Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

03/07/2015

Pope emphasizes Jewish-Christian commonalities in audience

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:53

Pope emphasizes Jewish-Christian commonalities in audience

Soros, Spielberg among Clinton super PAC top donors

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:52

Soros, Spielberg among Clinton super PAC top donors

Triumphant over Titus

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:51

Triumphant over Titus

https://theuglytruth.wordpress.com/2015/07/03/triumphant-over-titus/

 

judeacapta

ed note–as we have discussed several times on this website and accompanying radio program, 70 A.D.–the year that the Romans under the command of Titus marched into Jerusalem and destroyed the city (exactly as Jesus predicted, leaving ‘not one stone upon another’) is considered particularly heinous and hateful to Jews, since it was the cause of their ‘diaspora’ and subsequent ‘persecution’ for 2,000 years. They–driven by the ‘eye for an eye/tooth for a tooth’ mentality of the vengeful and vindictive nature of Judaism, have been waiting now 20 centuries for the day/hour that ‘the tribes of Israel’ would avenge themselves against the Romans for what took place.

The ‘regathering’ of Jews in Israel in the 20 century that was only made possible with the active participation of the West, namely Great Britain, France and then America, followed up by the incalculable sums of money, political and military support in driving the Arabs out for the benefit of Jews, brought forward to the present ‘war on terror’ is all part of the initial process of creating a new Judaic festival modeled on others such as Passover, Purim, Hannukuh, etc, that celebrate the destruction of Judea’s enemies. As the Jews see it, the West–including those places that later became ‘Western’ through the process of colonization such as America, Canada, Australia, New Zealand, etc–constitutes ‘modern Rome’ in the sense that the people, culture, and political systems making up these entities are ‘Roman’ in their origin. Their alphabets are Roman. Most of the various Western languages are Roman in that they descend either directly or indirectly from Latin. Their governments are based on the old Roman model of the Emperor, Senate, and the Plebeian Curiate Assembly. Probably the most striking similarity exists with the model of the United States, which adopted the eagle–the national symbol of Rome, along with its military and economic dominance of the world.

What the world is witnessing right now is a recreation of the same story of Passover, but with a ‘Roman’ twist, which someday the Jews hope will be written into their lore–as they did with ancient Egypt, Persia, Greece and Assyria, whereby ‘Yahweh’, the violent, vengeance-seeking god of the Jews, destroyed yet another Gentile civilization who got sideways with his ‘chosen people’. After Judea’s destruction, Rome minted coins in every language of the realm celebrating it. Now, the Great Seal of the United States features a group of stars organized in the shape of the Judaic Star of David hovering above the eagle, representing Judaism’s superiority and dominance over the new Rome.

Read more of this post

Grzegorz Niedźwiecki ws. Dra Zbigniewa Kękusia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:38
Panie Zbigniewie,

Czy ma Pan stwierdzone zaburzenia psychiczne zagrażające życiu sobie lub osobom najbliższym?

Czy rodzina wystąpiła z wnioskiem o umieszczenia Pana w szpitalu psychiatrycznym?

Czy ma Pan problemy z samodzielnym funkcjonowaniem?

Nie bardzo rozumiem kto może i za co dobrze wykształconego człowieka, posługującego się inteligentną komunikacją werbalną zamknąć przymusowo w zakładzie psychiatrycznym? Proszę nie uciekać się do strajków głodowych i nie dawać złym ludziom argumentów do stwierdzenia u Pana osłabienia emocjonalnego. Proszę być może poddać się badaniom u prywatnego specjalisty i uzyskać zaświadczenie, że nigdy się Pan nie leczył na schorzenia umysłowe i nie wymaga terapii. Proszę pisać ostro (jeśli Pan musi) ale merytorycznie o swoich sprawach. Życie jest długie, przyjdzie czas, że ci którzy używają faszystowskich metod, sami się znajdą w wariatkowie lub w więzieniu. Głowa do góry, nie jest Pan sam.

Zgodnie z cytowaną na wstępie ustawą, przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi bez uzyskania jej zgody może nastąpić jedynie w czterech sytuacjach.

Pierwsza z nich dotyczy osoby ze stwierdzoną chorobą psychiczną, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Druga dotyczy osoby, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża ona bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie. Pobyt w szpitalu ma na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości i nie może trwać dłużej niż 10 dni. W obu przypadkach decyzję o przymusowej hospitalizacji podejmuje lekarz psychiatra po uprzednim zbadaniu pacjenta i konsultacji z innym psychiatrą lub psychologiem. Lekarz powinien wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez jego zgody i poinformować o jego prawach. W ciągu 72 godzin od przyjęcia pacjenta szpital musi powiadomić o tym fakcie właściwy sąd opiekuńczy. Sąd przeprowadza stosowne postępowanie i wydaje postanowienie co do dalszego pobytu pacjenta w szpitalu. Jeżeli stanowisko sądu jest negatywne, szpital ma obowiązek wypisać chorego niezwłocznie po doręczeniu postanowienia.

Trzeci wyjątek dotyczy osoby chorej psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, czwarty zaś osoby chorej psychicznie, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę stanu jej zdrowia.

W przeciwieństwie do dwóch pierwszych sytuacji, w których postanowienie sądu opiekuńczego zostaje wydane dopiero po umieszczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu, w dwóch ostatnich przypadkach konieczne jest uprzednie uzyskanie decyzji sądu. W tym celu małżonek osoby chorej, jej krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub faktyczny opiekun muszą wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z odpowiednim wnioskiem.”

http://www.poradnia.pl/warunki-przyjecia-do-szpitala-psychiatrycznego.html

 

Pozdrawiam

Grzegorz Niedźwiecki – socjolog

Koordynator Grupy Lokalnej Amnesty International Jelenia Góra wnoszący protest społeczny do organów państwa w przedstawionej sprawie Zbigniewa Kękusia

………………………………………….

To: ==
Sent: Friday, July 03, 2015 6:34 PM
Subject: Jak Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska z prokurator Dorotą Baranowską interesu ferajny, w tym psychopatki sędzi Beaty Stój bronią

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

To, czego ja z moją rodziną doświadczamy dziesiąty rok ze strony prokuratorów i sędziów może stać się udziałem każdego z Państwa, gdy nie zgodzicie się na wyrządzanie krzywdy Państwu lub Państwa bliskim, w tym nawet dzieciom bo ich także dzicz nie oszczędza, przez funkcjonariuszy w służbie publicznej.

Treść niniejszego e-mail’a stanowi kontynuację informacji wysłanych przeze mnie do Państwa wcześniej. Informowałem Państwa między innymi o tym, w jaki sposób gromada piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Andrzejem Zollem i jego małżonką adw. Wiesławą Zoll oraz  trzódką prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód i sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą „przetransformowała” mnie, wcześniej przez 10 lat pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  – potem przez kilkanaście lat zajmującego kierownicze stanowiska w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych, w bezrobotnego żebraka.

Gdy im udowodniłem ich moralną degrengoladę i fachową ignorancję, właściwymi im metodami, z każdym miesiącem zyskując kolejnych sprzymierzeńców kontynuują ich dzieło niszczenia mnie. Tym razem ich celem jest umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Ponieważ nie radzą sobie w inny sposób, chcą to uczynić – prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza oraz sędziowie Sądów krakowskich – na etapie prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego.

Zaprezentuję Państwu, jak do niego doprowadziła sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój, jak ona sama zaprezentowała jej potencjał intelektualny w osobiście sporządzonym przez nią dokumencie  oraz jak go ocenił w dniu 30 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Przedstawię Państwu także, jak nowa od kilku tygodni Prokurator Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska utwierdza mnie w przekonaniu, że prokuratorzy, po moich z nimi doświadczeniach od listopada 2005 r., nie są mnie już w stanie niczym zaskoczyć, że działają według tych samych schematów.

