Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

29/02/2012

Spaprana żywność

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:01

„Sól przemysłowa w wędlinach” –  List do konsumentów i rolników

Teraz już wiesz jak to się robi. Ale nie wyobrażaj sobie, że tylko wędliny są traktowane w ten sposób; tysiące produktów przemysłu żywnościowego jest w podobny sposób zatruwane przez ludzi, których jedynym celem jest osiąganie zysku – nawet za cenę niszczenia zdrowia innych ludzi.

Fakt, że niejadalna, przemysłowa sól została wykryta w dużej ilości wędlin sprzedawanych w sklepach to tylko wierzchołek góry lodowej. Były już setki „skandali żywnościowych”, odsłaniających niemoralne zachowanie tych, którzy mają nasze życie w swoich rękach: dioksyny w mięsie i jajkach, arszenik w mleku, substancje przeciwdziałające zamarzaniu  wykryte w winie, syntetyczne barwniki w żółtkach jajek, mięso, do którego wstrzykiwana jest woda z solą, pieczywo niezawierające zboża…

Trzeba mieć na uwadze, że cała żywność wytwarzana w dużych ilościach dla sieci supermarketów jest opryskiwana toksycznymi truciznami zanim jeszcze zacznie być przetwarzana. Większość wieprzowiny i mięsa kurczaków to mięso zwierząt hodowanych  w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych w neonowe oświetlenie, bez dostępu do światła dziennego i naturalnych pastwisk. Te zwierzęta są karmione paszą  z genetycznie modyfikowanej soi i kukurydzy, „wzbogaconą” o antybiotyki, zapobiegające rozwojowi infekcji.

Większość naszego mleka pochodzi od krów zepchniętych do granicy swoich możliwości produkcyjnych przez dietę wysokobiałkową zupełnie nieodpowiednią dla przeżuwaczy. Cierpią nieprzerwanie na zapalenia wymion i kulawiznę, które są leczone dużymi dawkami antybiotyków. Zazwyczaj są one poddawane ubojowi po zaledwie trzech latach laktacji z powodu spadku produktywności. Więc pomyśl jeszcze raz o żywności.

Jedyną szansą na spożywanie prawdziwego jedzenia jest jego samodzielna uprawa  lub kupowanie    żywności produkowanej lokalnie przez odpowiedzialnych rolników (zazwyczaj gospodarstwa rodzinne), które nie używają trujących oprysków i traktują swoje zwierzęta z szacunkiem.

Twoje zdrowie jest twoim największym skarbem. Nie zmarnuj go przez żywność, która zabija – nawet jeśli robi to powoli.

Aby uzyskać pełny obraz zobacz film “List do konsumentów i rolników” http://youtu.be/gXxuSx7K9h0

Pozdrawiamy
Jadwiga Łopata i Julian Rose,
w imieniu Koalicji „Polska Wolna od GMO” i Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi

==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
http://www.icppc.pl  http://www.gmo.icppc.pl  http://www.eko-cel.pl

Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów”, autor: Julian Rose http://www.renesans21.pl

Advertisements

ALARM! GMO i dodatki do żywności

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:32

ALARM!
Szanowni Państwo,

1. Mamy małe zwycięstwo. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie propozycji ustawy o nasiennictwie przedstawionej przez Pana Prezydenta. Kluby Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiedziały się przeciwko tej wersji ustawy domagając się jej odrzucenia lub wprowadzenia koniecznych zmian, które ją uszczelnią/nie dopuszczą upraw GMO w Polsce. Wielu posłów powoływało się na materiały, które otrzymali od nas, domagali się szerokich i prawdziwych konsultacji społecznych oraz wykorzystania narzędzi prawnych istniejących w UE w celu wprowadzenia zakazu upraw GMO. JEST WIĘC TERAZ NIEZWYKŁA SZANSA NA WYMUSZENIE TAKIEGO ZAKAZU.
Konieczna jest mobilizacja i zwiększenie nacisku na posłów bowiem głosowanie nad wyżej wspomnianą ustawą będzie już w piątek.

PROSIMY O POMOC:
PODPISUJCIE I NAGŁAŚNIAJCIE PETYCJĘ O ZAKAZ UPRAW GMO KTÓRA JEST NA:
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/
Piszcie i dzwońcie do swoich posłów w tej sprawie.
Adresy posłów: http://icppc.pl/stanowiska/category/e-maile-poslow/
W treści wystarczy jak napiszecie po prostu: „Domagamy się jasnego zakazu upraw GMO!”

2. „Sól przemysłowa w wędlinach” –  List do konsumentów i rolników

Teraz już wiesz jak to się robi. Ale nie wyobrażaj sobie, że tylko wędliny są traktowane w ten sposób; tysiące produktów przemysłu żywnościowego jest w podobny sposób zatruwane przez ludzi, których jedynym celem jest osiąganie zysku – nawet za cenę niszczenia zdrowia innych ludzi.

Fakt, że niejadalna, przemysłowa sól została wykryta w dużej ilości wędlin sprzedawanych w sklepach to tylko wierzchołek góry lodowej. Były już setki „skandali żywnościowych”, odsłaniających niemoralne zachowanie tych, którzy mają nasze życie w swoich rękach: dioksyny w mięsie i jajkach, arszenik w mleku, substancje przeciwdziałające zamarzaniu  wykryte w winie, syntetyczne barwniki w żółtkach jajek, mięso, do którego wstrzykiwana jest woda z solą, pieczywo niezawierające zboża…

Trzeba mieć na uwadze, że cała żywność wytwarzana w dużych ilościach dla sieci supermarketów jest opryskiwana toksycznymi truciznami zanim jeszcze zacznie być przetwarzana. Większość wieprzowiny i mięsa kurczaków to mięso zwierząt hodowanych  w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych w neonowe oświetlenie, bez dostępu do światła dziennego i naturalnych pastwisk. Te zwierzęta są karmione paszą  z genetycznie modyfikowanej soi i kukurydzy, „wzbogaconą” o antybiotyki, zapobiegające rozwojowi infekcji.

Większość naszego mleka pochodzi od krów zepchniętych do granicy swoich możliwości produkcyjnych przez dietę wysokobiałkową zupełnie nieodpowiednią dla przeżuwaczy. Cierpią nieprzerwanie na zapalenia wymion i kulawiznę, które są leczone dużymi dawkami antybiotyków. Zazwyczaj są one poddawane ubojowi po zaledwie trzech latach laktacji z powodu spadku produktywności. Więc pomyśl jeszcze raz o żywności.

Jedyną szansą na spożywanie prawdziwego jedzenia jest jego samodzielna uprawa  lub kupowanie    żywności produkowanej lokalnie przez odpowiedzialnych rolników (zazwyczaj gospodarstwa rodzinne), które nie używają trujących oprysków i traktują swoje zwierzęta z szacunkiem.

Twoje zdrowie jest twoim największym skarbem. Nie zmarnuj go przez żywność, która zabija – nawet jeśli robi to powoli.

Aby uzyskać pełny obraz zobacz film “List do konsumentów i rolników” http://youtu.be/gXxuSx7K9h0

Pozdrawiamy
Jadwiga Łopata i Julian Rose,
w imieniu Koalicji „Polska Wolna od GMO” i Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi

==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
http://www.icppc.pl  http://www.gmo.icppc.pl  http://www.eko-cel.pl

Inauguration of European Jewish Parliament / Inauguracja Żydowskiego Parlamentu Europejskiego

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:06

Opening speech of MEP Antonyia Parvanova at inaugural session of first European Jewish Parliament in Brussels

…………………….

Polish / Po polsku

Pierwsza sesja Żydowskiego Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Przemówienie inauguracyjne z 16 lutego Antonii Parwanowej [członek Parlamentu Europejskiego]
17.02.2012
foto

Haverim, Haverot. Panie i Panowie, szanowni goście

Jestem dumna i zaszczycona stając dzisiaj przed wami, otwierając historyczne spotkanie, które oznacza przyszłość Żydów w Europie i poza nią. Faktycznie po raz pierwszy zebraliśmy w tej sali przedstawicieli organizacji reprezentujących ponad 3,5 mln żydowskich obywateli na całym naszym kontynencie.

Pozwolę sobie również powitać kierownictwo Konferencji Przewodniczących Głównych Amerykańskich Organizacji Żydowskich, których mamy przyjemność dzisiaj gościć w Parlamencie Europejskim. Jak wiecie, dialog pomiędzy kierownictwem amerykańskiego i europejskiego żydostwa będzie pierwszym punktem tego spotkania, i mam nadzieję, że będziemy mieć owocną i wzbogacającą dyskusję.

Patrząc na zgromadzonych, pozwólcie przywołać historyczną paralelę, o której wspomniał mi kilka dni temu mój dobry przyjaciel (on jest na tej sali …), w nawiązaniu do Parsza Yitro z ostatniego tygodnia. 3324 lat temu, ponad 3 mln Izraelitów zebrało na górze Synaj, i za pośrednictwem Mojżesza otrzymali 10 przykazań. O tym wydarzeniu jest mowa w Torze i wyjaśnił je Rashi, wiodący komentator, który żył w Europie 900 lat temu, kiedy wszyscy ci ludzie rozbili obóz “jako jeden mąż o jednym sercu” – keish ehad belev ehad.

Po raz pierwszy w historii, europejski naród żydowski stawia się dziś jak jeden mąż, czy powinnam powiedzieć jedno zgromadzenie zebrane w jednej sprawie. To prawdziwy zaszczyt, że otwieram to spotkanie, które będzie pierwszym i inauguracyjnym posiedzeniem Żydowskiego Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczy 120 wybranych członków, pochodzących z 40 krajów europejskich. Istnienie Europejskiej Wspólnoty mówiącej jednym i tym samym głosem, z pewnością będzie najbardziej wartościowe dla wielu europejskich debat, w których jej udział jest oczekiwany i potrzebny.

I to chyba nie jest przypadkiem, że w tym tygodniu czyta się Parasha Mishpatim, określający prawa i zasady społeczeństwa, i który stanowi kolejny ważny i zdecydowany krok dla Wspólnoty. Posiadanie zasad i praw nie tylko służy integracji i spójności grupy, ale także chroni i mobilizuje każdego człowieka. Wierzę, że nowo utworzony Żydowski Parlament Europejski będzie głosem reprezentującym i mobilizującym społeczność żydowską w Europie.

Jesteśmy tu dziś w Parlamencie Europejskim, domu który zawsze był symbolem pokoju, tolerancji i wspólnej przyszłości. Oczywiście, jest jeszcze długa droga, zanim się wzmocni naszą Unię Europejską, ale kontynent zebrał się ponad 50 lat temu uznając wartości, które nadal muszą być zachowywane. Ekstremizm, rasizm, nietolerancja i antysemityzm nie mają miejsca w Europie, a ten dom będzie stał na straży praw i ochrony każdego obywatela Europy.

Dlatego mam szczególny honor w otwarciu tego spotkania, jako członek Parlamentu Europejskiego. Europejska rodzina żydowska – albo Mishpaha – spotyka się dziś w domu europejskiej rodziny. Siłą napędową w rodzinie zawsze są debaty i dyskusje – i czasem mogą być różnice zdań. Ale jestem pewna, że Europejski Parlament Żydowski będzie silnym głosem, który pozytywnie przyczyni się do europejskiego rozwoju. Życzę Państwu owocnych obrad, życzę skutecznych rezultatów, i życzę wielkiego sukcesu.

