Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

25/01/2012

Ś.p. Elżbieta Gawlas

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:48

Ś.p. Elżbieta Gawlas

W dniu 21 stycznia 2012 roku,

na wygnaniu w Kanadzie dokończyła biegu ś.p. Elżbieta Gawlas.

Od początku próby przemian w Polsce, aż do godziny śmierci wśród ciężkiego długotrwałego cierpienia, w materialnym niedostatku żyła walką o Polskę.
Elżbieta Gawlas, rozpoczęła swą polityczną aktywność w sierpniu w stoczni, jako sekretarka Lecha Wałęsy, była tam czołową postacią z całego szerokiego frontu przywódców strajków sierpniowych.
Swój koniec, Elżbieta zaznaczyła na wygnaniu, jako publicystyka internetowa.
Rozpoczynając  swą walkę, już w pierwszych dniach sierpniowych wykazała się „brakiem zdolności do zrozumienia drugiej strony”.
Z tego powodu, szybko stała się wrogiem Lecha Wałęsy i jemu podobnej sitwy.
Za swą nieugięta postawę, w wielu pryncypialnych sprawach, zapłaciła bezwzględnie postępująca izolacją i eliminacją z szeregów liderów solidarnościowych,  skupiających głównie ubowców lub żydów.
To antypolskie środowisko Elżbieta szybko przejrzała. Podjęta nierówna walka od początku była skazana na niepowodzenie.
Bardzo szybko okazało się, że dla Elżbiety nie było dłużej miejsca ani w Solidarności, ani w Polsce w ogóle. Podzieliła Ona los ogromnej rzeszy Prawdziwej Solidarności – poszła na wygnanie.
Tam, podobnie jak inni o podobnym losie, zyskała świadomość oszustwa intencji przemian sierpniowych i fasadowości struktur władz Solidarności, czy szeroko rozumianej opozycji.
W przeciwieństwie do innych solidarnościowców, ducha Polski  w swym sercu nigdy nie zaprzepaściła.
Lepiej i jaśniej rozumiejąc to, co się stało, nie miała wątpliwości co do tego, że trzeba walczyć.  Tak czyniła.
A samotna, często nad wyraz egzaltowana w swych wypowiedziach, była łatwym obiektem do ataków.
W poniżeniu czy śmieszności, bez zbroi, samotnie, w łachmaniarskiej biedzie potrafiła zdobyć się na coś, co potrafi jedynie prawdziwy żołnierz – stać na szańcach z gołym i słabym już ramieniem, ale wciąż wymierzonym we wroga, wroga Naszego Narodu.
My pobici i śmieszni, nie poddajemy się, pozostajemy niezwyciężeni, tak jak Elżbieta.
Jako tacy, prosząc Pana Boga o Wieczny Pokój dla Elżbiety, walczymy.
Naszym trwaniem na posterunku, kontynuowaną walką przydajemy Jej zasług w Niebie.
Niech Elżbieta Spoczywa w Wiecznym Pokoju, Bogiem w solidarnościowej mądrości niech wzrasta.

(-) Krzysztof Cierpisz
Lund 21.01.12

Aftermath of 4/10, the Polish 9/11 / Po 10 IV, polskim 11 IX

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:25

Po polsku na dole / Polish at the bottom

Introduction by Piotr Bein

Some Western publicists who are allied with the Polish patriotic cause, whom we greatly respect also for their struggle for Humanity, have unintentionally propagated hasbara regarding the crash of the Polish government plane at Smolensk on April 10, 2010. The article by Opolczyk below is meant to straighten up the propaganda.

Also too many Polish publicists distort the truth under hasbara’s influence, mainly regarding two lies peddled on Poland:

(1) an alleged influence of Russian intelligence on Polish politics, specifically on the ruling PO party, and

(2) a supposed patriotism of the late President Lech Kaczyński, who indeed was a patriot, but for Israel.

