Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

20/12/2011

Maciej Giertych: Plany globalistów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:34

Maciej Giertych: Plany globalistów

W dniu 20 III 1969 r. dr Richard Day wygłosił w USA w gronie zaufanych osób referat na temat planów „nowego światowego systemu”. Jeden ze słuchaczy, dr Lawrence Dunegan widząc, że program ten jest rzeczywiście realizowany spisał w 1988 r. z pamięci na taśmach mikrofonowych to, co z tego referatu zapamiętał. Zmarł w 1989. Taśmy opracowała i udostępniła Randy Engel, działaczka Koalicji w Obronie Życia. Cytuję je, a informację o nich znalazłem we francuskim Action familiale et scolaire (suplement 217 z X. 2011). Oto co w 1969 planowali dr Day i jego środowisko:

–      Ograniczenie ludności świata przez promocję małodzietności.

–      Potrzebne będą zezwolenia na posiadanie dzieci.

–      Rozdzielenie seksu od rozrodczości i rozrodczości od seksu.

–      Edukacja seksualna od jak najmłodszego wieku z akcentem na antykoncepcję.

–      Wprowadzenie powszechnej dopuszczalności aborcji na koszt podatników.

–      Promocja wolnej miłości, wszelkich jej wariantów.

–      Promocja homoseksualizmu, by stal się akceptowalnym jako coś normalnego.

–      Wprowadzenie prowokacyjności w modzie kobiecej, by pokazać więcej ciała.

–      Zredukowanie znaczenia rodziny.

–      Wprowadzenie eutanazji i utrudnień dla starszych, by szybciej chcieli odejść.

–      Eliminacja prywatnego lecznictwa.

–      Zapowiedź nowych nieuleczalnych chorób.

–      Ukrywanie nowych skutecznych metod leczenia raka i chorób serca by ludzie szybciej umierali.

–      Nakierować ewolucję w kierunku, który chcemy i przyśpieszyć ją (uruchomić hodowlę człowieka).

–      Obalić Kościół katolicki, potem zespoić wszystkie religie w jedną.

–      Zmienić sens Biblii przez zmianę znaczenia niektórych słów.

–      Wydłużyć czas na edukację, ale nauczyć mniej.

–      Niektóre książki znikną z bibliotek.

–      Hazard na skalę państwową będzie promowany (loterie).

–      Będzie promocja alkoholizmu i używania narkotyków.

–      Będzie więcej więzień i szpitale staną się więzieniami.

–      Przestępczość ograniczy się do slumsów – w innych dzielnicach będzie ochrona obiektów.

–      Patriotyzm się skończy. Kupujący nie będzie zważał na rodzimość produkcji.

–      Ciężki przemysł ewakuuje się z USA w celu ochrony środowiska.

–      Deindustrializacja spowoduje ruchy ludności i utratę lokalnych tradycji.

–      Będzie specjalizacja na skalę światową, co wszystkich wzajemnie uzależni.

–      Tylko sporty międzynarodowe będą promowane, lokalne wygaszane.

–      Sporty dla dziewczyn mają ignorować ich kobiecość.

–      Będzie zakaz posiadania broni. Myśliwi będą ją wypożyczać na czas polowań.

–      W rozrywce mają dominować gwałtowność i seks pokazujący wszystko.

–      Muzyka poważna będzie tylko dla starszych. Młodzi dostaną hałas z ideowym przekazem, i to polubią.

–      Wszyscy będą poddani identyfikacji (dowody osobiste, chipy).

–      Objęte kontrolą będzie jedzenie, podróżowanie, pogoda.

–      Politycy myślą, że rządzą, ale robią, co im się podsuwa.

–      Wyniki naukowe będą fałszowane, by narzucić określone cele.

–      Znaczenie ONZ i światowych organizacji wzrośnie. Jeśli będzie trzeba postraszy się ludzkość kilkoma wybuchami jądrowymi i uzyska posłuszeństwo.

–      Wojny mają wartości pozytywne, a terroryzmem można wymusić uległość.

–      Inflacja będzie narzędziem kontroli nad społeczeństwami.

–      Będzie powszechne szpiegowanie wszystkich.

–      Domy prywatne będą tylko dla posłusznych.

Przypominam – te tezy zostały wygłoszone w roku 1969 a ujawnione w 1988! Ktoś z namiętnością nadal je realizuje.

PB: Tłumaczenie notatek dra Dunegana o planach żydomasonerii podaliśmy na Grypa666, wraz z przeciekłym planem Rotszylda z XVIII w., proszę rozplakatować po polskim necie:

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: