Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

26/08/2014

E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:02

E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous

Prof. Majewska: Ujawniona prawda o szczepieniach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:55

From: Maria Majewska
Date: August 25, 2014 7:23:55 PM PDT (CA)
Subject: Ujawniona prawda o szczepieniach

Zapewne wiele osób wcześniej słyszało lub czytało o tym, że praktycznie wszystkie publikacje, które wykazywały rzekome „bezpieczeństwo szczepień” i były publikowane w korporacyjnych  czasopismach oraz sprzedawane publiczności jako tzw. „medycyna oparta na dowodach”, były zafałszowane, a ich autorzy byli obarczeni konfliktami interesów (byli wynagradzani jawnie lub potajemnie przez kartele farmaceutyczne).  Broniący interesów w tych karteli establiszment medyczny wykorzystywał te pseudnaukowe fałszywki,  by zamykać usta krytykom bezpieczeństwa szczepień –   niezależnym naukowcom, lekarzom, rodzicom, dziennikarzom.  Mimo to, prawdy nie da się ukrywać  w nieskończoność, bowiem liczby trwale okaleczonych przez szczepienia dzieci i dorosłych liczone są dziś globalnie w setkach milionów.

Mimo niezbitych dowodów toksyczności szczepień i potwierdzających je setek niezależnych publikacji naukowych, establiszment medyczny promujący szczepienia dla zysków – w USA jest to CDC (Centers for Disease Control and Prevention), w Polsce Sanepid i Instytut Zdrowia Publicznego – nadal kłamie, nieustannie powtarzając mantrę, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne.

Solidarność zawodowa szczepionkowców sprawiała, że dotąd wszyscy jednogłośnie zaprzeczali dowodom toksyczności szczepień.   Ostatnio jednak nastąpił przełom.  Amerykański naukowiec z CDC, dr William Thompson, ujawnił publicznie, że agencja ta świadomie fałszowała wyniki badań i tuszowała dowody toksyczności szczepień.  W przypadku, do którego przyznał się Thompson (gdyż ruszyło go sumienie), chodziło o badanie wykazujące, iż chłopcy, którzy otrzymali szczepionkę MMR przed ukończeniem 3 r. życia,  chorowali na autyzm o 340%  częściej niż ci, którzy potrzymali te szczepionkę po 3 r. życia.    Możemy mieć pewność, ze ta instytucja fałszowała  i nadal fałszuje dowody toksyczności także innych szczepionek. Powszechnie znane są zamówione przez CDC fałszywki Vestraetena i Thorsena dotyczące rzekomego bezpieczeństwa rtęci z szczepionkach.   Podobnie Sanepid  oraz IZP/PZH ukrywają  przed Polakami dowody powikłań poszczepiennych.  Warto posłuchać wywiadu, który dr Wakefield przeprowadził z dr Thomsonem na ten temat.  http://vimeo.com/user5503203/review/103711143/91f7d3d4d8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754936

http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract ttp://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract
Poszczepienne chroniczne choroby i zgony najprawdopodobniej tłumaczą też, dlaczego w USA obecnie kobiety umierają znacznie wcześniej niż ich matki.   Najczęściej wmuszane kobietom szczepienia to HPV i grypowe.  http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/us-women-are-dying-younger-than-their-mothers-and-no-one-knows-why/280259/

25/08/2014

Zarżnięcie Foleya, kolejnym teatrzykiem dla głupich gojów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:42

Zarżnięcie Foleya, kolejnym teatrzykiem dla głupich gojów

Ukraine 25.8.2014 Junta shelled queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / Ostrzał poranił kolejkę po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:03

VIDEO Junta shelling ignited coking plant, damaged church in Yasinovka / Bombardowania zapaliły koksownię, uszkodziły cerkiew w Jasinowce

OSCE chief appeals for ‘de-centralisation’ of Ukraine / Szef OBWE apeluje o ‘decentralizację’ Ukrainy

Summary 25.8.2014: insurgents attack on all fronts / Powstańcy atakują na wszystkich frontach

VIDEO [en] French volunteers in Donbass war – interview / Wywiad z Francuzami-ochotnikami w wojnie o Donbas

VIDEO Motorola boys mop up Azov and Donbass-1 battalion in Ilovaysk / Chłopcy Motoroli zamiatają Iłowajsk po batalionach Azov i Donbas-1

Merkel: Ukrainian solution mustn’t harm Russia’s interests / Merkel: rozwiązanie na Ukrainie nie może zaszkodzić interesom Rosji

28th brigade fully routed / 28. brygada w pełni r0zgromiona

CIA Analysts Won’t Support White House Claims of Russian Culpability in MH17 / Analitycy CIA nie popierają oskarżeń Rosji o współudział w zestrzeleniu MH17

VIDEO [en/ru] Muslims Fighting for Donbass Against Fascism / Muzułmanie i Słowianie razem walczą o Donbas przeciw srulom

VIDEOS Junta goes on destroying Greater Donetsk: schools,churches, homes and innocent civilians / Junta nadal niszczy aglomerację Donieck: szkoły, świątynie, mieszkania, ofiary cywilne

Fearing a coup, Poroshenko sends Kolomoyski’s battalions and Right Sector to death in war / Obawiając się przewrotu, Prosieńko posyła bataliony Kolomojskiego i prawosieków na śmierć w wojnie

Kiev’s humanitarian aid: First ballistic missile hits Donetsk; civilian casualties / Pomoc humanitarna junty: 1-sza rakieta balistyczna uderza w Donieck: ofiary cywilne
Insurgent army intends to control Mariupol soon / Armia powstańcza zamierza szybko opanować Mariupol

BREAKING BARBARITY!!! Many wounded after junta forces shelled Lugansk queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / W Lugańsku, ostrzał poranił wielu w kolejce po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

Donetsk republic starts to publish names of junta’s fallen and POW soldiers and officers / Republika Donieck zaczyna publikować nazwiska poległych i jenieckich żołnierzy i oficerów junty

War reporters: Donetsk begins counter-offensive / Reporterzy wojenni: Donieck zaczyna kontr-ofensywę

Ilovaysk bombed w. phosphorus / Bomby fosforowe na Iłowajsk

:) BREAKING White Convoy Bis: Moscow hopes Kiev will not obstruct / Biały Konwój II: Moskwa ma nadzieję, że Kijów nie zrobi przeszkód

White Convoy’s “collateral damage”: 12 out of 37 distribution centres open in Lugansk. Minimum ration 1 kg of roce, cereal and sugar, 3 meat cans, bag of tea, 10 L of water. Insurgents deliver if need be, Red Cross and OSCE observe / “Skutki uboczne” Białego Konwoju: w Lugańsku otwarto 12 z 37 punktów rozdziału pomocy. Minimalna racja 1 kg ryżu, kaszy i cukru, 3 konserwy mięsne, paczka herbaty i 10 L wody. Powstańcy dostawią w razie potrzeby,  Czerwony Krzyż i OSCE obserwują

At Ilovaysk, battalions Dnepr, Aydar & Shakhtersk lost 107 fallen, 78 wounded troops, 28 armoured veh., some of which insurgents will repair. Enemy breakthru at Mnogopolye loses 1 tank, 4 armoured veh., 14 other vehicles. Near Donetsk, 3 localities re-taken fully. 8-truck convoy w. ammo destroyed near Novoivanovka / Bataliony Dniepr, Ajdar i Szachtersk straciły 107 poległych i 78 ranionych, 28 wozów opanc., część do powstańczej reperacji. Przeryw wroga w Mnogopolje stracił 1 czołg, 4 wozy opanc., 14 samochodów. K. Doniecka, powstańcy odebrali w pełni 3 miejscowości. Konwój 8 ciężarówek z amunicją zniszczony k. Nowoiwanowki

Insurgents: In 3 encirclements, at least 7k troops blocked, armed with ca. 120 tanks, over 380 armoured veh., ca. 100 Grad & Uragan / Powstańcy: 3 kotły zablokowały co najmniej 7 tys. wojsk, ok. 120 czołgów, ponad 380 wozów opanc., ok. 100 Grad i Uragan

After yesterday’s encirclement of 5k +2k junta formations, another encirclement today: 40 tanks, 100 armoured veh.,  50 Grad and Uragan, over 60 artillery and mortar pieces / Kolejny kocioł po wczorajszym okrążeniu 5k +2k wojsk junty: 40 czołgów, 100 wozów opanc., 50 Grad i Uragan, ponad 60 dział i moździerzy

Merkel: don’t expect a breakthru at Putin-Poroshenko meeting in Minsk / Merkel: nie spodziewać się przełomu na spotkaniu Putin-Poroszenko w Mińsku

Moscow recognizes president Poroshenko hoping he will end war / Moskwa uznała prezydenta Poroszenko w nadziei, że on zakończy wojnę

Mariupol residents: junta forces leave town / Mieszkańcy Mariupola: siły junty opuszczają miasto

Yesterday’s supporters o Maidan, anti-junta today: Kiev’s “show over dead bodies”. Europe diapproves of Kiev parade, Merkeli insists on federalisation, suggests revision of  Ukraine borders / Wczorajsi majdanowcy przeciw juncie: Pokaz Kijowa “po trupach”. Europa niepochwala parady junty, Merkel nalega na federalizację, sugeruje zmianę granic Ukrainy

Painful critique of junta’s “Independence” Day / Bolesna krytyka Dnia “Niepodległości” junty

:) Kiev’s mayor, Klitschko furious at POW parade in Donetsk / Kliczko wściekły na paradę jeńców w Doniecku

Lavrov: POW parade in Donetsk not an abuse / Lawrow: Parada jeńców w Doniecku to nie nadużycie

PICS Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

VIDEO Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

Donetsk army re-took junta stronghold near Donetsk, captured POWs and military equipment / Armia doniecka odebrała juncie pozycję k. Doniecka, wzięła jeńców i sprzęt wojskowy

Putin nie zaatakuje NATO – M. Azowskie kluczem?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:27

Putin nie zaatakuje NATO – M. Azowskie kluczem?

Piotr Bein 24.8.2014

Pewnie ze Putin nie… To, czego chcieliby srule, robi tylko uzyteczny idiota, a Putin sie do takich niezaliczyl :) Obrona jest latwiejsza niz atak. On atakuje proxy-wojna na wszystkich plaszczyznach, w tym Bialy Konwoj.

Czy zrozumialem pana Edwarda ponizej: Putin wywojowac mial cos dla Polakow? Polactfo ma go gdzies od dawna, on sie odwzajemnia… Polska jest pionkiem w tej grze: lokajskie srulowe struktury, wyniszczona armia, kraj na skraju bankructwa, narod bio-wyniszczony jak Rosja jeszcze niedawno, najliczniejsze ofiary wsrod najemnikow junty w Donbasie, spoleczenstwo oglupione przez hasbare w durackiej rusofobii…

Co do wlasnosci na Krymie: aktywa Timoszenki Prosienki i Kolomojskiego przeszly na oliparchow w Rosji? Podkladke prosze…

Niepodzielam tez opinii nt. “judeogalicji”. Cale Polin i Ukradlina (Galicja to maluska ich czesc) od dawna w lapach sruli (pomaranczowa rjewoljucija, majdan… z poklaskiem polactfa). Trza odbic baraki srulowe dla Swiata Slowianskiego.

“Czarni boys” to podobna ofiara jak polacfto zaciagajace sie do Othago zeby zarobic, czy murzyni palowani w Ferguson. Robimy od wiekow na zydobanksterie: wojny swiatowe, komunizm czy kapitalizm. Ale zbrojny opor a la Noworosja z poparciem sprawiedliwego swiata ma szanse pozbyc sie srulo-jarzma. Za to srule nienawidza Putina, Strielkowa i pomniejszych ‘poplecznikow’ jak Bein i Szubert = spojrzcie na srulo-agentury wplywu: StopSy, WolnaPolska, Wierni Polsce…  Spojrzcie jak niby-erudyta Dr Marek Glogoczowski tarza sie w podlosciach swych wspolmyslicieli:

COŚ JEST NJET TAK z myśleniem MG – steruje nim kahał?

Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli

Demonstracja impotencji intelektualnej

Dr Marek Głogoczowski i WierniPolsce (ale nie WPS!) złodziejami

Co do opinii pana wojskowego Edwarda w nawiazaniu do gen. Skrzypczaka (jakim cudem przezyl 10 IV?). Moskwie nie trza strefy buforowej (bo to bazy NATO pod Donbasem i Krymem), tylko harmonii u sasiadow. Po co srulom strefa buforowa, jesliby mieli juz wschod?

Daleko do sensownych pieriegaworow, jak widac z pszemowy Prosienki na paradzie ludoubijcow w Kijowie. Najpierw trza skonczyc z wojną – jak wymaga Moskwa i republiki od poczatku, tzn. junta musialaby wycofac swe sily z Donbasu, a ona tego niezrobi, bo zdetronizowaliby ja ci, co ja osadzili u wladzy: srulo-banksteria poprzez USrael…

Wiec bedzie wojna armii Noworosji (za 2 tyg. gdy wraca Strielkow), prawdopodobnie zakonczona kleska wojskowa junty i buntem ogolno-ukrainskim gdy doscypie glod, chlod i wagony trupow z frontow, juz nie tylko donbaskich. Samozwancze republiki i ich powstancy (przewaznie lud Donbasu) nie ustapia, zanim nie ustapi junta, a wtedy zazadaliby suwerennosci… i ukarania mordercow, w tym srulo-junty. Szansa znikoma = kto chcialby ogladac Norymberge2 z celi trybunalu ludowego w Doniecku?

Rozszerza sie front donbaski poza republiki, na wybrzeze M. Azowskiego, bo latwo desantowac z Rosji i obronic morze oblewajace Krym na zach. i pozostala Rosja na wsch.).  kiedy powstancy utopia ostatniego kutra ukrow (tak jak praktycznie zlikwidowali lotnictwo junty). Popatrzcie na mape, wojskowi :)  Następme republiki Zaporoże i Cherson?

Sa przepowiednie od wiedzmy Vangi i starca atoskiego dot. obecnych wydarzen wokol “Ukrainy”. Zas w proroctwie swietego greckiego z XIII w. Morze Azowskie odegra kluczowa role:

Uslyszalem glos wydany przez Niedzwiedzia mowiacego: Rosjo, obudz sie ze snu!
Dla ciebie slowo Aniola, a w poranku slonca twa lampa ma sie wypelnic olejem jeszcze przed wzejsciem slonca na wschodnim zodiaku rozwscieczysz sie. [pozorny brak sensu, po grecku w linku - PB]
O, przyjacielu, oto twe narzedzia wojny, wypelniajace niebo melodia.
Twoi wojownicy i twoi bohaterowie beda spiewac [ang. chant jak w religijnych choralach - PB] pieśni zwyciestwa, zapraszając planetę do przebudowy. Zwyciezywszy na polwyspie i przekroczywszy jezioro Maeotis [M. Azowskie po grecku], zniszczysz ziemie Tauris [Krym] i otaczajace ziemie Scytii.

Mozna puscic wodze wyobrazni co do oleju w lampie (oswiecenie czy ropa z Iranu?), wschodzie slonca na wschodzie zodiaku (Chiny?) i rozwscieczeniu sie (inwazja wojskowa Rosji, mobilizacja ochotnikow z Rosji do armii Noworosji?), bron wypelniajaca niebo melodia (lotnictwo, rakiety balistyczne, ruski HAARP?), zaproszenie planety do przebudowy (BRICS, antybanksteryzm, w ogole antyNWO?), polwysep (Krym?), i w jakim promieniu otaczające Krym ziemie chodziłoby (Noworosja, bo reszta to woda albo Rosja).
Jesli junta zwieje przed narodem (i silami Strielkowa pod Kijowem?), to bedzie zupelnie inna gra. USraelski plan BrzezinSSky’ego dowalenia Rosji bedzie sie walil, wiec w obronie wystapilby juz Obambo w Kijowie zamiast Mierkielowej. Czlonkowie NATO zaczeliby sie wylamywac z sojuszu: Wegry, Rumunia, Slowacja, Czechy nie chca wojny regionalnej ani swiatowej… tak jak niemiecka opinia publiczna czy francuski i amerykanski biznes.

Na tym etapie moga intensywniej wlaczyc sie kraje BRICS. USrael stawia na Polin i przybaltyki jako zrodlo mielonego na frontach Wsch. i Płd. Ukrainy. Wtedy wojna moze zapukac do Polakow… polacfto sie ucieszy, bedzie wyc nienawistnie-odwetowo “moskale!”… Ale jak wroci w worach, to sie uspokoi, dokladnie tak, jak sie to zaczyna dziac u ukrainstfa.

Nie zakonczy sie to szybko. Swiat Rosyjski jest smiertelnie zagrozony przez kompleks jot i Rosja nie pojdzie na pol-rozwiazanie.

tak nam Slowianom dopomoz Bog
pozdravP

……………….
On 23-Aug-14, at 11:33 PM, Edward Makowiecki wrote:

Tak oto realizowany jest scenariusz o jakim napisałem na samym początku tych zażartych sporów.
Putin wykorzystujac >rewolucję UPAobsrajmajdaniarzy< zainspirowana przez USIzraelitów zagarnął Krym dla żydołactwa wschodniego.
Manekin tegoż samego snhedrynu E. Merkel pośredniczy w zawarciu zgniłego kompromisu dla stworzenia strefy buforowej rozdzielającej żydołactwo wschodnie od zachodniego. Ukraina dostała się żydołactwu zachodniemu dla stworzenia judeogalicji  – najkrócej powiedziane.
W imię takiego podziału pozostaną trupy Rosjan i Ukraińców w dupę dostana Polacy jeszcze głebiej wepchnięci w bagno USIzraelskiej eksploatacji – będziemy tyrać na czarnych boys i zbrojenia na których dorabiać się będą USizraelscy dostawcy broni-złomu i miejscowi szabesgoje / złodzieje.
Tyle wywojował dla Polaków i Polski uwielbiany przez tych co mnie lżą idiotów.
Pozdrawiam – E. Makowiecki
………………

Gen. Skrzypczak: Putin nie zaatakuje NATO

TVP Info |  dodane 1 godzinę i 9 minut temu
Generał uważa, że wizyta Angeli Merkel w Kijowie ma pomóc w przekonaniu władz Ukrainy do zawieszenia broni i negocjacji. A to z kolei może doprowadzić do stworzenia na wschodniej Ukrainie rejonu rozbrojonego i strefy stabilizacji.