When they characterise Kaczyński as a Polish patriot and nationalist, even serious publicists like Henry Makow succumb to the hasbara. Makow has posted Opolczyk’s comment under Smolensk — The Record of Polish Complicity, while the text below expands the topic. Contrary to propaganda that the fatal plane supposedly carried Polish patriotic elites, they were actually persons serving, knowingly or not, the Judeocentric Power Complex, an old enemy of the national interest of Poles.

We commend Western independents for efforts in debunking the “Polish 9/11” issue (a list of texts at Makow’s pages is in the footnote), but they would be incomplete without exposing the social manipulations that the villains have undoubtedly been committing since day one of 4/10. We trust that Henry would devote additional time to study and present to the English-language audience the key goal of 4/10: social engineering of the Polish nation in the aftermath, to strenghten the implementation of the NWO in that country.

 

……………..

Aftermath of 4/10, the Polish 9/11

Opolczyk 23.1.2012, translation Piotr Bein

“Western” circles rule Poland. Many agents of the Communist state security in Poland (SB) and SB officers who had served KGB and USSR earlier, have switched to serve CIA and Mossad. The most talented of them, former Soviet agents, now attend Bilderberg and Trilateral Commission meetings (e.g. Olechowski, Belka), or get US distinctions for service to CIA (e.g. former SB intelligence officer, Czempiński). Other agents become Primates of Catholic Poland (Kowalczyk) or chair the Euro-parliament (Buzek). Judeocentric propaganda (hasbara) keeps pretending that Russian intelligence agents (“razwiedka” in Polish) still exists in Poland. In particular, Kaczyński brothers and their PiS party have been screaming “razwiedka”.

Russia certainly has retained intelligence agents in Poland, but they are pursued as was CIA in Communist Poland. Those who have not been discovered, must hide and don’t have any influence on politics.

Former premier Oleksy had to resign after he was accused, without proof, of meetings with a Russian spy. When president Kaczyński met Mossad chief in Tel Aviv behind closed doors, nobody accused him of spying for Israel.

A Judeocentric agent-provocateur Macierewicz “pursues” Russian agents, but does not know of secret CIA prisons in Poland or that the 4/10 prosecutor secretly met with CIA and FBI agents. Poles are being fooled by the “razwiedka” scare while Mossad agents accompanying Jewish youth’s Marches of the Living to Holocaust sites in Poland walk armed on Polish streets. “Polish” police has no right to apprehend them.

Olechowski (Bilderberg) founded the PO party (a fake opposition to PiS, similar to the Democrats-Republicans farse in the USA) he also promoted Tusk to the premier’s office. Belka (TC) chiared the European section of the IMF and now chairs the Polish National Bank (NBP, the central bank in the country). In February 2011, Tusk and his ministers  participated in a joint Israel-Poland governmental meeting in Jerusalem. Tusk approved of the return of many Jews to Poland and promised to help Israel in case of Iranian attack. Yet, hasbara impresses Poles that PO and Tusk are Russian agents. Unfortunately, millions of people believe this rubbish.

Hasbara has been exploiting 4/10 from the beginning, to several ends:

– Thru PiS propaganda, by blaming Russia for 4/10, expolit and reinforce Russophobia of the archaically anticommunist remnants of the Solidarity movement and the anticommunist, Catholic patriots around Father Rydzyk. The most radical “patriot anticommunists” accuse Putin and Russia of an assasination of the elites of the Polish quarter of the European Union soviet.

– Uphold a cult of “martyrdom” of Kaczyński and his 4/10 entourage for a national cause.

– By scaring Poles with Russians, “razwiedka” and cold-blooded KGB agent Putin, push Poland even further into EU and NATO who supposedly protect Poland from Russia.

– Distract from many vital and more relevant, real dangers hanging over the nation and the world.

Polish national interest has not suffered as much in 4/10 as some patriots insist. All life lost in that tragedy is regrettable. But the 4/10 victims belonged to the elites of a vassal state, serving an occupant, whether consciously or not. They all participated in a fiction that paints Poland as a free and sovereign state. No-one of them demanded Poland leave EU or criminal NATO. On the contrary, they all accepted vassal Poland’s humiliating, dependence on Brussels, Washington and Israel. They all accepted Kaczyński’s invitation, knowing they would participate in another propaganda event of blaming Russia for the Katyń Crime, even though many of them were aware of the actual villain – the Judeocentric NKVD.