Pozwolę sobie zakończyć błogosławieństwem tradycyjnie wymawianym przy specjalnych okazjach. Jako kobieta, czuję się uprzywilejowana to powiedzieć przed wami, jako mówią Żydówki kiedy zapalają świątecznego świece:
Zapalam świecę, symbol pokoju. Zapalam świecę na tym zgromadzeniu i pierwszej sesji Żydowskiego Parlamentu Europejskiego.

She eheyanu. Ve Ki manu. Vehijianu lazmán azé.
Mazel Tov!

Dokształć się szybko o ludobójczym GMO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:04

Rozpowszechnianie GMO to ludobójstwo

Podpisz petycję

Wyślij list do Sejmu – lista e-adresów posłów

List Grypa666 do Sejmu:

Panie Pośle / Pani Posłanko,

Planowane rozpowszechnianie GMO w Polsce podchodzi pod konwencję ONZ ws. ludobójstwa. Wobec skutków żywności GMO na zdrowie i życie, Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) tej konwencji stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd RP.

Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa

………………….

Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

Leszek: przecież to niemożliwe. Gdyby Pan Premier i Pan Prezydent o tym wiedzieli, to na pewno by na to nie pozwolili! To jakaś PIS-owska zagrywka.

Zbigniew Romański: Nasz Prezydent, otrzymał od Prof.Katarzyny Lisowskiej, która jest niezależnym /od jakiejkolwiek korporacji/ naukowcem i  ekspertem , wyczerpujący raport 700 stron o GMO i jego szkodliwości dla Polski. Jadwiga Łopata z Fundacji – http://www.icppc.pl,  /na filmie, który oglądaleś, czyta tekst / wraz z sir Julianem Rose /Anglikiem-polskim patriotą/, od kilku lat piszą do ministerstwa rolnictwa petycje -STOP GMO w PL , pod którymi podpisują się tysiące Polaków – może nawet setki tysięcy. Katarzyna Lisowska, kiedyś zainspirowała mnie do przeczytania książki “Świat wg MONSANTO”, a wcześniej mi napisała, ze nie czytała dotąd tak pasjonującego “horroru”. Dobrze, ze jest “demokracja”, bo inaczej ta książka nie mogłaby się ukazać na całym świecie a w Polsce szczególnie. Korporacja ponadnarodowa MONSANTO, przy pomocy ogromnych pieniędzy jest w stanie b.skutecznie oddziaływać na polityków i naukowców, którzy się im sprzedają, za duże pieniądze. Większość polityków i naukowców, na całym świecie /także w Polsce/ za duże pieniądze zrobi wszystko, manipulując wiedza i okłamując innych ludzi “gdzie jest prawda”. Politycy, to są “biznesmeni”, którzy podczas swojej kadencji, mogą zarobić ogromne pieniądze,gdy będą współpracować z takimi właśnie korporacjami jak MONSANTO. Wykorzystują więc możliwości jakie stawrza im system kapitalistyczny oparty na doktrynie : “więcej-lepiej-taniej”, “po trupach do celu”, “po nas może być nawet potop”, itp.,itp.
Jadzia Łopata  / Wiceprezes Fundacji http://www.icppc.pl – nie nalezy do zadnej partii! Julian Rose jest angielskim rolnikiem i ekologiem, ktorego ksiaze Karol b.ceni . Nie nalezy do PIS-u! Marek Podlecki jest dziennikarzem i filmowcem, pracował przez 15 lat w amerykanskiej telewizji.Nie nalezy do PiS-u ani do żadnej innej partii! Katarzyna Lisowaka , naukowiec w randze profesora, nie wiem czy nalezy do jakieś partii ? Na pewno jest uczciwym naukowcem i polską patriotką, która dostarczyła naszemu prezydentowi rzetelną wiedzę nt GMO!

Dokształć się szybko o GMO:

Interwencje w katastrofy naturalne (?) i wojny domowe (?)

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:10

Interwencje w katastrofy naturalne (?) i wojny domowe (?)

Piotr Bein 1.3.2012

Wg studium z Instytutu Badań Konfliktów Międzynarodowych w Heidelbergu, ub. rok pobił rekord liczby wojen od II wś., a państwa NATO, w tym Niemcy, są agresorami w większości przypadków, albo podżegają miejscowe grupy. Konflikty koncentrują się w świecie arabskim i Afryce Subsaharyjskiej, gdzie Zachód podobno ma interesy geostrategiczne i szuka zasobów naturalnych. Zachód ma największe w świecie budżety wojskowe i jest największym eksporterem sprzętu wojennego, który dostarcza członkom i sojusznikom NATO. Przyjrzyjmy się niektórym konfliktom “Zachodu”.

Każdy pretekst dobry

Udając, że Birma odmówiła przyjęcia warunków zachodniej pomocy humanitarnej, Niemcy wykorzystały cyklon Nargis (maj 2008) na atak na prawo międzynarodowe. Za niemieckej prezydentury w UE (2007), Unia zażądała, by kraje Azji Płd.-Wsch. w tym Birma, zgodziły się na militarne interwencje UE. Oficjalnie, transport chiński przez Birmę do O. Indyjskiego powinien wspierać handel z Europą i Bliskim Wsch., ale zważywszy kampanię anty-chińską w Tybecie, chodzi raczej o geostrategię kompleksu jot.

„Pozarządowa” organizacja niemiecka, Friedrich Naumann Foundation związana z partią  FDP, odegrała decydującą rolę w anty-chińskich „protestach” w Tybecie wzdłuż trasy znicza Olimpiady Pekińskiej. Mendia niemieckie włączyły się, histerycznie donosząc o pogromach nietybetańskiej ludności w Zach. Chinach, w tym muzułmanów, przez gangi tybetańskie. „Niemiecka” kampania pro-tybetańska powstała we współpracy z departamentem stanu USA i samozwańczym rządem uchodźczym Tybetu. Udział wzięła podsekretarz stanu i specjalny koordynator ds. Tybetu, Paula Dobriansky: Panią Dobriansky uważa się za członka wewn. koła neo-konserwatystów w administracji Busha; jest ona twrdzielem zdolnym narzucać politykę.

Inni też wykorzystują „kryzysy“ do rozmieszczania wojsk. Po “humanitarnej interwencji“ kompelsku jot w Jugosławii (1999) – opracowanej przez „amerykańskich“ neokonów, ukutej przez „francuskich“ filozofów, podżeganych przez „niemieckich“ Zielonych i nawet ocalałego z Holokaustu w Warszawie, niby w celu zapobieżenia nieistniejącym czystkom etnicznym na Albańczykach kosowskich – Pentagon założył bazę Camp Bondsteel, niepytając Serbii, suwerena Kosowa. Siły niosące pokój z ONZ i NATOzakorzeniły się w Kosowie, podobnie jak przedtem w Bośni. Bondsteel wbrew propagandzie nie chroni żadnych rurociągów USA; najbliższy przebiega zdala od Kosowa przez Republikę Macedonii, gdzie Pentagon rozlokował swe siły już wcześniej.

Po tsunami w Azji Płd.-Wsch. 26.12.2004 r. USA i Australia szybko wprowadziły swe wojska i założyły bazy w strefie katastrofy. Okręty marynarki USA czekały już przed tsunami, z załogami niezwykle licznymi. Wstrząs przed tsunami wyglądał bardziej na wybuch atomowy niż na poślizg podmorskiej płyty tektonicznej, a mendia zafałszowały informacje o epicentrum.

Trzęsienia, tsunami i Stuxnet

Również inne katastrofy mógł spowodować człowiek. Istnieją techniki wpływu na pogodę i wyzwalania trzęsień ziemii i tsunami (np. HAARP, atomówki w rowach tektonicznych). Podczas huraganu Katrina (2005), być może rozmyślnie zniszczono zapory przeciwzalewowe w Nowym Orleanie, by była katastrofalna powódź. Przed zalaniem, mieszkańcy miasta raportowali eksplozje. Wg pracownika Gwardii Narodowej, zmuszono go do złożenia przysięgi milczenia po tym, gdy znalazł ślady środka wybuchowego na miejscu wyrwy. Poza tym można istniejącymi metodami wzmocnić huragan jak Katrina.

Przywódca NATO, zbrojnego ramienia kompleksu jot, Pentagon tak zarządził „humanitarną pacyfikacją” Haiti po katastrofalnym trzęsieniu ziemi (2010, wywołanym przez HAARP?), że nie poszła tam, gdzie trzeba ani kiedy trzeba.

Tsunami (11.3.2011) zabiło dziesiątki tys. Japończyków i zniszczyło miasta nadbrzeżne i infrastrukturę, po czym wynikła katastrofa nuklearna Fukuszima-Daiiczi, kilka razy Setki izotopów, w tym śmiercionośne pluton i uran, skaziły Japonię, Pacyfik i globalną atmosferę. Ekstrapolując z szacunków dla Czarnobyla (million zgonów na raka w Europie tylko w ciągu pierwszych 20 lat), Fukuszima może pociągnąć w podobnym okresie kilka mln ofiar na raka. Niezależni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, oczekując na dane.

Niektórzy podejrzewają w Fukuszimie wirus Stuxnet produkcji USA-Izrael, wprowadzony do systemu sterowania siłownią, przy czym trzęsienie i tsunami byłyby przykrywką.[1] Mendia przesadziły skalę trzęsienia, które wygląda na sztuczne. Tsunami rzekomo obezwładniło wszelkie zasilanie Fukuszimy w prąd, w tym zasilanie systemów bezpieczeństwa w prąd stały i zmienny, co doprowadziło do stopienia rdzeni reaktorów i poważnych udszkodzeń basenów ze zużytym paliwem. Tymczasem podobne zalanie Fukuszima-Daiini przez tsunami nie zniszczyło siłowni katastrofalnie.

Obok ukarania Japonii za poparcie suwerennej Palestyny i oferty wzbogacania uranu dla Iranu, czy pogrążenia silnej gospodarczo Japonii za jakieś próby wyłamania się spod dyktatu banksterskiego, motyw kompeksu jot w 11 III nie jest jasny. Możliwy zaś jest szantaż dalszymi tsunami poprzez atomówki rozlokowane w rowach tektonicznych k. Japonii. W każdym razie, oskarżenie izraelskiej formy ochroniarskiej o podłożenie Stuxneta wygląda mocno. Dla kompleksu nie ma limitu ofiar cywilnych, jak widać np. z 11 IX.

Są powody przypuszczać, że Mosad rozmieścił po świecie ładunki nuklearne, by szantażować rządy nieposłuszne kompleksowi. Autor tej hipotezy, Jim Stone jest obecnie śmiertelnie prześladowany i musiał się ukryć, co dodaje wiarygodności jego twierdzeniom nie do wiary.

Interwencje na Purim

Wkrótce po 11 IX, religijni ideolodzy kompleksu jot, rabinat lubawiczerów „przepowiedzaił” atak na Irak co do dnia, choć ich rabin zrobił to już 10 lat wcześniej – na judaistyczne święto Purim. Magazyn lubawiczerów Emes News (24.10.2001) pisał, że chociaż media nie przewidują tego, a departament stanu zaprzecza planom inwazji na Irak, to koła zbliżone do rabina lubawiczerów znają jego przekonanie o inwazji. IsraelNN (26.3.2003) naświetlił zbieżność daty ataku na Irak z naukami mędrców judaizmu: Żydzi są aktorami głównymi, goje grają role wspierające, a zło wykonują statyści i scenografia tła; Bóg stworzył świat dla Żydów i naszą odpowiedzialnością jest wdrożyć Torę.

