwarancje rolnicze na Roundup nie pokrywają fiaska kontroli populacji chwastów odpornych na [główny jego składnik] glyfosat. Czy to nie podobne do „gwarancji” scypionek Wielkiej Farmacji?

Monsanto produkuje też super-chwasty w laboratorium, programując genetycznie swe rolnicze gatunki GMO na odporność na Roundup (zasiewy tzw. Roundup Ready). Geny są opatentowane, rolnik musi zakupić i zastosować Roundup z danym zasiewem GMO. Pierwszym (1996) gatunkiem Roundup Ready była soja z laboratorium Monsanto, Agracetus w stanie Wisconsin. Teraz mamy do tego kukurydzę, rzepak (canola), buraka cukrowego, bawełnę, ryż… Pszenica i lucerna GMO są w stadium rozwoju. Uprawy roślin Roundup Ready zwiększają ilość kg Roundup na hektar.

Nakaz sądu USA na departament rolnictwa (USDA) zatrzymał sadzenie buraków cukrowych GMO w całym kraju do czasu sporządzenie raportu o wpływie na środowisko.

Bio-pestycydy Frankensteina

Genetycznie zmodyfikowany bio-pestycyd Bt z laboratoriów Monsanto wytworzył odporność w co najmniej 8 populacjach szkodników rolniczych. Niby Frankenstein, naukowcy próbują teraz zmodyfikować Bt, by zabijał zmutowane owady, mimo że wg testów Bt nie pomoże zwalczać super-owadów. Czy nie łatwiej powrócić do upraw indywidualnych i eko-rolnictwa? Tak właśnie wywnioskowali ww. naukowcy, sfrustrowani nadaremnymi próbami.

Advertisements

ISRAEL TO US: I’M OFF TO IRAN… YOU’D BETTER COME…!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:02

Dear Friends and Colleagues,

We are living a crucial moment right now.
The very grave crisis that is coming to a head over the US-Israeli-UK
decision of launching an unjustified unilateral military strike against Iran
may be just a few days away.
Here is an article published 6th March by RT: “Israel to US: I’m off to
Iran…  You’d better come…!”.
Link: http://rt.com/news/israel-military-strike-iran-957/
The more people that read this, the better so please share with friends and
colleagues…

Thank you and regards,

Adrian Salbuchi
http://www.asalbuchi.com.ar

‘Israel to US: I’m off to Iran… You’d better come…!’
Published: 6 March, 2012, 14:10
Edited: 6 March, 2012, 14:11

It seems Israel’s leadership considers that its strategic, military,
diplomatic and political ‘window of opportunity’ to make war against Iran is
fast closing.  Israeli and US leaders seem united in their strategic goal of
destroying Iran – as they were in destroying Iraq, Libya and Afghanistan –
but they’re also at loggerheads as to which tactical road to tread.   The US
prefers more economic and diplomatic pressure, coupled with continued covert
operations inside Syria until the Assad government collapses and then Iran
can be dealt with.   Israel favors unilateral all-out military attack
against Iran now.
Either way, this week may mark the final days of very intensive talks
between US leaders and Israeli leaders. Last week, Israel’s president Shimon
Peres and ultra-right Foreign Minister Avigdor Lieberman were in Washington
putting pressure on US authorities, calling for immediate military action
against Iran. Then, on Monday President Barack Obama welcomed Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu at the White House, reassuring him that “the
United States will always have Israel’s back” and that whilst the United
States “would prevent Iran from acquiring a nuclear weapon”, he added that,
“we do believe there is still a window that allows for a diplomatic
resolution to this issue.”
Still, tensions have been running high between the two countries. When US
General Martin Dempsey called for moderation over Iran, it earned him Mr.
Netanyahu’s accusation of being “a servant of Iran”.
Whatever finally happens, it will have to happen soon, because Israel, the
US and the UK are very much aware that like the proverbial boy that cried
“Wolf!” until nobody believed him anymore, they just cannot continue crying
“We’re gonna take out Iran over its nukes!” and then do nothing.
Last week’s meetings in the US were particularly important. They had
President Obama visiting for the Nth time the pro-Israel lobby AIPAC –
American Israeli Public Affairs Committee – an organization that wields
tremendous political, economic, financial, media and military leverage
inside the US. So much so that at times it seems that AIPAC and the
intricate network of pro-Zionist organizations it is part of, literally run
the country. For AIPAC is the key transmission system whereby Israeli
objectives and interests are imposed upon the US government, Congress and
its media; and they do this in no uncertain terms.
Anybody who dares criticize AIPAC will immediately be struck by its Olympian
bolts of lightning and branded an “Anti-Semite”, which is the very worst
thing that can happen to any politician, diplomat, military officer,
academic or journalist in the United States of America.
Among those hit by such Israeli lightning, are former president Jimmy
Carter, his National Security Advisor and Trilateral Commission ideologue
Zbigniew Brzezinski, and academics Stephen Walt of the Kennedy School at
Harvard University and John Mearsheimer of Chicago University.
Former president Carter wrote a book in 2006 called Palestine: Peace not
Apartheid in which he highlighted the glaring similarities of gross racial
injustice that exist between today’s Israeli ethnic cleansing in Palestine
and yesterday’s South African Apartheid. That got put him in AIPAC’s line of
fire.
In 2007 Professors Walt and Mearsheimer published a book, The Israel Lobby
and US Foreign Policy, focusing on the excessive clout and leverage that
pro-Israel lobby organizations like AIPAC have on US foreign policy, and
that earned them their share of Israeli ire.
The authors describe the Lobby as “a core consisting of organizations whose
declared purpose is to encourage the US government and the American public
to provide material aid to Israel and to support its government’s policies,
as well as influential individuals for whom these goals are also a top
priority”, adding that the “loose coalition that makes up the Lobby has
significant leverage over the Executive Branch”.
AIPAC, they say, has a veritable “stranglehold on the US Congress” due to
its “ability to reward legislators and congressional candidates who support
its agenda, and to punish those who challenge it.”
Considering that Zionism is basically a political ideology, the authors
explained that although “the bulk of the lobby is comprised of Jewish
Americans there are many American Jews who are not part of the lobby…which
also includes many Christian Zionists.”
Walt and Mearsheimer explained that “No lobby has managed to divert U.S.
Foreign Policy as far from what the American national interest would
otherwise suggest, while simultaneously convincing Americans that US and
Israeli interests are essentially identical…What sets the Israel Lobby
apart is its extraordinary effectiveness.”
They conclude that when the Lobby succeeds in shaping US policy in the
Middle East, then “Israel’s enemies get weakened or overthrown, Israel gets
a free hand with the Palestinians, and the United States does most of the
fighting, dying, rebuilding, and paying.”
Today, in what appear to be final talks between the US and Israel before war
is unleashed, Mr. Netanyahu emphasized that “Israel must have the ability to
defend itself, by itself, against any threat.” And then thanked president
Obama for affirming in his speech before AIPAC that, as he himself put it,
“Israel has the sovereign right to make its own decisions.” According to
Monday’s New York Times, Israeli officials interpreted this to mean that the
United States would not try to block a preemptive Israeli strike.
Will it be war, then? Let’s hope not, but very dark and heavy clouds have
certainly gathered on the horizon.
It may just be a coincidence, but interestingly, in recent years key foes of
Israel have been destroyed by the US and UK on dates that coincide with the
Jewish Festivity of Purim that falls every year on the 14th of the Hebrew
month of Adar. Based on the Old Testament Book of Esther, Purim celebrates
the slaughter of 75,000 enemies of the Jews throughout the Persia Empire
(modern Iran, of all places!)
Purim falls on a different date each year in our Western calendar: in 1991
it fell on 1st March (actually it started at sunset on 28th February) which
was the exact day the Bush I administration called victory in Iraq. In 2003,
Purim fell on 19th March which is when Bush II invaded Iraq. Last year it
again fell on 19th March, marking the first massive NATO attack on Libya.
This year Purim falls on 8th March. Will Israel and the US go into War Mode
this week?