Iran Destroyed Israeli UAV

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:33

http://www.roitov.com/articles/zzz.htm

24/08/2014

Ukraine 24.8.2014 “Victory” in Kiev, defeats in Donbass / “Zwycięstwo” w Kijowie, klęski w Donbasie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:53

Having seen destruction and crisis of Lugansk, White Convoy drivers will not take pay / Zobaczywszy zniszczenia i kryzys Lugańska, kierowcy Białego Konwoju niewezmą wypłaty

VIDEO Under insurgent cover, via side roads to Lugansk under fire: White Convoy brought nesessities for civilians / Pod ochroną powstańców, bocznymi drogami do Lugańska w ogniu: Biały Konwój dostarczył niezbędności dla cywili

Insurgent commander Mozgovy “greets” junta’s day of independence from everything that would be good for Ukraine / Dowódca powstańców Mozgowy ‘pozdrawia’ święto niezależności od wszystkiego, co dobre dla Ukrainy

Independence Day in Ivano-Frankiysk: under WW2 Ukrainian nazi picture, glorifying past and present murderers / Dzień Niepodległości w Iwano-Frankijsku: pod portretem Bandery, sławiąc preszłych i dzisiejszych morderców

VIDEOS Junta’s Independence Day: Donetsk again shelled, civilian casualties / Dzień Niepodległości junty: Donieck znów zbombardowany, ofiary cywilne

Poroshenko manipulates history: ‘antiterrorist operation’ is WW2, 23rd February liberation day won’t be celebrated / Prosieńko manipuluje historią: ‘operacja antyterrorsytyczna’ to Wojna Ojczyźniana, a obchody dnia wyzwolenia Ukrainy 23 lutego będą zarzucone

PICS from POW parade in Donetsk / Więcej fotek z parady jeńców w Doniecku

VIDEOS PICS  parade of POWs, destroyed junta weapons show in Donetsk / Donieck: parada jeńców, pokaz zniszczonej broni wroga

VIDEO Parade of war criminals for ‘independence’ day in junta’s Kiev / Parada przestępców wojennych na dzień ‘niezawisłości’ w Kijowie junty

Destroyed junta weapons on display in Donetsk / Zniszczona broń junty pokazana w Doniecku

POWs marched in Donetsk, followed by street water-cleaners / Jeńcy przemaszerowali w Doniecju, za nimi polewaczki

Jew oligarch Poroshenko showed in Kiev weapons and goy cannon fodder to be destroyed in Donbass / Oliparcha Walzman pokazał w Kijowie broń i gojowskie mięcho przeznaczone na mielone w Donbasie

Summary 24.8.2014: junta forces attempt to re-group fro defence / Siły junty próbują przegrupować się, przejść do obrony

Battalion ‘Donbass’ decimated, commander Semenchenko switches to partisan warfare / Batalion junty ‘Donbas’ zdziesiątkowany, dowódca Siemienczenko przechodzi do wojny partyzanckiej

Insurgents encircled part of ‘Dnepr-2′ battalion near Ilovaysk, commander calls for help / Powstańcy okrążyli część batalionu ‘Dnieopr-2″ pod Iłowajskiem, dowódca woła o pomoc

VIDEO Mozgovy’s unit takes out enemy block post / Powstańcy Mozgowego zniszczyli punkt kontrolny wroga

VIDEO Donetsk republic prime minister: our army begins counter-offensive / Premier republiki Donieck: nasza armia zaczęła kontr-ofensywę

Insurgent intelligence-sabotage unit at Mariupol airport, enemy’s assault attempt liquidated near Krasnodon, troops at Lugansk airport call for help / Oddział wywiadowczo-dywersyjny powstańców już na lotnisku Mariupol, zlikwidowany desant wroga w Krasnodonie, wojska na lotnisku Lugańsk wołają o pomoc

Insurgents broke thru to Azov Sea coast, Mariupol next? / Powstańcy przerwali się nad M. Azowskie, Mariupol następny?

VIDEO Motorola unit cleans up Ilovaysk of junta troops / Oddział Motoroli oczyszcza Iłowajsk z sił junty

Donetsk republic army chief of staff: 7 towns liberated, 6th army corps & 3 brigades encircled – chiefs of staff, several thousand troops, 50 tanks, over 200 armoured veh., ca. 50 Grad and Uragan, over 100 artillery and mortar pieces. Insurgents destroyed over 150 troops, 4 Smersh, 12 Grad, 17 tanks, over 30 armoured veh., ca. 50 trucks w. ammo / Sztab armii republiki Donieck: 7 miejscowości wyzwolone, korpus 6. armii i 3 brygady w kotle – sztab, kilka tys. wojsk, 50 czołgów, ponad 200 wozów opanc., ok. 50 Grad i Uragan. ponad 100 szt. artylerii i moździerzy. Powstańcy zniszczyli ponad 150 wojsk, 4 Smersz, 12 Grad, 17 czołgów, ponad 30 wozów opanc., ok. 50 ciężarówek z amunicją

Kolomoyski’s deputy asks junta to rescue 25th brigade after large losses in men and weapons / Z-ca Kolomojskiego prosi juntę o ratowanie 25. brygady po ciężkich stratach w ludziach i broni

PICS VIDEO After junta attack on Kirovskoye / Po ataku na Kirowskoje

Kirovskoye: junta missile hits church during service – 3 killed, priest and many parishoners wounded. Another missile hits hospital – 2 killed, many seriously wounded. Junta neonazi troops enter town – at least 19 civilians killed, many wounded in total / Kirowskoje: pocisk junty trafił w cerkiew podczas nabożeństwa – 3 zabitych, batiuszka i wielu parafian cieżko rannych. Drugi pocisk trafił w szpital – 2 zabitych, wielu cieżko rannych. Wojska neonazioli wchodzą do miasta – w sumie co najmniej 19 zabitych cywili, wielu rannych

:) :( UNBELIEVABLE! Well-paid by Western tax-payer, OSCE observers notice damage and casualties in Donetsk / NIESAMOWITE! / Syto opłacani przez zach. podatnika, obserwatorzy OBWE zauważają szkody fizyczne i ludzkie w Doniecku!

For ‘independence” day, CyberBerkut blocked Ukrainian parliamentarians’ phones / Na święto “niepodległości”, CyberBerkut zablokował telefony posłom Wierchownej Rady

7k troops encircled, insurgents open Azov Sea front, while Jew junta shows ‘muscle’ in Independence Day parade / 7 tys. wojsk w kotłach, powstańcy otwierają front nad M. Azowskim, a srulo-junta urządza defiladę w dzień “niepodległości”

Of all the mercenary firms in Ukraine war, Polish Othago lost most men – 164 contractors / Polskie Othago straciło najwięcej ze wszystkich firm najemniczych – 164 kontraktorów

Junta force losses May 2 – August 23: 22k killed & wounded, 12k defectors & missing in action, 33 planes, 22 choppers, 374 tanks, 628 armoured veh., 152 trucks, 51 howitzers, 36 mortars, 20 Grads, 11 Uragans, 14 other heavy weapons / Straty sił junty 2.5-23.8: 22k zabitych i rannych, 12k dezerterów i przepadłych, 33 samoloty, 22 koptery, 374 czołgi, 628 wozów opanc., 152 ciężarówek, 51 haubic, 36 moździerzy, 20 Grad, 11 Uragan, 14 szt. in. ciężkiej broni

Ukraine: Polish Othago lost most of all the mercenary firms – 164 contractors / Polskie Othago straciło najwięcej ze wszystkich firm najemniczych – 164 kontraktorów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:50

http://piotrbein.wordpress.com/2014/08/24/junta-forces-losses-may-2-august-23-2014-22k-killed-wounded-12k-defectors-missing-in-action-33-planes-22-choppers-374-tanks-628-armoured-vehicles-152-trucks-51-howitzers-36-mort/

Junta force losses May 2 – August 23: 22k killed & wounded, 12k defectors & missing in action, 33 planes, 22 choppers, 374 tanks, 628 armoured veh., 152 trucks, 51 howitzers, 36 mortars, 20 Grads, 11 Uragans, 14 other heavy weapons / Straty sił junty 2.5-23.8: 22k zabitych i rannych, 12k dezerterów i przepadłych, 33 samoloty, 22 koptery, 374 czołgi, 628 wozów opanc., 152 ciężarówek, 51 haubic, 36 moździerzy, 20 Grad, 11 Uragan, 14 szt. in. ciężkiej broni

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:43

Общие потери карателей в Донбассе со 2 мая по 23 августа 2014 года – 34 тысячи 782 человека, из них 21758 человек – (убитых, раненых), 705 – пленных и 12319 дезертиров и пропавших без вести. Сегодня Российский гуманитарный конвой благополучно вернулся в Россию. А в ряде районов воины-антифашисты перешли в контрнаступление. Большие потери понес батальон карателей-наемников Коломойского Днепр-1.

Итак, потери карателей – 21758 человек (убитых, раненых), 705 пленных: из них
– 5061 экстремист “Правого сектора”, в основном вошедших в состав национальной гвардии, а также потери среди самих военнослужащих Национальной гвардии Украины. 29 мая был убит под Славянском начальник Управления боевой подготовки Национальной гвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий, 21 июля в Лисичанске убит командир батальона нацгвардии “Чернигов” полковник Радиевский, а 23 июля в Лисичанске убит командир Кировоградского б-на национальной гвардии подполковник Сницар.
– 4598 наемников Коломойского (батальоны карателей-наемников “Днепр”, “Донбасс”, “Чернигов”, “Айдар” и “Азов” и т.д.). 14 августа убит советник Коломойского Ю.Пизняк, а 15 августа – командир батальона “Киевская Русь” Александр Гуменюк. 18 августа тяжело ранен командир киевского карательного батальона «Золотые Ворота» майор Николай Шваля. 19 августа в Иловайске тяжело ранен командир карательного батальона “Донбасс” С.Семенченко (реальная Фамилия – Гришин)
– 115 сотрудников СБУ Украины (Сумская “Альфа” полностью уничтожена, Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Луцкая, Волынская, Винницкая, Житомирская “Альфа” понесли большие потери и т.д.)
– 380 иностранных наемников: польская ЧВК «ASBS Othago» потеряла 164 человека, американская ЧВК «Грейстоун» – 60 чел., американская ЧВК «Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater) – 130 чел. Прибалтийские женщины снайперы потеряли 26 человек.
– 1100 военнослужащих 95 аэромобильной Житомирской бригады
– 1490 военнослужащих 25 аэромобильной Днепропетровской бригады
– 960 военнослужащих 79 аэромобильной бригады (г.Николаев)
– 1250 военнослужащих 24 механизированной бригады (г.Яворов, Львовская область)
-520 военнослужащих 80 аэромобильного полка (г.Львов)
– 290 военнослужащих 3 полка спецназа (г.Кировоград)
– 90 военнослужащих 8 полка спецназа (г.Хмельницкий)
-20 военнослужащих 10 отдельного отряда специального назначения ГУР (г. Киев);
– 510 военнослужащих 93 механизированной бригады (с.Черкасское, Новомосковский район Днепропетровской области)
– 580 военнослужащих 72 механизированной бригады (Белая Церковь, Киевская область)
– 950 военнослужащих 51 отдельной гвардейской механизированной бригады (Владимир Волынский)
-410 военнослужащих 28 отдельной гвардейской механизированной бригады (пос.Гвардейское, Одесская область)
-170 военнослужащих 128 горно-пехотной бригады (г.Мукачево, Закарпатская область)
-2470 военнослужащих 30 механизированной бригады (г.Новоград Волынский, Житомирская область)
– 250 военнослужащих батальонов территориальной обороны
– 150 военнослужащих 17 танковой бригады (Кривой Рог, Днепропетровская обл)
– 90 военнослужащих 1 танковой бригады (пгт.Гончарное, Черниговская обл)
– 60 военнослужащих Луганского пограничного отряда
– 200 военнослужащих Донецкого погранотряда
– 40 военнослужащих 73-го морского центра специального назначения (г.Очаков, Николаевская область).
– 60 военнослужащих 55 артиллерийской бригады (Запорожье)
– 35 военнослужащих 51-й бригады армейской авиации национальной гвардии (Александрия, Кировоградской области)
– 35 военнослужащих 16 бригады армейской авиации (г.Броды, Львовская область)
– 45 военнослужащих 831 бригады тактической авиации (г.Миргород, Полтавская область)
– 5 военнослужащих 114 бригады тактической авиации (г. Ивано-Франковск)
-35 военнослужащий 299-й бригады тактической авиации (г.Николаев)
– 9 человек из 25-й транспортной авиабригады (Мелитополь) – экипаж 1-го Ил-76
– 5 военнослужащих из самолета-разведчика АН-30, сбитого 6 июня (ориентировочно г.Чугуев Харьковской области)
– 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убито, 12 ранено)
– 70 сотрудников МВД (в том числе 5 сотрудников бывшего киевского “Беркута”)
Уничтоженная техника:
-2 самолета МИГ-29
-1 самолет неустановленной марки – 30 июля
– 2 самолета АН-26
-1 самолет-разведчик АН-30
– 2 самолета – Ил 76
– 16 самолетов Су-25 (+1 СУ-25 захвачен в ЛНР 7 июля)
-1 самолет СУ-25 (Польша) -20 августа
– 7 самолетов Су-24
– 6 беспилотников
– 20 боевых вертолетов («Ми-24», «Ми-17» и «Ми-8»)
– 2 боевых вертолета «Ми-24» (Хорватия) – 20 августа
– 346 танков Т-64
– 7 танков Т-72
-19 танков Т-84-У “Оплот”
– 2 танка “Булат”
– 5 Хаммеров (1 захвачен 8 августа вместе с американцем)
– Джип
– 29 Газ-66
– Газель
– штабная машина
– автокран
-2 склада боеприпасов
– 1 ЗИЛ 131
-2 КраЗа
– 66 Уралов
– 69 Камазов
– 4 УАЗ 469
– 6 САУ-Нона
– 5 САУ 2С3 “Акация” (1 захвачена 18 августа)
– 3 зенитные установки ЗУ 23-2
– 20 установок РСЗО ГРАД
– 11 установок РСЗО Ураган (4 захвачено 15 августа)
– 51 гаубица Д-30
– 36 122 мм минометов
– 175 БМП
– 129 БМД.
– 324 БТР.

COŚ JEST NJET TAK z myśleniem MG – steruje nim kahał?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:39

COŚ JEST NJET TAK z myśleniem MG – steruje nim kahał?

Piotr Bein 23.8.2014

MG był uprzejmy włożyć niewiadomo po kiego niezwykle informatywny koment od Admina, z którym na WierniPolsce wspólnie ukradli… sorka, pozyczyli bez pytania tekst. Na podkriepljenije swej myśli zainspirowanej przez artykuł Szamira, erudyta MG zacytował Admina  :

Putler jest na smyczy Chabadu z którym chodzi pod rączkę i doskonale widać to obecnie na bazie wydarzeń na Ukrainie. „Ukraina” była w orbicie wpływów rosyjskich od 1654 roku, czyli od czasu ugody w Perejasławiu, do której doprowadził największy hetman kozaków zaporoskich Bohdan Chmielnicki.

I oto, wielki „geniusz” Putler, po setkach lat, zbyt zajęty olimpiadą w Soczi, oddaje Ukrainę i 45 mln ruskich gojów bez jednego wystrzału siepaczom z żydowskiej międzynarodówki, skazując Gojów na rzeź.

Tu jakikolwiek komentarz jest po prostu zbędny.

Putler oddał ruskich pod nóż, pod budowę Nowej Chazarii. A jesli ktoś obserwując to widzi w nim geniusza, to znaczy tylko tyle, że jest debilem albo agentem. Albo i jednym i drugim, jak to jest w przypadku pierwotniaka intelektualnego beina i jego chłopaka, schuberta.

Spojrzalem na inne komenty Admina na tymze forum, znajdując:

bein już za sam język jakiego używa, to powinien być zbojkotowany przez każdego szanującego się Polaka. I to się zaczyna w końcu dziać. Ten kanadyjski żyd odnosi się do nas z nieukrywaną pogardą pisząc w kółko obraźliwe określenia jak „polactfo” czy nasz kraj nazywając „polin”. Za taki język to tylko można w gębę dać i gdybym spotkał kiedyś tego plugawego szkodnika na swej drodze to nie wiem czy bym się powstrzymał.

Co do faktów historycznych, to masz całkowitą słuszność. Ze zwykłym ruskim człowiekiem to się na spokojnie można porozumieć w miłej atmosferze, ale beiny i beino podobne pierwotniaki są zakochane w ludobójczym Kremlu (władzy wrogiej samym ruskim) i kremlowskiej ropo-gazowej Chazarii. Czyli w tym przypadku jest tylko jeden wariant:

sa ignorantami faktów historycznych,
nie sa rdzennymi Polakami,
reprezentuja obce wpływy,
są szkodnikami sprawy polskiej,

A jeśli pomimo tych oczywistości, wciąż dla kogoś żyd z Kanady, nazywający nas „polactfem” i wchodzący w tyłek kremlowskiej chazarii jest autorytetem, to w moim oczach taka biedna osoba zasługuje jedynie na politowanie. [...]

Nie wlozylem porzadnego Polaka do teczki polactfo. Z durnoty faktologicznej, sluzenia soroso-hasbarze, Admin jeszcze w stadium StopSyjonizmowi zaliczyl sie do tego pod-plemienia – definicje sa niewybaczalne. Po StopSy, Admin dwoi sie i troi na WolnaPolska i WierniPolsce – slabo z kadrami sajanskimi? ;)

Nie ja serwuje chutinpujologie ze zrodel rosyjskich „patriotycznych” podobnych do giewu albo Grossa. Nie ja doprowadzilem Polske do stanu agonii, ktory niepoczytalny nazwalby Polska zamiast Polin. Jak kto sie wpisze w debilna sytuacje i mimo braku dowodow nabluzga „konfident, agent, zdrajca, zyd wchodzący w tyłek kremlowskiej chazarii”, to dolacza do polactfa. Bo nie jestem wielbladem, dochodzenie prawdy (obce Adminowi), to nie wchodzenie w tylek, a Putin-zyd to mit w wyobrazni takich jak Admin. Putin-chlopak mieszkal w kamienicy z zydami, bo tych niebrakowalo jak w Polsce, a jak waadza wyznaczyla mieszkac tam, to koniec. Z desperacji za „dowodami”, „patriotyczne zrodla rosyjskie” naciagnely wspomnienia o kamienicy w „dowod’ zydoskosci ojca Putina! A pojeb Admin to kolportuje, MG to podlapal…

Niby wie, ze Polski nie ma, a jak chce dowalic Beinowi, to nie wie. Schizofrenik? Raczej agenciura. Gdyby nie to, ze sie przyzarl do Beina i in. na zbyt dlugie lata, to Admin bylby tylko mentalnym przypadkiem.

Sie zakleszczyl im w lydki, bo sa skuteczni przeciw srulom. Wystarczy spojrzec na dorobek, blogi… A takich syjosrule zwalczaja „antysemityzmem” — wsrod polactfa szerza populistyczne bzdury np. „kanadyjski zyd bein”. Zjazd syjonistow ponad wiek temu obiecal wykorzystac antysemityzm. I wykorzystali w Rajchu, holokozdzie, ujarzmieniu Polakow w Polin itd. Wykorzystuja uzytecznych idiotow/sprzedajczykow gojowskich/sajanow [niepotrzebne skreslic] na blogu, ktory stemplujesz swa obecnoscia, facjata i kolportazem, a nawet “bezzwrotnym pozyczaniem” textow dlan, Marek.

W srulologii ani w putinologii, Admin nie ma dowodów – tylko czcze gadanie. Zero dorobku Admina – bez wlasnej analizy, wlasnych artykulow na poziomie – za to anegdoty, ad hominem, namolna propaganda emocjonalna pod polactfo, pelna jadu nienawisci, jakby po kursie w TelAwiwie. Przy tym nieukrywana wscieklosc niemocy wobec osiagniec Putina i Rosji przeciw srulobanksterii i ich intrygom nie tylko na Ukrainie, w Syrii i Iranie.

