Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

05/06/2010

Piotr Bein publications/publikacje

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:37

Wykaz publikacji List of Publications

Książka NATO na Bałkanach wydanie własne 2005 r. ISBN 0-9780543-0-X       Self-published Book

Książki  wirtualne            Virtual Books

NATO na Bałkanach, 2003 r.

www.gavagai.pl/nato/

Dokumentacja oparta na własnych tłumaczeniach źródeł anglojęzycznych. Pod tym względem unikalna pozycja w Polsce.

Documentary based on own translations of sources in English. In this respect, a unique book in Poland.

To Serbia via Poland, 2001

http://www.antic.org/YU4NSP/Piotr/To%20Serbia%20via%20Poland.zip

Bicycle travelogue with historical, cultural and political commentaries about Central, Eastern and Southern Europe, bringing the questions of the region closer to English-speaking readers.

Dziennik z podróży rowerem, z komentarzami o historii, kulturze i polityce Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, zbliżający tematykę regionu czytelnikom anglojęzycznemu.

Artykuły po polsku                  Articles  in  Polish

w większości oparte na własnych tłumaczeniach źródeł w języku angielskim na tematy ochrony środowiska, eko-technologii, energii, zasobów naturalnych, polityki i gospodarki europejskiej i światowej, zdrowia publicznego, prawa międzynarodowego. mostly based on own translations of sources in English on:

environment, eco-technologies, energy, natural resources, European and world politics and economy, public health, international law.

Info nurt (Toronto, Gdańsk)  www.infonurt.com

nr 13 (czerwiec 2003 r.):  Euro dla Putina

Po Czarnobylu

nr 12: Obrazki które zmyliły świat

Wielka szachownica

nr 11: Rurociągostan

„Mateczki” w służbie globalizacji

nr 10: Broń uranowa – zbrodnia przeciw ludzkości

nr 9: Broń ZU i jaka jeszcze?

nr 8: Inkwizycja w Hadze

nr 7: Co tu jest grane?

nr 6: Szwindel w Raczaku

nr 5: Nie tylko pociag 393

nr 4: Atak na pociag nr 393

nr 3: Islam wojujący na Bałkanach

Jeszcze o wojnie w Jugosławii

nr 2: Jakie straty wojskowe poniosla Jugosławia?

nr 1 (kwiecień 2002 r.):  Ukrywane straty NATO

Rynek Instalacyjny

nr 5 (1999): Szklarnie-oczyszczalnie ścieków

Drogownictwo

nr 12 (1996):  Konferencja OECD Ku transportowi zrównoważonemu

nr 10 (1996):  Zmiany strategiczne w transporcie

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, Szklarnie-oczyszczalnie, grudzień 1998

Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, Uniwersytet Bydgoski,

nr 22 (1998): Hydrobiologiczne oczyszczanie ścieków; Międzynarodowa Konferencja Gospodarka Odpadami Przemysłowymi w Świetle Przepisów Unii Europejskiej, Ciechocinek, październik 1998

nr. 24: Hydrobiologiczne oczyszczanie scieków w cieplarniach; Krajowe Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych, październik 1998

Wspólnota

nr 2, nr 3: Echa Wielkiego przekrętu

nr 5: Uranowa apokalipsa

Żaden, nr 20, 21, 22:  Wojna na Bałkanach

Obywatel, nr 2:  Echa Wielkiego przekrętu

Dziś, nr ?: Kto oczyści Serbię?

Kropla, wiosna 1999

Słoneczno-wodne oczyszczanie ścieków: system słoneczno-wodny: często zadawane pytania

Poradnik ekologiczny Eko i My, 1998

Zielona Arka, 1998

Zielone Brygady (Kraków)  www.zb.eco.pl/zb/

nr 143, 147, 160, 166, 174:

Wojenna historia zubożonego uranu

nr 172: Zegar tyka

Ostatni list

Zasłyszane w atomowym maglu

Oświadczenie 12 organizacji w stanie Ohio

Czego nie wolno wiedzieć

Zubożone myślenie

Komitet Propozycji Nr Jeden

Pandora

Promieniowanie radioaktywne

Rentgen musi być bezpieczny – a reszta?

Skutki zdrowotne napromieniowania

Zaczęło się w Hiroszimie

Czarnobylska hipochondria

Co to jest WISE?

Transporty pod specjalnym nadzorem

Amerykańska ustawa o  ZU

nr 169: Przywróćcie pokój

Gdyby wszyscy ludzie II

nr 168: Gdyby wszyscy ludzie I

nr 159: Broń uranowa w Polsce?

nr 158: Nie naprawiajmy ZB bo nie zepsute

nr 156: Jakie skutki ma zubożony uran?

nr 154: Kto oczyści Serbię?