Pentagon sterowany przez kompleks jot znajdzie byle pretekst do podbijania, czy to wojną otwartą czy skrytą wojną Brzezinski’ego, ogłoszoną w inauguracji Obamy jako preferowana. Clinton, Sarkozy i in. lokaje kompleksu w „demokratycznym świecie“ klaskali, gdy kompleks mordował Libię w 2011 r., zabijając rzędy wielkości więcej cywili niż próba generalna takich operacji globalnie: naloty na Jugosławię w 1999 r. Zgraja rozmaitych bandytów zwerbowanych przez kompleks, wraz ze spec-siłami i bombowcami NATO (dokładnie jak na Bałkanach l. 1990-ych) pokonała kilka mln Libijczyków wiernych swej suwerenności i Kadafiemu. Przynajmniej w Libii motyw „interwencji” jest jasny: Kadafi chciał niezależności gospodarczej i finansowej od banksterow i globalistów – dla Libii i znacznej części Afryki.

Libia i in. miejsca Rewolucji Arabskich nakładają się na plan plan Wielkiego Izraela. Żeby przeżyć, Izrael musi (1) stać się regionalnym mocarstwem imperialnym i (2) musi doprowadzić do podziału całego regionu na państewka poprzez robijanie wszystkich istniejących państw arabskich. Jak małe mają być państewka, zależeć będzie od etnicznej lub sekciarskiej kompozycji każdego z nich. Toteż syjoniści mają nadzieję utworzyć z satelitów Izraela państwa sekciarskie, na ironię, źródło jego moralnej legitymizacji.

„Rewolucje” wybuchały w Afryce Płn. in a Bliskim Wsch., a marynarki państw NATO spieszyły ewakuować ich obywateli. Iran, biblijny obiekt nienawiści wyrażanej do dziś w Purim, pozostaje względnie niepodatny na kolorowe i twitterowe rewolucje i na Wojnę Rozszczepiającą Mosadu. Przy ograniczonych zasobach wosjskowych Izraela, narzędzi ate wydają się idealne do sekciarskego dzielenia sąsiadów i dalszych satelitów Izraela. Iran zaś wymaga innej metody: pogróżki wojny nuklearnej USA-NATO-Izraela, przeplatane histerią o programie iranskiej broni atomowej (bzdura wg wszystkich kilkunastu agencji wywiadowczych USA i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej).

Purim w br. przypada na 7-8 marca…

Globalny policjant

Pentagon widział okazję do interwencji nawet w ociepleniu klimatu. W stylu proppagandy militarystycznej, Observer grubo przesadził dobrze znaną publicznie informację, jakoby przeciekła z Waszyngtonu. Ale prasa brytyjska kompleksu jot bujała też skrajnymi kłamstwami islamistów przeciw Serbom… Mimo zapewnień Cheney’ego o wojnach bez końca, Pentagon niechcący pokazał lęk, że wojna z terrorem skończy się: Zagrożenie stabilności globalnej [przez zmianę klimatu] ogromnie przewyższa zagrożenie terroryzmem. Analitycy Pentagon snują wizje wojen nuklearnych o zasoby spalone mega-suszami oraz głodu i rozruchów na całym świecie, wymagających interwencji humanitarnych.

Nowa Strategia NATO (20.11.2010) dowodzi, że Pakt stał się narzędziem hegemonii globalnej. Sojusz pozostaje niezbędnym źródlem stabilności w nieprzewidywalnym świecie trapionym przez terroryzm (zagrożenie bezpośrednie, jakby nie wykreowały go panstwa NATO), przemyt broni, narkotyków i ludzi, piractwo i cyber-ataki przez obce wojska i wywiady, zorganizowanych przestępców, grupy terrorystyczne i skrajne (jakby armie a nie specjalna policja i komanda, mogły z tym wszystkim walczyć, a taki protektorat NATO, Kosowo pozostaje gniazdem tych zbrodni). Nowe, ekologiczne przyczyny wojen NATO: ww. zmiana klimatu, zagrożenie zdrowia (np. „pandemia“ H1N1 w 2009, kiedy armie NATO miały zmuszać ludność do niesprawdzonych, szkodliwych szczepień), jak rownież brak wody i wzrastające potrzeby energetyczne oraz zabezpieczenie dostaw energii.

Opracowana przez zepsół pod Madeleine Albright-Korbelową, naczelną dyplomatką kompleksu jot ds. humanitarnego bombardowania Jugosławii (Sojusz jest mocno zobowiązany celom i zasadom Karty ONZ i Traktatowi Waszyngtońskiemu, który zapewnia pierwszorzędną rolę Rady Bezpieczeństwa w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego), nowa strategia NATO głosi, że członkowie NATO tworzą unikalną społeczność wartości, oddaną zasadom wolności indywidualnej, demokracji, praw człowieka i litery prawa oraz obliguje ich do dalszego opracowania doktryny i zdolności militarnych dla działań ekspedycyjnych. Takich jak Libia 4 mies. później?

Dokładnie w Purim (19.3.2011), USA, W. Brytania i Francja rozpoczęły interwencję w Libii, by wdrożyć rezolucję RB ONZ  nr 1973 w reakcji na wojnę domową w Libii. Początkowa koalicja 10 państw urosła do 19 członków NATO i związanych. Niemcy wycofały swe siły z działań NATO przeciw Libii, lecz zwiększyły je w Afganistanie, by zwolnić tamtejsze siły in. państw.

W 1-ym tyg. ataku na Libię, Rada Stosunków Zagranicznych (CFR), której członkowie dają kierunek polityce USA i globalnej kompleksu jot także w Komisji Trójstronnej i Grupie Bilderberga, uzasadniła interwencję polityką ONZ z 2005 r. – odpowiedzialnością za ochronę: prawnie, moralnie, politycznie i wojskowo ma ona tylko jedną rację: ochrona ludności kraju. Odzwierciedla to rację kompleksu w interwencjach bałkańskich. W obu przypadkach, NATO odpowiada za śmierć większej liczby cywili, niż zginęłoby bez interwencji. Ekspert CFR: Zastosowanie normy odpowiedzialności za ochronę musi znaczyć selektywność i niespójność, zważywszy interesy narodowe związane z […] kalkulacjami in. głównych mocarstw zaanagażowanych w te sytuacje.


Pozostawili nam tylko bunt

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:37

Jerzy Przystawa, 23 lutego 2012

Rozbiła się nad Polską bania z referendami i słowo referendum pojawia się dzisiaj w mediach nawet może częściej niż tragedia malutkiej Magdy z Sosnowca. Do referendum w sprawie wieku emerytalnego przygotowuje się NSZZ Solidarność pod wodzą p. Piotra Dudy, który już jakiś czas temu ogłosił, że związek zebrał ponad milion podpisów pod odpowiednim wnioskiem.

Do podobnej akcji nawołuje Leszek Miller, już prawie milion internautów podpisało się z żądaniem referendum o “Acta”, pod referendum ma pójść sprawa leków refundowanych. Referendum, referendum rozlega się od Bałtyku do Karpat. Tą samą drogą chcieliby też pójść i niektórzy zwolennicy zmiany ordynacji do Sejmu i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Budzą się z letargu Polacy i chcą skorzystać ze swoich uprawnień suwerena, zapisanych w Konstytucji i narzucić panującej władzy rozstrzygnięcia, które jej się z różnych powodów nie podobają.

Wszystkie te akcje obywatelskie bardzo by mi się podobały i chętnie bym się w nie włączył, gdyby nie świadomość pewnej przykrej okoliczności z nimi związanej. Przykrość ta polega na tym, że w odróżnieniu od krajów, w których demokracja nie jest tylko hasłem wypisywanym na sztandarach, wbrew konstytucyjnym zapisom, Polacy nie mają de facto prawa do przeprowadzenia referendum bez uprzejmej zgody klasy panującej, posiadającej swoich plenipotentów w Sejmie, który się nazywa Sejmem Rzeczypospolitej. Obywatele polscy, bez względu na to ile by milionów podpisów pod swoimi wnioskami referendalnymi nie zebrali, mają prawo jedynie przedstawić je pod rozwagę zasiadającym w Sejmie łaskawcom, a ci, w zależności od swojego humoru, mogą się zgodzić albo nie. I od tego nie ma odwołania, a jeśli się nie zgodzą, to wszystkie te podpisy nadają się wyłącznie na palenisko, albo do przepuszczenia przez wspaniałą sejmową niszczarkę o wielkiej wydajności. Inaczej mówiąc, po wykonaniu wielkiej pracy jaką niewątpliwie jest zebranie co najmniej pół miliona ważnych podpisów, mogą jedynie BŁAGAĆ sejmowych karbowych, żeby zechcieli się z tym materiałem zapoznać i, ewentualnie, ogłosić referendum.

Dobitny przykład tego, gdzie łaskawcy mają swój naród, otrzymaliśmy wszyscy w 2005 roku, gdy po akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum “4 razy TAK” – którą to akcję Donald Tusk określił jako największą akcję polityczną w Polsce od 1989 roku – zebrane podpisy, bez jakiejkolwiek dyskusji w Sejmie, zostały zniszczone, co pięknie udokumentował Tomasz Sekielski w filmie Władcy marionetek. Nikt nie może mieć wątpliwości, że zdaniem reżysera, marionetki to my wszyscy, Polacy, a którzy to są nasi władcy to dokładnie nie wiadomo i pozostawione jest domyślności widzów. Dziennikarz tygodnika “Nie”, pisząc o tej sprawie, zatytułował swój tekst brutalnie, ale adekwatnie: Osrali prawie milion Polaków. Nie godząc się ze sprowadzeniem obywateli do roli marionetek, Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego “JOW” złożyło w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ponadto złożyło w Prokuraturze Generalnej RP powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieustalonych bliżej łaskawców sejmowych. Niestety, wszystkie te europejskie trybunały, prokuratury i sądy nie zostały utworzone, żeby bronić i przestrzegać praw obywateli, tylko przywilejów władzy. Europejski Trybunał skargę odrzucił bez uzasadnienia, podobnie postąpił Prokurator Generalny, a w ślad za nim niezawisły Sąd Rzeczypospolitej, który nie dopatrzył się niczego niewłaściwego w postępowaniu naszych jaśnie panów.

Nie jest to jedyny przykład brutalnego pogwałcenia praw konstytucyjnego Suwerena, jakim według Konstytucji jest podobno Naród Polski. Pamiętamy inny przykład zebrania ponad miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wprowadzenia do kalendarza Święta Trzech Króli. Z inicjatywy prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego zebrano ponad milion podpisów pod tym wnioskiem, ale Sejm zrobił to samo, co tak ładnie i skrótowo ujął dziennikarz “Nie”. No, ale później Święto Trzech Króli zostało wpisane w kalendarz, co ilustruje dobitnie jak te marionetki polskie są przez swoich władców traktowane. Im przecież wszystko jedno, czy mamy w Trzech Króli dzień wolny, czy też nie, im tylko zależy na tym, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, kto tu panem, a kto proszalnym dziadem. Po pokazaniu nam gdzie nasze miejsce, jako prawdziwie łaskawe paniska, zafundowali nam dodatkowy dzień wolny od pracy!