Na Putina czyha kahał?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:03

Ktuś: Panie Piotrze! nigdy przedtem nie widzialem go tak zdenerwowanego
No, właśnie, też to zauważyłem i tak sobie pomyślałem, że nie tylko bankierzy są “międzynarodowi”, ale agentura również też jest, powiedzmy sobie, “międzynarodowa”. I ta “międzynarodówka” jest u nas dobrze usadzona i w Rosji tudzież, jako spadek po ZSRR i NKWD-KGB. I tak mi się widzi, że sam Putin był zaskoczony faktem, iż “międzynarodowcy” z jego tajnych służb współpracowali z tymi od nas “międzynarodowcami” w jednym celu – skompromitowania, na arenie świata, Rosji. I był.. bum w Smoleńsku. I pan patrzy – Holendrzy nie chcą publikować zawartości czarnych skrzynek (maczane w tym były palce “międzynarodowców” z Kijowa) i wtedy Putin też nie dał ogłosić prawdy. Bo jak to ogłaszać – całe “międzynarodowcowe” (całkowicie niezależne) media zawyją z oburzenia, wszelkie “międznarodowcowe” rządy (całkowicie niezależne) rzucą rakiety na tych wrednych “antymiędzaynarodowców”. Głupia sprawa, co tu się tak narażać. Lepsza Anodina i decyzja milczenia ze strony Holendrów (a tam już od bardzo dawna sami “międzynarodowcy” , bo to tamtejszy król musiał na kilka dni abdykować, by nie podpisywać ustawy o aborcji i bodajże też o eutanazji). To takie wiązanie faktów i nic więcej. I nie do publikacji, jak to Pan zwykle robi, ale przemycić samą treść tego, to i można – ale, proszę, beze mnie.
Ukłony – xxxx

…………………..

Na Putina czyha kahał?

Piotr Bein 22.8.2014

Putin w TV pozornie bez sensu w poniższym doniesieniu J przez MG, to nic w porownaniu z sesja Putina z rzadem po katastrofie MH17… Nie ogladam kazdego wystapienia Putina, ale nigdy przedtem nie widzialem go tak zdenerwowanego.

Wg teorii Lorda Sterlinga nt. MH17 (mam na blogu), obrona samolotu Putina zmienila sygnal rozpoznawczy Boeinga na ten od samolotu Putina i dlatego mysliwiec ukrainski nie zestrzelil Putina tylko MH17; wtedy Rosja bylaby technicznie winna zestrzelenia Boeinga – posrednio lecz winna.

W takim przypadku raport sledczy MH17 chcialby ukryc zaplanowany na Putina spisek, a Rosja — fakt przyczynienia sie do zestrzelenia Boeinga przez zmiane jego sygnalu rozpoznawczego; wynikiem dwustronnego tuszowania, podobnie jak w Smolensku, moze byc glupawy raport koncowy MH17.

Nie odczytuje wydzwieku cytowaneych przez Szamira wystapien Putina tak, jak sugeruje MG w naglowku z Putinem COŚ JEST NIET TAK i ktoś (coś) go TRZYMA W RĘKU. Dziwne zachowanie mogla podyktowac V i VI srulo-kolumna ryjaca pod Putinem; moze i rozpuscili plotki, ze niezyje. Szamir nie sugeruje jak MG w naglowku – prosze o uzsadnienie glebsze niz granie na emocjach slowami i opiniami zamiast faktami.

To ze Rosja niezareagowala, jakby chcieli klawiaturowi doradcy, to co? Szamir ani MG nie znaja wszystkich opcji rozpatrywanych przez sztab Kremla, np. bzdura jest ze na poczatku konfliktu bylo az tyle ofiar cywilnych, by uzasadnic interwencje. Srule wykorzystaliby okazje rozpoczac konflikt, ktory zapalilby reszte Ukrainy, region i przeszedlby do Rosji via Krym. Pisalem o tym pare razy, nie bylo rozsadnych ripost. NATOnazisci zniszczyliby celowo Krym (jak teraz Donbas) i Rosjanie – ucieszeni niedawnym odzyskaniem polwyspu, wlasnymi rekoma udusiliby Putina.

Z monitoringu wydarzen od poczatku konfliktu (a nie z czytania czyichs opinii i hasbary) widac, ze Moskwa postepuje wg planu wzmacniania nacisku z opcja silowa pozostawiona na koniec, co sygnalizuja manewry, wniezapne prowierki, przyspieszona modernizacja armii, przechodzenie na system desantowcow-kontraktorow, niezbedny w wojnie proxy (od ktorej Kreml moze umyc rece, tak jak USrael robi to juz n-ta wojne z kolei), czy w interwencji “niosacej pokoj”/humanitarnej, do jakiej byc moze zmierza trick pn. Bialy Konwoj.

W odroznieniu od USraela, wydaje sie Kreml liczy sie z ofiarami cywilnymi; w przypadku konfliktu z NATO, byloby ich rzad wielkosci wiecej niz przy obecnych walkach partyzanci – sily junty. W proxy wojnach Syria i Libia, zydo-Zachod spowodowal straty rzedu 100-200 tys. cywili; latwo wtragnac i spowodowac wielkie szkody uboczne, trudniej zrobic to delikatnie.

Wojne nie-silowa Moskwa wygrywa: sankcje odbily sie Zachodowi czkawka, wzmocnily Rosje i jej sojusznikow (w szybkim tempie przybywajacych). Zydobanksteria poniosla monumentalna porazke ze zdegradowaniem dolara i petrodolara, z ustanowieniem konkurencji dla IMF i BS obejmujacej juz 40% Ziemian i rosnacej, w odmonopolizowaniu z zydo-lap zaopatrzenia swiata w rope i gaz… w info-wojnie, gdzie jeszcze kilkanascie lat temu Rosja byla sztubakiem w porownaniu z hasbara = wiekszosc z tego od czasu zasrajdanu, niecale pol roku! a co bedzie za rok-trzy?

Matuszka-zima da w kosc juncie i jej armii – powstancy maja zwykle w zimie przewage, a sytuacja energetyczno-gospodarcza doprowadzi do ogolno-ukrainskiej rebelii przeciw srulo-rzadowi.

Po co brutalnie rzucac wojska na Ukraine, skoro kto inny zrobi to lepiej, bo bez stygmy “moskal odwieczny wrog Ukrainy”?

Wojne rekoma powstancow Kreml tez dotad wygrywa: juncie zabraklo broni ciezkiej, ograniczyla eksport broni by miec czym walczyc w Donbasie, a lotnictwo powstancy praktycznie wytlukli, jak i najgorszy chlam zasrajdanski, no i tysiace zwyklych wojakow L takich jak ci co przezyli i chca wracac …do Rosji albo do mamy i nigdy nie wyjsc z jej domu na bratobojcza wojne J

Natomiast powstancom w jakis cudowny sposob tejze broni przybywa (podobno zdobyczna, porzucona przez wojska zwiewajace z kotlow, wynegocjowana w ukladach ocalajacych zycie oficerow i wojakow), tylko ze brakuje im personelu do obslugi! Ale i to kwestia paru tygodni – Strielkow wraca z “urlopu”, ktorego glownym programem ‘rozrywkowym’ jest, cytuje oficjalne oswiadczenie jego zwierzchnikow w Donbasie (wiec i w Moskwie), zbudowanie armii Noworosji… ciekawe skad i z iloma sie zjawi za pare tygodni J

Opcja silowa pn. powstancy to sprytna rzecz = nie mozna posadzic Kremla o interwencje wojskowa via powstancy, jesli nie ma dowodow np. na dostawy im broni, a dotad nie ma… sa tylko sugestie w srulo-mediach i w wypowiedziach politykierow sruloZachodu i srulojunty kijowskiej… no i wieczne pesymistyczne gledzenie MG itp. pozbawione faktycznej podstawy LOL

pozdravP

 

PS: Marku, skoro linkujesz hasbarska VI kolumne, kolportowana przez StopSyjonizmowi/WolnaPolska i twego durnego Admina na WierniPolsce (syjo-mosiadowej), to miej rzetelnosc ponoc badacza podac tez linka do mej riposty na te brednie, chocby tu.

A swemu wspol-kradziejcy, Adminowi przekaz laskawie, ze nazwiska piszemy z duzej litery (wiem, nie u sruli gdzie Admin pobieral nauki), a zamiast pustoslowego patologicznego ponizania “kanadyjskiego zyda” Beina i emocjonalii populistycznych pod polactfo, Polacy potrzebuja faktow w odróznieniu od polactfa jak Admin i wasza nawiedzona klientela na WierniPolsce.

 

On 22-Aug-14, at 2:00 PM, Marek Glogoczowski wrote:

To, że z Putinem COŚ JEST NIET TAK i ktoś (coś) go TRZYMA W RĘKU to zauważa i Izrael Szamir w swym ostatnim tekście. Polecam tego tekstu zakończenie, które wytłuściłem:

 

… Putin minimised Russia’s involvement in the Donbass war. He supported it much less than the United States supported the Texas revolution of 1835. His government tried to patch up with Kiev regime, but its ‘president’ steadfastly refused, under American orders. In Kiev, far-right radicals attacked the Russian embassy; and the regime’s armed forces began indiscriminate shelling and bombing of rebel cities. This was a great humiliation for Putin who promised to defend the Russians in failing Ukraine. His advisers, notably Sergey Glazyev, an expert on Ukraine, called to take a leaf from the Western book on Libya and impose a no-fly zone over Donbass. (In March 2011, as a rebellion flared up in Benghazi, the US and its allies imposed no-fly zone over parts of Libya professing horror of Qaddafi’s ruthless shelling of the rebels. Russia and China abstained, and the French-British draft became the Security Council resolution authorising not only no-fly zone but “all necessary measures” to protect civilians from harm.) Kiev regime certainly killed more civilians than Qaddafi did; but Putin did not declare a no-fly zone, he did not use his firepower to suppress Kiev artillery shelling civilians.

Russia did very little for Donbass. Now, the Russians try to negotiate a conclusion to the Donbass war. The reports predict some autonomy for Donbass within Ukraine.

Many Russians are likely to be greatly disappointed. But some enterprises – worthy and unworthy – fail. Life is full of disappointments. I remember Ibo separatists of Biafra, who were eventually defeated by the central government. Separatists of Iranian Azerbaijan were defeated, though Josef Stalin supported them. The US failed to re-conquer Cuba. Argentines failed to liberate Malvinas. This list is endless. Perhaps Russians have to wait for a better opportunity.

Did Putin chickened out?

Why did Putin gave up on Novorossia? There is no doubt, Novorossia is extremely important for Russia. NATO troops and US missiles in Donetsk and Lugansk would endanger Russia. Its loss would threaten Russian defence industry as this part of Ukraine was fully integrated with Russia since Tsar’s days. Was it fear of an all-out war? Did President Putin consider intervention of R2P mode a too dangerous step for his country?

In Putin’s view, Europe is more important than Ukraine. He is willing to sacrifice Donbass in hope to gain Berlin. For years, he courted old Europe. Even his Olympic games with its expensive show aimed at Europe: he wanted to tell the Europeans that Russia is part and parcel of Europe. Putin speaks German, he served in Germany as KGB operative in the last years of the USSR, and he has a soft spot for Germany.

The US propaganda machine called upon Europeans to defend Ukraine from the Russian bear, claiming the Russians will not stop in the Ukraine but continue to the Atlantic. This claim was quite successful; especially as it came after the very long anti-Russian media campaign (gays, orphans, toilets in Sochi etc.). Putin was afraid that by taking Ukraine he will alienate European public opinion. So he procrastinated, until the Malaysian liner disaster struck.

The liner

The Malaysian liner crash was a terrible disaster in many ways. Not so much per se: three hundred people are being killed each day in Gaza, Iraq, Donbass. Europeans and Americans forgot the Cuban air liner flight 455, or Iranian liner flight 655, or Libyan liner flight 114, as these liners were downed by “our side”. But this was a chance for the Western media machine to unleash its dreadful might. This machine is as powerful as nuclear weapons; when in full blast, it incapacitates leaders and countries. Thousands of TV channels, newspapers, radio programs, bloggers, internet sites, experts, ministers, presidents united in one single message, terrifying as vox Dei, though it’s not even a vox populi, just a device of Masters of Discourse, akin to big trumpets used by Romans to scare the barbarians.

All British newspapers ran photos of dead children with captions like “He was murdered by Putin”. Russians were overwhelmed by the furious blast of propaganda. People wept; some weak and emotional personalities admitted their guilt and lit candles in front of Netherlands embassy in Moscow. Why Netherlands, if the liner was Malaysian? (Because Netherlands is a European “white” country, while Malays are not?) Why guilt, if nothing was known yet? Why did not we see pictures of slaughtered Gaza kids with caption “murdered by Netanyahu”, killed Iraqi kids “murdered by Blair”, murdered Afghani babies “murdered by Obama”? This is the incredible power of the Masters of Discourse: when they go full blast, people lose mind and panic.

I welcomed every conspiratorial scheme in this case, as well as in 9/11 case. Not because I believe or even prefer this or other scheme. I see it as a useful device to release minds from the holding power of mass hysteria induced by mass media. It is necessary to sow doubt in order to release minds and regain sanity.

A successful 9/11 conspiracy theory could have saved lives of thousands of Muslims killed in Afghanistan, Iraq and elsewhere. Recently Israeli Jews were induced with mass hysteria as three young settlers disappeared. This mass hysteria resulted in half a million refugees and two thousand dead of Gaza. An attempt to sow doubt regarding the official story (claiming they were stolen by Mossad etc.) was an attempt to save lives. Likewise, every way to sow doubt regarding the Malaysian plane was a way to save lives.

Now, one month later, we know that there was no evidence of Russian involvement in the tragedy. There are strong pieces of evidence suggesting Kiev and US involvement, the best of them is a negative one: if Kiev and Washington would have a proof of Russian and/or rebels’ guilt we would hear of it day and night. If you are interested in detailed analysis of the disaster, you can read this one, recommended by our friends. I must admit I am not interested in details, for the reasons similar to those of Noam Chomsky regarding 9/11. While every explanation that differs from one promoted by Masters of Discourse is good because it breaks their hold on minds, importance of such an event is greatly overblown by media. Anyway, the air liner is out of news and out of mind by now, and this means it was an accident or a failed provocation by Kiev or Washington, for otherwise we would hear about it.

However, in real time the air liner disaster made a huge impact on Russian minds. For a while, I feared Putin would retire or be retired or removed from power, and Russia would fall apart. The US wanted to get rid of Putin and place a more pliable figure on the Russian throne, preferably an oligarch like Poroshenko.

Their thinking was summed up by Herbert E. Meyer, a spook (“an ex- Special Assistant to the Director of Central Intelligence and Vice Chairman of the CIA’s National Intelligence Council”). He wrote:  “Since subtlety doesn’t work with Russians, the president and his European counterparts should also make absolutely clear that we have no interest whatever in how these people solve their Putin problem.  If [the oligarchs] can talk good old Vladimir into leaving the Kremlin with full military honors and a 21-gun salute — that would be fine with us.  If Putin is too stubborn to acknowledge that his career is over, and the only way to get him out of the Kremlin is feet-first, with a bullet hole in the back of his head — that would also be okay with us.”

Tension peaked at the most dramatic night between Sunday, July 20 and Monday, July 21, when Putin delivered a short message to the nation – at 01.40 am. For such an unusual time, it was quite a tame message. Putin said nothing of importance. Next day, he was supposed to make a major speech at his own security cabinet. Again, he said nothing of importance. In my view, President Putin wanted to show he is still alive and well and still in command. Apparently this was not obvious for some persons, in Russia or abroad, at that fateful night.

(to be continued)

Israel Shamir can be reached at adam@israelshamir.net

—– Original Message —–

From: Piotr Bein

To: Marek Glogoczowski

Sent: Friday, August 22, 2014 4:41 PM

Subject: Re: Re:

 

ty kolportujesz KAZDA opinie bezkrytycznie jak tylko podpiera twoj poglad?

robisz dla VI kolumny

p

On 21-Aug-14, at 11:41 PM, Marek Glogoczowski wrote:

 

Admin

21 Sierpień 2014 o 16:35 Edytuj

Putler jest na smyczy Chabadu z którym chodzi pod rączkę i doskonale widać to obecnie na bazie wydarzeń na Ukrainie. „Ukraina” była w orbicie wpływów rosyjskich od 1654 roku, czyli od czasu ugody w Perejasławiu, do której doprowadził największy hetman kozaków zaporoskich Bohdan Chmielnicki.

I oto, wielki „geniusz” Putler, po setkach lat, zbyt zajęty olimpiadą w Soczi, oddaje Ukrainę i 45 mln ruskich gojów bez jednego wystrzału siepaczom z żydowskiej międzynarodówki, skazując Gojów na rzeź.

Tu jakikolwiek komentarz jest po prostu zbędny.

Putler oddał ruskich pod nóż, pod budowę Nowej Chazarii. A jesli ktoś obserwując to widzi w nim geniusza, to znaczy tylko tyle, że jest debilem albo agentem. Albo i jednym i drugim, jak to jest w przypadku pierwotniaka intelektualnego beina i jego chłopaka, schuberta.

<images>

—– Original Message —–

From: PB

To: MG

Sent: Friday, August 22, 2014 12:49 AM

 

http://rusvesna.su/news/1408650002

[...]

Дополнения из Твиттера Дмитрия Стешина:

Выражение “Путин слил Новороссию” вызывает у ополченцев смех. Мы тоже смеялись. Было от чего. Без комментариев.