Kaczyński himself has approved the list of his entourage. However, it would be hard to suspect this servant of Israel and the USA that he invited Polish patriots who were aware of the country’s enslavement. He invited only those whom he was certain accept (or believe in) the fiction of “free and sovereign Poland”, and by their presence on board the presidential plane reinforce the fiction in the nation’s eyes.

A real patriot, conscious of Poland’s enslavement, had a duty to decline Kaczyński’s invitation on the grounds that he or she doesn’t wish to have anything to do with lackeys of Brussels,Washington and Tel Awiw.

Certainly, on board the fatal plane there were persons who loved Poland. But they were so blinded by propaganda that while affirming enslaved Poland as a free state, they unknowingly harmed Polish national interest.

……………

Henry Makow’s website articles on 4/10

………………..

Opolczyk’s comment for Polish Crash Cover-Up Continues

Opol said (January 18, 2012):

In his article on the catastrophe of the Polish government plane at Smolensk on April 10, 2010 (4/10), Henry Makow follows an opinion dominant in the Western alternative media that paints the late president of Poland, Lech Kaczyński, and his twin brother Jarosław, as Polish nationalists and patriots. Makow’s opinion that Kaczyński allegedly stood against Poland joining NWO, is absurd. It was the other way around.

Kaczyński was a patriot, but for Israel. He solicited a strategic alliance with Israel, lobbied against the Goldstone Report on Israeli atrocities in Gaza, and blocked EU resolution condemning Israeli attack on the Freedom Flotilla.

As a president, in 2007 he legalized the Jewish Masonic organization B’nai B’rith that was illegal in Poland since 1938. As the president of so-called Third Republic of Poland, he inaugurated the annual celebrations of Jewish feast of Chanukah in the presidential palace.

Earlier, as a minister of justice, Kaczyński stopped exhumations at Jedwabne, the site of alleged Polish WW2 atrocity against Jews according to Judeocentric media. The exhumation offered a chance to clear the Polish nation of Judeocentric charges of this “Polish” murder that had been actually carried out by German Nazi Einsatzgruppen. Kaczyński brothers’ party, PiS (Law and Justice) stealthily introduced in the Polish parliament a legislation on illegal, multi-billion dollar restitutions to Polish Jews from the state budget. Kaczyński also brought to a close the construction of a Jewish Museum in Warsaw.

US-rael was the other love of Kaczyński. The twins solicited a status of Eastern Europe’s most important US military and political “ally” (i.e. vasal). Lech Kaczyński most actively participated in baiting Belarus, and eagerly supported Jewish 2008 provocation in Georgia against Russia. Earlier, he actively supported the Orange Revolution in Ukraine. In short, with exceptional zeal he supported all anti-Russian US and Israeli provocations on Russia’s perimeter.

In 2003, Jarosław demanded in the “Polish” parliament that Poland join the war in Iraq: “It is our war. ” The Kaczyńskis avidly solicited a US military base on the Polish soil and deployment there of parts of the missile system targeted at Russia. They also demanded that Poland send troops to Afghanistan.

Contrary to Makow’s claim, there were hardly any Polish nationalists or patriots on board the fatal Tu-154. The plane carried vasal elite, lackeys of Israel, USA and EU.

Makow should ponder that opinions surfaced in Israel already on the day of the crash that the catastrophe was an assasination ordered by Putin. Global hasbara immediately broadcast this opinion in a calculated anti-Putin campaign.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Polish / Po polsku

Wstęp od Piotra Beina

Niektórzy sprzymierzeni w naszej sprawie publicyści na Zachodzie, których wielce poważamy także za walkę dla Ludzkości, niechcący rozpowszechnili hasbarę nt. katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem dnia 10.4.2010 r. Poniższy artykuł (i jego tłumaczenie na angielski) powstał, by sprostować tę propagandę.