Napromieniowana, zatruta, zanieczyszczona

nr 144: Propaganda NATO winna rozłamowiu

nr 143: Alarm bombowy w belgradzkim ZOO

nr 142: Bioróżnorodność na pieńku

nr 141: Rozbój w ginących puszczach

nr 140: Zielone plotki

Elektrownie do sądu

Co tam, panie, z tym klimatem?

nr 139: Broń przeciw ludzkości i biosferze

O kosztach zewnętrznych i eko-ekonomii

nr 137: Wielka odwilż na Północy

nr 136: Wojna bałkańska a środowisko

nr 133: Bombardowania NATO niszczą

Dzień Ziemi w wojsku

nr 131: Trawlery wiodącą przyczyną niszczenia życia

Dziwnie się dzieje w oceanach

Nowinki akwakulturalne

Choroby z wykwitów glonów morskich

Niaz Dorry – bohaterka Naszej Planety 1998

Ciąg dalszy polowań na obrońców waleni

nr 122: Walenie z rusznicy przeciwpancernej

nr 121: Raport Przyjaciół Cieśniny Clayoquot

Oceany w niebezpieczeństwie

Ecocafe — ośrodek rozwoju zrównoważonego

nr 119: Słoneczno-wodne oczyszczanie ścieków

nr 117: Rzeki, lasy i powodzie

 

Ważniejsze raporty Selected  Major  Reports

Ws. promieniowania z linii wysokiego napięcia, for a Polish group concerned about health effects of high-power lines in early 2000s.

Multiple Account Evaluation Guidebook: Simulation-based Analysis of Multi-modal Improvement Projects in Calgary, for Transportation Improvement Priority Study – TIPS 1998 , Calgary Transit.

Monetization of Environmental Impacts of Roads, British Columbia Ministry of Transportation and Highways,  1997.

South Coast Transportation System Plan Multiple Account Evaluation Task: Technical Background Report, British Columbia Transportation Financing Authority, 1996.

Transportation, Global Warming and Business-as-usual, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1996.

Precautionary Shadow Pricing of Global Warming, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1996.

Shadow Pricing Stratospheric Ozone Depletion, British Columbia  Ministry of Transportation and Highways, 1996.

British Columbia Vehicle Operating Costs, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1996.

Vehicle Operating Cost Models: Ministry Needs and State of the Art,  British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1994.

The Economic Appraisal of Highway Investments–Guidebook,  British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1992.

Potential Use of Economic Analysis, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1992.

Development of a Traffic Data Collection Methodology for SHRP and C-SHRP Sites in British Columbia, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1990.

Adapting the Brazil/UNDP Cost Research to Canadian Conditions, Final Report, Research Series, Roads and Transportation Association of Canada, Ottawa, 1989.

 

Publikacje recenzowane          Refereed  Publications

Contributions to the International Comparative Genocide Research, Hiroshima City University, project director prof. dr Christian P. Scherrer

Versions being prepared for publication destroyed on Prof. Scherrer’s computer, except the uranium weapons paper published in: Christian P. Scherrer (editor) Iraq: Silent Death 2011, Penerbilt University Sains Malaysia, Pulau Pinang, ISBN 978-983-861-504-4

Dirty Uranium Weapons Cover-ups, in: Christian P. Scherrer (editor) “Iraq: Silent Death. The Use of Horrific Uranium Weapons” Moers: Institute for Research on Ethnicity and Conflict Resolution 2009, ISBN 978-3-932446-33-7

Environmental Accounting Applied to Greater Vancouver Transportation System Plan, Transportation Research Record 1601, 1997.

Evaluation of State-of-the-art  VOC Models, Road and Transport Research, Vol. 2, No. 3, Australian Road Research Board, 1993.

VOC Model Needs of a Highways Department, Road and Transport Research, Vol. 2, No. 2, Australian Road Research Board, 1993.

Critique of TRDF Vehicle Operating Cost Model, Transportation Research Record 1395, 1993.

The Risk of Dangerous Goods Spills in Abegweit Passage: Ferry Versus Bridge Crossing, Transportation Research Record 1313, 1991.

Methodology for Assessment of Vessel Impact Energy on Bridge Piers and Spans, Transportation Research Record 1275, 1990.

Review of the HDM-III User Cost Model for Suitability to Canadian Heavy Vehicles, Transportation Research Record 1262, 1990.

Methodology for Assessment of Vessel Impact Energy on Bridge Piers and Spans, Transportation Research Board 69th Annual Meeting, 1990.