Ukraine 23.8.2014 White Convoy – victorious saga / Zwycięska epopeja Białego Konwoju

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:41

White Convoy – victorious saga / Zwycięska epopeja Białego Konwoju

 White Convoy returns safely to Russia / Biały Konwój powraca bezpiecznie do Rosji

Austrian reporter: Russia won “humanitarian invasion” battle of Ukrainian war / Reporter austriacki: Rosja wygrała bitwę “humanitarnej inwazji” w wojnie na Ukrainie

Red Cross will expand activity in Lugansk / Czerwony Krzyż nasili działalność w Lugańsku

Moscow ‘sorry’ to hear from Kiev that convoy returned to Russia laden with cargo / Moskwa “ubolewa” słyszeć od Kijowa, że kamaze wróciły do Rosji załadowane

VIDEOS PICS WW2 liberation anniversary in Kharkiv: demonstrations, railway damaged / Dzień wyzwolenia w Charkowie: demonstracje, tory kolejowe wysadzone

VIDEO Kiev propaganda myth vs. reality: 12k troops killed, 10k wounded, nearly 5k missing in action / Mit mediów junty a realka: 12k wojsk zabitych, 19k ranionych, prawie 5k przepadło bez wieści

VIDEO Insurgents recover some of destroyed junta’s Grad battery for repairs / Powstańcy wywożą do naprawy niektóre ze zniszczonych Gradów

POW from Right Sector unit: Life is worthnothing for them, 98% are drug addcits / Jeniec z oddziału Prawego Sektora: nie cenią życia, 98% to narkomani

VIDEO Motorola insurgents cleanse Ilovaysk: “Azov and Donbass [battalions] dragged out their fallen and wounded / Powstańcy Motoroli oczyszczają Iłowajsk: “[Bataliony] Azow i Donbass wytargiwały swoich poległych i rannych”

MAP Insurgents break thru access to Azov Sea / Powstańcy przebijają dostęp dp M. Azowskiego

Insurgents captured junta force supply convoy near Ilovaysk / Powstańcy zdobyli całą kulumnę zaopatrzenia sił junty pod Iłowajskiem

Ukraine’s flag: UPA murderes flew it, antiterrorist operation flies it “bringing peace” to Donbass – Poroshenko / Prosieńko zaleca wywiesić flagę Ukrainy: UPA szło pod nią w bój, operacja terrorystyczna “przynosi pod nią pokój” w Donbasie

VIDEO PICS Insurgent positions attacked with ballistic missiles / Pozycje powstańców atakowane rakietami balistycznymi

VIDEO 18+ Donetsk 23.8.2014: more  casualties and ruins, power plant and stadium shelled / Donieck 23.8.2014: kolejni zabici cywile i ruiny, elektrownia i stadion ostrzelane

Insurgents attack Severodonetsk and Lutugino, shells border crossing near Mariupol from the sea. Enemy brings forces towards Ilovaysk / Powstańcy nacierają na Siewierodonieck i Lutugino, ostrzeliwują od str. morza punkt graniczny k. Mariupola. Wróg ściąga siły pod Iłowajsk

War reporter: Donetsk desolate but no maraudeurs, no crime / Reporter wojenny: Donieck opustoszał, ale nie ma maruderów ani przestępców

VIDEO PICS Unknown partisans derailed fuel train en route to junta forces / Nieznani partyzanci wykoleili pociąg z paliwem dla sił junty w Donbasie

VIDEO Fighting for Ilovaysk / Walki o Iłowajsk

Junta’s ballistic missile hit residential area of Rovenki at night / Pocisk balistyczny trafił nocą w dzielnicę mieszkaniową miasta Rowieńki

Shelling of Donetsk killed a family of 3 / Bombardowanie Doniecka zabiło 3-osobową rodzinę

Insurgents begin fighting for access to Azov Sea / Powstańcy zaczynają walki o dostęp do M. Azowskiego

 

22/08/2014

What Russia can do about Ukraine

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:36

 

What Russia can do about Ukraine

A Ukrainian soldier stands next to trucks as they take position in a village near the eastern city of Lugansk, Ukraine, August 20, 2014.

A Ukrainian soldier stands next to trucks as they take position in a village near the eastern city of Lugansk, Ukraine, August 20, 2014.

 

Thu Aug 21, 2014 4:36AM GMT
Paul Craig Roberts
Related Interviews:

 

Having served Washington’s propaganda purposes, the downed Malaysian airliner and the alleged Russian armored column that entered Ukraine and was allegedly destroyed have dropped out of the news even though both stories remain completely and totally unresolved.

Washington’s stooge government in Ukraine has not released the records of communications between Ukrainian air traffic control and Malaysian flight 17, and Washington has not released the photos from its satellite that was directly overhead at the time of the airliner’s demise.

We can safely and conclusively conclude from this purposeful withholding of evidence that the evidence does not support Washington’s and Kiev’s propaganda.

We can also safely and conclusively conclude that the Western media’s sudden disinterest in the unresolved story and failure to demand the evidence kept secret by Washington and Kiev is in keeping with the Western media’s role as a Ministry of Propaganda.

In other words, Washington and its presstitutes are protecting the lie that Washington and its media vassals successfully spread around the world and have used as the basis for further sanctions that escalate the conflict with Russia. Washington could not possibly make it clearer that Washington intends to escalate, not defuse, the conflict that Washington alone orchestrated.

Ditto for the alleged Russian armored column. The Russian government has labeled the story a fantasy, which it clearly is, but nevertheless Washington and its media vassals have left the story in place.

As English is the world language and as the European press follows the lead of the American presstitutes, the propaganda war is stacked against Russia (and China). Russian and Chinese are not world languages. Indeed, these languages are difficult for others to learn and are not well known outside the countries themselves. The Western media follows Washington’s lead, not Moscow’s or Beijing’s.

As facts are not relevant to the outcome, Moscow and Beijing are in a losing situation in the propaganda war.

The same holds for diplomacy. Washington does not engage in diplomacy. The exceptional country uses bribes, threats, and coercion. The Russian government’s diplomatic efforts come to naught. As Russian President Putin has complained, “Washington doesn’t listen, the West doesn’t hear us.”

And yet, the Russian government continues to try to deal with the Ukrainian situation with facts and diplomacy. This approach is proving to be very costly to the residents of the former Russian territories in eastern and southern Ukraine. These people are being killed by air and artillery strikes against their homes and infrastructure. Large numbers of these people have been displaced by the Ukrainian attacks and are refugees in Russia. The Western media does not report the violence that Washington’s stooge government in Kiev is inflicting on these people. The Western media speaks only with Washington’s voice: “It is all Russia’s fault.”

The crisis would have been prevented if the Russian government had accepted the provinces’ request to be reunited with Russia as in the case of Crimea. However, the Russian government decided to avoid any decision that Washington could misrepresent as “invasion and annexation,” thinking that Europe would see Russia’s un-provocative behavior as reassuring and resist Washington’s pressure to enter into conflict with Russia.

In my opinion, the Russian government overestimated the power of diplomacy in the West. Washington is interested in fomenting crises, not in resolving them.

In the 23 years since the collapse of the Soviet Union, many Russians have been of the opinion that Washington, not the Soviet government, was the party to be trusted in the Cold War. What the Russian government has learned recently is that Washington cannot be trusted and that the Soviet government’s suspicions of the West were very well-founded.

Kiev’s military assault on eastern and southern Ukraine is not going to stop because Europeans finally see the light and object. Europeans not only stood aside for 13 years while Washington bombed civilians in Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Pakistan, Yemen, and organized outside forces to attack Syrians, while isolating Iran for military attack, but also actively participated in the attacks. Europe has stood aside while Israel has massacred Palestinians on numerous occasions. For Russia to rely on Europe’s moral conscience is to rely on something that does not exist.

The continued slaughter and destruction of the Russian populations in eastern and southern Ukraine will eventually demoralize the Russian people and undermine their support of Putin’s government for failing to halt it. The Russian government’s acceptance of the slaughter makes Russia look weak and encourages more aggression against Russia.

If the Russian government intends to resolve its problems in Ukraine and to forestall
Washington’s ability to further erode Russia’s political and economic relationships with Europe with more sanctions, the Russian government will have to turn to more forceful measures.

In Ukraine, the Russian government has two alternatives. One is to announce that the ongoing slaughter and the unresponsiveness of Kiev and its Western backers to Russia’s efforts to end the killing with a diplomatic settlement has caused Russia to reconsider the provinces’ requests to be reunited with Russia and that any further attacks on these territories will be regarded as attacks on Russia and be met with a devastating military response.

The other alternative is for Putin to meet privately with Washington’s stooge and convey to the corrupt oligarch that enough is enough and that if the attacks continue, Russia will accept the requests for reunification and protect the provinces. Putin would explain to Washington’s stooge that if he wants to retain the former Russian territories as part of Ukraine, he will have to work out satisfactory arrangements with the provinces. In other words, Putin would deliver an ultimatum, one that required an immediate answer so that the stooge couldn’t run to Washington and Washington would not have time to create a new propaganda.

Karl Marx regarded morality as a rationale for class interests. As each class created a morality to justify its interests, there was no basis for goodwill between people. With reform impossible, violence becomes the only effective method of change. Washington has its own version of Marx’s doctrine. As the exceptional country, history has chosen the US to prevail over other countries’ interests. Prevailing rules out diplomacy, which requires compromise. Therefore, Washington, like Marx, relies on violence.

The Russian government cannot rely on diplomacy and goodwill if the West is relying on violence.

Perhaps s solution could be found by President Putin meeting separately with Merkel and Hollande and explaining that Russia cannot indefinitely accept sanctions based on lies and propaganda without taking more determined steps than Russian sanctions against European agricultural products. Putin could make it clear that if Europe continues to accommodate Washington’s assault on Russia, the flow of energy could be restricted or be turned off.

Additionally, President Putin might explain to the European leaders that the dynamics of Washington’s campaign to demonize Russia can escape control and result in a war that would devastate Europe. Putin could tell Europeans that by disassociating from Washington’s foreign policy and adopting foreign policies that serve their own interests instead of Washington’s, Europeans have nothing to lose but their chains of vassalage.

Putin could explain to Europeans that Russia is prepared to guarantee Europe’s security and, therefore, that Europe does not need Washington’s guarantee against a nonexistent Russian threat.

If this very reasonable and diplomatic approach to Europe fails, then Russia and China know that they must prepare for war.

PCR/HJL

 

Dr Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. His latest book, The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West is now available. More articles by Dr. Roberts.

 

UN: 191k killed in Syrian war

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:05

UN says 191,000 killed in Syrian war

Przypomnienie czyich ofiar 23 VIII?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:01

Andrzej Szubert:  A może by tak zająć się teraźniejszością i pamięcią współczesnych ofiar żydo-NATO, USraela i żydo-banksterów. Którzy podbili i zniewolili ogromne połacie Ziemi. I jak nie będziemy uważać, bo np. czcimy ofiary Stalinizmu, to nas żydo-banksterzy całkowicie zniewolą, wywłaszczą, zdepopulują a niedobitki zachipują.

A tak na marginesie – dlaczego nie używa Pan terminu – ofiary żydo-bolszewizmu? Ja sam w wielu tekstach przypominałem zbrodnie żydo-bolszewickiej bandy pod wodzą Gruzina Stalina, przypominając o tym, że Rosjan wymordowali oni dziesiątki milionów. O tym koniecznie należy pisać, bo inaczej durne Polaczki zbrodnie żydo-bolszewickie zwalają na Rosjan. Nawet Katyniem obciążają głupie Polaczki Rosjan – a tam żydy z NKWD wymordowali ponad dwa razy więcej Rosjan niż Polaków. I jeszcze jedno… Przy całej zbrodniczości żydo-bolszewicko-gruzińskiej mafii okupującej i mordującej Rosję od 1917 do 1953 roku nie zapominajmy, jaki byłby los Polaków, gdyby Stalin przegrał wojnę z żydo-hitlerowską III Rzeszą.
Eksterminację polskiej inteligencji żydo-hitlerowcy rozpoczęli już od września 1939. W planach Hitlera była eksterminacja całej polskiej elity, a reszta Polaków miała zostać wysiedlona gdzieś w okolice Uralu i stanowić miała rezerwuar niewolniczej siły roboczej. Wysiedlanie zaczęli Niemcy już we wrześniu 1939. “Oczyszczanie” przez Niemców Zamojszczyzny z Polaków przerwał nadciągający od wschodu front. O tym nie zapominajmy. Ani o tym, że PRL od 1945 r., jakkolwiek rządzona przez zbrodniczą żydo-komunę mordującą do 1956 r. Polaków tysiącami (ale już nie milionami jak żydo-hitlerowcy) była krajem z językiem polskim i białoczerwoną flagą. Gdyby Hitler wojnę wygrał nie byłoby Polski wcale.

Leszek Skonka: Nie rozumię Pana. 23 sierpnia chodzi o uczczenia Ofiar Stalinizmu i Hitleryzmu. Pan może to rozszrzyć. Nic nie stoi na przeszkodzie. Pozdrawiam
Andrzej Szubert: A co tutaj jest rozumieć? Powinien Pan pamiętać o kilku podstawowych rzeczach! Polacy (i nie tylko) w większości myślą przy pomocy skojarzeń. Stalinizm kojarzy się milionom Polaków z ZSRR (także tym po “destalinizacji” i błędnie z Rosjanami) i ze “złą” komuną. A PRL miało wiele oblicz – obok zbrodni żydo-komuny było bezpieczeństwo socjalne, tanie lecznictwo (szpitale nie bankrutowały, nie miały “limitów”), tanie szkolnictwo, brak bezrobocia, marginalną ilość bezdomnych, fabryki stocznie huty budowano a latem miliony dzieci jeździły na kolonie letnie i obozy harcerskie. O tym wszystkich obecna żydo-propaganda milczy nagłaśniając tylko negatywne strony realnego socjalizmu. A przecież pomijając okres żydo-komuny w latach 1956 – 1989 z rąk władz zginęło mniej Polaków niż za sanacji (1926-1939). Inna rzecz, że tzw. “zakręty historii” były celowo prowokowane i wywoływane przez żydowską sitwę w aparacie władzy i żydowską opozycję oraz kk, które pchały naiwnych Polaków do walki ze “złą” komuną. I mamy teraz to co mamy – rozgrabiony i rozszabrowany majątek narodowy, zniszczone przemysł i rolnictwo, bankrutujące szpitale, pół miliona bezdomnych, kilka milionów bezrobotnych, kilka milionów żyjących  w nędzy poniżej minimum biologicznego i wyprawki dla dzieci szkolnych na początku roku szkolnego – ponad 1000 złotych na ucznia.
Nagłaśnianie obecnie zbrodni stalinizmu to wspieranie żydo-propagandy PiS, żydo-IPN-u, żydo TVP historii i innych żydo-mediów – które to robią na okrągło. Po to, aby Polacy bali się “złej” komuny i nie występowali przeciwko bandyckiemu żydo-kapitalizmowi. Który Polaków przerabia w wywłaszczone ze wszystkiego ludzkie bydło robocze. Jest to proste jak budowa cepa. A Pan tego nie widzi i nie rozumie. I nieświadomie wspiera antykomunistyczną  żydo-propagandę.
O zbrodniach stalinizmu, żydo-hitleryzmu i żydo-banksterskiego globalizmu będziemy mówić w wolnej Polsce, wolnej od rządzącej nią agentury Izraela i żydo-banksterów, wolnej od nędzy, bezdomnych, żebraków, bezrobotnych. W Polsce socjalnej a nie żydo-kapitalistycznej, zgnojonej, rozszabrowanej, z garstką miliarderów i milionami biedaków. Obecnie jednak katowski miecz NWO wisi nad naszymi głowami i tą sprawą powinniśmy zajmować się priorytetowo. A nie “prehistorią” wspierając przy okazji żydo-propagandę odwracającą uwagę od zbrodniczego i bandyckiego żydo-kapitalizmu.

PB: Panie Leszku, Jestem podobnego zdania co AS, bo jezyk okresla swiadomosc – bardziej odbiorcy niz autora, bo spotegowana przez miliony — liczba pana czytelnikow :)  Jesli nie chce pan byc czlonkiem VI kolumny, nalezy zmienic jezyk, np. ofiary żydo-blolszewizmu, -komunizmu i – hitleryzmu. Podobnie  obecna “wojna na Ukrainie” tych z tamtymi czy owymi to po prostu żydo-wojna o interesa srulowe recamy gojów.

Jesli nie zacznie pan zmieniac wokabularza, bedzie to oznaka oslego oporu lub agenturalnosci. Caly narod flaki se wypruwa zeby zdefiniowac wlasciwie wroga, nawet durne polactfo co jak panu wiadomo aktualnie srulem mnie okrzyczalo (apjac!), wiec prosimy wlaczyc sie do walki, tym bardziej ze wplywa pan na wiele opinii, niestety takze polactfu.

……………………

Przypomnienie !!! PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE APELU!!!

23 sierpnia (sobota) Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Zapraszamy  Organizacje i Osoby o postawach patriotycznych na Spotkanie  Obywatelskie  o godz. 17.00 przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej

(między Operą i Fosą ) o  złożenia  hołdu Ofiarom Stalinizmu  oraz  godnie , refleksyjnie uczczenia ich pamięci.

Organizatorzy Spotkania apelują by w tym Dniu  przed obiektami symbolizującymi pamięć o martyrologii , zbrodniach stalinowskich( przed pomnikami, tablicami pamięci, więzieniami, na cmentarzach, przed grobami Ofiar)  spontanicznie organizować takie refleksyjne Spotkania.

Od 5 lat  co roku Polacy obchodzą tę tragiczna rocznicę pomięci zbrodni i krzywd wyrządzonych Ofiarom przez oba te reżimy, czczą  ich pamięć i ostrzegają światową opinie o zagrożeniu powtórzenia się podobnych zbrodni.   Jest to także pewna forma  spektakularna patriotyzmu i dowód spełniania powinności obywatelskich.

Cześć i Chwała Ofiarom Stalinizmu i Nazizmu!!!

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, we Wrocławiu

Adres kontaktowy: dr Leszek Skonka , Tel. (48) 691 830 350, mail.  ofiarystalinizmu@wroclaw.com

Ukraine 22.8.2014 Russian convoy “invasion” / “Inwazja” kamazów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:44

Lugansk: serious food and fuel shortage / Brak paliwa i żywności w Lugańsku

Russia set up peacekeeping force w. over 90% contractor troops / Rosja utworzyła siły pokojowe z kontraktorami w ponad 90%

Russia will no longer tolerate humanitarian catastrophe in E. Ukraine / Rosja nie będzie już tolerować humanitarnej katastrofy w Donbasie

Atak na konwój humanitarny z Rosji mógłby dać Moskwie pretekst do inwazji siłami pokojowymi / Attack on Russian humanitarian convoy would give Moscow’s peacekeepers pretext to invade

Putin: delaying clearance of Russian trucks was inadmissible / Opóźnianie odprawy kamazów bylo niedopuszczalne

Near Krasnodon, insurgents liquidated junta sabotage group for attacking Russian convoy  / K. Krasnodonu powstańcy zlikwidowali grupę sabotażową junty przed atakiem na rosyjski konwój 

Russian trucks unloaded under enemy shelling / Kamazy rozładowywane pod obstrzałem wroga

Joy and awe: Lugansk welcomes Russian convoy/ Radość i podziw: Lugańsk wita rosyjski konwój

All Russian trucks arrived at Lugansk / Cały konwój kamazów dotarł do Lugańska

Kiev will not air-raid Russian convoy / Kijów nie wyśle nalotów na białe kamazy

Insurgents provide military protection of Russian convoy / Powstańcy ochraniają konwój rosyjski wojskowo

BREAKING Russian humanitarian trucks already in Lugansk, insurgents ceased fire along the route, Red Cross volunteers decided to escort.  EU, US, Red Cross offcicials fuming over “violation of agreements” / Kamazy z pomocą humanitarną już w Lugańsku, powstańcy przerwali ogień na trasie, ochotnicy Czerwonego Krzyża zdecydowali eskortować. Oficjele UE, USA i Czerwonego Krzyża wściekli na Rosję za “złamanie uzgodnień”

 

VIDEO Junta battalion ‘Krivbass’ officer taken POW: “This horrible, fratercide war must be stopped” / Oficer batalionu junty ‘Kriwbass’ wzięty w niewolę: “Trzeba skończyć z tą straszną bratobójczą wojną”

PICS Wounded junta troops of ‘Donbass’ battalion evacuated from near Iłovaysk / Ewakuacja rannych wojaków batalionu “Donbas”junty spod Iłowajska

Motorola cleanses Ilovaysk of residual junta forces / Motorolaoczyszcza Iłowajsk z resztek nazi-gwardii

52 defect from Kiev police battalion before being sent to front at Ilovaysk / 52 zdezerterowało z kijowskiego batalionu policji przed posłaniem na front w Iłowajsku

Junta’s national guard and border guard units attacked near Mariupol, killed and wounded / Ataki na grupy gwardii narodowej i WOP junty k. Mariupola

VIDEO Kiev demonstration against Indepemdence Day parade dispersed / Kijów: demonstracja przeciw Paradzie Niepodległości rozgoniona