Także zbyt wielu publicystów polskich pisze nieprawdę pod wpływem hasbary. Dwa główne kłamstwa kolportowane o Polsce to (1) domniemany wpływ rosyjskich służb w Polsce, zwłaszcza na rządzącą parię PO; (2) rzekomy patriotyzm Kaczyńskiego, który – jeśli był patriotą, to patriotą Izraela.

Nawet poważni publicyści jak Henry Makow dali się nabrać, uważając śp. Kaczyńskiego za patriotę i nacjonalistę polskiego. Makow zamieścił komentarz Opolczyka pod Smolensk — The Record of Polish Complicity, a poniższy tekst poszerza wątek. Wbrew propagandzie jakoby na pokładzie Tu-154 znajdowała się elita polskich patriotów, byli tam ludzie świadomie lub nieświadomie służący kompleksowi jot, odwiecznemu wrogowi interesu narodowego Polaków.

Pochwalamy zachodnich niezależnych za wysiłki w demaskowania kwestii „Polskiego 11 IX” (w stopce lista tekstów na stronach Makowa nt. 10 IV), lecz byłyby niekompletne bez pokazania manipulacji społecznej, którą sprawcy niewątpliwie stosują od początku 10 IV. Mamy nadzieję, że Henry poświęci dodatkowy czas, by zbadać i przedstawić anglojęzycznym odbiorcom ważny cel 10 IV: manipulacja narodem polskimi w wyniku katastrofy, by wzmocnić wdrażanie NWO w kraju.

…………………..

Po 10 IV, polskim 11 IX

Opolczyk 23.1.2012

Polska jest krajem rządzonym przez zachodnią agenturę. Nawet wielu b. agentów komunistycznej SB i sami oficerowie SB, służący wcześniej KGB  i interesom ZSRR przewerbowali się na służbę CIA i Mosadowi. Najzdolniejsi z nich – byłych sowieckich agentów, którzy się przewerbowali jeżdżą na zloty Grupy Bilderberga i na Komisję Trójstronną (Olechowski, Belka), albo jak Czempiński (oficer wywiadu SB) otrzymują najwyższe odznaczenia USA za zasługi dla CIA. Inni agenci SB zostają prymasami (Kowalczyk) albo szefami jewroparlamentu (Buzek). A hasbara wciąż udaje, że w Polsce “ściga” ruską razwiedkę. To zwłaszcza PiS i Kaczyńscy wciąż głośno krzyczeli i krzyczą, że Polską rządzi ruska agentura.

Oczywiście, że Rosja ma w Polsce wywiad, ale jest on tępiony jak CIA w czasach PRL. A ci, co jeszcze nie zostali namierzeni, muszą się ukrywać i nie mają żadnych wpływów na politykę.

Były szef rządu Oleksy musiał podać się do dymisji po tym, jak oskarżono go o to, że spotykał się z rosyjskim szpiegiem. Choć tego faktu nawet mu nie udowodniono. A gdy Kaczyński jako prezydent w Telawiwie spotkał się na rozmowie w cztery oczy z szefem Mossadu nikt go nie oskarżał o szpiegostwo na rzecz Izraela.

Macierewicz, żydowski prowokator “ściga” ruskich agentów, a nie zauważa, że CIA miała tajne więzienia w Polsce, a prokurator prowadzący śledztwo smoleński w tajemnicy spotykał się z agentami CIA i FBI. Na tym właśnie polega oszukiwanie Polaków – straszy się ich ruskimi szpiegami, a agenci Mossadu towarzyszący wycieczkom młodzieży z Izraela do Auschwitz chodzą po polskich ulicach z bronią na wierzchu. A “polska” policja nie ma prawa ich zatrzymać.

Olechowski (Bilderberg) założył PO i wypromował na premiera Tuska. Belka, (Komisja Trójstronna) był szefem europejskiej sekcji MFW a obecnie jest szefem NBP. A rząd z Tuskiem na czele w lutym ubiegłego roku był na wspólnym posiedzeniu rządów Polski i Izraela w Jerozolimie. Tusk zgodził się na powrót do polski wielu żydów oraz obiecał pomoc Izraelowi w razie ataku na Iran. A mimo to hasbara wmawia Polakom, że PO i Tusk to ruscy agenci. I niestety miliony w te brednie wierzą.