Zaprezentuję Państwu  jedną z najpowszechniej stosowanych przez prokuratorów i sędziów metod obrony przed konsekwencjami dla nich dowiedzenia im naruszenia prawa.

Mnożą zarzuty. Zakładają sprawy.

Celem przekonania Państwa do słuszności mojego stanowiska, że w sytuacjach zagrożenia prokuratorzy i sędziowie posługują się zawsze tymi samymi kilkoma metodami, dokonam analizy pisma do mnie prokurator Małgorzaty Lipskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. – Załącznik 11. Przeprowadzę ją w oparciu o materiał dowodowy będący w dyspozycji prokurator M. Lipskiej w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje od maja 2014 r. kierowana obecnie przez nią Prokuratura.

Być może zaprezentowanymi dowodami przekonam Państwa do słuszności mojego stanowiska, zaprezentowanego przeze mnie pismem skierowanym w dniu dzisiejszym do prokurator M. Lipskiej oraz do jej podwładnej, prokurator Doroty Baranowskiej,  że jeśli w związku ze sprawą, którą przeciwko mnie razem prowadzą – D. Baranowska jako referent, M. Lipska jako nadzorująca postępowanie prowadzone przez D. Baranowską – zostanę umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, natychmiast po umieszczeniu mnie w nim rozpocznę protest głodowy.

Na początek jednak zaprezentuję, czego wymaga od każdego prokuratora i każdego sędziego ustawodawca:

„Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy

i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

Czego mamy prawo oczekiwać ze strony funkcjonariuszy publicznych, którzy decydują o naszych losach?
Posiadania zdolności do prawidłowego rozumowania i korzystania z niej na potrzebę umacniania poszanowania prawa.

A tak wygląda rzeczywistość…

xxx

W dniu wczorajszym odebrałem pismo sporządzone w dniu 15 czerwca br. przez nową – od czerwca br. – Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatę Lipską  – Załącznik 11: „Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 15.06.2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana liczne pisma skierowane drogą mailową bezpośrednio do tut. Prokuratury lub za pośrednictwem Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury Okręgowej w Krakowie z dnia 04.05.2015 r. 05.05.2015, 14.05.2015 r. 18.05.20915 r. 22.05.2015 r. Informuję, że zawarte w nich treści i informacje były już przedmiotem analizy i odpowiedzi udzielonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza. W całej rozciągłości podtrzymuję prawną ocenę tych pism.

W szczególności nie znajduję podstaw do wystąpienia z wnioskiem do Sądu o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Odwoławczy z dnia 10.04.2014 r. Sygn.. IV Kz 781/14. Wbrew Pana twierdzeniom przedmiotowe postanowienie nie jest obarczone bezwzględną przyczyną odwoławczą polegającą na pozbawieniu Pana prawa do obrony. Ta kwestia (pozbawienie prawa do obrony) była już rozpoznana w postępowaniu Ra 051/4/14 jako skarga na czynność prokuratora referenta. Odpowiedź została do Pana skierowana w dniu 02.12.2014 r.

Natomiast obszernie opisana przez Pana wersja wydarzeń z dnia 05.05.2014 r. Będąca przedmiotem postępowania sygn.. 2 Ds. 542/14 stanowi polemikę ze zgromadzonym materiałem dowodowym do czego ma Pan prawo.

Wszystkie Pana pisma są wnikliwe analizowane i dołączane do akt postępowania i będą przedmiotem oceny przez prokuratora referenta. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Prokuratora Rejonowego dla

Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. – Załącznik 11

Poinformowała mnie Prokurator Małgorzata Lipska, że ona oraz jej podwładna, prokurator Dorota Baranowska analizują,  w tym nawet wnikliwie treści moich pism oraz zawarte w nich informacje.

Poinformowała mnie także, że w całej rozciągłości podtrzymuje prawną ocenę moich pism, której dokonała jej poprzedniczka na stanowisku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba oraz poświadczyła, że kwestia pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa do obrony była już rozpoznana jako skarga na czynność prokuratora referenta /prokurator Bartłomiej Legutko – ZKE/.

Czego brak w piśmie prokurator Małgorzaty Lipskiej, to potwierdzenia, że ona zapoznała się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Wcale go nie trzeba wnikliwie analizować. Wystarczy się z nim zapoznać, pobieżnie choćby – byle ze zrozumieniem – przeczytać zeznania, na podstawie których przedstawiono mi zarzuty, dokonać ich oceny zgodnie z wymaganiem ustawodawcy, tj. z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania,  żeby się domyślić, że… jest fizycznie niemożliwe popełnić w okolicznościach opisanych przez zgłaszających, czyn, za który po prokuratorze Bartłomieju Legutko i jego przełożonej Agacie Chmielarczyk-Skibie obecnie ścigają mnie prokurator Dorota Baranowsk z jej przełożoną prokurator Małgorzatą Lipską.

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza prowadzi od dnia 6 maja 2014 r. postępowanie przeciwko mnie na podstawie zeznań złożonych w dniu 5 maja 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka

Wyżej wymienieni policjanci zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 15:30 w wykonaniu Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00 do Aresztu Śledczego w Krakowie na badania psychiatryczne, które przeprowadzić mieli wyznaczeni przez nią biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla oraz psycholog Ryszard Janczura.

Gdy mnie ok. godz. 16:00 przywieźli przed Komisariat Policji IV w Krakowie i gdy z nałożonymi na ręce kajdankami opuszczałem przedział dla osób zatrzymanych samochodu Fiat Ducato, tj., gdy zeskakiwałem z jego progu, potknąłem się i wpadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wszyscy trzej w.w. policjanci rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnika.
A niespełna trzy godziny potem … złożyli zeznania, zarzucając mi, że ja próbowałem się uwolnić, a ta moja próba spowodowała obrażenia ciała sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i sierż. sztab. Michała Doroby.

Policjanci najwyraźniej umówili się, że zeznają, iż ja celem samouwolnienia się kopnąłem kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowali.

Poza tym każdy przedstawił inną wersję zdarzenia. Według ich zeznań najbardziej pokrzywdzony, tj. uderzony kratą – nie do końca wiadomo, w co, bo i w tym przypadku zeznania się różnią – sierż. sztab. Paweł Lewkowicz stał w momencie zdarzenia … w dwóch różnych miejscach, tj. po prawej i po lewej stronie samochodu, a otwierający kratę w momencie jej rzekomego przeze mnie kopnięcia, st. post. Marcin Rak nie doznał najmniejszych choćby obrażeń, co poświadczył zeznając – Załącznik 4: „Ja nie odniosłem obrażeń, z tego co wiem sierż. Doroba i sierż. Lewkowicz odnieśli jakieś obrażenia, ale nie znam szczegółów,”

Nie daje to do myślenia ćwiczącym się godzina po godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku w prawidłowym rozumowaniu prokuratorom i sędziom.

Zapoznajcie się Państwo, uprzejmie proszę, z załączonymi do niniejszego e-mail’a:

1.     postanowieniem z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu mi zarzutów oraz jego uzupełnieniem z dnia 25 sierp nia – Załącznik 1,

2.      zeznaniami sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka – Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5. Przekonacie się, że każdy przedstawił w godz. 18:45 – 19:40 5 maja 2014 r. momentami całkiem inną wersję tego samego zdarzenia, do którego doszło w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00.

Przekonacie się, że spośród trzech zupełnie różnych wersji tego samego zdarzenia, celem przedstawienia mi zarzutów prokurator Bartłomiej Legutko wybrał jedną, tę sierż. sztab Pawła Lewkowicza.