Insurgents: liquidation of junta forces at Novosvetlovka and Saur-Mogiła continues / Trwa likwidacja sił junty pod Nowoswietłowką i Saur Mogiłą

VIDEO PICS War does not spare home, churche, school nor hospital in Mospino / W Mospino wojna nie oszczędza domu, kościoła, szkoły ni szpitala

:) Kiev junta: “Insurgents used Ukrainian soldier as cannon missile” / Junta: “Powstańcy użyli żolnierza ukraińskiego za pocisk w armacie”

Kiev junta cleanses police forces on occupied territories / Junta czyści policję na terenachokupowanych 

Arrests, searches and detainments among Odessa extermists / Areszty, rewizje, zatrzymania ekstremistów odesskich

Bezler’s insurgents rout junta forces at Krasny Partisan, destroy ballistic missile / Powstańcy Biezlera rozgromili formacje junty pod Krasnym Partizanem, zniszczyli rakietę balistyczną

Tochka-U rep parad Yekat.jpg

Chleb dostawiany w Donbasie pod obstrzałem artylerii i snajperów / Bread delivered under artillery and sniper fire in Donbass

Poroshenko agreed with Rothschilds: liquidation of Ukraine president-oligarch assets to start next week / Waltzman dogadałsię z Rotszyldami: upłynnienie aktywów prezia-oliparchy zacznię się w przyszłym tygodniu

VIDEO Junta missile hit a mosque in Donetsk / Pocisk junty trafił w meczet w Doniecku

Due to combat losses of military equipment, Kiev limits weapon export / Junta ogranicza eksport broni z powodu strat w Donbasie

Fresh cannon fodder: 2,5k more recruits sought in Dnepropetrovsk region / Swieże mięcho armatnie: potrzeba 2,5 tys. poborowych z regionu Dniepropietrowsk

VIDEO PICS Bodies returned from E. Ukraine a month late / Zwłoki poległych w Donbasie przybywają dopiero miesiąc poźniej

Germany refuse to aid Kiev militarily, Finnish prime minister explains why neither NATO nor EU would / Niemcy odmawiają pomóc Ukrainie wojskowo, a premier Finlandii wyjaśnie czemu nie okażą pomocy NATO ani UE

VIDEO More war damage in Donetsk / Dalsze zniszczenia wojenne Doniecka

Dzień Niepodległości Ukrainy w Doniecku: defilada jeńców, pokaz zniszczonej ciężkiej broni junty / Ukraine’s Independence Day in Donetsk: POW parade, wrecked junta’s military hardware show

Politicians won’t suspend construction of Russian terminal in Rotterdam harbour by Russian company / Politycy nie przerwą budowy terminalu rosyjskiego w porcie Rotterdam przez firmę rosyjską

Odessa paper published Ukraine map without Crimea / Gazeta odesska opublikowała mapę Ukrainy bez Krymu

Russia about to leave WTO / Rosja zamierza opuścić WTO

OSCE observed illegal activities of ‘Aydar’ battalion in Lugansk republic / OBWE zaobserwowało nielegalne działania batalionu ‘Ajdar’ w republice Lugańsk

Insurgents found body of missing Russian journalist / Powstańcy znaleźli ciało zaginionego reportera rosyjskiego

Poseł na Sejm: Ukraina nie wstąpi do UE i NATO przez 20 lat / Polish parliamentarian: Ukraine will not join EU nor NATO in the next 20 years

Bejing disapproves of sanctions on Russia / Pekin krytykuje sankcje na Rosję

Ukraine will import coal / Ukraina będzie importować węgiel

 

IMPERIUM BIOTERRORU

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:37

IMPERIUM BIOTERRORU

IWANOW Nikołaj 12. 8.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

 

 

 

Od tłumacza:

14-15 sierpnia br. wielkonakładowy kolorowy dziennik polskojęzyczny dużymi czcionkami na pierwszej stronie umieścił tytuł artykułu: EBOLA JEST JUŻ W POLSCE?. Na 2 i 3 stronie opisano wyjazd polskich licealistów z pomocą humanitarną do Liberii, gdzie szaleje epidemia wirusa Ebola.

 

Artykuł N. Iwanowa poszerza naszą wiedzę o nowych szczepach wirusów, wytwarzanych w laboratoriach przez naukowców jako broń biologiczną.

 

***

Niespotykany dotychczas wybuch epidemii śmiercionośnego wirusa Ebola w Afryce Zachodniej, która grozi rozprzestrzenieniem się na kontynent europejski. AIDS, zabijający dziesiątki milionów ludzi, inne nieznane wcześniej straszne choroby ludzi, zwierząt, roślin. Skąd one spadają na nasze głowy? Jaką rolę w tym odgrywają tajne laboratoria CIA i wojskowe resorty USA?

 

Wirusy nowej generacji: rak

 

“To nie może być! Rak nie jest chorobą zakaźną! Wszystko to są wymysły, podobne do “teorii spiskowej” lub spotkań z Marsjanami!”. Tak władze amerykańskie odreagowały na zarzuty rządu Wenezueli o tym, że wielkiego przywódcę Rewolucji Boliwariańskiej Hugo Chaveza uśmiercono przez zakażenie go wirusem raka.

 

Eksperci uważają jednak, że tak duża liczba przywódców latynoamerykańskich (przy czym właśnie o poglądach lewicowych!), którzy zachorowali na raka w przybliżeniu w tym samym czasie, nie można wytłumaczyć przyczynami naturalnymi. Wśród nich, obok Chaveza, jest prezydent Argentyny Nestor Kirchner, Cristina Kirchner, która zastąpiła go na stanowisku, brazylijski prezydent I. Lula da Silva, i Dilma Rousseff, która doszła do władzy po nim, paragwajski prezydent Fernando Lugo (którego obalono podczas prawicowego zamachu stanu w 2012 roku, przygotowanego przez CIA i wkrótce potem zdiagnozowano u niego raka układu odpornościowego). Kubański przywódca Fidel Castro, który o mało co stracił życia po zagadkowej chorobie onkologicznej jelita grubego, która poraziła go po “Szczycie Ludowym” w 2006 roku w argentyńskim mieście Cordoba.

 

Niewielu ludzi wie o tym, że na długo przed nieludzkimi doświadczeniami w niemieckich obozach koncentracyjnych śmierci w czasie II wojny światowej, Amerykanie przeprowadzali podobne eksperymenty na mieszkańcach Ameryki Łacińskiej pod patronatem “Instytutu Badań Medycznych” Rockefellera.

 

Jeden z fanatyków, Cornelius Rhodes w 1931 roku pisał do swojego przyjaciela: “Tutaj w Puerto Rico, wszystko jest wspaniałe, z wyjątkiem Portorykańczyków. Z pewnością są to najbrudniejsze i najbardziej leniwe imbecyle ze złodziejskiej rasy, zamieszkujących na tej półkuli. Dla zdrowia publicznego potrzebny jest jakiś środek, aby zniszczyć ich wszystkich. I zrobiłem wszystko, aby przyspieszyć ten proces – zabiłem osiem podczas eksperymentów, a wielu zaraziłem rakiem. Ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń socjalnych tutaj nie ma – to wywołuje podziw u lekarzy, którzy mogą „leczyć” do śmierci i torturować swoich pechowych pacjentów”.

 

“Doktor” podawał dożylnie substancje biologiczne, powodujące raka, i co najmniej 13 pacjentów zmarło w wyniku tych okrutnych eksperymentów.

 

W latach 50-Rodos został dyrektorem programów badawczych, dotyczących broni chemicznej i biologicznej w ośrodku Armii USA w Fort Detrick (Maryland), poligonów badawczych na pustyni Utah, i na terenie Kanału Panamskiego, a następnie wszedł do Komisji Stanów Zjednoczonych ds. energetyki, która poddawała niczego nie podejrzewających Amerykanów radioaktywnemu napromieniowaniu w celu określenia poziomu “bezpiecznego napromieniowania” i przypadków występowania guzów złośliwych, spowodowanych tymi doświadczeniami.

 

Po śmierci Rodosa Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologów ustanowiło nagrodę jego imienia. Jednak w 2004 roku, w wyniku skandalicznego ujawnienia jego potwornych eksperymentów, prezes Stowarzyszenia S. Horowitz oświadczyła, że najwyższa nagroda onkologów USA nie będą już w przyszłości związana z imieniem Rodos ze względu na “kontrowersyjny charakter jego działalności.”

 

Tych drani od nauki w Stanach Zjednoczonych było bez liku i wypróbowali oni niemal całą wynalezioną przez nich zarazę najpierw w Ameryce Łacińskiej (nie zapominając o doświadczeniach na własnych obywatelach). Po wojnie pole manewru zostało zawężone ze względu na fakt, że wiele osób zaczęło szukać pomocy medycznej i naukowej z ZSRR. Jednak po upadku Związku Sowieckiego przed tymi oprawcami otworzyły się naprawdę nieograniczone perspektywy.

 

Obama już wielokrotnie był zmuszony przepraszać kraje latynoamerykańskie za eksperymenty na ludziach w latach 40-tych i 50-tych, które doprowadziły do rozprzestrzenienia się kiły i innych chorób przenoszonych drogą płciową, do masowej niepłodności, różnych epidemii. Jednak takie przeprosiny (tylko po publikacji niezaprzeczalnych dowodów!) nie przywrócą życia milionom zabitych i poszkodowanych od bioterroru USA, ani nie doprowadzą do przerwania podobnych “eksperymentów” w przyszłości (zgodnie z zasadą “nie złapany – nie złodziej”).

 

Z końca lat 60-tych rozpoczęło się przyspieszone opracowywanie i tworzenie różnych modyfikacji wirusa raka. Prace były koordynowane z “National Institute of Oncology” (pol. – „Narodowym Instytutem Onkologii”), który oficjalnie opracowywał środki do leczenia “choroby wieku”, a nieoficjalnie brał udział w projektach CIA, dotyczących wykorzystania wirusa raka w celach militarnych i politycznych.

 

Pomimo uroczystego podpisania w 1972 roku w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BWC), praca w Fort Detrick kipiała na całego i przed 1977 rokiem zostało wyprodukowane 60 tys. litrów wirusów rakotwórczych i immunosupresyjnych (usuwających odporność organizmu).

 

W pracach aktywnie uczestniczyli profesorowie R. Purcell, M. Hillerman, S. Kragmen i R. McCollum, którzy wykorzystywali “koktajl” wirusa zapalenia wątroby typu “B”, w połączeniu z czynnikiem onkogennym do eksperymentów nie tylko nad rezus – makakami i szympansami, ale i nad amerykańskimi uczniami z państwowej szkoły dla dzieci upośledzonych umysłowo w Uilloubruk.

W 1971 roku, amerykańska firma farmaceutyczna “Litton Bionetics” podpisała umowy z wieloma krajami afrykańskimi, dotyczących badań pacjentów z nowotworem – chłoniakiem Birketa, związanym z zakaźnym onkowirusem Epsteina-Barra, jak również z białaczką i mięsakiem. Co ciekawe, chłoniak Birketa został wykryty w zachodniej Ugandzie po raz pierwszy po tym, jak tam popracowały laboratoria “National Cancer Center USA” (pol. Narodowe Centrum Onkologiczne USA), a także inne placówki medyczne, sponsorowane przez Rockefellera.

 

Jeden z ekspertów, R.King, powiedział w latach 80 lat, że specjaliści ze Stanów Zjednoczonych zarażali ludzi mięsakiem po to, aby „wyodrębnić genom wirusa w drodze rekultywacji, hybrydyzacji, rekombinacji wirusów, mutacji i innych zabiegów technicznych.”

 

W przesłuchaniach Senackiej Komisji Churcha w 1975 roku, dr Charles Senseni, który pracował w laboratorium Fort Detrick, przyznał, że do likwidacji niewygodnych działaczy CIA wykorzystywała substancje biologicznie czynne, które wywoływały piorunujące choroby serca i raka. Zademonstrował próbki broni, za pomocą której byli zarażani namierzone ofiary. Wśród nich był parasol, który wystrzeliwał miniaturowe lotki podczas otwierania, a także specjalny pistolet do strzelania igiełkami, wykonanymi z zamrożonej substancji trującej. Mając grubość ludzkiego włosa i długość kilku milimetrów, igiełki te bez uszkodzenia przechodziły przez tkaninę odzieży i podczas iniekcji wywoływały ból nie większy niż ukąszenie komara, natychmiast rozpuszczając się pod skórą.

 

Wśród “nowinek” amerykańskich bioterrorystów zostały także zademonstrowane aerozole do zarażania “celów” chorobami śmiertelnymi po rozpyleniu z samolotów, a także “skaczące wirusy”, przenoszone przez owady (pchły, pająki, komary), które przeskakują lub przelatują z zakażonych zwierząt na ludzi. CIA stała się “pionierem” również w sposobach zarażania: poprzez wstrzyknięcie (iniekcję), inhalację, kontakt skóry z zakażoną odzieżą, przez układ trawienny podczas pobierania jedzenia, napojów, a nawet przy wykorzystaniu pasty do zębów.

 

Szereg ekspertów uważa, że jednym z pierwszych niewygodnych dla USA przywódców politycznych, zarażonych nową onkologiczną bronią biologiczną, został prezydent Angoli, Agostinho Neto. Zmarł on w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie w 1979 roku w wieku 57 lat z powodu nieznanej dotychczas piorunującej postaci raka. Jeszcze jedną ofiarą został były prezydent Chile Eduardo Frei, który otwarcie występował przeciwko protegowanemu przez USA, generałowi Pinochetowi. Frey zmarł w szpitalu w Santiago w styczniu 1982 roku, zaraziwszy się nieznaną piorunującą chorobą po przejściu standardowego badania lekarskiego.

 

A więc być może za 50 lat zostaną odtajnione archiwa CIA i staną się znane tajemnice śmierci Hugo Chaveza i innych światowych przywódców. Istnieje tak ogromna ilość dokumentów, dotyczących wykorzystywania przez amerykańskie służby specjalne wirusów raka, że istnienie tej broni nie wywołuje żadnych pytań. Jedyne pytanie – to jak go “przyniesiono” i który był bezpośrednim wykonawcą.

 

“Wirus Absolutny” – AIDS

 

“W ciągu najbliższych 5-10 lat będzie możliwe wytworzenie syntetycznego wirusa, który w ogóle nie występuje w przyrodzie i który nie może być pokonany przez ludzki układ odpornościowy; nowe, sztucznie stworzone wirusy będą niedostępne dla leków, przeciwko nim bezużyteczne jest użycie zwykłych środków leczenia chorób zakaźnych, antybiotyki, szczepionki i antidotum”. To sensacyjne oświadczenie zostało wypowiedziane przez głównego eksperta wojskowego wirusologa Douglasa MacArthura, występującego w 1969 roku przed komisją Kongresu USA (“Komisja Sykesa”), która powinna była podać zalecenia w sprawie wydzielenia środków budżetowych dla armii. I poprosił o niewiele -. Tylko około 10 milionów dolarów!

 

Pieniądze zostały przyznane i do pracy zostały zaangażowane setki naukowców i ekspertów. Jednym z twórców AIDS, najwyraźniej, był dr Robert Gallo, który w 1987 roku otrzymał nawet z Ministerstwa Zdrowia USA patent, ustalający jego pierwszeństwo w wynalezieniu “wirusa”, tłumiącego układ odpornościowy człowieka.”

 

Choroba wyrwała się z laboratoriów i po raz pierwszy została odkryta wiosną 1981 roku w Kalifornii (USA). I nie miała nic wspólnego (jak starają się nas przekonać Amerykanie) z Afryką, i “małymi zielonymi małpkami.”

 

W maju 1987 roku, londyński Times opublikował artykuł, w którym stwierdzono, że szczepienia przeciwko ospie w Afryce (z inicjatywy “humanistów” z Ministerstwa Zdrowia Stanów Zjednoczonych) spowodowały wybuch epidemii AIDS. A miliony ludzi zostało zaszczepionych! Następne podobne “szczepienia” były przeprowadzane w Haiti, w Brazylii i innych krajach.

 

Oskarżenia Stanów Zjednoczonych w wytworzeniu wirusa AIDS rozpoczęły się już od połowy lat 80-tych. Profesor Uniwersytetu imienia Humboldta w Berlinie, Jakob Segal, twierdził, że wirus ten jest “produktem eksperymentu, przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych w celu stworzenia broni biologicznej.” W amerykańskich mediach wszystko to było przedstawiane jako “sowiecka propaganda”. Jednak w latach 90 – tych sam doktor Gallo poinformował o tym, że przetestował on jeszcze jeden “alternatywny” szczep AIDS-a, który może przenikać przez komórki nabłonka (czyli przez skórę), zwiększając ryzyko wystąpienia choroby poprzez rozpylenie substancji czynnej w atmosferze.

 

Dr S. Monteith był jednym z pierwszych, który jeszcze w 1981 roku opisał ogromny potencjał epidemiczny nowego wirusa i potencjalnie katastrofalne skutki jego zastosowania przez “elitę światową”, a także udowodnił jego sztuczny charakter.

 

Główna różnica wirusa “absolutnego” polega na tym, że on nie tylko niszczy układ odpornościowy. Przekształca on przeciwciała (produkowane przez układ odpornościowy do walki z wirusami) w dystrybutorów wirusa, to jest z głównych obrońców organizmu – w jego niszczycieli! Wirus pasożytuje na przeciwciałach i rodzi się wewnątrz nich. Takie cechy nie były obserwowane nigdy w żadnym ze znanych nauce wirusów lub bakterii.

 

I ta nowa cecha na razie stanowi przeszkodę wszelkim próbom stworzenia szczepionki przeciwko AIDS. Właśnie dlatego przez długie lata nie stworzono ani jednego skutecznego preparatu przeciwko tej chorobie.

 

Liczba osób zarażonych AIDS-em do tej pory nie jest znana, ponieważ nawet w USA rząd czyni przeszkody wszelkim inicjatywom, zmierzającym przynajmniej do szacunkowego podliczenia. Według różnych ocen AIDS- em zakażonych jest od 50 do 100 milionów ludzi. Najwięcej w Afryce – w niektórych krajach (Uganda, Kenia) ponad 50% populacji choruje na tę straszną chorobę.

 

Uważa się, że od tej pory na AIDS zmarło około 40 milionów ludzi. – prawie tyle samo, ile zginęło w czasie II wojny światowej!

 

“Zawsze znajdujemy się obok ofiar

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w zachodniej części “czarnego kontynentu” zginęło już ponad 600 osób zakażonych wirusem Ebola.

 

Obecny wybuch epidemii stał się największym w ciągu całej historii obserwacji medycznych.

W Nigerii, Liberii i innych krajach afrykańskich na granicach ustawia się specjalne kordony, lekarze dokładne kontrolują wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających. Gorączka Ebola jest uważana za śmiertelnie niebezpieczną chorobę, na którą najbardziej są podatni ludzie, naczelne i świnie. Szczepionki przeciwko niej nie ma.

 

Epidemia rozpoczęła się w Gwinei w marcu tego roku. Do tej pory choroba obejmuje coraz to nowe terytoria w Sierra Leone, Liberii i Mali. Istnieją obawy, że rozprzestrzeni się ona nie tylko w całej Afryce Zachodniej, ale również przeniknie do Europy.