Powyższa argumentacja odnosi się, mutatis mutandis, i do tzw. Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Również i w tym przypadku nie ma znaczenia wola obywateli, lecz cała ta inicjatywa, to jedynie poparty co najmniej stoma tysiącami podpisów list proszalny do Jasnego Pana Marszałka Sejmu, żeby zechciał się zgodzić na (1) powołanie komitetu tej OIU, (2) wyznaczył łaskawie termin, w którym zebrane mają być podpisy, a potem (3) zechciał przedstawić to Sejmowi, który przyjmie lub odrzuci.

W ten sposób nasze jaśniepaństwo zagwarantowało sobie wszelką władzę i pozbawiło nominalnego Suwerena, jakim winien być Naród Polski, jakichkolwiek instrumentów egzekwowania swojej woli. Nie są bowiem tym instrumentem wybory parlamentarne, ponieważ i tu obywatele Rzeczypospolitej pozbawieni są elementarnego prawa, jakim jest prawo do swobodnego kandydowania do Sejmu, czyli biernego prawa wyborczego. W ten sposób, jak to kilka lat temu dowcipnie zauważył, z trybuny sejmowej, Donald Tusk, dzień wyborów parlamentarnych stał się, w odbiorze społecznym, dniem wielkiego oszustwa narodowego przez aparaty partyjne.

Cóż więc pozostaje nam, którzy czujemy się i chcemy być uważani nie za chłopów pańszczyźnianych, lecz za obywateli Rzeczypospolitej?

Musimy się odwołać do polskiej tradycji, funkcjonującej w Polsce od panowania Aleksandra Jagiellończyka, który 25 października 1501 podpisał w Mielniku akt De Non Praestanda Oboedientia, a więc prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, gdyby łamał prawa obywatelskie. Pora, żeby Naród Polski wstał z kolan. Przestańmy zachowywać się jak dziady proszalne. Polska jest nasza, a nie bandy cwaniaków, którzy ponadawali sobie wszelkie możliwe przywileje i uważają, że tak już na wieczność zostanie. Przestańmy chodzić do nich z petycjami, prośbami i wnioskami. Skoro pozostawili nam tylko drogę buntu, to trzeba się zbuntować.

28/02/2012

List Grypa666 do Sejmu: GMO ludobójstwem

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:58

Panie Pośle / Pani Posłanko,

Planowane rozpowszechnianie GMO w Polsce podchodzi pod konwencję ONZ ws. ludobójstwa.

Wobec skutków żywności GMO na zdrowie i życie, Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) tej konwencji stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd RP.

Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa

………………….

Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

Gaz łupkowy – realne zagrożnie dla Polski

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 14:57

Gaz łupkowy – realne zagrożnie dla Polski

GMO = broń masowego rażenia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 14:46

Szanowni Państwo,

Na 9. POSIEDZENIU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.)
odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).
TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA RZĄDU PANA PREMIERA TUSKA OTWARCIA POLSKI
NA UPRAWY GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie
chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z
innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja,
Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw
roślin GMO w Polsce.
W związku z tym podejmujemy akcję pod hasłami:
ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO! aby uświadomić politykom, że
zostali wybrani, aby reprezentować interesy polskiego społeczeństwa, a nie
ponadnarodowych korporacji. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO
ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU I PODJĘCIA DZIAŁAŃ
http://www.youtube.com/watch?v=FuPuBC0j21Q

Petycję można podpisać tutaj:
http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/
Petycję można wydrukować tutaj:
http://alert-box.org/wp-content/uploads/ulotkadopetycji.pdf

INFORMACJE DODATKOWE:
icppc.pl/antygmo/pliki/poslowie_mat_dodat.doc

icppc.pl/antygmo/pliki/w_sprawie_ustawy.doc

Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana
Prezydenta http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=176

Połączmy swe siły w walce o dobrą przyszłość.
WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO  http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
http://www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

Interventions into natural (?) disasters and civil (?) wars

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:30

Interventions into natural (?) disasters and civil (?) wars

Piotr Bein 27.2.2012

According to the Heidelberg Institute for International Conflict Research, the West leads in waging wars, and their number   was the highest in 2011 since World War II. NATO countries, incl. Germany, are engaged in the majority of the conflicts as aggressors or instigate local proxies, concentrating in the Arab world and South Saharan-Africa, ostensibly due to geostrategy and natural resources. The leading position correlates with the world’s largest military budgets and exporters of military hardware being in the West. Let’s have a look at some of the “Western” conflicts.

Myanmar, Tibet and Olympics

Pretending that Myanmar has refused to accept the conditions for Western relief supplies, Germany has used the disaster inflicted by Cyclone Nargis (May 2008) for a new attack on international law. Under German presidency in 2007, the EU demanded that the states of SE Asia, incl. Myanmar, agree to EU military interventions. Transit from China through Myanmar to the Indian Ocean should facilitate trade with Europe and the Middle East, including Chinese import of raw materials, according to official rationale. But given the Tibet campaign, Judeocentric Power Complex’s (JPC) geo-strategic goal is more likely.

German foreign ministry front NGO, Friedrich Naumann Foundation affiliated with the Free Democratic Party FDP, played a decisive role in the anti-Chinese Tibet “protests” along the route of the Beijing Olympic Torch Relay. German media aided the campaign by reporting on pogrom-like attacks by Tibetan gangs on non-Tibetans in Western China, incl. Chinese Muslims. The “German” pro-Tibet campaign was developed with the US State Department and the self-proclaimed Tibetan Government in Exile. US undersecretary of state and special coordinator for Tibet, Paula Dobriansky participated: “Ms Dobriansky is considered to be one of the members of the neo-conservative inner circle in the Bush Administration and ranks as a hard-liner capable of imposing policy.”

Others also use “crises” for forward deployment. After JPC’s 1999 “humanitarian intervention“ (masterminded by “US” neocons, coined by “French” philosophers, cheered by “German” Greens and a Holocaust survivor in Poland), a military operation to ostensibly prevent non-existent ethnic cleansing of Kosovo Albanians, the US military established Camp Bondsteel in Kosovo. UN and NATO “peacekeepers” took root in Kosovo, as in Bosnia before. Bondsteel doesn‘t protect any US pipelines, either; the closest one runs away from Kosovo, through the Republic of Macedonia, where US military has deployed earlier.

Hurricanes, earthquakes and tsunamis

Fast deployment of US and Australian troops, and military bases in the disaster zone, followed the 26.12.2004 tsunami in SE Asia. US Navy ships waited beforehand in the region with abnormally large crews. The tremor looked like a nuclear blast rather than sea-bottom tectonic slip, and media reports about the epicentre were false.

Other disasters may have been man-made, too. Technologies for influencing weather and triggering earthquakes and tsunamis exist (e.g. HAARP, nuclear charges in oceanic trenches and tectonic faults). In 2005 hurricane Katrina, New Orleans levees may have been deliberately demolished, causing disastrous flooding. A number of New Orleans residents described hearing “explosions” before the floodwaters rushed in. A National Guard worker claims he was sworn to secrecy upon finding explosives residue at the site of the break. Katrina may have been artificially strengthened to a disastrous power.

The leader of JPC’s armed arm NATO, Pentagon marshalled international help so it couldn’t arrive where and when needed in the “humanitarian pacification” of Haiti following the 2010 (HAARP?) earthquake.

The 11.3.2011 tsunami killed tens of thousands Japanese and damaged shore cities and infrastructure. Nuclear catastrophe a few times Chernobyl’s size, Fukushima followed. Hundreds of isotopes, incl. deadly plutonium and uranium, have contaminated Japan, the Pacific and the global atmosphere. Extrapolating from Chernobyl’s estimated one million cancer deaths in Europe alone in the first 20 years, Fukushima may claim several million victims to cancer over a similar period. Independents have not yet had the last word on the subject, pending more data.

Stuxnet and nukes

Some analysts suspect US-Israeli Stuxnet virus planted in Fukushima’s control system, with earthquake/tsunami being a cover.[1] The earthquake seems man-made and misrepresented by the media, while the tsunami has allegedly knocked out Fukushima I power supply, incl. backup and emergency, both direct current and alternating current, causing reactor meltdows and serious damage to spent fuel pools. Similar flooding and earthquake at Fukushima II has not damaged much.

Beside punishing Japan for support to Palestine and an offer to enrich uranium for Iran, or forcing economically strong Japan to its knees for efforts to break out from banksters’ yoke, a motive for the JPC to do 3/11 is not clear. Blackmail with further similar assaults is plausible. Neverteless, the allegation that an Israeli security company may have planted Stuxnet looks strong. For JPC, no number of civilian casualties is prohibitive, e.g. 9/11.

There are reasons to believe that Mossad has deployed nuclear charges in the world, to blackmail governments insubordinate to JPC policies. The author of this thesis is persecuted by JPC agents, which lends credence to his “conspiracy theories”.

Murder of Iraq and Libya for Greater Israel

Shortly after 9/11, JPC’s religious ideologues, the Chabad Lubavitch rabbinate “foretold” attack on Iraq to the day, but their rabbi had done it 10 years earlier, for the Judaic feast of Purim. Lubavitch magazine Emes News (24.10.2001) wrote that even though media don’t foresee it and state department denies plans for invasion of Iraq, those close to the Lubavitch rabbi know about his conviction about it happening regardless. IsraelNN (26.3.2003) illuminated the attack’s coincidence with sages’ teachings, noting that Jews “are the lead actors”, the goyim have “supporting roles” and “the evil-doers are props and background scenery”; God created the world for the sake of Jews “and it is our responsibility to implement the Torah.”

JPC-controlled Pentagon will find any pretext for conquests, via overt war or by Brzezinski’s covert action announced as The policy at Obama’s inauguration. Clinton, Sarkozy and other “democratic world” JPC lackeys’ cheers accompanied the murder of Libya in 2011, leaving orders of magnitude more dead civilians than the prelude to such operations globally in 1999 bombing of Yugoslavia. A bunch of JPC-hired, assorted thugs together with NATO special forces and bombers (just like in the Balkans) beat several million Libyans standing by their sovereignty and Gaddafi. At least in Libya, the “intervention” motive was clear: Gaddafi wanted economic and financial independence from the banksters and globalists, for Libya and much of Africa.

Libya and other Arab Spring locations coincide with Greater Israel plan. “To survive, Israel must 1) become an imperial regional power, and 2) must effect the division of the whole area into small states by the dissolution of all existing Arab states. Small here will depend on the ethnic or sectarian composition of each state. Consequently, the Zionist hope is that sectarian-based states become Israel’s satellites and, ironically, its source of moral legitimation.”

As the “revolutions” erupted in N. Africa and the Middle East, NATO navies sailed to “evacuate their citizens”. Iran, the Biblical object of hatred expressed to-date in Purim, remains relatively immune to US state department’s colour and Twitter “revolutions” and Mossad’s Fission Field Warfare that, given limited Israeli military resources, seem ideal for the sectarian divisions. Iran must be worked out differently: US-NATO-Israeli nuclear war threats, laced with hysteria over Iran’s nuclear weapon program (bogus, according to all US intelligence agencies and IAEA).