Katastrofa smoleńska od prawie dwóch lat wykorzystywana jest przez hasbarę do kilku celów:

– Przez propagandę PiS, niedobitków (wciąż ślepo antykomunistycznej) Solidarności i rydzykopodobnych patriotów-katolików-antykomunistów eksploatuje się i wzmacnia nastroje antyrosyjskie, zwalając winę za katastrofę na Rosję. Najbardziej rydykalni “patrioci-antykomuniści” oskarżają Rosję i Putina wręcz o zamach na elitę polskiego baraku Unii.

– Utrzymuje się kult “męczennika” za sprawę – Kaczyńskiego/Kalksteina i jego orszaku.

– Strasząc Ruskimi i zimnym czekistą jeszcze mocniej wpycha się Polskę w łapska Unii i NATO, mających nas przed Rosją bronić.

– Odwraca się uwagę od wielu istotnych i realnych zagrożeń wiszących nad Polską i światem.

Polska racja stanu tak naprawdę nie poniosła straty w Smoleńsku. Jako ludzi, szkoda jest wszystkich ofiar. Ale wszyscy pasażerowie Tupulewa należeli do elity niesuwerennego państwa świadomie lub nieświadomie wysługując się okupantowi. Wszyscy oni brali udział w fikcji przedstawiającej Polskę jako państwo wolne i suwerenne. Nikt z nich nie domagał się wystąpienia Polski z Unii czy ze zbrodniczego NATO. Wręcz przeciwnie – wszyscy oni akceptowali upokarzającą, wasalską zależność Polski od Brukseli, Waszyngtonu i Izraela. Wszyscy oni przyjęli zaproszenie wiedząc, że wezmą udział w kolejnej propagandowej imprezie obwiniania przez Kaczyńskiego za Katyń Rosji. Choć wielu z nich wiedziało, że za Katyń odpowiadają zbrodniarze z żydo-NKWD.

Pamiętajmy, że listę zaproszonych na pokład Tupulewa gości zatwierdzał sam Kaczyński/Kalkstein. Trudno jednak tego usłużnego wasala Izraela i US-raela podejrzewać o to, że na pokład samolotu zaprosił świadomych zniewolenia Polski patriotów. Zaprosił on tylko tych, co do których był pewien, że fikcję “wolnej i suwerennej” Polski akceptują lub w nią wierzą i  ich obecnością na pokładzie jeszcze bardziej ją w oczach społeczeństwa wzmacniają.

Rzeczywisty, świadomy zniewolenia Polski patriota, gdyby w ogóle został do Tupulewa zaproszony – miał obowiązek zaproszenie odrzucić, uzasadniając to tym, że z wasalami służącymi Brukseli, Waszyngtonowi i Telawiwowi nie chce mieć nic do czynienia.

Nie można naturalnie twierdzić, że na pokładzie samolotu nie było ludzi kochających Polskę. Byli oni jednak do tego stopnia zaślepieni propagandą, że afirmując zniewoloną Polskę jako państwo suwerenne, nieświadomie szkodzili Polskiej Racji Stanu.

……………

Artykuły o 10 IV na stronach Henry Makowa

Krzysztof Zagozda: Ruch Błękitna Polska do Pasterzy Kościoła

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:11

W dniu dzisiejszym nowo powstający ruch społeczny “Błękitna Polska” wystosował list do Pasterzy Kościoła wyjaśniający ideę zorganizowania Zjazdu Katolickiej Polski. Całość w załączniku.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie, także wśród zaprzyjaźnionych kapłanów.

Bóg zapłać.