 

Ciekawe, że w ogniskach epidemii gwałtownie nasiliły się ataki miejscowych mieszkańców na biura międzynarodowej organizacji “Lekarze bez Granic”. Lokalni mieszkańcy oskarżają lekarzy o to, że to właśnie oni przynieśli wirusa do tego regionu. Przetoczyły się masowe demonstracje protestów przeciwko rządom krajów afrykańskich, które nie robią nic dla poprawy sytuacji.

 

Pogromy biur “szanowanej organizacji międzynarodowej” przedstawia się w zachodniej prasie jako przykłady “irracjonalności i absurdu.” Zwłaszcza, że “lekarze bez granic” na wszelkie sposoby wychwalają swoje zasady etyczne, przekonując, że “oni zawsze znajdują się blisko ofiar”. Ale czy nie ich własnych ofiar – jak uważają “nierozumni” Afrykańczycy?

 

Dlaczego zachodni lekarze uparcie nie porzucają Gwinei, Liberii, Mali i Sierra Leone? Przecież te kraje są objęte chaosem wojen domowych i konfliktów, w których najbardziej aktywny udział biorą kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Sama tylko Francja straciła setki milionów euro na operacje wojskowe w Mali.

 

Wszystko – dla przywrócenia władzy kolonialnej w Zachodniej i Północnej Afryce. I właśnie te obszary są “oczyszczane” z miejscowej ludności w toku epidemii wirusa Ebola i innych chorób zakaźnych. Przy czym dziwnie cierpią na nie tylko miejscowi mieszkańcy, ale nie “siły pokojowe” z Francji.

 

A “Lekarze bez granic” nie przekazują leki i sprzęt władzom lokalnym i nie opuszczają strefy konfliktu. To daje poważną podstawę dla lokalnych mieszkańców do podejrzewania zagranicznych “eskulapów” o to, że to właśnie oni rozpowszechniają nowe szczepy zarazy wśród Afrykanów.

 

Zdaniem wielu ekspertów, tam przeprowadzane są badania nowej “broni etnicznej”, która działa wybiórczo – tylko na Afrykanów. Ale widocznie są również modyfikacje dla innych grup rasowych i etnicznych. W 2006 roku jeden z czołowych amerykańskich wirusologów Eric Pianka, przemawiając na uroczystym posiedzeniu w Uniwersytecie w Teksasie powiedział, że za pomocą nowego szczepu wirusa Ebola (według jego słów, “posiadającego fantastyczną śmiertelność”) można “dla dobra planety” zmniejszyć populację ludzkości o 90 %. Obecni na sali amerykańscy wirusolodzy w jednomyślnym porywie wstali i urządzili mu owację na stojąco …

 

Uwaga tłumacza:

 

 

Kim jest Eric Pianka? Niewielu wie, że jest to jeden z doradców naukowych prezydenta Obamy. Dr E. Pianka jest zwolennikiem wymordowania 92% populacji Ziemi! Według jego słów: „kryzys nadmiernej populacji musi być rozwiązany, by elity mogły przeżyć. Wojna i głód nie są rozwiązaniem, AIDS jest zbyt wolny. Wyeliminowanie 90% populacji jest możliwe przez skażenie ludzi zmutowanym wirusem eboli lub ptasiej grypy, bo te zabijają w kilka dni!”

 

Ten człowiek – potwór jest jednym z doradców prezydenta supermocarstwa!

 

Wkrótce po wspomnianym wyżej uroczystym posiedzeniu na Uniwersytecie w Teksasie w kilkanaście dni później wygłosił odczyt dla studentów uniwersytetu St. Edwards w Austin w stanie Texas oraz zaproszonych na tę okoliczność ich rodziców, w którym stwierdził, że dla Ziemi będzie lepiej, jeżeli 90 proc ludzkości poniesie śmierć. Miał on wówczas wręcz powiedzieć, że: “Każdy z was, który chce przeżyć, musi pogrzebać 9-ciu innych”…

 

O doktorze Ericu Piance, który zasugerował wykorzystanie zmutowanego wirusa Ebola do unicestwienia 90 proc. ludzkości na Ziemi można przeczytać w nast. źródłach:

http://zenobiusz.wordpress.com/2012/07/19/kim-jest-dr-eric-pianka-ktory-zasugerowal-wykorzystanie-zmutowanego-wirusa-ebola-do-unicestwienia-90-proc-ludzkosci-na-ziemi/

 

Dr Pianka: 90 proc. ludzkości powinno zginąć od zmutowanego wirusa Ebola

http://suwerennosc.blogspot.com/2009/01/dr-pianka-90-proc-ludzkosci-powinno.html

 

***

 

Broń etniczna i genetyczna

 

Poczynając od lat 70-tych w USA były prowadzone przyspieszone opracowania “broni etnicznej”. I jak uważa wielu ekspertów, do chwili obecnej wynaleziono nowe szczepy śmiertelnych wirusów, które mogą rozprzestrzeniać się tylko w określonym środowisku etnicznym.

Tak więc, “nietypowe zapalenie płuc” atakuje przede wszystkim Chińczyków i mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, Ebola i AIDS – Afrykanów. Izraelscy naukowcy próbują stworzyć podobną broń biologiczną, skierowaną przeciwko Arabom.

Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne niedawno oświadczyło, że “postępowy rozwój genetyki może już w niedalekiej przyszłości stać się przyczyną przeprowadzenia na niespotykaną skalę czystek etnicznych”.

 

Pomysł utworzenia “biologicznej dominacji nad światem” dojrzewa już nie tylko w umysłach szalonych kanibali – wirusologów, ale i w kalkulacjach polityków, strategów wojskowych i ekspertów! I tak, niedawno idea ta została nagłośniona przez poważnych neokonserwatywnych polityków USA w raporcie “Nowe rubieże obrony Ameryki”.

 

W raporcie jest napisane, że, oczywiście, dominację militarną na świecie powinny przede wszystkim zapewnić rakiety balistyczne i skrzydlate, samoloty sterowane przez radio (“drony”) oraz łodzie podwodne i broń satelitarna. Ale wraz z tym, “w ciągu najbliższych kilku lat sztuka prowadzenia wojny w powietrzu, na lądzie i na morzu będzie się zupełnie różnić od obecnej, a walki będą się odbywać w nowych wymiarach – w kosmosie, “cyberprzestrzeni”, a także na poziomie wewnątrzkomórkowym i drobnoustrojowym (mikrobowym)”. Dalej mówi się o tym, że “zaawansowane formy broni biologicznej, które będą wybierać jako cele określone genotypy ludzkie, potrafią wyprowadzić ten kierunek ze świata terroru na godne miejsce wśród politycznie uzasadnionych środków!”.

 

Terror wśród biologów

 

Władze Stanów Zjednoczonych dobrze przyswoili sobie nauki z “Projektu Manhattan”, a w szczególności, przekazanie przez znanych w świecie fizyków danych o broni atomowej Związkowi Sowieckiemu. Amerykańscy naukowcy zrobili to nie za pieniądze, ale na podstawie trzeźwej oceny swojego rządu, który nie wahając się zbombardowałby ZSRR i wszystkich innych potencjalnych konkurentów na drodze do dominacji nad światem.

 

Dlatego obecnie w odniesieniu do osób, opracowujących nowe wirusy wprowadzono najbardziej surowe przepisy dotyczące usuwania “niepożądanych świadków.” Śmiertelność wśród nich jest kilkadziesiąt razy wyższa niż wskaźniki średnio statystyczne.

 

Niezależni amerykańscy eksperci naliczyli ponad setkę “tajemniczych” śmierci (w katastrofach samolotowych i samochodowych, od “nieznanych” chorób, “nieszczęśliwych wypadków”) wśród wirusologów i mikrobiologów, pracujących na podstawie kontraktów z CIA i Departamentem Obrony.

 

W 2001 roku, tuż po wysadzeniu “wież – bliźniaków” wszystkich Amerykanów ekscytowały wiadomości o listach z zarodnikami wąglika, które były wysyłane do redakcji czasopism, gazet, spółek telewizyjnych, i działaczy politycznych. 17 osób zostało zarażonych, pięcioro zmarło. Listy te były głównym powodem do zmiany politycznej, w wyniku której Stany Zjednoczone dokonały agresji na Irak. “Al-Kaida” odeszła w cień, a we wszystkich mediach zabrzmiało, że “największy atak biologiczny w historii Stanów Zjednoczonych” został zorganizowany przez Saddama Husajna.

 

Kiedy ta zmiana została ustalona (i wykorzystana później do oskarżenia Husajna o opracowywanie broni biologicznej, co stało się jednym z argumentów do inwazji na Irak), szybko stało się jasne, że szczep wirusa można było uzyskać tylko z laboratorium CIA w Fort Detrick. Tam znaleziono “słabe ogniwo” – wirusologa Bruca Ivinsa, który będąc pobożnym katolikiem, często skarżył się, że z powodów religijnych praca mu się nie podoba. I oto w lipcu 2008 roku rzekomo popełnia on samobójstwo, połykając silnie działające leki. Po tym, FBI wskazało na niego jako na “terrorystę, który postradał zmysły”, i który wysyłał listy z zarazą. Sekcja zwłok nie została wykonana, dochodzenia nie było, i sprawę szybko zamknięto.

 

Co ciekawe, powtórzył on los jednego z czołowych mikrobiologów lat 50-tych Franka Olsona, który również pracował z wąglikiem i złożył rezygnację z pracy w Fort Detrick, nie chcąc uczestniczyć w opracowywaniu śmiercionośnej broni. Kilka dni później, w listopadzie 1953 roku, według raportu FBI, “w stanie załamania nerwowego wyskoczył on z 10-go piętra hotelu “Pennsylvania”.

 

Jednym z najbardziej znanych przypadków było “samobójstwo” największego brytyjskiego eksperta w zakresie broni biologicznej Davida Kelly. Dziesiątki razy w składzie różnych misji ONZ, odwiedzał on Irak z inspekcjami. Po inwazji, wystąpił on z rewelacyjnym (pierwszym!) oświadczeniem o tym, że wszystkie “dokumenty” o obecności broni chemicznej i biologicznej u Saddama Husajna, przedstawione przez władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w ONZ i które posłużyły jako pretekst do wojny – to “grube fałszerstwa”. Został wezwany do parlamentu, gdzie na przesłuchaniach w rzeczywistości nie pozwolono mu otworzyć ust, atakując go zarzutami i oskarżeniami.

 

A po kilku dniach później, 17 lipca 2003 roku, jak zwykle poszedł on na poranny spacer, i jego trup został znaleziony następnego dnia w odległości jednej mili od domu. W oficjalnym raporcie powiedziano, że popełnił samobójstwo, połykając 30 tabletek nasennych, a następnie nożem przeciął sobie żyłę na nadgarstku lewej ręki. Ale lekarze z „pogotowia” (widocznie nie wiedzieli o tym “zamówieniu”) zaznaczyli, że pod trupem nie było krwi. Wynika z tego, że Kelly sam się otruł, przeciął żyłę, a następnie wykrwawiony, dotarł do miejsca, gdzie został znaleziony!

 

W Stanach Zjednoczonych jednym z najbardziej znanych wydarzeń stała się katastrofa lotnicza w marcu 2002 roku, w której zginął Steven Mostoy – wiodący wirusolog, który pracował w Centrum Medycznym w Colorado. Nazywano go “Pan Grypa”, ponieważ przede wszystkim specjalizował się w tej chorobie.

 

Wśród ofiar było wielu również z naszego kraju, którzy z różnych powodów wyjechali w “poszukiwaniu szczęścia” na Zachód. Najbardziej znanym był “atak serca” w 2001 roku u mikrobiologa Władimira Pasecznika, które wyróżniał się znakomitym zdrowiem. Zachód wykorzystywał go (podobnie jak i wielu innych Rosjan) na 200% – i jako specjalistę i jako „demaskatora strasznych spisków Kremla wobec Stanów Zjednoczonych i całego wolnego świata”.

 

W 1989 roku wyjechał on do Anglii i pracował tam w jednym z centrów wirusologii. Po drodze, zarabiał pieniądze “opowiadaniami o binarnej broni biologicznej” Sowietów, zwanej «Nowiczok», o tym, że wszystkie znane wirusy są już od dawna oswojone w tajnych laboratoriach KGB, i już pojawiły się nowe. Mogą one spowodować u niczego nie podejrzewających Amerykanów takie “straszliwe choroby”, jak skleroza i artretyzm.

 

Te opowieści grozy były przydatne, ponieważ dawały powód do wyciskania środków budżetowych na “bezpieczeństwo biologiczne” (w rzeczywistości na rozwój nowych śmiercionośnych szczepów). Ale później zdecydowano, że gadatliwy Pasecznik zbyt dużo opowiada o wirusologicznym Centrum w Salisbury, gdzie pracował przez 10 lat, więc został wysłany do innego świata …

 

Katastrofa Boeinga: nowe wersje

 

“Rakieta Putina”, “ręka Moskwy”, “Putin, zabiłeś mego syna!” – takimi tytułami zamigotały czasopisma i gazety na Zachodzie po tym, jak w niebie nad Ukrainą w dniu 17 lipca tego roku został zestrzelony pasażerski “Boeing”, lecący z Holandii do Melbourne. Ta histeria zaczęła się zaraz po przemówieniu prezydenta USA Obamy, który powiedział, że jest to – “przestępstwo o niewyobrażalnej skali” i złożył odpowiedzialność za nie na Rosję. Natychmiast w rękach sekretarzy prasowych Białego Domu i Departamentu Stanu pojawiły się jakieś niewyraźne zdjęcia, które zostały otrzymane z CIA i “w sposób niepodważalny świadczyły” o tym, że samolot został zestrzelony przez rosyjską rakietę “Buk”.

 

To wydarzenie doprowadziło do zastosowania na pełna skalę sankcji gospodarczych wobec Rosji, do wciągnięcia do nich krajów UE (przed katastrofą kraje te wahały się, czy popierać Stany Zjednoczone), do wykorzystania niemal wszystkich zakazanych środków walki, aby zmiażdżyć opór powstańców w Noworosji (w tym bomb fosforowych, rakiet balistycznych, głowic kasetowych i in.), do realizacji planów utworzenia antyrosyjskiego sojuszu wojskowego z udziałem Ukrainy, Mołdowy, Polski, Gruzji i krajów bałtyckich.

 

Zaledwie miesiąc później zaczęły pojawiać materiały o tym, że otwory w kokpicie pilotów i kadłubie dowodzą, że samolot został zestrzelony w powietrzu, najprawdopodobniej przez myśliwca sił powietrznych Ukrainy. Wersję tę potwierdza zarówno gwałtowna zmiana kursu tuż przed katastrofą Boeinga. Jednak sprawa została już załatwiona, o samolocie wszystkie zachodnie media od razu zapomniały, a sankcje i wojna na pełną skalę przeciwko narodowi rosyjskiemu na Wschodzie Ukrainy nie tylko są kontynuowane, ale wciąż nasilają się.

 

Widoczne są wszystkie oznaki „wydarzenia spustowego” (event trigger) lub “sfałszowanego incydentu” (incydent false flag) – tak mistrzowie prowokacji z CIA nazywają akty terrorystyczne, które są powołane, aby skierować opinię publiczną w potrzebnym dla USA kierunku, aby uruchomić łańcuch wydarzeń, który doprowadzi do osiągnięcia celów “imperium”. Tak było zawsze w historii Stanów Zjednoczonych – wysadzenie własnego pancernika “Maine”, który stał się pretekstem do wypowiedzenia wojny Hiszpanii w 1898 roku.; planowane zatopienie liniowca pasażerskiego “Lusitania”, aby przystąpić w korzystnej chwili do pierwszej wojny światowej; celowe zatajenie informacji o przygotowywanym ataku Japończyków na amerykańską bazę w Pearl Harbor w 1941 roku, aby przystąpić do II wojny światowej; prowokacja ze zniszczeniem amerykańskiego niszczyciela “Maddox” w Zatoce Tonkińskiej, aby wypowiedzieć wojnę Wietnamowi w 1964 roku.; wysadzenie bliźniaczych wież w 2001 roku, aby rozpocząć “wojnę z terroryzmem” i przygotować się do inwazji na Irak i Afganistan.

 

Jak to często bywa w takich aktach terrorystycznych zmierza się nie do jednego, lecz kilku celów. W tym przypadku, wielkie zainteresowanie wzbudza informacja, że na pokładzie MH17 znajdowało się ponad stu mikrobiologów, którzy lecieli na Międzynarodowy Kongres dotyczący AIDS w Australii. I wśród nich – J. Lange, wiodący wirusolog z Uniwersytetu w Amsterdamie.

 

“Nieodwracalna utrata największego jasnowidza i tytana w badaniu AIDS”, “tragiczna śmierć czołowego specjalisty światowego w leczeniu choroby wieku” – tak napisano w nekrologach, opublikowanych w czasopismach naukowych. I, rzeczywiście, laboratorium Lange było liderem w badaniach choroby AIDS i sposobach jej leczenia, łącznie z kombinowanym zastosowaniem leków, terapii antyretrowirusowej, opracowała również sposoby zapobiegania przekazaniu wirusa od matki na dziecko. Przez kilka lat (2002-2004) prowadził on organizację międzynarodową na rzecz walki z AIDS. Obok niego na pokładzie byli jego holenderscy koledzy Jacqueline van Tongeren, M.Adriana De Schutter, L. Vann Mens i inni naukowcy. Jest możliwe, że wieźli oni ze sobą wyniki wielu lat pracy, być może nawet długo oczekiwane lekarstwo na tą straszną chorobę – przecież na krótko przed konferencją współpracownicy Lange mówili, że jego wystąpienie powinno wywołać sensację w świecie naukowym.

 

W tym samym Boeinga (rzekomo przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności), leciał przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Glenn Thomas, który “zawinił” tym, że udzielił wywiadu w którym wygadał się o roli przestępczej jego organizacji w rozprzestrzenianiu epidemii Ebola w Afryce Zachodniej.

 

Niszcząc europejskich badaczy AIDS, jak również uczciwego funkcjonariusza WHO Amerykanie dali tym samym nauczkę wszystkim tym, którzy szczerze dokładają sił do leczenia AIDS i Eboli: “Nie trzeba leczyć i zapobiegać te choroby, są one nam bardzo potrzebne dla zniszczenia nadmiernie rozmnożonego ludzkiego motłochu.”

 

Nie przez przypadek w serii artykułów przypomniano, że w 1998 roku nad Atlantykiem rozbił się samolot kompanii Swissair, na którym znajdował się jeden z najwybitniejszych badaczy AIDS Jonathan Mann i jego żona M. L. Clements, również znana wirusolog. Mann kierował strukturą WHO, przeznaczoną do walki z AIDS, i jak napisali jego koledzy, jego śmierć zadała potężny cios dla wszystkich planów organizacji, zajmujących się walką z tą straszną chorobą. Przyczyny katastrofy nie zostały wyjaśnione do tej pory (nikt z poważnych ekspertów nie wierzy w oficjalną wersję o tym, że u jednego z pilotów spadł niedopałek papierosa, co spowodowało pożar wewnątrz poszycia samolotu).