Global policeman NATO

Pentagon saw war opportunity even in climate warming. Militarist propaganda-style, The Observer overblew well-known public information as if it leaked from Washington. The British press spread extreme Islamist lies against the Serbs, too. Despite Cheney’s assurances of “wars without end”, Pentagon inadvertently revealed its fear of GWOT running out: “The threat to global stability [by climate change] vastly eclipses that of terrorism.” Pentagon policy analysts envision nuclear wars for resources fried by mega-droughts, and famine crises and widespread rioting across the world, calling for humanitarian interventions.

NATO’s New Strategy (20.11.2010) testifies that the Pact became a vehicle for global hegemony. “The Alliance remains an essential source of stability in an unpredictable world” plagued by terrorism (“a direct threat”, as if it wasn’t a creation of NATO members ), “trafficking in arms, narcotics and people,” piracy, and cyber attacks by “foreign militaries and intelligence services, organised criminals, terrorist and/or extremist groups” (as if armies, not special police and commandos, could fight all this, while NATO protectorate Kosovo remains a prime nest for activities of this kind). Novel causes of war include environmental issues: above mentioned climate change, “health risks” (such as H1N1 “pandemic” of 2009, when armies were to force compulsory untested, harmful vaccines onto NATO country populations)  as well as “water scarcity and increasing energy needs” and disruption of energy supplies.

Developed by a team under Madeleine Albright, chief JPC diplomat for “humanitarian” bombing of 1999 Yugoslavia (“the Alliance is firmly committed to the purposes and principles of the Charter of the UN, and to the Washington Treaty, which affirms the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security”), the new strategy asserts that NATO members “form a unique community of values, committed to the principles of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law” and obliges them to “further develop doctrine and military capabilities for expeditionary operations”. Such as Libya 2011?

Purim and “int’l” interventions

Exactly on Purim (19.3.2011), US, UK and France began intervention in Libya to implement UNSC Resolution 1973 in response to the Libyan civil war. The initial coalition of 10 states has expanded to 19 NATO members and associates. Germany has withdrawn forces from NATO operations against Libya but increased its forces in Afghanistan to free other states’ forces.

In the first week of attack on Libya, the Council on Foreign Relations (CFR), whose members also set the direction of US and global JPC policy through the Trilateral Commission and the Bilderberg Group, has justified the intervention by the responsibility to protect, a UN policy of 2005: “Legally, morally, politically, and militarily it has only one justification: protecting the country’s people.” This excuse echoes JPC’s intervention rationale in the Balkans. In both cases, NATO is responsible for the deaths of far more civilians than if it had not intervened. A CFR expert commented: “There is bound to be selectivity and inconsistency in the application of the responsibility to protect norm given the complexity of national interests at stake in […] the calculations of other major powers involved in these situations.”

This year, Purim falls on March 7-8.


27/02/2012

ALERT: Sejm debatuje, czy nas wymordować, czy nie!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:57

Planowane przez rząd RP rozpowszechnianie GMO podchodzi pod konwencję ONZ ws. ludobójstwa


Więcej http://monitorpolski.wordpress.com/2012/02/27/wydarzenia-i-komentarze-27-lutego-2012r/

Wobec skutków żywności GMO na zdrowie i życie, Artykuły II c) i d) oraz III b) do e) tej konwencji stosują sie do działań lobbingu firm GMO i poparcia przez naukowców, posłów i rząd.

Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł III.
Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

Subject: jew gas tax

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:21

Subject: jew gas tax

You may have noticed that the pump price has shot up about 50 cents a gallon in the last week or so.  At least it has done so in my neighborhood.

For those who are old enough and have not suffered too much memory loss, the Yom Kippur War of 1973, which sobered the jews up from their drunkenness after 1967 when they thought G-d had taken sides…with them of course, chosen as they were… and were only saved from complete Defeat by 24-7 resupply from the jew dominated US…the Oil Embargo by Arab states probably cost the US a half trillion or more dollars in oil prices, but especially in lost economic gains due to recession caused by sky-high prices and shortages.

The 3 or 4 billion a year that we give to the jews in Israel is but a drop in one bucket of the buckets of gold that the jews cost us.  Now it is about 3 trillion that the Iraq and Afghanistan wars have cost us…say all the news sources.  That is real money down the drain, to say nothing of the staggering losses of prestige around the world by US elites stepping and fetching for the jews.

George Washington warned about those “with a passionate attachment to a foreign power.”  He could have supplemented that statement with a comment about the erosion of respect for any country that allows itself to be subverted by a foreign power.  Not only subversion, but disgrace and humiliation inherent in allowing a foreign power to bribe, corrupt, and purchase an entire elite, including the US Congress…which Mark Twain identifed as the only “native born criminal class” in the US that he was aware of.

So, now the jew gas tax is showing up at the pump.  The judaized Wall St. Journal today editorialized that maybe the middle east, namely Syria…bad Syria, was part of the reason for high pump prices.  It went on to mention the Keystone pipeline problems, and a couple other things, never mentioned Israel….you do NOT ever mention the name of the person or country you are lying for….and barely mentioned the sabre rattling and drumbeat in the jew owned and controlled Press..even the JewYorkTimes is thumping about civilian casualties in Syria…my gosh all mighty …”hundreds” are actually getting killed.

Excuse me…take any war anywhere in the world  today where not hundreds but thousands are getting killed…nope..focus your attention of Syria, Israel’s sworn Enemy.

Soooo……when you wince at the pump price, just think…”jew tax” for that is exactly what it is.

Israel has cost us trillions thru the years, forget about a few billion of foreign aid money..peanuts.  Then think about the trillion plus muslims who are starting to hate us.

I tell you , this is not Good for Whites.  However, it is exactly what the Jews want.  Especially they want Whites to be stampeded into a hate-fest of Arabs and Iranians.

Transactional Analysis, a 1960s and 70s pop psychology movement, which actually had a lot of substance…identified a Game that people play.  It is “Lets  you and  him fight.”

That is the cunning and lying Jew.  When a jew talks to you, depend on it, he is lying, or diverting your attention.

Try the “jew tax” on your friends at the gas pump.  See what happens.

Onward Christian Soldiers…dying for the Jews…so what else is new?

War! What is it Good For?  Absolutely for the Jews!

One last thing, the Repugnicans are cheerleading more War for the Jews.  Does this possibly have anything to do with an election coming up which will be largely determined by the economy, and are these Repugnican whores with their mouths foaming and dribbling jew punk thinking about hammering the economic recovery to assure an Obongo defeat?

Naw, they and their jew handlers would never to this to the American people.  Killing three birds with one stone.  Obongo defeat, more jew war, and jew coin in their filthy pockets.  Shucks, and the Dems, as goofy as they are about race, at least are worried about Globalization, which the Repugnicans love for its One Per Cent pay-off for Capital…that means them.  They could care less about working people, except to force Whites to live next door to the cretins they, the liberal capitalists, never have to see, smell, or fear.

The left needs to return to its historic racialist past which focused on the White working and middle classes.  The racial right needs to take a lesson from Marx, expel its Libertarian Jewish Deviationists, and take up the cause of a White Working and MIddle Class against the jews, and the niggers and spics, and mad-dog Globalization.

That’ll be the day…you say…civil war is coming.

Joe

Greece loses to Pax Iraniana in Iran-Israel battle for Cyprus / Grecja ofiarą irańsko-izraelskiej wojny o Cypr

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:40

Greece loses to Pax Iraniana in Iran-Israel battle

……………………

Polish / Po polsku

Grecja ofiarą irańsko-izraelskiej wojny o Cypr

Roy Tov 26.2.2012, przekład-skrót Piotr Bein

Niepotwierdzona bitwa dziś w tej wojnie: Iran blokuje transport ropy do Grecji za sankcje UE. Minister obrony Iranu jest w Bejrucie celem wzmocnienia armii libańskiej. Wraz z wizytą Netanjahu na Cyprze, wydarzenia te sygnalizuję eskalację wojny o pola gazowe pod wsch. M. Śródziemnym; powstają nowe sojusze, wzmacnia się stare. Grecja najbardziej na tym straci, jakby mało miała kłopotów od banksterów.

Afera naftowa Iran-UE to detal większej wojny. W ramach sankcji ONZ wymierzonych w irański program atomowy, w styczniu br. Unia zdecydowała zaprzestać importu ropy z Iranu od 1.7.2012. Sankcje okazały się …przeciw Europie! Iran zapowiedział w ub. tyg. zatrzymanie sprzedaży ropy kompaniom brytyjskim i francuskim. Ceny ropy od razu podskoczyły, także od groźby Teheranu zamknięcia Cieśn. Hormuz w przyadku ataku na Iran. Arabia Saudyjska obiecała skompensować podaż ropy, ale ceny pozostaną wysokie przy sankcjach ONZ, karząc Zachód a nie Iran.

Trzecia wojna libańska

List MSZ Libanu (5.9.2011) do ONZ odrzucił roszczenia Izraela do granicy morskiej z Libanem – temat ważny po odkryciu o`gromnych pól gazu pod M. Śródziemnym. Izraelskie mapy pokazują roszczenia do pól wbrew przepisom międzynarodowym. Ofiara kilku ataków przez Izrael (głównie wojny 1982 i 2006), Liban zapowiedział obronę swych pól. Syria, najbliższy sojusznik  Libanu, może zawieść wobec chwiejnego reżimu Assada.

Dlatego chyba na scenę wchodzi Iran, kluczowy sponsor libańskiego Hezbollah. Minister Iranu na obecnej wizycie w Bejrucie  jest w partii chrześcijańskiej powiązanej z Hezbollah. Iran ogłosił wzmocnienie armii Libanu. Mimo sankcji ONZ i przepychanek z UE nt. ropy, Iran widocznie chce zyskać wpływ nt. gazu śródziemnomorskiego, wzmacniając swą moc w globalnej ropie. Już w 2010 r. Ahmadinedżad odwiedził Liban, sygnalizując wzmocnienie współpracy. Pachnie wojną, tym bardziej, że sojusznik Izraela, Turcja po ataku na Flotyllę Wolności oświadczyła poparcie dla Libanu ws. pól gazowych.

Cypr ogłosił (listopad 2011) kooperqcję z Izraelem w eksploracji swych pól gazowych, po czym Netanjahu odwiedził Republikę Cypr w bm. Wspólne oświadczenie sugeruje, że Izrael przeniósł sojusz z Turcji na Cypr. Turcja oznajmiła, że militarnie nie pozwoli na podwodne wiercenia w wodach Cypru, którego posiada płn. połowę. Pola gazowe przewiązano więc dwoma tasiemkami: turecko-libańsko-płn. cypryjsko-irańską i izraelsko-cypryjską, co zapewni dobrą frekwencję miliratną po obu stronach w razie konfliktu.

To nie konflikcik na tle profitów z gazu. Nowe sojusze mołyby poprzestawiać granice w regionie, a przy zażartości poprzednich wojen, możemy być świadkiem zapalnika następnej, tym razem z bezpośrednimi konsekwencjami dla Europy.