KRYPTO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:02

Wojciech Właźliński 25. I. 2012

Drodzy Przyjaciele.   Nic nie stoi w miejscu, panta rei. Widać to z dnia na dzień, z roku na rok, dziesięciolecia, wieki i wszystko co pomiędzy tym. Jedni to widzą inni nie. Dla jednych to „ a bo ja nie wiedziałem” dla innych, widzących i wiedzących to czasem uratowanie swojego życia nie mówiąc już o uratowania życia innych albo drobniejszych spraw.

Nie tylko Ziemia „zmalała” ale i czas postępuje szybciej. Możliwości widzenia i „wiedzenia” (od wiedzieć ale także od wodzić) zaczynając od wynalezienia druku a zatrzymując się na wieku komputera i intertnetu, tylko zatrzymując się bo to nie stanęło, są ogromne.

Żeby tylko jeszcze nasze umysły miały taką pamięć i szybkość operowania materiałem który został zgromadzony w tej pamięci. To już w pewnym stopniu istnieje właśnie dzięki sprzężeniu komputera z internetem, ale nasze umysły są za wolne, dlatego więc to przekazywanie „bazy danych” a właściwie cząstek tych danych do naszych umysłów  musi być wspomagane w sposób stosunkowo prymitywny czyli przez  prywatne listy. Masowe media programowo zawodzą. Skuteczne są jeśli ze znakiem „koszer” widocznym lub nie.

Prywatne listy, jeszcze względnie dostępny środek kontaktu, to coś w rodzaju bardzo dawnej karczmy albo spotkań zaprzyjaźnionej z sobą okolicznej szlachty, szczególnie w święta pod kościołem. Prawie każdy ma jakieś grono lokalnych sąsiednich i zaprzyjaźnionych. Tak zwane „blogi” w jakimś stopniu zastępują to. Jest to nowa rzecz w której nastąpi szybka ewolucja jeśli nie katastrofalna rewolucja.

Moja uwaga kieruje się na lokalne grupy zaczynając od gminy lub parafii, w której jest jakiś stopień personalnej znajomości kto jest kto, łącznie z wójtem o którym wiadomo albo nie wiadomo skąd on się w ogóle wziął. W początkowym okresie internetu były tego zaczątki ale zostało to zlikwidowane bardzo szybko jako nie koszer. Gminni wójtowie maja główny i ogromny wpływ na to jak działa wójt wyższego stopnia, czyli powiatowy i na tej samej zasadzie wyżej.

Różnica między prywatnymi listami a blogami jest taka że to co jest w takim prywatnym liście, łącznie z ortograficznymi, stylistycznymi i wszystkimi innymi błędami, jest prywatną sprawą która jeszcze, ale tylko jeszcze Bogu dzięki istnieje, natomiast blogi to publikacja a to podlega innym zasadom no i prawu, szczególnie temu prawu aktualnie zmodyfikowanemu „generycznie” (GMO). To prawo zabrania i surowo karze „namawianie do waśni” ale namawianie do rzezi Arabów Irańczyków i muzułmanów w ogóle i innych “slaughter the Arabs”, nie tylko namawianie lecz dokonywanie tego wyłączone jest z tego Prawa. Wyłączeni z pod tego prawa są wszyscy Żydzi, wszyscy, krypto-Żydzi i żydocentrycy, łącznie z  Gingrich Praises Extremist Marchers In Jerusalem Who Chanted ‘Slaughter The Arabs’ (1.12.2011) [Gingrich chwali marsze ekstremistów w Jerozolimie, skandujących ‘Zamordować Arabów’]. To ten sam Newt Gingrich kandydujący na prezydenta tego co teraz nazywa się US, Newt Gingrich: I’ll Help Israel Attack Iran (24.1.2012) [Pomogę Izraelowi zaatakować Iran].

Są rzeczy które jednak stoją w miejscu. Halacha (żydowskie prawo) jest niezmienialne. Dostosowuje się praktycznie poprzez lokalnych rabinów do aktualnych warunków lokalnie i ogólnie bez zmiany swojej treści.