Adrian Salbuchi for RT
Adrian Salbuchi is a political analyst, author, speaker and radio/TV
commentator in Argentina. http://www.asalbuchi.com.ar

Mądre i spółdzielcze

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:34

Mądre i spółdzielcze

Bardzo ciekawego wywiadu udzielił podkarpackiemu dziennikowi „Nowiny” prezes OSM w Jasienicy Rosielnej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza strategia tworzenia własnych punktów sprzedaży produktów zamiast wchodzenia do sieci handlowych.

Kazimierz Śnieżek, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu, opowiedział gazecie o kulisach działania przedsiębiorstwa. Gdy wiele firm średniej wielkości narzeka na zdominowanie obrotu produktami spożywczymi przez wielkie sieci handlowe, narzucające wytwórcom bardzo niekorzystne ceny dostaw i warunki płatności, stosunkowo niewielka spółdzielnia mleczarska poradziła sobie z tym problemem. Jak?

– „Dołożyliśmy do naszej działalności, która wcześniej obejmowała tylko skup i przetwórstwo, także handel hurtowy i detaliczny. W ten sposób zamykamy całe ogniwo od producenta po konsumenta. Dzięki temu mamy możliwość innego, samodzielnego gospodarzenia swoim towarem, a także większy wpływ na jego cenę. Kiedy tylko się produkuje, trzeba z ceny spuszczać, ponieważ chce zarobić także pośrednik. Podjęliśmy tylko współpracę z siecią Carrefour na terenie Podkarpacia. Nie odpowiadały nam warunki stawiane przez duże markety. Trzeba dla nich być najtańszym, zapłacić opłatę półkową itp. Policzyliśmy, że organizacja własnego handlu (firmowe sklepy, hurtownie) kosztują nas 3-5 proc., a przekazując towar innym do dalszego obrotu, tracilibyśmy 15 proc. Tak więc te 10 proc. z tego co wypracowaliśmy, zostaje w firmie” – wyjaśnia prezes Śnieżek.

OSM w Jasienicy jest warta uwagi także z innych względów. Na przykład dlatego, że część jej oferty stanowią produkty z surowców pochodzących od rolników ekologicznych. – „Mamy także surowiec ekologiczny, ponieważ współpracujemy z grupą ok. 50 ekologicznych gospodarstw w gminie Krempna. Taka produkcja opłaca się i rolnikom i nam. Za ekologiczne mleko płacimy 10 proc. więcej, ale też końcowy produkt jest droższy o 10-15 proc. W dodatku te produkty są w całej Polsce. Można je dostać we wszystkich sklepach z żywnością ekologiczną – obsługujemy i Kraków, i Poznań, i Toruń, i Białystok itd. W ofercie mamy ekologiczne masło, twaróg i mleko. Dostajemy też indywidualne zamówienia z Płocka, z Trójmiasta, »ekologię« kupują u nas tamtejsze restauracje”.

Ktoś powie: mrzonki. Czy to działa? Owszem. – „W 1990 roku zaczęliśmy na poziomie 25 mln zł obrotu i ok. 70 pracowników. W tej chwili mamy ok. 100 mln zł obrotu i ok. 230 zatrudnionych. 3-4-krotny wzrost”.

Uczmy się.

David Duke vs. Judeocentric Blitzer on CNN

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:00

Zionist Wolf Blitzer interviews Dr.David Duke on Israel

 

Blog at WordPress.com.