Cyprus to więcej niż wyspa-państwa (Turcja i Republika Cypru). To ostatni front Turcja-Grecja, główna granica chrześcijaństwo-islam, bliska Grecji, która była tam do 1822 r. Z poparciem Rosji, W. Brytanii i Francji, Cypr oficjalnie uznano w 1830 r. Mimo pępowiny z antyczną Grecją, wyrwano jej Cypr jako część imperium tureckiego. Po wojnie rosyjsko-tureckiej (1877–1878) i Kongresie Berlińskim, Cypr wynajęto imperium brytyjskiemu. Cypr zyskał suwerenność  16.8.1960 r. W. Brytania utrzymała bazy w Akrotiri i Dhekelia, a posady rządowe miały być obsadzane wg proporcji etnicznych, co dało mniejszości tureckich cypryjczyków 30% weto w parlamencie i administracji. 15.7.1974 r. grecka junta wojskowa dokonała przewrotu, by połączyć wyspę z Grecją. Turecka armia 5 dni później wylądowała na Cyprze pod pretekstem przywrócenia Republice Cypr porządku konstytucyjnego. Od tego czasu wyspa jest podzielona.

Po I wś. Grecja walczyła z nacjonalsitami tureckimi Mustafy Kemala, w wyniku czego doszło do masowej relokacji ludności między obu państwami po Traktacie w Luzannie. der the Treaty of Lausanne, chyba największej czystki etnicznej w historii. Politycy izraelscy często powołują się na tę czystkę, lansując relokację Palestyńczyków. Jednak nieobjęty Traktatem w Luzannie, Cypr utrzymał ludność b. zróżnicowaną etnicznie, dając podstawę do nowych sojuszy na początku 2012 r. z powodu pól gazowych.

Rząd Grecji b. szybko zareagował na niby niesprawdzoną wiadomość (początek artykułu), czego nie zrobiłby w przypadku kaczki dziennikarskiej. Tzn. Grecja jest pod presją, bo potrzebuje irańskiej ropy. Być może Teheran poslał Atenom sygnał: nie mieszać się do sojuszu Izrael-Cypr. Obita przez finanse UE, Grecja musi poddać się Pax Iraniana.

Why We Must Occupy Our Food Supply

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:36

Why We Must Occupy Our Food Supply

TERROR “ZGODNIE Z PRAWEM”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:54

Wojciech Właźliński 26. II. 2012

Drodzy Przyjaciele.

Pół świata aktualnie kręci się wokół spraw związanych Iranem Irakiem, Afganistanem, Pakistanem, północną Afryką i żeby tylko.
Oczywiście sprawy polskie są nam bliższe, ale te bliższe sprawy są uzależnione od tych dalszych w ogromnej mierze.
Wszystko aktualnie jest już globalne, łącznie z globalnym terrorem w różnych formach i globalnym rządem mającym do dyspozycji nieorganiczną ilość funduszy generowanych w miarę pożyczania pieniędzy całym państwom ku całkowitemu ich zawładnięciu. To już nie poszczególne państwa ale całe państwo pod nazwą United Europe (UE).

International Monetary Fund (IMF), ktoś to może odczytać International Mafia Federation,  to coś w rodzaju administracyjnej jednostki światowej prywatnej federacji światowego prywatnego rządu.

Polska jest w tym małą cząstką objętą tym terrorem. Niektóre metody stosowane w globalnym terrorze mogą stać się stosowanymi przeciwko temu terrorowi. Muzułmanin rzucił butem w prezydenta. Było to ostrzeżenie. Nie poskutkowało. Afganistańczyk “rzucił” dwa pociski w dwóch wyższych oficerów z Ameryki. Skutek nieco lepszy, – “Amerykanie” wycofali z Afganistanu nieco więcej takich oficerów. Parę dni później poleciał granat zamiast buta w gniazdo doradców z Ameryki, – efektem było ewakuowanie z Afganistanu prawie całego tego gniazda.
Piszę Amerykanie w códzysłowiu. Coraz częściej spotkamy się z tym w dobie globalizmu. To że w amerykańskim mundurze wyższego oficera to nie znaczy jeszcze że to Amerykanin. To że urzędnik na stanowisku doradcy a po tym minister w Polsce to wcale nie znaczy że to Polak. Zobaczcie “mały” przykładzik spośród wielu – Geremek. Ta osoba może starszym wiekiem mylić się z nazwiskiem Berele Lewartow

26/02/2012

Rzekomy konflikt Kefir2010 – MonitorPolski

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:43

Rzekomy konflikt Kefir2010 – MonitorPolski

Piotr Bein 25.2.2012

Uważam temat za priorytet dla Wykluczonych, anty-klin unym, którzy wykorzystują naszą niezgodę do dalszych podziałów. Jarek Kefirek (Kefir2010) skrytykował Marka Podleckiego (MonitorPolski)  za nadużywanie pojęcia ludobójstwo, rzekome sensacyjki typu Mengele żyje i nadmierny religionizm.

Zbrodnią ludobójstwa wg konwencji ONZ jest nawet jego planowanie! Sam Jarek piszesz o ludobójstwie w świetnym swym nowym artykule o NWO. W dyskusjach z inteligentnymi w Polin i za granicą (poza krajami prawosławnymi, ciekawe czemu?) widzę, jak trudno dotrzeć do ludzi, wypranych przez hasbarę: antysemityzm, teorie spiskowe, racjonalizm, relatywizm, sfałszowana historia… Jak nie ma w mendiach, to gówno prawda. Ale taka jest info-wojna o umysły. Może najłatwiej przekonać Polaków, prostując oczywiste przypadki:

– Rozmyślne skazanie polskich patriotów na śmierć w historycznych zrywach za wolność wasią i nasią.

– Golgota Polska, też z rąk sąsiadów sterowanych przez jot, zniszczenie biologiczne większe niż Szoa Żydów (którym zostały: najcwańsze przywództwo, elity i sprytni neutralni) czy jakiekolwiek niesłowiańskie cierpienie w Holokauście.

– Niedawna emigracja milionów z najlepszych biologicznie (potencjalna przyszłość narodu) i intelektualnie (potencjalne przywództwo) Polaków, za chlebem i spokojem od rozmyślnego dna i bajzla Polin.

Rosyjscy patrioci potrafią nagłośnić podobne krzywdy wobec do swego narodu. U nas jest tragicznie. Miara zniewolenia narodu i przywództwa?

Trzeba przełamać automatyczne reakcje antysemita! i niewiarę w szokującą prawdę. Homo sapiens wbrew nazwie nie kieruje się rozumem tylko emocjami i odruchami dla zachowania gatunku. Może niestety potrzeba periodycznego, tragicznego w skutkach zamachu na ludzkość (świniok pokazał tylko POTENCJAŁ, nie było dość ofiar wokół, żeby ocucić ludziowców)? Albo ciągłego przypominania drastycznym słownictwem i skojarzeniami.

Uny cwanie dawkują nam śmierć, stopniowo, na wielu frontach. Pełno jest dowodów, nawet od nich samych (cz. 6 i poprzednie odcinki tam zlinkowane). Bieżące dowody mamy w każdym wydaniu naszych blogów; trzeba to ludziowcom kojarzyć – jeśli nie bezpośrednio słowem ludobójstwo, to jak?

Marek wybrał złoty środek świadomie: bez forum nie ma poczytności ani źródła dobrych info, których samemu nie ma czasu szukać. Niestety wyłażą wtedy trolle, najęci i agenciury – cena której zdecydowałem nie płacić na Grypa666 likwidując forum, bo swą widownię zawężyłem do śmietanki intelektualnej i ona pozostaje (1500 do 2500 wejść/dobę).

Marek Podlecki działa (na kilku płaszczyznach) w najlepszej wierze, z najlepszymi w jego warunkach intencjami, tak jak i ty… Cenię was obu i przykro mi czytać niezgodę.

Jeśli Mengele urodził się w 1911 r. i był dobrego zdrowia, mógł dożyć do setki. Jest tyle kłamstw ws. jot, że nie wiadomo, co może być prawdą.  Eichmana niby sądzili w Izraelu, ale tylko po to, żeby go ocalić. Po Norymberdze stracili pokazowo kozły ofiarne i gojów niemieckich. Większość swoich uchronili do dalszej roboty globalnej!

Marek zna przypadki jasnowidztwa, ja też, najwięcej z prawosławia: Grecja, Serbia, Gruzja, Rosja, Rumunia… Tobie też polecam. Na Św. Górze Atos w Grecji czy w innych Monasterach (najbliższy w Ujkowicach) porozmawiasz z mędrcami, bez wzgl. na wyznanie, jeśli przybędziesz z czystym sercem… W tej chwili rządzi tobą nienawiść do chrześcijaństwa na podstawie li tylko złych wrażeń ze zjudaizowanej Polin. Twa reakcja przypomina mi wybuch gospodarzy Pralni w Krakowie (2009) po moim wystąpieniu w duchu mej wiary prawosławnej (ale nie ruskiej, na Boga!), niezwiązanej z klerykalizmem, przez pryzmat którego niektórzy osądzają całe chrześcijaństwo.

25/02/2012

Węzeł zła

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:04

Diagram z artykułu Węzeł zła z 2009 r. pokazuje zło emanujące z Centrum: Nielegalna potęga pieniądza, silna głównie dzięki lichwie; globalna uzurpokracja: ogniwo / związek / powiązania superkapitalistyczno-komunistyczno-syjonistyczne

  • Ekonomia: sfałszowana nauka o gospodarce i sfałszowanym systemie monetarnym.
  • Religia: Ogromne wsparcie finansowe dla wypaczonych trendów przyczyniających się do zeświecczenia i upolitycznienia religii.
  • Agitacja: Podżeganie i wspieranie krajowego buntu komunistycznego
  • Historia: Fałszowanie i tłumienie historii.
  • Nauka: Fałszowanie nauki, zwłaszcza antropologii i psychologii.
  • Kultura: Niszczenie kultury: literatury, sztuki, muzyki itd., osłabianie instytucji kulturowych i tradycji: kościoła, rodziny, narodu itd.
  • Polityka zagraniczna: Udzielanie wsparcia finansowego i techniicznego reżimom marksistowskim, wrogość względem wszelkich form narodowości i anty-komunizmu.
  • Polityka wewnętrzna: Osłabianie prywatnej przedsiębiorczości, kapitalizmu, postępująca ingerencja państwa.
  • Polityka: Kontrola finansowa i manipulowanie polityką partii.
  • Środki masowego przekazu: Posiadanie i kontrola głównych kanałów dostępu do sposobu myślenia opinii publicznej.

Armagedon się zbliża

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:39

Armagedon się zbliża

Dr Lasha Darkmoon 21.2.2012, tłumaczenie Ola Gordon, korekta i skrót Piotr Bein

Izraelski atak na Iran wywoła katastrofę – Zbigniew Brzeziński

Zbombardowanie Iranu to ostatni gwóźdź do trumny Ameryki – gnijącego i moralnie upadłego supermocarstwa, gdzie znormalizowano tortury, i gdzie prezydent ma wolną rękę w zabijaniu każdego kogo chce, wszędzie na świecie, kogo podejrzewa o terroryzm. Iran wydaje się być przedmiotem powszechnej wrogości, przynajmniej wśród kontrolerów mendiów, które przekonują, że Iran to główne zagrożenie dla cywilizacji.

Iran ma pełną zdolność zamknięcia Cieśniny Ormuz, przy olbrzymich szkodach marynarce USA. Posiada olbrzymi wachlarz broni przeciw okrętom: rakiety Sunburn zakupione z Rosjii i Chin, najdoskonalsza broń rosyjska, tani przeciwnik drogiej, ciężkiej z USA. Zadaniem Sunburn jest zatapiać statki w tym wielkie lotniskowce.