„Wyrok rabiniczny zapadł. Nie ważne kto go wykona ale lepiej żeby to nie był Żyd.” Można jeszcze kierować tak żeby to  „się stało”.( śmierć)

„To nie my, to NATO”

Stale są nowe rzeczy w tym panta rei ale nie można zapominać o minionych i po to są współczesne uniwersytety i szkoły żeby zapominać.

Słowo „infiltracja” jest dosyć znane, słowo „krypto” (w angielskim „crypto”) mniej. Małe społeczności mają większe szanse rozpoznawać osobników „krypto- …”. W dużych konglomeratach jest to o wiele trudniejsze ale nie niemożliwe.

Przyznano „zrobić wszystko żeby…”

Kwestia żydowska w okupowanej przez Niemcy Europie w kontekście nowego porządku świata w masowych mediach nie istniała – cisza. Informacje kurierów na temat faktycznego stanu ludobójstwa na terenie opanowanym przez Niemcy wschodniej Europy były bagatelizowane przez przedstawicieli rządu amerykańskiego i liderów organizacji żydowskich i przyjmowane jako przesadzone. Ukazał się jednak artykuł w New York Times (październik 1940 a wiec przed przystąpieniem Niemców do faktycznego likwidowania głównie biednych Żydów.) “New Word Order Pledged to Jewes” [NWO obiecane Żydom] w którym po raz pierwszy od wybuchu wojny w publicznej deklaracji odnośnie kwestii żydowskiej, Arthur Greenwood, członek bez teki w Brytyjskim Gabinecie Wojny, zapewnił Żydów w Stanach Zjednoczonych, że po zwycięstwie zostanie zrobione wszystko aby nowy porządek świata był oparty na ideałach “sprawiedliwości i pokoju.” Dodał także, że po wojnie, Żydom, gdziekolwiek zamieszkałym, zostanie przyznana możliwość “szczególnego i konstruktywnego wkładu” w przebudowę świata. (“distinctive and constructive contribution”) Wiadomość to została przekazana Dr Stephen S. Wise, przewodniczącemu Światowego Kongresu Żydów, przez Rabina Maurice L.Perizweig, przewodniczącego brytyjskiej sekcji kongresu.

Mało juz kto z najwyższych dostojników łącznie z K. Wojtyłą jako Papieżem nie złożył swojej kartki w „Scianie Płaczu” w Jerozolimie. Faktycznie, płakać się chce kiedy to się widzi.

Zaproszenie na debatę – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:26

ZAPROSZENIE

W imieniu Ligi Konsumentów Energii i Fundacji Odysseum

mam zaszczyt zaprosić do udziału w debacie

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

która odbędzie sie w dniu 8 lutego 2012 r. w siedzibie redakcji RUROCIAGÓW

04-997 Warszawa Falenica, ul. Werbeny 1

Początek o godz.14.

 

Przewiduje się że tematami, wiodącymi debaty będzie:

 

·         Nawiązanie łączności z największymi przemysłowymi konsumentami gazu i rozpoczęcie działań celem znaczącej redukcji cen rynkowych tego surowca

·         Konieczność uporządkowania kontraktów importowych mediów energetycznych, oraz ostatecznego wyjaśnienia dlaczego nie jest pobierana opłata za tranzyt gazu przez terytorium RP

·         Przedstawienie założeń budowy II terminalu LNG w rejonie Gdańska

·         Harmonizacja odszkodowań otrzymanych dotychczas przez ok. 4300 rolników od inwestora Gazociągu Tranzytowego z obowiązującymi standardami obowiązującymi w UE

·         Wykorzystanie energii geotermalnej jako elementu bezpieczeństwa energetycznego w RP

·         Pilotowa inicjatywa wdrożenia HTR

·         Cel i sposoby nawiązania łączności z konsumentami energii na Ukrainie, Białorusi i w Azerbejdżanie

·         Konieczność podjęcia działań w celu doprowadzenia do rozpoczęcia odpompowywania 26 zalanych swego czasu kopalń węgla kamiennego

·         Wystąpienie do Urzędu Dozoru Technicznego o przegląd polskiego odcinka Gazociągu Tranzytowego

·         Apel do Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Czynnego o przeprowadzenie szkoleń w zakresie działań antyterrorystycznych pracowników z 5 tłoczni z trasy Gazociągu Tranzytowego

Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką debaty, prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w debacie przesłane pocztą elektroniczną na adres lke@lexnostra.pl, nie później niż do dnia 1.02.2012 r.