 

Rosja na rozdrożu

 

Stany Zjednoczone wykorzystują przeciwko nam ogromny arsenał broni biologicznej: GMO i transgeniczne rośliny i organizmy (z których wiele według oświadczeń zachodnich ekspertów powoduje tłumienie układu odpornościowego, raka, bezpłodność i choroby mózgu), organizują co roku dziesiątki epidemii nowych wirusów grypy, choroby zwierząt (“świńska” i “ptasia grypa”), roślin, rozprzestrzeniają różne choroby alergiczne, sprzedają leki i szczepionki o nieznanych nam “efektach ubocznych”, dodatki spożywcze itd. Opracowuje się coraz to inne nowe wirusy:.. śmiertelny “hantavirus”, rekombinowany „australijski wirus – zabójca” oparty na bazie ospy, nowa generacja “nieśmiertelnych” (ale powodujących całkowitą „niezdolność funkcjonowania”) chorób, “bioregulatory”, zdolne na masową skalę stwarzać depresje, zmieniać rytm pracy serca, prowadzić do bezsenności. Nie wykluczone, że tworzy się biologiczne “zakładki” – utajone wirusy, które powinny się aktywować po określonym czasie.

 

Wokół Rosji tworzy się amerykańskie wojskowe biolaboratoria: w Gruzji (skąd, jak uważają eksperci, w 2013 roku wyszła epidemia “pomoru świń; /ros. – «свиной лихорадки»/), Kazachstanie, Kirgistanie, krajach bałtyckich. Władze USA przeznaczają ogromne środki zarówno na opracowanie nowych wirusów, jak i na ochronę biologiczną (tylko na program “Biotarcza” co roku wydaje się ponad 6 mld. dolarów).

 

Natomiast u nas po upadku Związku Sowieckiego przez długi czas prawie nie zwracano uwagę na ten ważny kierunek obrony państwa. Instytuty i ośrodki były zamykane, młodzi specjaliści wyjeżdżali na Zachód. Pozostali tylko entuzjaści i dojrzali naukowcy, którzy pracują za mizerne pieniądze (18 tys. – starsi pracownicy naukowi, 27 tys. – profesorowie, doktorzy nauk).

 

Obszarpane budynki, przestarzały sprzęt, “dociskanie” przez liberalnych urzędników. Doszło do tego, że w 2000 roku, za “niedopłatę” czubajskie “Mosenergo” próbowało wyłączyć prąd w Instytucie Wirusologii imienia Iwanowskiego. Mało tego, że zostałby zniszczony unikalny zbiór mikroorganizmów, ale przecież część próbek wirusa mogła wyrwać się do atmosfery! Wówczas tylko cudem udało się obronić przed “efektywnymi menedżerami”. I ostatni według czasu cios zadała “reforma” RAN (skr. od Rosyjska Akademia Nauk) – która w rzeczywistości ją zlikwidowała i przekazała zarządzanie w ręce “efektywnego” księgowego z Krasnojarska.

 

Nikt nie przeszkadzał prawdziwemu polowaniu agentów CIA na naukowców – patriotów, których po prostu likwidowano na terenie naszego kraju! W styczniu 2002 roku został zabity kijem baseballowym (aby było wiadomo, skąd przyszedł rozkaz o likwidacji!) i uduszony w bramie swego domu w Moskwie członek – korespondent RAN, Dyrektor Instytutu Psychologii A. Bruszlińskij, psycholog i biolog, autor prac dotyczących rozpoznawania terrorystów. Dwa lata po jego śmierci, został zabity jego zastępca – profesor W. Drużynin.

 

W listopadzie 2002 roku został zastrzelony profesor B. Swiatskij – specjalista w zakresie zakażeń dziecięcych z RPUM im. Pirogowa (skr. od Rosyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny). Członek – korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, największy wirusolog i mikrobiolog, ekspert od broni biologicznej L. Straczuńskij, został zabity w 2005 roku kijami baseballowymi w swoim pokoju w moskiewskim hotelu “Sławianka”. W 2006 roku został zabity genetyk i biolog, członek – korespondent RAN L. Koroczkin.

 

Ogromną stratą dla krajowej mikrobiologii była śmierć szefa Katedry Mikrobiologii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, profesora W. Korszunowa, jednego z czołowych w świecie wirusologów, uznanego eksperta w dziedzinie „antybroni biologicznej”. 56-letniego uczonego “nieznani chuligani” zabili kijami w 2002 roku w kilka dni po publikacji artykułu prasowego, w którym stwierdzono, że naukowiec jest na skraju największego odkrycia – uniwersalnej szczepionki przeciwko dowolnej broni biologicznej! W wyniku śmierci Korszunowa przerwano pracę nad najważniejszym kierunkiem nauki. Setki, jeśli nie tysiące ludzi w Rosji z powodu zatrzymania badań zostali skazani na śmierć.

 

Tragiczne strony historii współczesnej przekonują o tym, że USA są zdolne na dowolne, najbardziej barbarzyńskie i przestępcze działania w swoim maniakalnym dążeniu do światowej dominacji. Znamienne jest to, że kraje, do których oni wdzierają się pod pretekstem “obrony praw człowieka”, “humanizmu”, “demokracji” stają się areną nie tylko najostrzejszych wojen domowych, ale również występowania epidemii różnych nowych, nieznanych wcześniej chorób. Ogromne masy ludzi w Wietnamie, Jugosławii i Iraku zostały poddane działaniu substancji mutagennych, które doprowadziły do katastrofalnych skutków. Okropne deformacje u niemowląt, stworzenie całego pokolenia degeneratów, nieodwracalne zmiany na poziomie genetycznym, które będą miały wpływ na wszystkie przyszłe pokolenia – oto tylko niektóre ze skutków “akcji humanitarnych”.

 

Przy czym znajdujące się w chwili obecnej pod pełną kontrolą USA organizacje międzynarodowe, w tym również ONZ, grają rolę “przykrycia” w realizacji tego ludobójstwa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), “Lekarze bez Granic”, i inne, przedtem autorytatywne organy, piszą swoje “obiektywne sprawozdania” pod dyktando Zachodu, i teraz nie można im ufać. Działały one w ścisłym powiązaniu z agresorami w Iraku, Afganistanie i Libii.

 

W przededniu inwazji USA na Irak, instytucje te posłusznie sformułowały wniosek, że Saddam Husajn posiada “ogromne zapasy broni biologicznej i chemicznej”, co posłużyło Stanom Zjednoczonym za jeden z głównych argumentów do rozpoczęcia wojny. W zeszłym roku oskarżyli oni syryjski rząd o używanie broni chemicznej i biologicznej przeciwko własnemu narodowi, kiedy około 300 osób zginęło w sierpniu od gazu „sarinu”, powodującego paraliż nerwów, na przedmieściach Damaszku. Chociaż w tamtym czasie uzyskano mocne dowody na to, że „sarin” zastosowali bojownicy z Al-Kaidy, i że otrzymano go nie z nie wiadomo skąd, tylko z magazynów amerykańskich.

 

Wyjście – antyglobalizm

 

Bezlitosne zniszczenie konkurentów i , w rzeczywistości, tyrania biologiczna USA niszczy suwerenność państw peryferyjnych na świecie, zmuszając ich do polegania na pomocy, ekspertyzach, lekach z zagranicy. Ta kolonialna zależność podważa bezpieczeństwo narodów, czyniąc z nich zakładników Zachodu, “szczurów doświadczalnych” dla różnych eksperymentów medycznych i biologicznych, skierowanych przeciwko ich zdrowiu i życiu

Przeciwwagą dla Imperium Bioterroryzmu może być jedynie odrzucenie błędnego “globalizmu” i budowa świata wielobiegunowego. Wszystkie kraje powinny, krok po kroku, odmawiać współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i NATO oraz istniejącymi pro-amerykańskimi organizacjami międzynarodowymi. Konieczne jest zawieranie umów na szczeblu międzypaństwowym. Na przykład w Afryce, państwa powinny wspólnie walczyć z nowymi przyniesionymi szczepami wirusa Ebola. W Azji Południowo-Wschodniej – przeciwko bardzo ostremu syndromowi “atypowego (nietypowego) zapalenia płuc”. Właśnie na poziomie krajowym, trzeba dbać o swoja naukę, tworzyć swoje własne krajowe instytuty i laboratoria, potężne ośrodki badawcze w celu przeciwdziałania broni wirusowej i genetycznej.

……………………………………

Jeden z komentarzy:

forgetmenot3837 .

 

Amerykańskie kury zawierają kancerogenne chemikalia, wywołujące choroby nowotworowe: kwas arsenowy, kwas ortofosforowy (który wykorzystano w Domu Związków Zawodowych w Odessie 2 maja 2014 r., w Sławiańsku (Noworosja), Górze Sauł (Góra Mogiła k/Doniecka). Kancerogeny dostały się z karmą dla kur. Producent karmy – Roxarsone. Kto dodawał kancerogeny? – Firma farmaceutyczna Pfizer, która wytwarza szczepionki dla dzieci. Jestem przekonana, że Rosjanie, którzy często korzystają z lekarstw, znają tę firmę. Firma przyznała się do grzechu; wycofała kury ze sprzedaży i toksyny z karmy. ALE TYLKO W AMERYCE! A więc teraz te kury z kancerogenami przywozić będą na UKRAINĘ! NAJSTRASZNIEJSZE – It’s added to the chicken feed on purpose! ŻE DODAWALI JE DO PTASIEJ KARMY ROZMYŚLNIE!

Chicken Meat Sold in America Contains Cancer-Causing Arsenic…

http://www.globalresearch.ca/fda-finally-admits-chicken-meat-contains-cancer-causing-arsenic/535318     ROZPOWSZECHNIAJCIE, proszę, szczególnie na stronach ukraińskich

‘God is Great, Thank God for Everything,’ said father of dead children in Gaza

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 11:01

‘God is Great, Thank God for Everything,’ said the man with the dead children.

'God is Great, Thank God for Everything,' said the man with the dead children.

Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:50

Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli

Piotr Bein 21.8.2014

Nw. niewarci są stuknięcia w klawiaturę, ale wojna na Ukrainie i wysterowane okoliczności, które do niej doprowadziły, to powód do ostrzeżenia, że grupowe zdurnienie może wywołać nieszczęście i w Polin.

Krzych Cierpisz opublikował w swej GazecieWarszawskiej (i zdjął bez słowa wyjaśnienia ani wstawienia się za mną, jak przystało na brata w Chrystusie) podróbkę kijowskich żydo-suszp SBU-CIA z maja br.: rzekome wezwanie przez samozwańcze władze Noworosji do Hitler-typu prześladowań żydów w Donbasie. Niektóre śpiochy J przespały nakrycie nieudolnej roboty. (A jest inna z Kijowa od zasrajdanego czasu?). I tak Bogdan Goczyński przysłał:

From: Bogdan Goczyński, August 18, 2014 8:17:46 AM PDT (CA) To: “Marek Podlecki”, “Piotr Bein”

Obowiązkowa rejestracja Żydów w Doniecku. Nareszcie. Bij żida, spasaj Rasiju. źródło: http://gazetawarszawska.com/    Pozdrawiam – B.G.

Odpisałem Goczyńskiemu dwa razy (odpowiedzi brak do dziś):

On Monday, August 18, 2014 6:50 PM, Piotr Bein  wrote:

prowokacja przez zydo-junte

taki glupi Noworosjanie nie sa (w odroznieniu od polactfa)

dawno zdemaskowano, dziwie sie ze wciaz cyrkuluje

…………………

From: Piotr Bein, August 18, 2014 12:45:01 PM PDT (CA)

To: Pl all

panie Bogdanie, czemu kolportuje pan falszywki? czemu jest pan antysemita bez cudzyslowu? czy rzeczywiscie mysli pan ze KAZDY zyd/Zyd to dran? takie jak pan uzyteczne duraki, zasrajdancy, srulo-agenciury (wybrac wlasciwe) pomogly srulo-juncie w realizacji obecnej tragedii na Ukrainie; czekamy na wyjasnienia, zdefiniowanie sie przez pana – zrobie z tego reality szol na moich blogach, polactfu (tfu!!!) ku przestrodze, wiec niech pan zastanowi sie nad odpowiedzia

Zapomniałem wstawić Goczyńskiego na adresata, ale jest on w zbiorze “Pl all” wraz z innymi Bogdanami. Boguś Maśliński myślał, że to do niego i niewypalił, kopiując do swej grupy wsparcia przeciw konfidentowi Beinowi — którą UWAGA zainicjował Maśliński, a nie ja, jak mi później wciskać próbowali. Pudło zawierało insynuacje i poniżenia pod moim adresem, zakończone wezwaniem “grupy wsparcia” do stalkingu:

From: Boguś Maśliński, August 19, 2014 2:10:53 AM PDT (CA) To: ­­­ Subject: Piotr

Braki czytanie ze zrozumieniem. 2014-08-19 Ponieważ w kraju nad Wisłą mamy wiele oszołom staw zawiści łącznie z gnojeniem innych przekazuję pocztę panu Piotrowi Bein w formie ogólnej. Cytat: [tu cytat z ww. mejla do Goczyńskiego 12:45:01] Panie Piotrze już się przestraszyłem. Trzeba czytać z zrozumieniem

Czyżby przemęczenie u Piotrusia, nie jestem pierwszą osobą atakowaną, pierwotnie afera o prawa autorski, diagnoza, potrzebny odpoczynek psychiczny i fizyczne. W przestrzeni internetowej mamy bardzo wiele obłudy, delikatnie mówiąc. Fakt, atakowanie patriotów za dążenie do Suwerennej Ojczyzny Polski.

Jak to robię tzw. polskojęzyczne media, wychylisz się po łapach, szukanie teczek, paszkwile. W tym wypadku zarzuca mi się antysemityzm.

Piotr Bein na swojej stronie kilka tygodni temu opublikował mój artykuł a teraz jestem be. A ja zadam przekorne pytanie, wczoraj otrzymałem pocztą e-email powiadomienie z prokuratury, dzisiaj gani mnie Piotr, zbieżność, a może próba odsunięcia od siebie zarzutów donosu.

W polskim prawie jest możliwość powiadomienie przez osoby trzeciej o popełnieniu przestępstwa. Obiektywizm mnie zobowiązuje do poinformowania że wciągnięto do tego także takie osoby jak panią Iwonę Mozejko oraz Walerian Dąbrowski. Cytuję pismo prokuratury Okręgowej w Elblągu do prokuratury Ostródzkie -…. pisma pana Bogusława Maślińskiego datowanego 13.08.2014 adresowanego do wielu osób otrzymanego drogą elektryczną

Zarówno jego autora jak i dwojga adresatów. Nie trzeba być analitykiem że tematem jest mój artykuł prawdopodobnie Polskie mięso armatnie w syjonistyczno – żydowskich łapach.

O ile naruszyłem czyjeś dobra osobiste to mamy do czynienia z Kk Dział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, nietykalność cielesną trzeba wykluczyć, dać komuś po mordzie artykułem, idiotyczne art. 212§ 4 Ściganie przestępstwa …. Odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 217 naruszenie nietykalności cielesnej §3 Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Tak więc wyprowadzony głupotą czyjąś ktoś może osobiście mnie oskarżyć gdyby dostał w gębę za pie…… głupot. O nadgorliwości prokuratury, próby wykazania się na zasadzie dorwij Maślińskiego jaka go zamkniesz dostaniesz nagrodę za niego. Ja biedna osoba bezdomna zostaję zobowiązany powiadomić prokuratora generalnego jakimi pilnymi sprawami zajmuje się Prokurator Prokuratury Okręgowej Ewa Zalewska.

Po odebraniu nam dzieci pani sędzina z Ostródy Magdalena Wyganowska awansowała w formie oddelegowania do okręgowego w Elblągu, natomiast pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu Ewa Zalewska chyba widzi się już w Gdańskim apelacyjnym. Mała dygresja, cała polska widziała jak bandziory kopią człowieka żeby zabić i prokuratura poszcza ich na wolność, równi i równiejsi, zbrodnia w tym kraju popłaca. Już parę lat temu grożono mi procesami.

Opluwając mnie na poczcie e-email pan Piotr zbiera punkty, czy z przemęczenia, zawiści. Już pognali go z oskarżeniami o kradzież praw autorskich, błąd. parę lat temu na stronie Sowa pisano- Maśliński zniszczył KPN przedstawiając moją legitymację z 1981r. Mniej rozumny mógł wczytać się tam w że zostałem wyrzucony 1992r marcu na trzy miesiące przed zamachem stanu na rząd Olszewskiego.

Pan Piotr nie potrafił się wczytać np. obrony Żydów w polskich mundurach pomordowanych przez Syjonistów w Katyniu, leżących na wszystkich cmentarzach europy, pan Piotr nie potrafi się wczytać jak piszę porównywanie, pakowanie Żydów do jednego worka to tak jakbym pisał że wszyscy Polacy to zbrodniarze NKWD, UB. Pan Piotr powiela ataki skrajnie lewicowe na moją osobę, przy tym teraz obrywaną inni.

Też panu Piotrowi i jego poglądom zaszli za paznokcie, pisałem niejednokrotnie, Polski patriotyzm ma różne oblicza, mamy obrońców atakujących radykalne żądania Suwerenności Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski. To trzeba nazwać po imieniu, konfidenci. Szanowny!!!! Panie Piotrze Bein wyzywam pana na dyskusję szerszą, a propos.

Mam prośbę co do pana korespondencji, proszę zauważyć że pomimo, skopany przez podobnych panu jestem byłem i będę Polakiem, pocztę czytuję po polski, artykuły także piszę po polski. Publikuję ciekawe materiały innych autorów po polski, do cholery poco przysyłasz mi człowieku ściągi po angielsku, wykazać się intelektem, błąd takie ściągi może rozsyłać mój wnuczek.

Byłem w Niemczech, Rosji na Białorusi, tak nauczyłem się zwrotów grzecznościowych. Ku zaskoczeniu tak w obwodzie Kalingradu jak i Grodnie żądano ode mnie polszczyzny.

Czyżbyś człowieku preferował wspaniałomyślne poczynania Palikota żądające wprowadzenie języka Angielskiego jako urzędowego.

Panie patrioto przez duże „P” o ile tak to przesyłam ściągę pana guru, cytat: Palikot chce zlikwidować państwo polskie, proponuję tak moje jak i innych osób publikacje czytać pomału z zrozumieniem. Przyznają że czasami czytam nawet kilka krotnie, przecinek kropka, myślnik to pisanie między wierszami które niejednokrotnie więcej przekazują niż treść artykułu, lecz trzeba o tym wiedzieć.

Bardzo ważne pytanie, do jakiej grupy publicystów pan należy, tych opluwających za srebrniki, nie jestem pierwszą i może ostatnią osobą którą pan poniża, czy jest pan zagubionym publicystą bojącym się utraty tożsamości w przestrzeni elektronicznej.

Jak będzie pan w stanie znaleźć stronę Judejacy to tam jest opinia, cytuję- Maślińskiego nie można nazwać antysemitą lecz trzeba mu się przyglądać.

Piotrze jesteś następnym moim nie aniołem stróżem???????????

Jak ja bardzo się boję, ach boję paszkwilarzy, oszołomów, a szczególnie tych wyznawców idiotyzmu, „Przemiany ewolucyjne nie rewolucyjne” Wyjaśniam po miału dużymi literami –

ZWOLENNIKÓW ZBRODNI PRZECIWKO MAJĄTKU NARODOWEMU, EWOLUCYJNE TO ZNACZY NIGDY POCIĄGNIĘCIA DO OSPOWIEDZIALNOŚCI ZBRODNIARZY STALINOWSKICH – Bogusław Maślinski

Proponuję grzecznościowo wszystkim wysłać na adres piotr.bein@imag.net wysłać życzenia sukcesów, niech poczuje się doceniany.