Nadchodzący wysoce prawdopodobny konflikt wciągnie Rosję i Chiny, nierozerwalnie związane z  interesami Iranu. Iran jest ich pół-niezależnym protektoratem i sojusznikiem. Gdyby zaatakowano Iran, a Rosja i Chiny nie zrobiły nic, na zawsze straciłyby twarz. Dałyby sygnał światu, że są słabeuszami, gotowymi czołgać się u stóp rozrabiaki, USA. Znalazłyby się następne na amerykańskim celowniku.

Rosja ma plany na nową potworną 100-tonową rakietę trafnie nazwaną Szatan. Będzie służyła do zniszczenia Ameryki, jeśli ta przesadzi ze swą agresją. Chiński generał Żang Żaożong powiedział ostatnio, że gdyby Ameryka lub Izrael zaatakowały Iran, Chiny nie zawahają się chronić Iranu, nawet jeśli oznaczałoby to III wś.

Trzeba tu wyjaśnić kilka kwestii

Marynarka USA jest skuteczną i zawodową organizacją, w czołówce nowoczesnej wojny, ale Cieśn. Ormuz to środowisko, w którym ona będzie czuła się niezniszczalna. Można sie spodziewać, że Irańczycy będą mieli dzień chwały w wąskiej Zatokce Perskiej, wciągając okręty USA w szereg zasadzek. Czytelnik literatury technicznej znajdzie na różnych wojskowych stronach internetowych ożywioną debatę nt. systemów obronnych na okrętach USA. Systemy te nie chronią w pełni nawet olbrzymich lotniskowców przed rakietami okrętowymi.

[Zdjęcia: Imponujące lotniskowce klasy Nimitz, każdy z 7-8 statkami wspierających, 70 lub więcej różnymi samolotami i do 6 tys. komandosami na pokładzie. W artykule z 2004 r. specjalista wojskowy Mark Gaffney, autor Dimona: The Third Temple? [Dimona: trzecia świątynia?], 1989, pisze: największe amerykańskie okręty wojskowe, olbrzymie lotniskowce, teraz stały się pływającymi pułapkami. . . Na płytkich i ograniczonych wodach Zatoki trudne będą manewry unikowe, a ucieczka niemożliwa. . . Zatoka zaczerwieni się od amerykańskiej krwi.]

Tankowce są bardziej podatne niż lotniskowce. Zaatakowane, łatwo zatoną, zabarykadują istotne szlaki morskie i poczynią ogromne szkody ekologiczne w Zatoce Perskiej.

Ameryka ma obronę nowej generacji: laserową, przeciw wyrafinowanym irańskim rakietom przeciw-okrętowym. Tylko że w fazie rozwoju. Im dłużej USA i Izrael opóźniają atak na Iran, tym lepsze są ich szanse na skuteczne przeciwdziałanie obronie Iranu.

Wojnę z Irakiem podżegacze określili łatwizna. Iran nie da łatwej szansy. Nasi odważni, z pilotem w ręku wojownicy nad klawiaturami z dala od zgiełku bitwy, mogą zabijać niewinnych cywilów (terrorystów) w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Jemenie i Somalii, ale dronami nie powstrzymają śmiercionośnych irańskich rakiet.

Sunburn to najgroźniejsza anty-okrętowa rakieta na świecie, zaprojektowana do lotu 3 m nad wodą z prędkością ponad 2250 km/godz. ruchem podskakującym, co pozwala na uniki, albo omijanie systemów antyrakietowych. Trafia w cel bez przechwycenia jej w drodze. Zważywszy niski koszt, jest idealnym pociskiem do użycia w konflikcie na małą odległość, jak w Zatoce Perskiej. Wszechstronny i łatwy w użyciu Sunburn można wypalić z każdej platformy, w tym z tyłu ciężarówki. Zasięg 160 km, adekwatny w Zatoce Perskiej i Cieśn. Ormuz. W ułamku sekundy robi dziurę wielkości pokoju w każdym okręcie.

Równie imponujące są irańskie zasięgi rakietowe: minimum 2250 km. Wrogowie Iranu (Bahrajn, Katar, saudyjskie pola naftowe) mogą być z łatwością zaatakowane rakietami Sunburn czy Onyks. Nieco dalszy Izrael może nagle znaleźć się w gradzie pocisków, także od Hezbollah w Libanie.

Izrael potrzebuje pomocy USA w wojnie z Iranem. Osiągnął skromny sukces niszcząc obiekty nuklearne w Iraku i Syrii, ale w porównaniu z Iranem to małe piwo.

pix

Zniszczenie infrastruktury Iranu wydaje się okrutnym i złośliwym przedsięwzięciem. Zatrucie 74 mln populacji, w większości kobiet i dzieci, tonami zubożonego uranu, tysiące niewinnych w wózkach inwalidzkich, nie jest dla Izraela honorowe ni prestiżowe. Od 300 lat Iran nie rozpoczął żadnej wojny. Po prostu chce, by zostawiono go w spokoju. Izrael, nie Iran, wydaje się mieć poważną patologię, “zbiorowe szaleństwo”, zbyt dużo krwi na swoich rękach.

Jeden z polityków mówi w imieniu niezliczonych krytyków Izraela: Ameryka nie jest w stanie zlikwidować irańskiego reżimu. Nie może dostać Iranu pod swoją kontrolę, tzn. nie bez ściągnięcia katastrofy na siebie i cały świat. . . To pociąga za sobą ogromne koszty i ryzyko dla Ameryki, wszystkich krajów w regionie, i wiele innych nimi dotkniętych, łącznie z Rosją, Chinami, Indiami, Pakistanem i Afganistanem. . . W tej chwili Obama musi powstrzymać Izrael przed atakiem na Iran najbardziej stanowczo, np. odmówić Izraelowi przestrzeni powietrznej dla tankowania swoich bombowców. Ameryka. . . [powinna] powstrzymać Izrael. . . przed przelotami nad Irakiem i dotankowaniem.

Iran posiada ogromne zasoby ropy, Izrael nie. Iran nie trzyma zakładnikiem klasy politycznej USA. Iran nie usiłuje zastraszać kolejnych rządów USA, żeby przedkładały interesy Iranu. Irańczycy z podwójnym obywatelstwem nie szpiegują Ameryki, nie sprzedają amerykańskich tajemnic wojskowych Rosji i Chinom. Iran nie zmusza Amerykanów, by walczyli i ginęli w obcych wojnach. Nie oczekuje corocznej jałmużny 3 mld $, a nawet więcej w gwarancjach pożyczkowych, których nigdy nie spłaci. Iran byłby dużo lepszym atutem dla USA niż Izrael. Izrael jest zobowiązaniem i ciężarem, ogłupia Amerykę przytulaniem się, a w przeszłości zadawał jej ciosy w plecy i może zadać w przyszłości. Porzućmy Izrael, zanim podpali świat, łącznie z USA.

Ostatnio Obama wyrażał się jasno, że USA nie włączy się w wojnę rozpoczętą przez Netanjahu. Amerykański dowódca wojskowy poinformował o tym Netanjahu. W maju 2008 r. poprzednik Netanjahu, Ehud Olmert, poprosił George’a W Busha o aprobatę ataku na Iran, lecz ten odmówił. Od tego czasu Netanjahu ignorował rząd USA, nie dając zapewnienia, że będzie konsultował z nim atak na Iran. Inni urzędnicy powiedzieli Netanjahu, że bez konsultacji USA odmówi pomocy Izraelowi w jednostronnej deklaracji wojny.

Polityczny komentator Huffington Post, M J Rezenberg bezczelnie twierdzi, że Izrael nie chce wojny teraz, tylko chce zabawić się w kotka i myszkę z USA: Netanjahu i jego zwolennicy nie chcą wojny w tej chwili. Chcą tylko by było jasne, że oni mogą decydować o tym czy wojna będzie, czy nie. I kiedy. Inaczej mówiąc, chcą pokazać kto tu rządzi. Nadszedł czas ostatecznej rozgrywki. Stolicę USA trzeba przenieść do Waszyngtonu. Tel Awiw jest za daleko. Trzeba brać poważnie starego wygę, eksperta ws. Rosji, Brzezinski’ego: izraelski atak na Iran wywoła katastrofę. Tylko co Brzeziński myśli o oświadczeniu (1.2.2012) Leonida Iwanowa, b. członka rosyjskiego sztabu generalnego: Atak na Syrię czy Iran jest pośrednim atakiem na Rosję i jej interesy. Iwanow dodaje, pod poglądy, że USA jest krypto-faszystowskim państwem pod płaszczykiem demokracji: To co zrobili w Libii jest prawie to samo co Hitler i jego armie zrobiły przeciwko Polsce i ówczesnej Rosji. Dlatego teraz Rosja broni cały świat przed faszyzmem.

Zobaczycie w telewizorze uśmiechnięte twarze nowych faszystów – jak bardzo was kochają i szanują, jeśli na nich zagłosujecie i umrzecie za nich w wojnach o powiększenie Izraela. Jaką władzę ma Izrael nad USA? Czy Ameryka jest przygotowana na ogromne szkody, w imię niepewnego i bezczelnego sojusznika, który wg badań opinii publicznej jest najbardziej znienawidzonym narodem świata? Nie wszystkim agentom USA, zwłaszcza w siłach zbrojnych i CIA, imponuje coraz bardziej nieodpowiedzialne zachowanie Izraela. Zaczyna pojawiać się rozdźwięk, przepaść, która, miejmy nadzieję, rozwinie się kiedy Ameryka w końcu odzyska swoje zmysły. Relacje mogą jeszcze raz sięgnąć dna, jak kiedy sekretarz stanu USA, James Baker, wypowiedział niesławną opinię o amerykańskich zwolennikach Izraela: Pierniczyć Żydów, oni nawet na nas nie głosują.

B. szef Centcomu, emerytowany gen. Joe Hoar, ostatnio skarżył się na mroczne działania izraelskie odnośnie grupy terrorystycznej Dżundulla, w której zbiry Mosadu przebrali się za agentów CIA: Izrael bawi się ogniem. Angażuje się w swoją tajną wojnę, czy chcemy brać w niej udział, czy nie.

Skryta wojna Izraela z Iranem

Kulminuje napięcie między cierpliwym Iranem i doprowadzającym go do szaleństwa Izraelem. Fragment wywiadu Eleanor Hall z Geneive Abdo, dyrektorem irańskiego programu w NSN, agencji bezpieczeństwa w Waszyngtonie.

EH: Wg przywództwa Iranu, jest czystym kłamstwem, że stoi ono za [niedawnymi] atakami [na ambasady Iranu w Indii i in.]. Izraelczycy sami zainstalowali bomby by zdyskredytować Iran?

GA: Możliwe. Jeśli pomyślisz co Izraelczycy robili od wielu lat w Libanie i na Bliskim Wsch., ta teoria jest prawdopodobna.

EH: Jak zapalny jest związek Iran-Izrael? Czy będzie izraelski atak na irańskie obiekty nuklearne?

GA: Jest to z pewnością decyzja, do której Izrael podchodzi bardzo poważnie.

EH: Więc jak niebezpieczna jest sytuacja w tej chwili?

GA: B. niebezpieczna. Dużo bardziej niż każdy wzrost napięcia w ostatnich 30 latach.

EH: Jak niebezpieczny może być izraelski atak?