Canadian Experience with HDM-III in Road Transportation Management, Journal of Transportation Research Forum, Vol. 30, No. 1, 1989.

Adapting HDM-III User Cost Model to Saskatchewan Pavement Management System, Transportation Research Record No.1229, 1989.

Application of HDM-III Pavement Deterioration Model in Saskatchewan Pavement Management Information System, Transportation Research Record 1215, 1989.

Risk Modeling of Vessel Impacts on a Multi-Span Bridge, Proceedings International Conference Structures under Shock and Impact (editor Brebbia C.A.), Wessex Institute of Technology (Southampton, United Kingdom), Cambridge, Massachusetts, 1989.

The Potential for Canadian Applications of the Brazil and World Bank Research on Road User Costs and Pavement Deterioration, Transportation Research Board 68th Annual Meeting, 1989.

Decision Approach to Arctic Offshore Developments, in: Modelling Under Uncertainty (editors Jones S.B. and Davies D.G.S.), Proceedings First International Conference on Modelling Under Uncertainty, pp. 199-208, Institute of Physics Conference Series No.80, Institute of Physics, Bristol and Boston, 1986.

Probabilistic Model of Barge Impact Energy on the Annacis East Bridge Piers, in: Modelling Under Uncertainty (editors Jones S.B. and Davies D.G.S.), Proceedings First International Conference on Modelling Under Uncertainty, pp. 297-306, Institute of Physics Conference Series No.80, Institute of Physics, Bristol and Boston, 1986.

Uncertainty, Time and Risk in the Optimization of Maintenance of Highway Pavements, Canadian Journal of Civil Engineering, Volume 11, No.2, pp. 308-323, 1984.

Bayesian Decision Analysis for Pavement Management, Ph.D. Thesis, Department of Civil Engineering, University of British Columbia, 1981.

Portable Skid Resistance Tester, M.A.Sc. Thesis, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, 1975.

Zubożony uran – konferencje         Depleted Uranium Conferences

Uranium Weapons Cover-ups in Our Midst, World Uranium Weapons Conference, Hamburg, October 16-19, 2003. Post-conference version, November 1, 2003

Piotr Bein, Karen Parker, Uranium Weapons Cover-ups, monograph “Politics and Environmental Policy in the 21st Century,” Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, January 2003

Piotr Bein, Predrag Zorić, Propaganda for Depleted Uranium: A Crime against Humankind, international conference Facts about Depleted Uranium, Praha, November 24-25,  2001

NATO (Mis)Information to the Public, CADU International Conference Against Uranium Weapons, Manchester, November 4-5, 2000

Artykuły na Internecie   Internet Articles

www.du-watch.org

Cancer De(p)leted Case

Credibility Lost

Del Ponte Needs to Learn How to Read

Depleted Intelligence of Depleted Uranium Apologists

Depleted Rationality

DU Cover-up Saga

DU: From the Other Europe

DU Issue Management

DU: New NATO Members

For Every DU There Is a Lid

From Alpha to Z Net

International Physicians against DU

Mad Cows to Fight DU

Psy-Ops and Depleted Uranium

Smoke, Mirrors and Ghosts from Switzerland

To Government  Standards

ISEE-Forum@csf.colorado.edu

ISEE Forum on EcoValuation: three refereed submissions in 1997 on measuring the value of biodiversity and ecosystem services.

Forum ISEE: trzy recenzowane przyczynki w 1997 r. nt. mierzenia wartości bioróżnorodności i usług świadczonych przez środowisko naturalne.
clim-econ*, envtecsoc*, ecol-econ@csf.colorado.edu

nigec-l@ucdavis.edu

Contributions on social costs of greenhouse gas emissions, deforestation, aquaculture and stratospheric ozone depletion, and on ecosystem service and biodiversity values.

Przyczynki nt. kosztów społecznych w wyniku emisji gazów cieplarnianych, ogołocenia lasów, hodowli sadzowej ryb i zubożenia powłoki ozonowej oraz nt. wartości bioróżnorodności i usług świadczonych przez środowisko naturalne.