Mimo że pozostałe dwie – tj. sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka – całkowicie ją wykluczają, a do tego wielce się różnią pomiędzy sobą, sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas tak o nich napisały w Postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. – Załącznik 10: „Po pierwsze zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Zbigniew Kękuś dopuścił się zarzucanego mu czynu. Świadczą o tym zeznania naocznych świadków zdarzenia z dnia 05 maja 2014 roku Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, a także opinia sądowo-medyczna w zakresie doznanych obrażeń przez policjantów (k.73). Nie sposób stwierdzić, iż spójna i konsekwentna relacja tychże świadków, jest gołosłowna i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Osoby te jako funkcjonariusze publiczni, jasno i logicznie przedstawili przebieg zdarzenia, które miało miejsce w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W obecnej chwili nie ma żadnych podstaw, by w całości odmówić im wiarygodności. A zatem niewątpliwie zachodzi duże prawdopodobieństwo dokonania przez Zbigniewa Kękusia zarzuconego mu czynu.”

To jest wersja sędzin i tej się trzymają.

Wersji, którą ja przedstawiłem – że się potknąłem i upadłem na policjanta – żadne z łącznie ośmiorga funkcjonariuszy publicznych, którzy są lub byli zaangażowani w sprawę przeciwko mnie… w ogóle nie bierze pod uwagę.

Ja nie twierdzę, że policjanci nie doznali obrażeń w związku ze zdarzeniem w dniu 5 maja 2014 r. Twierdzę, że doszło do nich z przyczyn, które ja podałem.

Nawiasem mówiąc, gdyby zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka potraktować za poświadczające rzeczywisty stan faktyczny, oraz za spójne i konsekwentne, to … każdy z nich poświadczył, że to sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak mnie… wyciągnęli z samochodu i powalili mnie na chodnik.

Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska poinformowała mnie pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. – Załącznik 11: „Natomiast obszernie opisana przez Pana wersja wydarzeń z dnia 05.05.2014 r. Będąca przedmiotem postępowania sygn.. 2 Ds. 542/14 stanowi polemikę ze zgromadzonym materiałem dowodowym do czego ma Pan prawo.”

Informując mnie, że mam prawo przedstawić moją wersję zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi zarzutów oraz że ona je traktuje jako polemikę, prokurator M. Lipska zapomina o obowiązku organów ścigania sprawdzenia tej wersji, w celu uczynienia zadość wymogowi art. 2 Kodeksu postępowania karnego: „§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: 1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, (…)  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.”.

Po nowelizacji, od dnia 1 lipca 2015 r. pkt 1par. 2 k.p.k. brzmi: (…) 1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności,

Mnie nie udowodniono winy, a prokurator Bartłomiej Legutko, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara oraz sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas chcą mnie pozbawić wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Ponieważ są świadomi, że dowody zebrane przez prokuratora Bartłomieja Legutkę – tj. zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka – nie potwierdzają popełnienia przeze mnie przypisanego mi czynu, nie chcąc dopuścić do postępowania dowodowego przed sądem postanowili, że mnie umieszczą w szpitalu psychiatrycznym na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza.
Podkreślić należy, że SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas uważają, że poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym nie jest pozbawieniem mnie wolności. W Postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. podały – Załącznik 10: „Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym.”

To stanowisko całkowicie sprzeczne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

W uzasadnieniu do wyroku  z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06, Trybunał Konstytucyjny podał: „Jedną z metod badawczych w psychiatrii jest badanie psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym. Ustawodawca, dopuszczając wyraźnie możliwość jej stosowania dla potrzeb postępowania karnego, przekazał decyzję w tym zakresie do wyłącznej kompetencji sądu (art. 203 § 2 k.p.k.). Rozwiązanie to służy realizacji jednego z postulatów demokratycznego państwa prawnego, aby pozbawienie wolności osobistej następowało na mocy decyzji organu bezstronnego, niezależnego i niezawisłego. Poddanie obserwacji psychiatrycznej nie jest bowiem wyłącznie czynnością procesową o charakterze dowodowym, lecz stanowi działanie naruszające prawo do wolności osobistej.”

Jak mogą sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział Odwoławczy SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas nie znać w 2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed… 8 lat?

Nie znają go, ponieważ dla wielu spośród sędzin i prokuratorów, z którymi spotkałem się w ostatnich latach znajomość prawa jest ostatnią z kwalifikacji, którą posiadają.

Zamiast stosować prawo, stosują … taktyki jego obchodzenia.

Niektóre z nich, doskonale mi znane już od przełomu 2005 i 2006 roku już zdążyła zastosować wobec mnie nowa, od czerwca 2015 r., Prokurator Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2015 r. – Załącznik 11.

Po raz pierwszy zetknąłem się z nimi w związku ze sprawą karną prowadzoną przeciwko mnie przez  prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan. Stosowali je wobec mnie jej przełożeni, a po wydaniu skazującego mnie – niesłusznego – wyroku, prokuratorzy i sędziowie, którzy za cel nadrzędny ich aktywności w służbie publicznej uznali niedopuszczenie do jego wzruszenia.

W dniu 2 czerwca 2004 r. ówczesny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Włodzimierz Baran złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie za pośrednictwem Internetu przestępstw na szkodę grupy sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Miałem je popełnić w związku z rozpoznawaną przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny od czerwca 1997 r. sprawą o rozwód pomiędzy mną i moją żoną.

Warto podkreślić, że sprawa o rozwód zakończyła się w dniu 10 kwietnia 2006 r., a sędziowie już w czerwcu 2004 r. zaplanowali, że mnie uczynią przestępcą.

Wspominam o tym ponieważ podobną taktykę stosuje wobec mnie obecnie prokurator Bartłomiej Legutko.

W dniu 5 listopada 2005 r. prokurator Radosława Ridan wydała postanowienie /sygn. 1 Ds. 112/04, następnie 1 Ds. 39/06/S/ o przedstawieniu mi zarzutów, którym zarzuciła mi, że wokresieodstycznia2003r.do maja lub września2005r.,wKrakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem osiemnaście przestępstw, tj.:

1.     pkt.I,III-XVI aktu oskarżenia – znieważyłem i wzwiązkuzpełnieniemobowiązkówsłużbowych/art.226§1k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./piętnaściorosędziówSąduOkręgowegowKrakowieiSąduApelacyjnegowKrakowie-SSOMajaRymar  /byłaPrezesSąduOkręgowegowKrakowie/SSOEwaHańderek,SSOTeresaDyrga,SSRAgataWasilewska-Kawałek,SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKłosińska,SSRIzabelaStrózik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch,SSOMałgorzataFerek,SSAWłodzimierzBaran/byłyPrezesSąduApelacyjnegowKrakowie/,SSAJanKremer,SSAMariaKuś-Trybek,SSAAnnaKowacz-Braun,SSAKrzysztofSobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,

2.     pkt II aktu oskarżeniazniesławiłem/art.212§2kk/adwokataWiesławęZoll,pełnomocnikamojejżonywprowadzonymprzezSądOkręgowywKrakowieiSądApelacyjnywKrakowiewlatach1997-2006postępowaniuzmojegopowództwaorozwód/sygn.akt Sądu Okręgowego w Krakowie XICR603/04/,

3.     pktXVII aktu oskarżenia –  znieważyłem  /art.226§3k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,rzecznikaprawobywatelskichwosobiepiastującegotenurządAndrzejaZolla

4.     pkt  XVIII aktu oskarżenia rozpowszechniałemwiadomościzrozprawysądowejprowadzonejzwyłączeniemjawności-art.241§2k.k.

Ponieważ wiedziałem, że nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów –  nie ja założyłem strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl i nigdy nie miałem do żadnej z nich dostępu –  natychmiast po otrzymaniu informacji o przedstawionych mi przez prokurator R. Ridan zarzutach, kierowałem skargi na nią do jej przełożonych, wnioski o jej wyłączenie oraz zawiadomienia o popełnieniu przez nią przestępstw niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego lub moich wtedy małoletnich dzieci interesu prywatnego.