Widząc pomyłkę i dziwiąc się długością ‘noweli’ przy braku sprawdzenia wątku, odpisałem: ha! duzo tekstu, domyslow, insynuacji, zalow, tylko ze pudlo… moj email byl do Bogdana Goczynskiego… [tu zacytowałem uprzednią korespondencję ws. prowokacji Goczyńskiego] odbiorca “Pl all” to tysiace :) osob, sotnie Bogusiow… w tym Maslinski i Goczynski; niepomyslalem, ze nie ten Bogus wpedzi sie w blad = za co niniejszym przepraszam wszystkich Bogusiow niepewnych swego antysemityzmu, weszacych donosy z tego powodu; panie Maslinski = albo jest pan pewien ze nie jest pan antysemita tylko anty-syjo (cnota) i w dupie ma donosy (jakby srulo suszpy nie wiedzialy bez donosow!), albo jak sie pan boi skrzypiacej podlogi, to radze nie pisac o srulach w ogole… co do rozsylek anglojezycznych, dla oszczednosci na sekretariacie rozsylam hurtowo = jesli nie chce pan otrzymywac, to natychmiast zdejme z listy; nie rozumiem tylko, jak mozna info-egzystowac wylacznie na jez. polskim, wobec polskiego kapusniaku group-think i najlepszych analiz ciagle jednak spoza Polin; za stalking zyczeniowy z gory dzieki, mam sukcesy bez Polakow = thanks to God! natomiast wiekszosc bóli w dupie — dzieki polactfu do ktorych pan sie dobija doszlusowac :))))))) pozdravP ps: wlasciwy adresat Bogus chyba jednak sie przesraszyl, bo milczy :))))) i taki chcial isc zida bic i Rassiju spasac! :)))))))

Maśliński odpisał: Przysłowia to mądrość narodu “Uderz w stuł a nożyce się odezwą”Nalegałem: nozyce nozycami = a jakies “przepraszam, durnoty napisalem, prosze wybaczyc”? jesli ma przyjsc nastepne przyslowie zamiast przeprosin, to prosze mnie wykreslic z tej listy; zeby nie bylo za pol roku porzekadla, ze ukradlem panu teksty, usuwam z mego bloga :)

Maśliński nie nt. swej pomyłki, tylko kpi: Jakiż to Polski krasomówca, treść mówi sama za siebie “za stalking zyczeniowy z gory dzieki, mam sukcesy bez Polakow = thanks to God! natomiast wiekszosc bóli w dupie — dzieki polactfu”. Adres tego pana usunąłem tyko mam obawy że tzw. Polskojęzyczne wypowiedzi innymi kanałami nie dotrą na moja pocztę. Błędy ortograficzne, gramatyczne można wybaczyć lecz seplenienie, nigdy. Prę więc dalej: wszystko, aby tylko nie przyznac wlasnego skurwysynstwa, nie przeprosic, obluzgac od sepleniacych sruli = typowe polactfo; jak to, skoros mnie pan usunal z adresowni, wasci gowno wciaz do mnie trafia?

Durnotą zarażają się inni na liście Maślińskiego, np. Walerian Dąbrowski: Szanowny panie Hebraiczyku Piotrze. otrzymał to pan dzięki zbiorowej poczcie, z której musiałbym rzeczony adres wykreślić. Widać jednak, że z podstawową wiedzą cieniutko. Ktoś nie douczył a takim nie ufam właśnie tylko ze wzgl. na wiedzę a nie pochodzenie. No i wcale w przyszłości nie mam zamiaru akceptować podziału administracyjnej władzy pomiędzy Polaków i dobrych Żydów, nie, nie panie Bein. Nawet do św. Piotra nie mam zaufania a na powielanie doświadczeń nikt mnie nie namówi. Nie mniej respektując żydowską mentalność podziękowanie za donos do Prokuratury na Polaka, uwiarygodniony moim nazwiskiem. Jak widać jeszcze pański trzeźwy umysł w okupowanej Polsce podpowiada że z bydłem można wszystko. Tak ma pan rację ale tylko częściowo. Tylko do czasu przekazania władzy w prawowite ręce. Nikt was z Polski nie będzie wyrzucał do jakiejś Gazy ale władzę zagarniętą po Hitlerze musicie oddać wreszcie. Nawet znalezione się oddaje a co dopiero zagrabione przy pomocy nieistniejącej już Armii Czerwonej. I oby się wam Żydom trafił tak wyrozumiały i tolerancyjnu Polak na stanowisku Prezydenta jak ja. Módlcie się do waszego Jahwe o to ponieważ za te powojenne tortury i mordy oraz za Magdalenkę nie mooże być innej kary jak dożywocie. Pan jako  tak wybitna postać doskonale wie ile ryzykuje się za Zdradę Stanun nawet będąc obcym  jedynie posiadając obce obywatelstwo.  szacunek do pana pozostał ze wzgl na poziom wyrażania pańskiej dezaprobaty spowodowanej zapewne brakiem efektów prania mózgowia goim. Zalecam inne audytorium, innej nacji, polaczki przestały być podatne. 

Cały wątek dowodzi podatności na hasbarę J Odparłam bez białych rękawiczek: no i kolejny debil zrobil ze mnie ‘srula’ bo inny neandertal scyropolski pomylil sie co do odbiorcy mego mejla; wiec jak, gnojku Dabrowski: przyklasnales podrobce sruli kijowskich nt. rzekomego antysemityzmu Noworosjan? gnojki Maslinski i Dabrowski jak zydlaki wija sie i kreca, aby tylko nie przyznac, ze sie pomylili i nie przeprosic; BLAGAM – wykreslcie mnie ze swych dystrybucji szambowych, uragaja inteligencji. Na to on: Takiej jak Waści nie mogą urągać. Ubliżaj dalej, będzie poczytane jako patriotyczny wkład intelektualny panie Bein. Na dodatek ja nie opieram się na podróbkach, wolę tandetę od renomowanych marek ale autentyczną. Jednak jest pan zwykłym populistą i to  jeszcze o inwektywalnym usposobienieu. Moje uznanie jak i dla pańskich erudycyjnych wykładowców.

Odparłem: typowy polski lajdak: parszywy charakter w bialych rekawiczkach; bola SzPana Dabrowskiego moje blogi = wystarczy nieczytac szubrawcom :)) debil co dowiodl, ze niewiele zna z czyjejs dzialalnosci zabiera glos na ten temat, bedac klasycznym przykladem nadawania pod publiczke.

Wariatkowo, cynicy bez sumienia czy agenciury-prowokatorzy? Grunt okazał się atrakcyjny dla Józka Bizonia, bez rozeznania we wątku, jak zwykle: Panie koordynatorze Bein. Proszę nie ubierać nas Polaków – poprzez Pana podszywkę – w serwowane przez Pana chamstwo. Skopać kogoś, a potem żądać od skopanego przeprosin, chyba za to, że kopiącego noga się zmęczyła, nie jest polskie i z polskością nie ma nic wspólnego. Polacy dziękują za wyrabianie im takiego stereotypu Polaka patrioty za pana słownym pośrednictwem. To co Pan wyprawia jest dla Polaków całkowicie obce. A teraz może Pan sobie ulżyć swoim starym nawykiem i zwyczajem.

Można sprawdzić na początku wątku kto kogo fałszywie oskarżył i skopał. Odkopnąłem: zebralo sie polactfo… nastepny niezauwazyl, ze Maslinski ponizyl mnie biorac moj email do Goczynskiego jako adresowany do niego, insynuujac przy tym pod moim adresem i pod swe ego ze hej! a o tym, ze Goczynski kolportuje falszywko srulosuszp kijowskich CIA, to juz w ogole cicho = latwiej pitolic o niczym LOL oczywiscie jak przystalo na durackie polactfo uwazajace sie za rozumnych patriotow “bij srula”, Maslinski, Dabrowski bron Boze nie przeprosili = a jak! Polak potrafi zbluzgac niewinnego i wziac dupe w troki, plujac “srul’ na odchodnem… zupelnie jak podpierdywacz Bizon, niezawodnie zjawiajacy sie w takich sytuacjach zeby dolozyc swego fetorku do szamba – pozdrawiam zjudaizowane polactfo :)))

Dąbrowski: Pqnie Piotrze Bein, myli się pan całkowicie. Pana poniżyć się nie da a pewnikiem jest to, że bardzo dobrze znany jest fetorek szamba. Głębokość szamba ograniczona jest dnem, po którym pan stąpa. Paskie słowa, święte słowa, nie będę kwestionował. Mimo tego polactfo życzy wysokiej zapłaty za służbę  …. Wysłałem pytania testowe: podziwiam wysilek umyslowy, jaki musial wejsc w te zwiezle zlote mysli o szambach, dnach i fetorze… dzieki bardzo za zyczenia, odpale dole :) gdyby zaplata od sruli za biezaca usluge ws. Maslinski-Dabrowski okazala sie za niska po odpaleniu ww. doli, to rezerwuje prawo doniesc do prokuratury na milczacych dotad w liscie rozsylkowej :) rownie szczerze zapytam: 

- czy naprawde nie widzi pan, ze Maslinski pomylil adresata i posugerowal z rekawa na Beina-kolaboranta sruli?

- czy rownie naprawde nie widzi pan, ze przyklasnal pan bezmyslnie tej pomylce zakraszonej niezasluzonymi insynuacjami i oskarzeniami (wg mego mecenasa = oszczerstwa)

- czy nadal nie wie pan, ze zmylka kolportowana przez Goczynskiego (Cierpisz cichcem juz ja zdjal -ze swej GazetyWarszawskiej) to perodukcja zydo suszp kijowskich? myslalem zescie tam patry-joty wyczulone wechem na hasbare — no bo jak inaczej bronic Ojczyzny

- czy nie mysli pan, ze gdybym byl srulem czy szabas-gojem, to z miejsca wytoczylbym wam procesa i je wygral?

- wreszcie: czy wy tam w Polin czy gdzie sie w tym nasim srulowym swiecie gniezdzicie, nie wiecie, ze nawolywanie do zbiorowych e-akcji na zlosc czy szkode kogos to stalking, karany srogo w Canadzie, gdzie mieszkam i skad moglbym wam wytoczyc proces

ok, nie wymagam sorki, bo to od Polakow braci w Chrystusie niemozliwosc, ale niech pan laskawie odpowie na powyzsze pytania… to bylby monumentalny skok duchowy dla pana — z Bogiem

W paranoi “namierzonego”, przeoczając mój żart o donosie grupowym (“zagrożenie”, od którego Maśliński zaczął wariackie nieporozumienie), Dąbrowski odparł: Piotr Bein oznajmia, że doniesie do Prokuratury, abyś Waści przy donoszeniu się nie podźwigał. A gdy Prokuratorowi prześlemy w odpowiedzi Waszeci pomstowania rynsztokowe na POLACTFO to zapewniam, że nawet z tego donosu wióry mogą się posypć.Kogo ty straszysz podła istoto opluwjąca Polaków, no kogo. Mnie można bezkarnie ale Polski i Narodu nie wolno nawet takiemu. Radzę zjeżdżaj no swój prywatny blog gdzie Polacy nie zaglądają a od nas WARA. Jeszcze jedno oplucie Polski a będziesz skowyczał Piotrze Bein

Wsadzili mnie na listę, popełnili fatalną pomyłkę z adresatem, obrazili, nieprzeprosili, przyczepili się jak rzep …i wara od nich! Toteż wywnioskowałem przed grupą: tak myslalem, mam do czynienia z wariatkowem; zatem donosze niniejszym na cala grupe LOL. Na co niewytrzymał Maśliński, inicjator absurdu (nazwanego przez niego Problemem) o moich rzekomych donosach: Pytanie czy Maśliński nie widzi że pomylił się z adresami jest bezzasadne, próba skierowani Problemu na przysłowiowy inny tor, prosta dezinformacja uczona w Mosadzie. Wyzwanie Maślińskiego o Antysemityzm jest jednoznaczne. Judaszowska zasada, sędzi przyjacielem i wbij nuż w plecy. Miła wymiana poczty, druk artykułu i zostajesz nazwany antysemitą, po co analityka wzywać, nóż jest już w plecach. Jest to stary sposób syjonistów do oskarżeń, biznes Holokaustu to kopalnia bez dna. Waćpan wstydu oszczędzi, Polacy nie gęsi swój rozum mają konfidenta rozpoznają.

Maśliński rozpoczął swój paranoiczny absurd od zdania Braki czytanie ze zrozumieniem. Polacy mają rozum, ale nie polactfo = z definicji :))))  Na pewno nie wszyscy na liście to wariaci… a jednak NIKT nie wstawił się za prawdą. No bo polactfo jak srulstfo – od prawdy ważniejsza plemienność.

………

Po publikacji powyższego, dostałem dalsze ‘wsparcie’ z wariatkowa. Odezwał się w końcu kryptoantysemita, Wojciech Właźliński (WW), z którym lata temu dobrze mi się współpracowało nad referatem badawczym. WW był na rozdzielniku od momentu sporządzenia “listy wsparcia” przez Maślińskiego, milczał, zapewne zbierając dalsze “dowody” na srula Beina. WW dopisał się do kolejnego debilnego dosrania Beinowi przez Waleriana Dąbrowskiego, który był uprzejmy zauważyć: Panie Bein widocznym jest Pana niespożytą chęć przebywania wśród Polaków, zapewne celem utożsamienia się z nami. Nic z tego, nie mamy do takich jak Pan zaufania a zasłanianie się propolskim dorobkiem nie będzie poczytane nawet jako kamuflaż. Tym razem nie będziemy dzielić się władzą. Na naszej polskiej tolerancji, nakazowej z ramienia KK bardzo źle wyszliśmy więc nie ma zgody na dalsze eksperymenty.

WW dodał: Panie Walerianie. Kilka Pana slow ale zwiezle zawieraja one istote sprawy z Beinem. Bein to Zyd z uosobieniem zydzizmu ktory Polska, KK i najszlechetniejsi Polacy srodze doswiadczali przez wieki i dalej doswiadczaja. Tolerancja zydzizmu oczywiscie nie mogla prowadzic do czegos dobrego.
Udawanie Polaka, Katolika albo kogos innego niz faktycznie jest (inna narodowosc) to metody zydzizmu Zydow stosowane od wiekow. Zyd pozoztaje jednak zawsze Zydem a jesli nie cechuje go zydzizm, nie odnosi sie do Beina, nalezy do wyjatkow, np. Israel Shahak.

Odparłem: dzieki, panie Wojtku, dodam do kompleciku zdurnienia; nie 1-szy raz pokazuje pan swoj poziom paranoika ‘antysemickiego’, zapomnial pan tylko podac linki do Helen Smith, WolnaPolska, Dra Pokory Persykopa  itp. pojebow na Beina… dobrze sie wspolpracowalo z panem nad referatem dla prof. Scherrera, ale to co potem pan zrobil to zalosne; jakos powazany przez was (mam nadzieje) Dr Kekus nie pomylil adresatow jak to zrobil Maslinski, folgujac sobie niemniej absurdalnymi zarzutami pod moim adresem ani nie zmyslll w ‘odwecie’ bzdur o srulowym konfidencie Beinie, tylko podziekowal za komenty ktore pomoga mu lepiej sie chronic i miec wiekszy wplyw na publike
czy jeszcze ktos ma cos cennego do dorzucenia? chcialbym to wariatkowo zamknac i przejsc do rzeczy wazniejszych, od ktorych rzeczywiscie zalezy lepsze jutro; zycze wszystkim pomylencom na liscie owocnej walki z cieniem

Mój dorobek świadczy sam za siebie. Kto umie czytać, niech czyta — tylko że polactfo nie umi.

Ferguson, Ethnicity and American Idealism Postponed

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:34

Ferguson, Ethnicity and American Idealism Postponed – OpEd ~ by Tracy Turner

AUG. 20, 2014

The 30-decades after the Watt’s riots were a period of growth ultimately resulting in an African American President and First Family as well as black journalists such as Glenn Ford; numerous black judges in all branches of courts including the Supreme Court and in the House and Senate.

Quoted from USA Today:

“FERGUSON, Mo. — St. Louis County prosecutors plan to begin presenting evidence Wednesday to a local grand jury as part of an investigation into the fatal shooting of Michael Brown, a spokesman said Tuesday.
Edward Magee, spokesman for St. Louis County Prosecuting Attorney Robert McCulloch, said local investigators have interviewed Ferguson police Officer Darren Wilson and he will be “offered the opportunity” to testify if he chooses.” End quote USA Today.

The 30+ years following the Watt’s riots were considered a perfect bell curve of improving racial relations and economic betterment for blacks and whites; perhaps Shakespeare or Poe would have said, “Ah, therein lays the rub”.

Using the America to “goldenness” of both friendliness of all and of booming economic times is the following, one by one as in Noah’s Ark: a lady schizophrenic beaten to death, an Asian paraplegic shoot by homeland security as he reaches for the parking brake, a Bipolar Man run over by an armored Humvee, an Arabic fundamentalist beaten to death to obtain a non-existent confession; a native American shoot while Bureau of Land Management steals land, horses, water rights and contracts a new Uranium mine, et al…

The point should be lost on none, that the days of The Watts riots – lighted off by the traffic cops arrest of a 21-year-old black motorist by a Caucasian police officer – are over. Those blogging and writing that the brutal killing of this ethnicity or that gender by uniformed mac k-booted storm troopers seem to have forgotten that said scenario has numbed the public – as it numbed the failed citizens and paramilitary of Rome. Throwing ten more men or women into the NSA/Homeland Succubus pile is merely 10 more bodies center arena in front of a jaded, bored public, Congress, Judiciary and supreme being sans seersucker suits.

The USA labels “Islamist, Christian, Gang Member, Homeland Security or Customs Enforcement, Criminal or Born Again are thrown around so loosely that who got fed to which Lion has put the last decade or two of spectators to sleep. In essence, having the government kill somebody now -no longer fixes our school-degreed national psyche.

Many politicians, journalists and bloggers write about Ferguson, Missouri in terms of “finances” or “payment”. What “finance” or “payment” makes your neighborhood clean, tidy, prosperous and economically booming for the “radical Islamist insurgent rebel” family? Does this “American-ideal” family deserve more or less than the “New World Order-Jewish” children playing ball on the grass? What about the Native First People’s stripped of land, water, horses, clear sky and 1st-people’s artifacts; do we simply allow our “trusted authorities to brutalize America’s ethnics to make America prosperous (read ‘tongue-in-cheek dark humor) once more? The tone of even the New York Times smacks of race baiting!  How dare they try to make the formulae of mass riots, mass death, and mass injury and call it the way to progress!

This wiki page is more apropos to current times and to the decades of “progress by ethnic extermination” currently floating about the web: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Warrior_(1955)&gt;. So is the Cree Prophesy so familiar to some of us newbies: <http://www.birdclan.org/rainbow.htm&gt;.

Shame on those in government and media, those who trample others underfoot and then claim more of the same is the way to our “greater good”. May the Great Spirit who dwells above and within us all convict you of shame, which seems to be one of the only two arrows in your quivers: shame and fear.

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 683 other followers