Zamierzając opublikować wystąpienia uczestników debaty w 65 Nr. RUROCIAGÓW prosimy o wcześniejsze przesłanie ich treści pocztą elektroniczną na adres redakcji, nie później niż do dnia 1.02.2012 r.

 

Z poważaniem

 

Maciej Lisowski

Wiceprezes Ligi Konsumentów Energii

 

tymczasowy adres do korespondencji użyczony przez:

Fundacja LEX NOSTRA ( www.fundacja.lexnostra.pl )

ul. ks. T. Boguckiego 5 lok. 18, 01-508 Warszawa

e-mail: lke@lexnostra.pl

pod tym adresem znajduje się również Kancelaria  LEX NOSTRA

www.lexnostra.pl

STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” ws. projektu Ustawy o nasiennictwie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:14

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem i NAGŁOŚNIENIE GO.

STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu Ustawy o nasiennictwie

W związku z przedłożeniem przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie, Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” oświadcza, że inicjatywa ta sprowadza się jedynie do przywrócenia stanu prawnego istniejącego przed zawetowaną przez Prezydenta w 2011 roku próbą rządowej nowelizacji tej ustawy polegającej m.in. na usunięciu zapisów o zakazie obrotu i wpisywania do rejestru odmian roślin GMO.
Ustawa w wersji przedłożonej przez Prezydenta RP przywraca przepisy o zakazie wpisu do rejestru i wprowadzania do obrotu nasion odmian roślin GMO na terytorium RP, jednak brak niezbędnych zmian definicji „obrotu” umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion roślin GMO na tzw. „własny użytek” przez plantatorów transgenicznej kukurydzy MON810 powiązanych z koncernami biotechnologicznymi.
W tej sytuacji prezydencki projekt, jest obciążony istotną wadą, która wbrew intencji Autora uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Społeczeństwo polskie jest systematycznie dezinformowane przez naukowców obciążonych istotnym konfliktem interesu, a powiązanych z obcymi koncernami biotechnologicznymi, którzy opierając swoje tezy o rzekomym bezpieczeństwie roślin GMO na paranaukowym stwierdzeniu, że „przecież nic się jeszcze nie stało” usiłują ex cathedra autoryzować stosowanie roślin GMO w polskim rolnictwie…

Z uwagi na specyfikę polskiego systemu ochrony zasobów rolnych uregulowanie zakazów upraw roślin GMO na poziomie ustawy o nasiennictwie wydaje się być niezbędne…

Dlatego Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” apeluje do Pana Prezydenta o uzupełnienie tekstu proponowanej ustawy o przepisy zakazujące sprowadzania nasion roślin GMO na tzw. ”własny użytek”…

Wypada też wspomnieć, że obecny projekt prezydencki powstał bez żadnych konsultacji ze środowiskami przeciwników GMO.  Dodatkowo pragniemy podkreślić, że niepokoją nas utrzymane w obecnym projekcie zapisy dotyczące ograniczenia dostępu do nasion regionalnych i tak np. dla rzepaku limit ten wynosi 0,3%… oraz rezygnacja z opinii Komisji do spraw rejestracji odmian na rzecz jednoosobowej decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Utrzymanie puli genowej (resztek) polskich odmian roślin uprawnych i zabezpieczenie dostępu do rodzinnego materiału siewnego leży bowiem w strategicznym interesie narodowym, ze względu na konieczność zapewnienia suwerenności żywieniowej Polski.

Cały dokument:  http://icppc.pl/sciagnij/2012/list_do_prezydenta.pdf

Z poważaniem
w imieniu Koalicji “Polska Wolna od GMO”
dr Roman Śniady
Anna Szmelcer

Create a free website or blog at WordPress.com.