Przełożeni prokurator Radosławy Ridan stosowali wtedy te same taktyki, z których obecnie korzysta prokurator Małgorzata Lipska i z których do maja br. korzystała jej poprzedniczka na stanowisku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba.

Zaprezentuję je Państwu.

Prokurator Małgorzata Lipska poinformowała mnie pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. – Załącznik 11: „Wbrew Pana twierdzeniom przedmiotowe postanowienie nie jest obarczone bezwzględną przyczyną odwoławczą polegającą na pozbawieniu Pana prawa do obrony. Ta kwestia (pozbawienie prawa do obrony) była już rozpoznana w postępowaniu Ra 051/4/14 jako skarga na czynność prokuratora referenta.”

Prokurator M. Lipska opisała taktykę zastosowaną wobec mnie przez życzliwą prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce jego poprzednią przełożoną prokurator Agatę Chmielarczyk-Skibę.

Polega na potraktowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego jako skargi, a tej z kolei uznaniu za bezzasadną.

Tego samego dnia 6 maja 2014 r., gdy mi przedstawiono podany wyżej zarzut /Załącznik 1/,  prokurator B. Legutko uznał, że posiada uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności i wydał dwa postanowienia:

1.     „Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów”

2.     „Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii”

Termin moich badań wyznaczył na dzień … następny, tj. 7 maja 2014 r., godz. 12.00.

Był to ten sam termin, który wyznaczyła sędzia Beata Stój w rozpoznawanej przez nią sprawie do sygn. akt II K 407/13. Tych samych, co ona wyznaczył prokurator B. Legutko biegłych oraz to samo miejsce badań.

W dniu 6 maja 2014 r. skierował także wniosek o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu.

Wskazać należy, że art., 79 § 1 k.p.k. stanowi:  „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

Artykuł  42.2 Konstytucji stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”

Na podstawie zacytowanego wyżej prawa określonego w art. 42.2 Konstytucji:

1.     Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”

2.     Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

Prawo do obrony przysługiwało mi zatem od dnia 6 maja 2014 r., bo wtedy przedstawiono mi zarzuty. Ponieważ także 6 maja 2014 r. prokurator B. Legutko nabrał uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności, było jego obowiązkiem zapewnić mi obrońcę z urzędu przed pierwszą z moim udziałem czynnością procesową.

Były nią wyznaczone przez prokuratora B. Legutkę na dzień 7 maja 2014 r. badania psychiatryczne i psychologiczne.

Zostałem na nie doprowadzony przez Policję.

Sąd wyznaczył mi jednak obrońcę dopiero w dniu 12 maja 2014 r.

Fakt ten poświadczyła Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba podając: w piśmie do mnie z dnia 2 grudnia 2014 r.: „W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. (…) Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 listopada 2014 r. złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza zawiadomienie o niedopełnieniu przez prokuratora B. Legutkę przestępstwa niedopełnienia obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk poinformowała mnie tym samym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., że moje zawiadomienie potraktowała jako skargę, a tę uznała za niezasadną: „Odpowiadając na Pana pismo z dnia 3 listopada 2014 r. stanowiące w swej istocie skargę na czynności prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza Bartłomieja Legutkę informuję, że przeprowadziłam analizę materiałów z postępowania przygotowawczego o sygnaturze 2 DS 542/14 pod kątem podnoszonych przez Pana w powyższym piśmie zarzutów odnoszących się do naruszenia przez prokuratora referenta w trakcie w/w postępowania Pana prawa do obrony. Po analizie materiałów uznaję powyższą skargę za niezasadną.”

W ten sposób prokurator B. Legutko uniknął odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków, a ja z jego inicjatywy mam zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

Tę samą taktykę zastosowała wobec mnie w 2006 roku ówczesna zastępca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyna Kowalczyk.

Jak wspomniałem, po tym, gdy prokurator R. Ridan wydała w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienie o przedstawieniu mi wymienionych wyżej zarzutów, wiedziałem, że nie jestem sprawcą czynów, za które mnie ściga.

Pismem z dnia 25 listopada 2004 r. złożyłem wniosek o jej wyłączenie.

Prowadząc od dnia 2 lipca 2004 r. postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie, prokurator R. Ridan wysłała jednak w środku ferii świąteczno-noworocznych, w dniu 30 grudnia 2005 r. policjantów  do mieszkania zamieszkiwanego przez moją byłą żonę razem z naszymi synami – nie mieszkamy razem, prokurator R. Ridan znała adres do korespondencji, ja odbierałem wszystkie kierowane do mnie przesyłki listowe – umundurowanych policjantów z poleceniem doręczenia Wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze. Policjanci wręczyli  je jednemu z moich synów w obecności drugiego. Nie było nawet w kopercie.

Trzeba było widzieć moich synów, gdy mi następnego dnia wręczali to Wezwanie…

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na moją szkodę oraz na szkodę moich dzieci, w tym małoletniego dziecka.

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 7 lutego 2006 r. zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk, w którym ta podała:  W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, stanowiące w części skargę na nadzorującego postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierające żądanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radosława Ridan – ZKE/uprzejmie wyjaśniam, iż pismo Pana uznano za skargę na czynności prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono co następuje.

(…)  Odnosząc się do zarzutów zawartych w Pana piśmie, dotyczących rzekomej „stronniczości” i „nieudolności” prokuratora referenta w prowadzeniu postępowania p-ko Panu, należy uznać, iż są one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…)  Wobec powyższych ustaleń uznał

Konwencja PiS w obiektywie. Cele przyszłego rządu Beaty Szydło

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:00

http://niezalezna.pl/68209-konwencja-pis-w-obiektywie-cele-przyszlego-rzadu-beaty-szydlo-zdjecia-i-wideo

Banki będą mogły kraść z naszych kont

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:59

http://parezja.pl/banki-beda-mogly-krasc-naszych-kont-nowa-dyrektywa-komisji-europejskiej/

UWAGA: Mam zablokowae konto w Multibanku w zw. z przejęciem go przez MBank. Nie wiem więc o ewentualnych datkach na cel Bailin, tj. na wysłanie informacji o możliwym rabunku kont a la Cypr (bailin) i jak się przed tym chronić. Osoby, które wpłaciły datek na ten cel i nie dostały w zamian informacji ode mnie o Bailin bardzo proszę i kontakt bezpośredni, np. na e-formularzu kontaktowym bloga: http://grypa666.wordpress.com/8071-2/

Najświeższe pytania o bailin:

  • Czy szum o globalnym systemie opodatkowania bezpośrednio z kont obywateli ma związek z bailin?
  • Wobec powyższego – nie będzie bailin?
  • Czy pokrzyżowanie politycznych planów unych na Ukrainie oraz       gospodarczych/finasowych globalnie w zw. sankcjami na Rosję wpłynęłoby na harmonogram bailin?
  • W ochronie banków przed upadłością, Unia zalegalizowała okradanie kont klientów. Czy i jak to się ma do bailin?

Kanada a Polin: Funkcjonariusz RCMP do więzienia za składanie fałszywych zeznań ws. Dziekańskiego

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:48

Szanowni Państwo!

Blisko osiem lat po śmierci Roberta Dziekańskiego jeden z policjantów biorących udział w interwencji na lotnisku w Vancouver został skazany na dwa i pół roku więzienia za składanie fałszywych zeznań!

Śledztwo wykazało też, że to użycie paralizatorów było powodem śmierci Dziekańskiego, a reakcja kanadyjskich policjantów na gwałtowne zachowanie Polaka była nieadekwatna i zbyt gwałtowna.

Warto, by sprawa ta stała się punktem wyjścia do dyskusji, jak często w polskich realiach kary za fałszywe zeznania (do trzech lat pozbawienia wolności) są stosowane wobec przedstawicieli służb mundurowych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwośći, a na ile są one “zarezerwowane” przede wszystkim dla “zwykłych” świadków i pokrzywdzonych. .