Referendum on Poland’s Accession to EU Invalid 7.2.2010

Riposta na rewizjonizm w Spiegel 29.12.2009

Lubawiczerowie 29.12.2009

Riposte to Spiegel’s “The Dark Continenet” 27.05.2009

List otwarty do dr Aliny Całej, Żydowski Instytut Historyczny maj 2009

10 years on, Serbs still don’t know who has bombed them 16.4.2009

Back from a trip to Kosovo 23.10.2008

Operation Danish Cartoons 10.3.2008

Kosovo a Precedent for Judeopolonia? 20.2.2008

List otwarty do Pana Brattmana, Editor@Isurvived.org 31.5.2004

Open Letter to Mr. Brattman 31.5.2004

WCC = War on Climate Change 23.2.2004

German PsyOp

On UNMIK-KFOR Impotence

Spałem u terrorystów, jadłem u serbskich mnichów maj 2003

Słoneczno-wodne oczyszczanie ścieków,  Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Inne fora Other Forums

Judeocentrics Behind Balkan Interventionism, Belgrade Forum on 10th anniversary of the NATO bombing, post-conference version incorporating comments, 2009

Environmental Accounting Applied to Greater Vancouver Transportation, International World Federation Annual Meeting, 1997.

Shadow Pricing Stratoospheric Ozone Depletion, Conference From Bicycle to Carbon Cycle, 1997.

Environmental Impacts of Transportation, Transportation Association of Canada Annual Conference, 1996.

Environmental Account Evaluation of the Greater Vancouver Transportation System, Transportation Association of Canada Annual Conference, 1996.

Socio-economic Assessment of Toll Technology Options for Bridges in Greater Vancouver, Economic Analysis Project Working Paper, British Columbia  Ministry of Transportation and Highways, 1996.

Sustainable Transportation: A Situational Analysis, OECD International Conference Towards Sustainable Transportation, 1996.

Evaluation Framework and Processes: Towards Sustainable Transportation, OECD International Conference Towards Sustainable Transportation, 1996.

Monetization of Environmental Impacts of Transportation, OECD International Conference Towards Sustainable Transportation, 1996.

Pricing Environmental Impacts of Transportation, Transportation Association of Canada, 1996.

Environmental Account Evaluation of the Greater Vancouver Transportation System, Transportation Association of Canada, 1996.

Reviews of Transport 2021 Costs of Transporting People in the Lower Mainland, Economic Analysis Project Working Paper, British Columbia Ministry of Transportation and Highways, 1996.

Cost Benefit Basis of Road Investment Appraisal and Road Pricing, Canadian Transportation Research Forum, 1994.

British Columbia Road-User Unit Costs, Canadian Transportation Research Forum, 1994.

Environmental and Social Costing for Road Project Evaluation, 69th Annual International Conference of the Western Economic Association International, 1994.

Economic Analysis in British Columbia Road Investment Appraisals, East-West European Road Conference, German Road and Transportation Research Association and Polish Road and Bridge Research Institute,  1993.

Economic Analysis of Hot-in-place Recycling, East-West European Road Conference, German Road and Transportation Research Association and Polish Road and Bridge Research Institute,  1993.

Evaluation of Vehicle Operating Cost Models, East-West European Road Conference, German Road and Transportation Research Association and Polish Road and Bridge Research Institute,  1993.

Economic Analysis of British Columbia Highway Investments, Transportation Association of Canada, 1992.

Evaluation of Traffic Data Collection Options for SHRP and C-SHRP Sites, Canadian Institute of Transportation Engineers, 1991.

Relevance of HDM-III Road User Cost Model to Canadian Heavy Vehicles, Second International Symposium on Heavy Vehicle Weights and Dimensions, 1989.

Canadian Experience with HDM-III in Road Transportation Management, Third International Conference on Microcomputers in Transportation, American Society of Civil Engineers, 1989, and Transportation Research Forum 31st Annual Meeting, 1989.

Evaluation of Traffic and Environmental Deterioration of Saskatchewan Pavements, Roads and Transportation Association of Canada, 1988.

Assessment of Vessel Impacts on the Proposed Northumberland Strait Bridge, accepted for the 1988 Roads and Transportation Association of Canada Annual Conference, but withdrawn for reasons of issue sensitivity.

Adapting the Brazil and World Bank Research on Road User Costs and Pavement Deterioration to Canadian Needs, Roads and Transportation Association of Canada, 1988.

The Effects of Traffic and Environment on the Deterioration of Pavements in Saskatchewan, Japanese-Canadian Workshop on Pavements in Cold Areas, 1987.

Application of Decision Analysis to Design of Arctic Offshore Structures, IABSE Symposium on Safety and Quality Assurance of Civil Engineering Structures, 1986.

Probabilistic Approaches to Offshore Arctic Transportation Engineering, Arctic ’85, ASCE Specialty Conference, 1985.

Decision Analysis of Large Civil Engineering Projects, 4th International Symposium on Large Engineering Systems, 1982.

Search for a Decision Aid for Pavement Management, IRF 9th World Meeting, 1980.

Bayesian Decision Analysis in Pavement Evaluation, International Symposium on Pavement Evaluation and Overlay Design, 1979.

1 Comment


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: