Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

12/08/2014

Lugansk under full blockade / Lugańsk w pełni zablokowany

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:41

Луганск находится фактически в полной блокаде

VIDEO 18+ Pervomaysk: ruins, civilians killed / Pierwomajsk: ruiny, zabici cywile

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:29

Первомайск, видео разрушений и жертв обстрелов (18+)

Taken apart for ‘spare parts’? – parents can’t get the body of fallen son / Rozebrany na ‘części zamienne’? – rodzice nie mogą znaleźć ciała poległego syna

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:19

Месяц родители не могут найти тело погибшего бойца

VIDEO PICS 72nd brigade RIP / Cmentarzysko sprzętu 72. brygady

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:19

Кладбище украинской бронетехники из «Южного котла» (видео)

Everyday Lugansk: civilian casualties, ruins / Codzienny Lugańsk: ofiary cywilne, ruiny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:45

Срыв мобилизации будем выжигать каленым железом. Все замеченные получат повестки на фронт

Austrian opposition party leader calls to scrap sanctions and recognize Crimea referendum, names villains of Ukrainian crisis / Lider opozycyjnej partii Austrii wzywa odwołać sankcje, uznać referendum krymskie, wymienia sprawców kryzysu na Ukrainie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:52

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Австрии призвал отменить санкции против РФ и признать крымский референдум (добавлено видео)

VIDEO Russian settlement and border crossing under Grad fire / Punkt graniczny i przysiółek w Rosji zbombardowane Gradem

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:13

 

Junta troops surrounding Ilovaysk became surrounded themselves; similarly in Krasny Luch-Antratsit and Gorlovka-Yenakievo areas / Okrążywszy Iłowajsk, siły junty same wpadły w okrążenie; podobnie w rejonach Krasny Lucz-Antracyt i Gorłowka-Jenakijewo

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:56

Штаб ополчения ЛНР: Подразделения украинской армии окружены под Антрацитом

Между Миусинском и Торезом зажаты части 30 и 51 бригад

Иловайская гильотина: Как правильно отрубать фашистские щупальцы

[legend: blue = junta forces, red = insurgents / niebieski = siły junty, czerwony = powstańcy]

Иловайская гильотина: Как правильно отрубать фашистские щупальцы | Русская весна

VIDEOS 30th brigade POWs: no Chechens nor Russkies here, just locals defending their home, bombarded shuold be Kiev politicians & generals, junta special units shot Ukrainian troops in the back, buried secretly / Jeńcy z 30. brygady: ni ruskie ni czeczeńcy tylko miejscowi bronią swego domu, zbombardować trza polityków i generałów w Kijowie, spec-oddziały junty zabijają wojsko ukraińskie w plecy, grzebią po kryjomu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:44

Пленные с 30-й бригады ВСУ сослуживцам: «ну их на…, наших руководителей — долб…ов, вертайтесь домой, хлопцы» (видео)

 

Junta prepares an offensive / Junta gotowi ofensywę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:47

Junta gotowi ofensywę

Borys Rożin 12.8.2014, przekład Piotr Bein

Następne 3 dni najprawdopodobniej zobaczą początek ataku sił junty na Donieck. Koncentracja zdolnych do boju wojsk junty i zaopatrzenia w paliwo i amunicję praktycznie zakończyły się. Donieck będzie bombardowany wszelkimi  kalibrami artylerii i rakiet oraz nalotami. Planuje się wycisnąć powstańców z przedpola płd. i wejść do miasta z płn.-zach. i zachodu. Przy tym atak na Jasynowatą z płn. spróbuje wyjść na Jenakijewo. Wojska w rejonie Szachterska i Krasnego Lucza mają atakować rezerwy powstańców, celem przerwania głównych dróg do Doniecka.

Fiasko tego planu wymogłoby następne opóźnienie działań i bez tego nadszarpniętych sił, zapasów paliwa i amunicji  junty. Ogromne straty junty od 3 dni pod Iłowajskiem są typowe — junta spróbuje wziąć Donieck za wszelką cenę do 24 VIII (“atak w terminie”).

Będą niewątpliwie straty cywilne i ruiny. Junta ostrzegła dziś moeszkańców, by uchodzili z miasta, który zostanie silnie bombardowany i atakowany. Oczywiste, że nie wszyscy wyjadą. W najbliższe dni powstańcy Doniecka i Gorłowki będą musieli wykazać się maksymalnym oporem i wytrwałością, wciągając siły junty w przewlekłe boje miejskie.

Władze republiki Donieck oznajmiły dziś, że ich armia jest w stanie rozmieścić pod Donieckiem do 200 szt. techniki wojennej,  w tym zdobyta w kotłach przy granicy Rosji. Tym atutem powstańcy spróbują neutralizować ogień jednostek junty i wyrywkowo bronić się. Obie strony dobrze wiedzą, że nadchodząca konfrontacja może rozstrzygnąć, na czyją stronę przechyli się szala wojny w republice Donieck.

Myślę, że powstańcy nie przejdą do kontr-ataku, zanim junta nie przeprowadzi głównego ataku. Raczej będą męczyć wroga. W tym tygodniu wiele się wyjaśni. Wszystko to ma miejsce na tle przygotowań do “operacji humanitarnej” Rosji już jutro.

/////////////////////

Подготовка к штурму

Подготовка к штурму | Русская весна

По сообщениям с мест, с очень высокой вероятностью в ближайшие три дня, возможно уже завтра, начнется генеральное наступление войск хунты на Донецк. Сосредоточение войск хунты практически завершилось, подтянуты все более-менее боеспособные части, заканчивается подвоз боеприпасов для артиллерии и РСЗО. По Донецку будут применяться все доступные калибры ствольной и реактивной артиллерии плюс авиация. Планируется не только выбить ополчение из предполья на юге, но и войти в городские кварталы с северо-запада и запада. Одновременно с севера будет нанесен удар на Ясиноватую с попыткой выйти к Енакиево. Войска в районе Шахтерска и Красного Луча должны будут сковывать резервы ополченцев, попутно пытаясь таки перерезать основные дороги ведущие на Донецк.

Для хунты это фактически игра ва-банк, так как неудача этого наступления, будет требовать дальнейшей оперативной паузы на пополнение и без того потрепанных войск, не говоря уже о ГСМ и боеприпасах. Огромные потери, которые хунта уже 3 дня несет под Иловайском, это характерный показатель того, что с потерями считаться не будут, хунта будет пытаться взять Донецк в лоб любой ценой. Основная задача неизменна, захватить Донецк до 24 августа, так что это классика “наступления к дате”.

Значительные разрушения и жертвы среди гражданского населения неизбежны, хунта сегодня уже предупредила, чтобы население уходило из Донецка, который должен подвергнутся мощному обстрелу и штурму. Разумеется, все не уйдут, что и обусловит значительное кол-во жертв. В ближайшие дни ополчению Донецка и Горловки придется проявить максимальную стойкость и упорство. Им надо просто выстоять и втянуть войска хунты в длительные городские бои.

При этом Захарченко сегодня озвучил, что ополченцы смогут выставить под Донецком до 200 единиц бронетехники, с учетом той, что была захвачена в Южном Котле. Это по сути та козырная карта, которой будут пытаться парировать удары механизированной соединений хунты и “тушить пожары” в обороне. Обе стороны прекрасно понимают, что предстоящее сражение за Донецк будет иметь характер генерального и именно оно во многом и определит, в чью пользу завершится война на территории ДНР.
Полагаю, ополчение не будет переходить в наступление до момента нанесения хунтой своего главного удара. Ставка скорее всего будет сделана на изматывание противника в обороне и контрудары подвижных сил. В общем, на этой неделе многое решится.

Все это происходит на фоне подготовке некой “гуманитарной операции”, которую Россия планирует начать уже завтра.

Борис Рожин

:) Egypt to cover half of Russia’s deficit in citrus, potatoes & onions, will join Russian customs union / Egipt pokryje Rosji 50% deficytu cytrusów, kartoszki i cebuli, dołączy do rosyjskiej unii celnej

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:43

Минсельхоз: Импорт из Египта закроет 50% расчетного дефицита ряда продуктов

For lack of cooperation, Donetsk republic suspends POW exchange / Z braku kooperacji, republika Donieck zawiesza wymianę jeńców

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:33

http://vz.ru/news/2014/8/12/700015.html

War contrasts: Junta maltreats POWs against Geneva Convention, insurgents rescued hospitalized enemy POWs from lynching / Kontrasty wojny: Junta maltretuje jeńców łamiąc Konwencję Genewską, powstańcy uratowali rannych jeńców w szpitalu od samosądu

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:28

EU pressures Latin America re sanctions / UE naciska na Am. Lacińską ws. sankcji

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:13

Добрались до Латинской Америки

Between Krasny Luch and Antratsit, insurgents surround 2 brigades / Powstańcy wzięli w kocioł 2 brygady między Krasny Lucz i Antracyt

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:38

Луганские ополченцы окружили две украинские бригады

Spain asks EU to compensate for losses in export to Russia + Norway court should judge sanctions + Norwegian salmon to go to Russia thru Chile

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:29

Bloomberg: Испания попросит у ЕС компенсацию из-за санкций России

МИД Норвегии: Санкции против России должен одобрить норвежский Госсовет

СМИ: Норвегия может поставлять лосось в Россию через чилийские компании

OSCE: number of civilian casualties in Donbass significant: 90% residents fled Pervomaysk, over 200 killed, 400 wounded since July 22 / OBWE: znaczne ofiary cywilne w Donbasie: Pierwomajsk opuściło 90% mieszkańców, 200 zabitych, 400 rannych od 22 lipca

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:16

http://www.ntv.ru/novosti/1195838

VIDEO Donetsk residents nearly lynched a POW junta officer / Mieszkańcy Doniecka niemal zlinczowali jeńca – oficera junty

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:08

http://www.ntv.ru/novosti/1195799/

Russian humanitarian aid to be transhipped on Ukrainian border + Putin talked w. Hollande / Pomoc humanitarna Rosji będzie przeładowana na granicy + Putin rozmawiał z Hollande

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:59

Украина отказалась впустить КамАЗы из российского гуманитарного конвоя

Путин обсудил с Олландом вопрос российской помощи Украине

Criminal Big Pharma firms to profit from Ebola scare w/o proper vaccine testing

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:41

Ebola vaccine to be manufactured by criminal drug company with felony record; rushed to market with near-zero safety testing

Ebola vaccine gold rush: Tekmira investors need a full-blown pandemic to really cash in

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 682 other followers