Więciej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://fundacja.lexnostra.pl/na-poludnie/

Z poważaniem,

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Is Saudi Arabia Ditching the US for Russia?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:12

Is Saudi Arabia Ditching the US for Russia?

02/07/2015

The settlements are not part of Israel

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:03

The settlements are not part of Israel

If ISIS nears Gaza, Sissi may ‘invite’ IDF to act against it

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:02

ISIS in Sinai is a serious threat to Israel

Egyptian source: If ISIS nears Gaza, Sissi may ‘invite’ IDF to act against it

Pope wants to save planet from environmental ruin, not from Judeocentric cabal

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:01

Pope demands ‘action now’ to save planet from environmental ruin

ed note–

Syria–over 100,000 innocent people murdered by Israeli/American-backed terrorists…

Iraq–over 1,000,000 innocent people murdered in a genocidal war aimed at protecting Jewish interests…

Libya–over 150,000 murdered by a Zionist-ordered civil war followed up by a NATO bombing campaign…

Yemen, Gaza, Sudan, Somalia, the list goes on,

and on…

and on…

And the man who would presume to speak for Jesus Christ, with an incredible amount of political power, particularly amongst over 1 billion Catholics worldwide, focuses on WHAT?

‘the birds and the bees’.

I ask you, Bergoglio, what use is having a pristine world and a protected environment if all the people in it–WHOM GOD CREATED–along with the trees, bugs, rocks, etc, have been made extinct as a result of the influence that the very same people who had Jesus Christ brought up on false charges and murdered exert over major world events?

Besides, Bergoglio, you must  know that you are being set up for a mafia hit, don’t you? Indeed, a contract has been taken out on your life, and the very same people who pulled all the strings to get you elected are now waiting for the right moment and the right confluence of events so that you will die in some dramatic, fiery explosion that will then undoubtedly be blamed on ‘DEM MOOZLUMS’ in order to enlist the support and services of over 1 billion Catholics worldwide in fighting Israel’s declared ‘Hundred-Year War’ on Islam.

Netanyahu’s 100 Year War against ‘militant’ Islam as the death blow to Western Civilization

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:56

Netanyahu’s 100 Year War against ‘militant’ Islam as the death blow to Western Civilization

The Yinon Plan and the role of ISIS

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:29

The Yinon Plan and the role of ISIS

W Polin już dzisiaj jest gorzej niż w Grecji

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:23

http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jan-Sowa-W-Polsce-juz-dzisiaj-jest-gorzej-niz-w-Grecji,wid,17677359,wiadomosc.html

Jak jest w Grecji:

https://piotrbein.wordpress.com/2015/07/02/the-facts-behind-the-greek-melodrama/

The facts behind the Greek melodrama

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:22

https://www.chroniclesmagazine.org/the-facts-behind-the-greek-melodrama

The facts behind the Greek melodrama
By: Srdja Trifkovic | July 01, 2015

Greece is now technically in default, having failed to pay its $1.8 bn monthly installment to the IMF which was due June 30. Contrary to the mainstream media treatment of the story, there will be no ripple effect and no major financial crisis.

The Greeks are in dire straits, but their economy (the size of Connecticut’s) and their foreign debt (280 bn euros, including $243 bn to the IMF, the European Commission and European Central Bank) are not significant enough to impact the markets in Frankfurt, London, or New York. In fact it is an even bet that in the end Greece will not leave the Eurozone. My hunch is that some compromise with the IMF-EC-ECB Troika will be found, even though the Greeks are likely to vote “no” in a referendum next Sunday with the following complex question:

“Should the agreement plan submitted by the European Commission, European Central Bank and the International Monetary Fund to the June 25 eurogroup and consisting of two parts, which form their single proposal, be accepted? The first document is titled ‘Reforms for the completion of the Current Program and Beyond’ and the second ‘Preliminary Debt Sustainability Analysis’.”

In essence the Greeks are asked to provide the leftist government of Alexis Tsipras with a fresh mandate to negotiate a less stringent deal than the one currently on offer. If we look closely at the two documents mentioned in the referendum question and Tsipras’s latest counterproposal, the remaining sticking points are relatively minor: continued 30 percent value added tax (VAT) discount for Greece’s islands which are in danger of depopulation, more gradual phasing out of farmers’ subsidies, and a delay (rather than non-implementation) of a comprehensive pension system reform that will raise the retirement age to 67 by 2022.

This is light years away from Tsipras’s rhetoric during the election campaign which brought him to power last spring. We are witnessing a classic case of the responsibility of power in action. Contrary to appearances the Greeks have blinked, faced with the uncharted waters of leaving the euro and perhaps the EU. An agreement will be worked out, preventing the country’s current IMF “non-compliance” from escalating into comprehensive default.

Were it not for the heavy debt burden for a nation of 11 million, Greece would be considered a reforming success story by the Troika’s own standard. Since the initial 2010 bailout agreement the Greeks have cut public spending, raised taxes, and turned a $28 bn government deficit (before debt interest) into a $3.5 bn surplus. Even the IMF called their austerity measures “exceptional by any standard.” The problem is that austerity has shrunk the economy: Greece’s GDP has dropped by a massive 25 percent since 2008, imports have declined by 40 percent, and unemployment rate is 25 percent (and more than twice that among her under-25s). The structural problem is that a country cannot “generate” money by belt-tightening. To put it simply, raising taxes and cutting spending does not create wealth:

If a country raises taxes or cuts spending, it does not create money overall — it merely transfers it from one set of hands to another… Blame the Davos Darlings who pushed their beloved “euro” project on everybody, including countries such as Greece, for whom it was unsuited. That helped inflate the big debt bubble last decade. Since then, the Davos Darlings have been pushing their patented debt cure of bread, water and gruel — to no effect. You notice the Davos Darlings aren’t foolish enough to try their own medicine. In Brussels, Frankfurt, London and Washington, the diet instead runs to Lobster Thermidor, Oysters Rockefeller and Chateau d’Yquem.

In the long term, Greece’s only hope of growth and prosperity is in her departure from the shackles of the eurozone. As I wrote in these pages almost four years ago, for as long as she stays Greece will continue its long road to nowhere, with zero growth, cuts and austerity. The elephant in the room is the euro itself. In theory it was supposed to remove exchange rate risks, reduce the costs of transactions, stimulate cross-border trade, create an area of monetary stability, and force member countries to practice fiscal responsibility. The unstated intent was to curtail the power of the Deutschmark and to bind reunited Germany more closely to Europe. It was to be Chancellor Helmut Kohl’s burnt offering on the altar of European integration:

In the early years the plan worked to the advantage of the periphery. All of a sudden, it was possible to obtain loans in Athens, Madrid or Dublin at interest rates as low as those in Berlin or Frankfurt. The result was a period of southern rapid growth—largely financed by northern capital in quest of fresh opportunities—and German stagnation. The “PIIGS” (Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain) used the cheap cash not to modernize their economies, however, or to increase their competitiveness, but to finance speculative projects and to indulge in excessive public and private consumption. Tens of billions went into building booms along the Spanish Costas and into Greek government bonds. Ireland’s growth reached 4.5 percent in 2004, fueled by a property boom but not accompanied by an improvement in its international competitiveness.

However seemingly disadvantageous for the Germans, the new situation proved to be a blessing in disguise for them. The periphery was awash in investment funds and it was temporarily oblivious to the fact that it could no longer defend its markets against future German imports through periodic devaluations….

A conspiracy theorist may argue that the Germans had known all along that the euro would create a captive market for their export juggernaut. The southern periphery could no longer protect its domestic markets from the deluge of better made, more efficiently produced German goods by resorting to occasional devaluations vis-à-vis the Deutschmark. The gap was bridged by northern commercial banks supplying loans for southern purchasers of mainly German goods. Greece is now caught in a triple bind: its exports cannot grow because they cannot be boosted by devaluation, its domestic demand cannot be stimulated because she is forced to implement draconian austerity measures, and her economy is additionally burdened by high interest rates on German-led, multi-hundred-billion rescue packages.