GA: Sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna. Irańczycy nie potraktują tego lekko, wykorzystają wszystkie swoje środki by kontr-atakować. Wywołają chaos w regionie, bo chodzi o ich przetrwanie. . . Mogą przypuścić ataki na Amerykę Łacińską. Nawet powiedzieli, że mogliby przeprowadzić ataki na ziemi amerykańskiej. Wystrzelą rakiety na Tel Awiw. . . Pomyśl, co Izraelczycy zrobili w Libanie. . . Wg mnie to nie daje dużych nadziei. . .

Jeśli Izrael zdecyduje zaatakować Iran, możemy być pewni jednego, że wieże w Tel Awiwie się rozsypią. Niekoniecznie w tej chwili. Ośrodek nuklearny w Dimona może zostać zniszczony, jeśli nie teraz, to później, czyniąc Izrael pustynią nie nadającą się do zamieszkania. Biorąc pod uwagę jego malutkie rozmiary, Izrael można zniszczyć w jeden dzień. Tydzień temu, Alireza Forghani, szef zespołu strategicznego najwyższego przywódcy Ajatollaha Ali Khomeini, powiedział: Zniszczenie Izraela zabrałoby tylko 9 minut. Nikt poważnie nie spodziewa się unicestwienia Izraela w tej chwili, ale któregoś dnia Izrael będzie musiał ponieść konsekwencje. Kiedy nadejdzie Armagedon, zbierze to co zasiał. Zegar tyka. . .

Kult Anny Frank przynosi odwrotny skutek

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:03

Kult Anny Frank przynosi odwrotny skutek

Roy Tov, tłumaczenie Ola Gordon

18.2.2012 r. Annelies Marie (Anna) Frank, niemiecka Żydówka, która zginęła w Bergen-Belsen, została pośmiertnie ochrzczona przez członka mormonów, wg b. członkini tego kościoła, Helen Radkey, która powiedziała Huffington Post, że w dokumentach dostępnych tylko dla mormonów odkryła nazwisko Frank. Obrońca żydowskich praw, Szymon Wiesental i jego rodzice, zostali także uhonorowani w ten sposób.

Kult Anny Frank

Opisywałem jak nam, uczniom w kibucu w Dolinie Jordanu, prano mózgi historiami o naszych dziadkach przerabianych na mydło. W niesławnych kostkach mydła nie znaleziono żadnego ludzkiego DNA; była to kolejna przerażająca izraelska opera mydlana. Innym istotnym tematem w naszej indoktrynacji stałego strachu była opowieść o Annie Frank.

Annelies Marie “Anna” Frank urodziła się w 1929 r. we Frankfurcie i zmarła na początku marca 1945 r. w Bergen Belsen. Dzięki jej pamiętnikom jest jedną z najbardziej znanych żydowskich ofiar Holokaustu. Odkryto je i opublikowano po wojnie pt. The Diary of a Young Girl [Pamiętnik młodej dziewczyny]. Z czasem stała się ważnym tematem w izraelskich gimnazjach, do tego stopnia, że niektóre klasy historyczne wydawały się być dedykowane kultowi Anny Frank.

W 1988 r. krótko po nieszczęsnej wizycie w Zurychu, firma Dow Chemical zaprosiła mnie do Amsterdamu na konferencję. Po powrocie do Izraela, każdy pytał mnie czy odwiedziłem Dom Anny Frank. Wszystko inne było nieważne, pomimo, że nigdy nie zauważyłem Ołtarza Anny Frank w biurze. Podczas ‘operacji tarczy obronnej’ spotkałem Holendrów stojących w płn. bramie Betlejem. Dzień po dniu rozdawali tam kwiaty żołnierzom. Na niektórych pocztówkach było zdjęcie czczonej panny Frank. Oni nie rozumieli, kim był agresor, ślepi na palestyńskie ofiary. Stali się ofiarami broni ideologicznej Anna Frank, na zimno wykorzystywanej do pokazywania Izraela jako ofiary. A jeszcze w październiku 2009 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ nazwało Izraelm bytem terrorystycznym. Jestem pewien, że większość Holendrów wychowano na wartościach chrześcijańskich i z pewnością znają wartość współczucia i miłości, ale stosowali je względem krwawych rzeźników. Nowy kult funkcjonował dosyć dobrze dla jego fałszywych kapłanów, lecz w końcu musiał przynieść odwrotny skutek

Zastępczy chrzest

Chrzest jest jednym z najbardziej szanowanych wydarzeń życia chrześcijanina. Symbolizuje wejście do chrześcijaństwa, chociaż nie jest to konieczne, skoro o nieochrzczonym złodzieju ukrzyżowanym z Jezusem mówiono:  Jezus mu odpowiedział: “Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23:43). Większość głównych wyznań chrześcijańskich, łącznie z katolicyzmem, luteranizmem i kalwinizmem, nie akceptuje pośmiertnego chrztu (znanego także jako zastępczy, gdyż żywa osoba, pełniąca rolę zastępcy, jest chrzczona w imieniu osoby zmarłej). Wiąże się to z akceptacją konwersji; zmarła osoba oczywiście nie może wyrazić na to zgody. Ta zgoda jest tak ważna, że w kościołach uznających chrzest dzieci, dziecko musi przejść bierzmowanie, gdy jest wystarczająco duże, by zrozumieć. Deklaruje swoją wiarę, czego brakowało podczas chrztu.

Ale istnieją inne interpretacje. Z całym szacunkiem do zastępczego chrztu, najbardziej niesławny należy do mormonów. Uważają, że pośmiertny chrzest zastępczy zezwala zmarłemu na otrzymanie Ewangelii w drugim życiu. Kościół uważa, że zmarli mogą przyjąć lub odrzucić rytuał chrztu. Ponieważ uznają także księgę mormonów za świętą, a nie uznają nicejskiego wyznania wiary (podsumowanie  chrześcijańskiej wiary z IV w.), nazywani są sektą. Toteż chrześcijańskie i mormońskie chrzty wzajemnie się nieuznają.

Zaś ortodoksyjni żydzi nie uznają konwersji żyda: Jest to trochę nic nie znaczącej wody – słyszeliśmy od haredim nt. chrztu. Hebrajskie media otwarcie krytykują zastępczy chrzest. Ortodoksyjnych żydów obraża to szczególnie, zwłaszcza w kwestii ofiar Holokaustu tak, że chrzest ocalonych został zakazany w 1995 r. porozumieniem z głównymi kościołami, prócz mormonów.

Królowa Elżbieta

Ludność cywilną łatwo kontrolowa przez zjednoczenie za przywódcą. W swojej nieskończonej zazdrości o Jezusa, wladze często manipulują postaciami historycznymi i politycznymi tak, żeby naśladowały unifikacyjne możliwości chrześcijaństwa. Znakomitym przykładem tego była królowa Elżbieta I, która po długiej katolicko-protestanckiej schizmie w królestwie, zjednoczyła je, stając się Królową Dziewicą i głową Kościoła Anglii. Była to jawna próba przedstawiania siebie jako Dziewicy Maryji, matki Jezusa. Czy to ona zaprojektowała tę strategię, czy przekonał ją do niej Walsingham, makiaweliczny ojciec zachodnich służb bezpieczeństwa?

W końcu ktoś z żydów zauważył, że po kilkuset latach ta strategia dosyć dobrze działa. Z ostrożności nie chcieli żyjącej królowej, wybrali zmarłą dziewicę, Wkrótce potem rozpoczął się kult Anny Frank. Ale niestety, nie było sposobu na to, by Izrael mógł rościć sobie monopol na Niemkę, która zmarła kilka lat przed jego ustanowieniem. Było tylko kwestią czasu, żeby inni ją zaakceptowali. Miało to miejsce kilka dni temu. Jest tylko kwestią czasu, żeby nowe, niedawne badania ujawniły, że w rzeczywistości była chrześcijanką, czy mormonką, czy na co zechce ją wykreować ten manipulujący byt. Izrael próbował zabawić się w Boga, przyniosło to odwrotny skutek.

Panno Frank, przepraszam. Wszyscy walczymy o wolność. Nie o pojedynczą wolność, ale o wszystkie wolności obiecane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pewne osoby cię wykorzystują, a inne, jako pretekst do okradania nas z praw. Dlatego nie czuj się obrażona, ale pominę twoje prace, nawet jeśli zostałaś ochrzczona zastępczo.

Uwaga: Nie neguję Holokaustu ani pamiętników Anny Frank. Ale to oświadczenie dodałem do artykułu z powodu terroru wywoływanego prawami negowania Holokaustu, a tym samym nie ma żadnej mocy prawnej.

uwaga: żywność transgeniczna wchodzi na polskie pola i stoły tylnymi drzwiami!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:41

Uwaga: żywność transgeniczna wchodzi na polskie pola i stoły tylnymi drzwiami!

Powstanie grupy kontrolującej rzepak i zrzeszającej jego producentów, zbiegło się w czasie z inwazją korporacji transgenicznych [GMO] na polskim rynku rzepakowym. Przypadek? Raczej nie. Tego typu grupy to quasi mafijne stowarzyszenia, których celem jest wzięcie w kraby jeśli nie wszystkich, to większości producentów danej rośliny / zwierząt. Taka organizacja narzuca rolnikowi swoje ziarno – wiadomo od kogo, od korporacji. Narzuca swoje punkty skupu, lobbuje za konkretnymi rozwiązaniami, np wyborem konkretnego ziarna konkretnego koncernu. Ujednolica ona branżę zamiast stawiać na pożądaną przez wszystkich konsumentów różnorodność. I tak, w finale tego procesu, w danym kraju czy wręcz na danym kontynencie uprawy rzepaku, soi, gryki, pszenicy i innych roślin będą uprawiane podług tego samego wzorca, z tych samych nasion, i finalnie będą sprzedawane / skupowane przez jedną korporację czy też rząd (elewatory firmy Elewarr to obecnie mafijny monopol państwa). Kto za to zapłaci? Oczywiście, że zapłaci za to kupujący warzywa i owoce.

Nie zdziwiłbym się, gdyby powstanie tej grupy kontrolującej rzepak i podobnych do niej grup, finansowała branża transgeniczna. Przecież rolnika można zachęcać dodatkowymi dopłatami, wywalczonymi przez takie organizacje, czy np systemem ubezpieczeń, kredytów.
Dla korporacji transgenicznych takie wielkie zrzeszenia skupiające producentów to dodatkowy plus. Po pierwsze, łatwiej jest prowadzić negocjacje z takim dużym stowarzyszeniem, jeśli chodzi o zakup ogromnych ilości ziarna modyfikowanego, dla wielu rolników jednocześnie. Po drugie, takie wielkie zrzeszenia, organizacje, to dobry przystanek dla lobbingu GMO zarówno wśród rządzących (łapówki, granty, wycieczki, a także zastraszanie, szukanie haków itp) jak i w ścierwomediach przeznaczonych dla mas. I tak pani występująca w wiadomościach czy faktach powie regułkę: “Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku wydało pozytywną opinię co do żywności modyfikowanej genetycznie, jako żywności wydajnej i bezpiecznej”. Albo: “Eksperci z Krajowej Izby Rolniczej są za wprowadzeniem w Polsce żywności transgenicznej”. Żaden dziennikarz z ścierwomediów / kurwimediów nie wspomni, że tego typu “krajowe izby rolnicze” nie są stowarzyszeniami niezależnymi, ale są de facto prywatnymi inicjatywami na smyczy koncernów transgenicznych.

Next Page »

Blog at WordPress.com.