Greece needs to get out of this vicious circle. Tsipras is afraid of the plunge, for now, but in the long run he has nothing to fear but fear itself.

Papież poparł rozbiory RP

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:02

Andrzej Szubert: Narzucenie po tzw. “reakcji pogańskiej” siłą państwu Piastów przez Niemców żydo-katolicyzmu to fakt. Zdrajca, wasal cesarski Kazimierz Odszczepieniec zwany “odnowicielem” wkroczył do kraju na czele ciężkozbrojnych niemieckich wojów, przejął władzę i zainstalował ponownie wypędzony wcześniej żydo-katolicyzm przy pomocy niemieckiego kleru. Niemniej katolicyzm nigdy nie był “niemiecki”. Zawsze był żydogenny i kosmopolityczny. Owszem, cesarstwo niemieckie wykorzystywało go instrumentalnie do narzucania niemieckiej dominacji, ale samo było zżydzonym niemieckojęzycznym żydokatolicyzmem.

Pomiędzy cesarstwem a papiestwem trwała przez wieki walka o polityczną dominację.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3r_o_inwestytur%C4%99
Ostatecznie zwyciężyło ją papiestwo. To papieża katolactfo uważało za duchowego zwierzchnika a nie cesarza. Znaczenie cesarstwa zanikało na przestrzeni wieków. Wielu nominalnych lenników wyrwało się spod kurateli cesarskiej, a Habsburgowie stworzyli własne imperium  – i po wiekach konkurencyjne cesarstwo.

KK od początku funkcjonował wszędzie na całym świecie (nie tylko w Polsce) na zasadzie pasożyta czy komórki nowotworowej. Dbał tylko i wyłącznie o własne interesy. Pod płaszczykiem “wiary” zabiegał o dwie rzeczy – o wpływy polityczne i bogactwa. To byli prawdziwi bogowie papiestwa i kleru – władza i bogactwo. Kupczenie “zbawieniem” służyło tylko i wyłącznie wzmacnianiu dominacji kleru i gromadzeniu bogactw.

Polskę, polską rację stanu katolicki kler miał zawsze w dupie. Najlepiej oddaje to cytat “patriotycznego” klechy, ks.Lutosławskiego (o zgrozo – “wychowawcy” harcerzy i autora preambuły konstytucji marcowej 1921):

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”

Cytat pochodzi z książki “Czuj duch” napisanej przez Lutosławskiego dla harcerzy krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wymowa tego cytatu jest jednoznaczna – harcerzu, patrioto katodebilu – pamiętaj – pierdol niepodległość, jeśliby pasożytniczy kk miał na tym coś stracić.
Co jeszcze można dodać do “zasług” kk…
To kk pchał Polaków do walki z “komuną” i walki o powrót Polski na “łono zachodu”, to kk brał współudział w żydowskich spisku w Magdalence, to kk brał udział w szabrowaniu majątku narodowego w ramach złodziejskiej “komisji majątkowej”. Owszem, zdarzali się w PRL klechy ostrzegające Polaków przed żydowską opozycją. Ale i oni chcieli Polskę przybitą do rzymskiej szubienicy, Polskę jako kościelną prowincję imperium watykańskiego, Polskę zamieszkałą przez duchowych żydow – katolików – i Polskę z katolickim szariatem.

Na pochybel żydo-katolicyzmowi czyniącemu z Polaków duchowych żydów.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/18/cywilizacja-lacinska-wartosci-chrzescijanskie-i-polska-jako-bastion-chrzescijanstwa/

as
…………………………………
Dnia Środa, 1 Lipca 2015 09:01 Zdzislaw Piatek:
Rozbiory, a chrześcijaństwo

Istnieje spora szansa, że jako czytelnik z Polski jesteś chrześcijaninem. Pamiętaj, że chrześcijaństwo wprowadzili nam Niemcy i to siłą. Całe chrześcijaństwo od IX wieku ze względu na objęcie tronu rzymskiego przez Niemców reprezentowało oczywiście interes niemiecki. O tym, jak to się stało (Historia Europy 400-600 AD), napiszę oddzielny artykuł. Dla bardzo ciekawych podpowiem, by szukali znaczenia słowa „Wandalizm” i nie dali sobie wmówić, że Wandalowie to „plemię wschodniogermańskie”.

Jednym z elementów indoktrynacji progermańskiej było narzucanie zwierzchnictwa Niemców nad duszami wprowadzając przymusowo chrześcijaństwo, bo jeśli później władca nie chciał się Niemcom podporządkować, to zawsze można było go do tego zmusić buntem wewnętrznym sterowanym z ambony. Proszę porównać historię Irlandii Północnej… Dlaczego nie leży w Irlandii, a w Wielkiej Brytanii?

W czasie rozbiorów król Stanisław August Poniatowski błagał o pomoc Kościół, który miał świetne układy ze wszystkimi sąsiadami Rzeczypospolitej. Nuncjusz Garampi odpowiedział mu: „Gdybym zaprotestował, rozgniewałbym i obraził dwór wiedeński”, a gdy cesarzowa austriacka Maria Teresa zwróciła się do papieża Klemensa XIV z wątpliwościami moralnymi co do rozbioru,„Ojciec Święty, któremu Polacy zawsze ślepo wierzyli, pospieszył jej odpowiedzieć, w imieniu nieba i ziemi, że inwazja i rozbiór były nie tylko właściwe politycznie, ale i w interesie religii; że w Polsce Moskale mnożą się niebywale; że wprowadzają tam po kryjomu religię schizmatycką; i że dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie możliwie daleko” (wg Lelewela).

Aż dziw bierze, że religia, która wielokrotnie doprowadziła do upadku nasz kraj i niewoli nas cały czas. Najbardziej dobitne przykłady, to Konkordat i OBOWIĄZKOWE przekazywanie na kościół katolicki 1,04% podatku dochodowego. Oprócz tego można przekazać dobrowolnie dodatkowe 1% (wtedy wychodzi ponad 2%).

Więcej tutaj: http://www.wykop.pl/link/150254/w-polsce-kazdy-placi-na-kosciol-1-04-podatku-dochodowego/

RELACJA FILMOWA – UCZCZENIE OFIAR ŻYDOKOMUNY

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 12:05

From: Zbigniew Juźków
Date: July 1, 2015 11:30:17 PM PDT (CA)
Subject: RELACJA FILMOWA – UCZCZENIE OFIAR ŻYDOKOMUNY.

Szanowni Państwo,

Zapraszam uprzejmie do obejrzenia  mojej relacji filmowej z obchodów uczczenia Polaków pomordowanych przez zbrodniarzy żydokomuny w latach 1944-1956.

Uroczystość odbyła się 28 lutego 2015 roku w Warszawie.

Oto adresy filmów:

CZ.1 28.02.2015 WARSZAWA: UCZCZENIE POLAKÓW POMORDOWANYCH W LATACH 1944-1956 PRZEZ ŻYDOKOMUNĘ.
http://www.youtube.com/?v=gQDGqUdsmsA

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/prxgc89

CZ.2 28.02.2015 WARSZAWA: UCZCZENIE POLAKÓW POMORDOWANYCH W LATACH 1944-1956 PRZEZ ŻYDOKOMUNĘ.
http://www.youtube.com/?v=N37d0QqS3Ag

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/nff3gj6

Pozdrawiam serdecznie, życząc owocnego oglądania.

Zbigniew Juźków

Nierzetelność redakcji PRP

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:42

Witam

Redakcja PRP nie zweryfikowała faktów i po paru latach wciąż tkwi w przeświadczeniu o super-dynamicie w ich publikacjach. To świadczy, że to nie są rzetelni dziennikarze czy publicyści. Ile innych tematów naciągają w podobny sposób do swych wyobrażeń o świecie?!

Redakcja Biuletynu PRP schlebia sobie :) aż strach się bać… jak samoreklamuje się naciąganą sensacyjką. Zablokowanie blogów wynikło — jak parę innych razy — ze zlinkowania do zbanowanego przez WordPress portalu, świadczącego usługi pisania wypracowań na zamówienie. W retrospekcji pochwalam taki ban. Plagiaty są wstrętne — patrz np. plagiat (p)osła Wrzodaka z pracy Szuberta: https://piotrbein.wordpress.com/2014/05/18/religia-obrzezala-mozgi-posel-wrzodak-srulowa-marionetka/
Po Wrzodaku opublikował tę pracę Z. Nowak jako pracę Wrzodaka!
Szuberta w tymże czasie polactfo i katolactfo biczowało (w tym na portalu Wrzodaka!) cmokając nad mondrością Wrzodaka i Nowaka.

Zamawianie wzrocowych wypracowań jeszcze bardziej degustuje: za mamonę jest się “mądrym” i awansuje akademicko.

Tyle na marginesie, czemu pochwalam politykę WordPressa. W następnym wpisie wyjaśniłem:

Ws. zawieszenia moich blogów w ub. mies.

17.11.2013 WordPress zawiesił mi blog PiotrBein, następnego dnia Grypę666. Oba blogi zablokowały się przy próbie zamieszczenia tekstu Kordeckiego. Dwaj technicy odpowiedzieli z osobna na mejle interwencyje.

Na blogu PiotrBein automat rzekomo popełnił błąd: […] Twój blog zaznaczył automat  przeciwspamowy. Przejrzeliśmy twój blog i usunęliśmy blokadę. Proszę opróżniać cache wtszukiwarki i zastartować ją od nowa, jeśli trzeba. Bardzo przepraszamy za błąd i niedogodnośći jakie spowodowałby. – Kevin, Community Guardian, Automattic | WordPress.com (20.11.2913)

Zapytałem: Czy wasz automat wykrył spam pochodzący z mego cache wyszukiwarki czy zawiniło co innego, np. usterka w  waszym s/w? Mój drugi blog, Grypa666, też zawieszony.

Ws. zawieszenia Grypy666 wyjaśniono (21.11.2013), że link u Kordeckiego do ukessays jest niedozwolony: Proszę usunąć linki do  ukessays z postu. Są niedozwolone na WordPress.com, nasz system automatycznie wychwytuje je.
Czy wiesz, że twój blog blokuje detektor malware na Google Chrome, bo linkujesz do http://www.zengardner.com? Kiedy próbuję wejść na twój blog, widzę ostrzeżenie. – Simon | Community Guardian | WordPress.com

Zmieniłem link na nieczytelny przez maszynę, odblokowali blog. Odpowiedziałem [21.11.2013): Czemu link do  ukessays.com jest niedozwolony? Portal świadczy legalne usługi, a zlinkowany artykuł też nie zawiera nic nielegalnego. Co do Chromu, uważam to za sraszenie internautów, żeby niewchodzili po niezależne info. Mam mnóstwo wtopionych linków na blogu, nie jestem w stanie niczego wtławiać.

Ukessays pisze za opłatą wzrocowe wypracowania, z czego klient ma się nauczyć, jak badać temat i pisać. jest sprawą klienta, czy wstawi na to swe nazwisko. Niezamykamy sklępów z nożami kuchennymi, bo ktoś może użyć je do dźgania ludzi… Ponadto, artykuł do którego Kordecki zlinkował, jest poprawny poltycznie, niestanowi wiarygodnego materiału naukowego – chyba nie za to jest zabroniony :)

Do dziś (2.12.2013) nie ma odpowiedzi z WordPress na dodatkowe pytania… Czas zmienić serwis?

https://grypa666.wordpress.com/2013/12/02/nasi-sasiedzi-wschodni/

Od początku usług WordPressa, na obu blogach zamieszczam niemal co dzień bardziej “niebezpieczne” materiały niż słabo udokumentowany, poprawny politycznie tekst Kordeckiego, w tym własne opracowania naukowe, które niewielu odważyło się reprodukować:
Judeocentrycy i masowe zbrodnie
Masowe oszustwo o masowej przemocy
Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski
Wybraliśmy WordPressa w 2009 z Markiem Podleckim na Grypę666, z uwagi na niezłomność tego serwera ws. antysystemowych. Blog PiotrBein założył mi Marek Podlecki w prezencie z tych samych względów. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów: publikuję w większości “gorące bułeczki”, lecz NIGDY nie miałem problemów z blokowaniem moich blogów z powodu treści.

Podobnie z samoreklamą PRP przy pomocy zbanowanego komentatora na prawica.net – może zbanowany z powodu konfliktu osobistego z moderatorem czy adminem?

Przez takie dziennikurestwo, cioty jak ta u MonitoraPolskiego, mają o co strzępić jęzor, zamiast weryfikować fakty: Michal 21 listopada 2013 at 12:36 Ja się dziwię Beinowi, że opierał się na darmowych serwisach, które wszystko mogą podpiąć o naruszanie regulaminu  Już sensowniej wykupić / postawić we własnym zakresie serwer i na nim stronę właśnie z kodem źródłowym wordpressa. Automatyczny backup na serwer zewnętrzny, etc. i obce siły miałyby znaczne utrudnienia. http://www.monitor-polski.pl/oba-blogi-dr-piotra-beina-na-wordpressie-zostaly-zamkniete/comment-page-4/#comment-121212

Inni rodacy, naobiecują wiele, a potem znikają. Ochotnik, co założył przegląd blogów pn. Wykluczeni z serwisem regularnego codziennego backupu, zamilkł po paru latach. Nie odpowiada na mejle, nie mam pojęcia, czy robi backupy i jak je dostać w razie potrzeby.

pozdravP

On 1-Jul-15, at 10:48 AM, JAN SASKI wrote:

Zapraszamy Państwa do czytania załączonego Biuletynu PRP nr 364.

KOMU WYSŁUGUJĄ SIĘ POLSKIE SŁUŻBY SPECJALNE?

Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się jak bardzo niewygodne są przekazywane Państwu informacje, zawarte w naszych biuletynach, dla służących obcym antypolskich grup, które przechwyciły polskie media oraz praktycznie władzę nad nami Polakami. Nasze strony internetowe są nieustannie atakowane przez hakerów. Nasz czytelnik skarżył się niedawno, że kiedy wprowadził nasz artykuł pt. Czy w Polsce działa lobby Izraela na forum dyskusyjne portalu http://www.prawica.net, został natychmiast skreślony z listy dyskutantów oraz zablokowano mu wejście na ten portal.   http://www.prawica.net/arch/forum/41686
Przed kilku laty zamknięto blog dr. Piotra Beina kiedy umieścił on tam nasz artykuł pt. Polscy poltycy o mentalności sajanów.                                                                                                  http://www.monitor-polski.pl/oba-blogi-dr-piotra-beina-na-wordpressie-zostaly-zamkniete/

Jak dowiedzieliśmy się niedawno od kolegów z kraju służby specjalne prowadzą tam dochodzenie w sprawie tzw. „mowy nienawiści,” rzekomo zawartej w naszych biuletynach. Zastanawiające jest, że polskie służby specjalne są tak wrażliwe na jakąkolwiek krytykę Żydów i Izraela a wykazują  calkowitą indolencję w sytuacji kiedy zagraniczne media, a coraz częściej również politycy, posługują się  taką  „mową nienawiści” w stosunku do Polski,  jawnie  fałszując historię, oskarżajac Polaków m.in. o „współpracę z nazistami” oraz nazywając niemieckie, nazistowskie obozy śmierci „polskim obozami koncentracyjnymi,“
w czym sekundują im przedstawiciele antypolskich elit w kraju, wywodzących się często ze środowisk żydowskich stalinowców, implantowanych na miejsce wymordowanych w czasie wojny i tuż po niej polskich patriotycznych elit kulturalnych i politycznych.

Ostatnio do publicznej wiadomości przedostały się, zignorowane przez główne media, informacje o pewnym sensacyjnym wydarzeniu, jakim była konferencja w Sejmie, w której wziął udział znany aferzysta III RP Andrzej Gąsiorowski, który przed laty razem z innym Żydem Bagsikiem wyprowadzili z Polski wiele milionów złotych za pomocą tzw. oscylatora ekonomicznego. Dzisiaj tenże aferzysta finansowy, który kiedyś uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości do Izraela jest fetowany przez polskich parlamentarzystów  jako ekspert od biznesu. Przy tej okazji aferzyści z Art-B ujawnili kulisy operacji „Most,” polegającej na tajnym przerzucie Żydów z ZSRR do Izraela, przy ścisłej współpracy Mossadu i polskich służb specjalnych, co przez wiele lat trzymano w ścisłej tajemnicy. Jest prawie pewne, że obydwaj aferzyści mogli tak bezkarnie działać na terenie Polski, gdyż musieli mieć przyjaciół wśród polskich polityków oraz wsparcie ze strony wywiadów izraelskiego i amerykańskiego oraz polskiego MSW.  Może zabrzmi to jak ponury żart, ale wyprowadzone przez obydwu hochsztaplerów pieniądze z Polski posłużyły m.in do sfinansowania wspomnianej operacji „Most”.
http://historia.focus.pl/swiat/most-tajna-operacja-mossadu-w-polsce-1214

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/gasiorowski-art-b-i-operacja-most-2015-04

http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3416

Wobec powyższych faktów warto przypomnieć co nasz kolega Bob Kordecky pisał przed kilku laty na temat ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce.
“Tak więc, chyba możemy między bajki włożyć przekonanie, że Polską ciągle rządziła rosyjska „razwiedka.” Zdaniem Andrzeja Fedorowicza, już za czasów premiera Mazowieckiego nastąpiło uniezależnienie się naszych slużb specjalnych od wpływow rosyjskich oraz nawiązanie ścisłej współpracy z zachodnimi wywiadami a szczególnie z Mossadem. Przykładem takiej ścisłej i owocnej współpracy mogła być tajna operacja Mossadu w Polsce pod kryptonimem MOST, określana jako największa operacja w historii służb specjalnych. Polegała ona na przerzuceniu kilkudziesięciu tysięcy sowieckich Żydow ze Związku Radzieckiego do Izraela z wykorzysatniem polskich lotnisk i pod osłoną polskich tajnych służb, współpracujących z agentami Mossadu. Akcja ta nastąpiła zaraz po tym jak Tadeusz Mazowiecki („premier Jaruzelskiego”) złożył wizytę w Nowym Jorku, gdzie przeprowadził rozmowy z wpływowymi środowiskimi żydowskimi. Przypominało to trochę wizytę jego „mistrza” – prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego u amerykańskiego Żyda miliardera Rockeffelera w 1985, po której wkrótce zaczęto przygotowywać rozmowy okrągłego stołu.

Wydaje się, że zrozumienie procesu przekształceń ustrojowych w Polsce po 1989 roku oraz rabunkowej prywatyzacji polskiego majątku narodowego nie jest możliwe bez uwzględnienia roli zarówno obcych jak i polskich slużb specjalnych, które ścisle ze sobą współpracowały. Chyba łatwo rownież wytłumaczyć sobie szczególną rolę Mossadu w Polsce oraz światowe sukcesy tej izraelskiej agencji wywiadowczej , biorąc pod uwagę rolę tzw. sajanów, czyli obywateli obcego państwa, mających żydowskie korzenie, oraz filosemitów-szabesgojów którymi Mossad posługuje się w szerokim zakresie w różnych krajach.
Nieprzypadkowo w Polsce celowo ukrywano prawdziwe pochodzenie etniczne polityków, ludzi kultury, mediów, itd. poprzez niszczenie ich teczek personalnych, będących w posiadaniu służb specjalnych. Wprawdzie opublikowano kilka „list znannych obywateli polskich żydowskiego pochodzenia,”ale wedlug niektórych autórow celowo pomieszano na nich nazwiska etnicznych Polaków z etnicznymi Żydami.
Oczywiście, dużym uproszczeniem byłoby przypisywać „sajanizm” wszystkim znanym Polakom, którzy mają żydowskie korzenie, ale nietrudno zauwazyć, że często „podwójna lojalność” zmusza niektórych z nich w pewnych sytuacjach do otwartego opowiedzenia się za swoimi, ze szkodą dla Polski.
Niewykluczone, że część tych nazwisk znalazła się na wspomnianych listach z powodu filosemityzmu, wysługiwania się żydowskim interesom, charakterystycznego dla tzw. szabesgojów. Prof. Jerzy Robert. Nowak mówi wręcz o istnieniu filosemickiego lobby w Polsce, do którego zalicza m.in. tak znanych polityków jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz były premier Włodzimierz Cimoszewicz.
Kwaśniewski nie kryje się zresztą ze swoimi poglądami, w których łączy swoje komunistyczne wychowanie z filosemityzmem. Ostatnio wspólnie z Wiaczesławem Mosze Kantorem prezydentem Europejskiego Kongresu Żydow proponuje, aby kraje Unii Europejskiej utworzyły rządowe organy inwigilacyjne, mające zająć się monitorowaniem „nietolerancyjnego” zachowania obywateli lub grup obywateli (ksenofobów, antysemitów, homofobów, rasistów, itd.) oraz wprowadziły ustawodawstwo ograniczające znacznie wolność słowa.

Inny znany polski polityk, kreowany prawie na bohatera narodowego – Władysław Bartoszewski – według teczek znalezionych w archiwach IPN’u – był informatorem ambasady Izraela w Warszawie. Czy mogą nas więc dziwić jego pogardliwe opinie o Polakach oraz zapewnienia, że jeżeli chodzi o stosunek do Żydow i Izraela, to nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy liczącymi się partiami w Polsce.
Czy na wspomnianej liście nie powinien się również znaleć ś.p. Lech Kaczyński, ktory zasłużył się również Żydom kiedy jako minister sprawiedliwości wstrzymał ekshumację w Jedwabnem gdy okazało się, że nie potwierdza ona oskarżeń o zorganizowanie pogromu Żydow przez Polaków, co umożliwiło Grossowi oraz środowiskom żydowskim przeprowadzenie antypolskiej kampanii propagandowej w światowych mediach?
Już jako Prezydent Rzeczpospolitej, grając na uczuciach patriotycznych oraz antyrosyjskich części Polaków, cynicznie wciągnął Polskę w strategię opracowaną przez izraelskich lobbystów w USA, której jednym z celów było osaczanie Rosji. Elementem tej polityki było poparcie Polski dla kolorowych rewolucji na Ukrainie i w Gruzji.

Wspomnianą listę można byłoby uzupełniać bez końca, wystarczy obserwować usłużne zachowanie większości naszych polityków w stosunku do Żydow i Izraela, które odbija się w fatalny sposób na interesach Polski i Polaków. Mając tak wspaniałą historię i tak wielkich bohaterów narodowych, Polska zasługuje chyba na to, aby rządzili nią prawdziwi patrioci a nie ludzie o podwójnej lojalności, zachowujący się często jak przysłowiowi sajani lub szabesgoje.”
https://piotrbein.wordpress.com/2013/11/18/bob-kordecky-polscy-politycy-sajanie/

01/07/2015

The Poison Pill of Israeli, and Wikipedia Censorship

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:46

The Poison Pill of Israeli, and Wikipedia Censorship

[2011] Izrael przejmie nasze wodociągi?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:44

Izrael przejmie nasze wodociągi?

Next Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 699 other followers