Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

09/09/2014

Ukraine 9.9.2014 Insurgents’ mothers receive parcels with chopped off head of their POW son/ Matki jenieckich powstańców dostają paczki z odciętą głową syna

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:31

“Ceasefire” Kiev style: Insurgents’ mothers receive parcels with chopped off head of their POW son/ Rozejm po kijowsku: Matki jenieckich powstańców dostają paczki z odciętą głową syna

Russia and China to abandon dollar for half of their settlements / Rosja i Chiny porzucają dolara w 50% swych rozliczeń

9.9.2014:  Blown up bridge n. Mariupol, electric works at Kharkiv station to stop supplies for junta forces. Donetsk shelled at night. Lugansk awaits White Convoy2 /  Wysadzono w powietrze most k. Mariupola, elektrykę kolejową stacji Charków dla wstrzymania transportów dla sił junty. Donieck bombardowany nocą. LugaĶsk oczekuje Białego Konwoju Bis

“Fireworks” near MAriupol — insurgents destroyed enemy’s 2 large columns:  18 tanks, 2 armoured veh., 10 trucks with supplies / “Fajerwerki” pod Mariupolem – powstańcy zniszczyli 2 duże kolumny junty: 18 czołgów, 2 wozy opanc., 10 ciężarówek z zaopatrzeniem

Lavrov: Russia worried about junta’s concentrating heavy weapons near Debalcevo / Lawrow: Rosja zaniepokojona koncentracją ciężkiej broni junty k. Debalcewa

Novorussia’s Tsaryov: free junta’s political prisoners! / Carjow: Uwolnić więźniów politycznych junty!

WHO: Donbass war destroyed 32 hospitals / Wojna donbaska zniszczyła 32 szpitale

Insurgents captured 2 Smerch systems and 5 truckloads of 300 mm rockets for them. In Kharkov, 2 US hercules planes unloaded 3 rocket systems and rockets / Powstańcy schwytali 2 systemy Smiercz z 5 ciężarówkami rakiet do nich. Charków: 2 herkulesy USA wyładowały 3 systemy rakietowe z kompletem rakiet

Kolomoyski took control of Russia’s chief titanium sources in Ukraine / Kolomojski zapanował nad głównymi dla Rosji źródłami tytanu na Ukrainie 

Russia recorded ballistic missile launch from Mediterranean Sea to its east coast / Rosja odnotowała wypuszczenie rakiety balistycznej z M. Sródziemnego na jego wybrzeże wsch. 

Russia tried anti-ship missiles during NATO exercises in Black Sea / Rosja wypróbowała pociski anty-okrętowe w czasie ćwiczeń NATO na M. Czarnym

China to build affordable apartments in Russia / Chiny zbudują Rosji przystępne mieszkania

Multi-billion contracts Russia-Iran / Wielomiliardowe umowy Rosja-Iran

Malaysia’s defense minister wants to meet with Medvedev and Shoygu / Minster obrony Malezji chce spotkać się z Miedwiediewem i Szojgu

Another junta’s battalion refuses to obey orders / Kolejny batalion junty odmawia wykonywania rozkazów

Odessa Massacre: Plenty of falsehood in junta’s version / Masakra Odesska: Morze fałszu w wersji kijowksiej

EU mistaken: sanctions needed against US, not Russia / Pomyłka UE: sankcje przeciw USA zamiast Rosji

VIDEO PICS Donbass celebrates WW2 liberation, also on Saur-Mogila / Donbas świętuje wyzwolenie w II wś., także na Saur-Mogile

saur

 

 

Junta forces failed to break thru from Donetsk airport / Siłom junty nieudało się wyrwać z lotniska Donieck

Junta can only get hundreds of tanks of older vintage, mobilisation unsuccessful / Junta może dodać zaledwie dziesiątki czołgów, a mobilizacja nieudała się

Donbass front by area and population centre / Front donbaski wg rejonów i skupisk ludności

8.9.2014 Donbass front: fierce “ceasefire” goes on / Front donbaski: zaciekły “rozejm” trwa

:) Dutch preliminary report on Boeing crash: “fell down from impact of numerous high energy objects” / Holenderski raport wstępny o kraksie Boeinga: “spadł z powodu uderzenia licznych przedmiotów o dużej energii”

High inflation in Ukraine / Wysoka inflacja na Ukrainie

Donetsk in humanitarian crisis: under city stadium, insurgents discover storage of non-military supplies for junta forces / Kryzys humanitarny w Doniecku: pod stadionem, powstańcy odkryli skład zaopatrzenia nie-militarnego dla sił junty

VIDEO 600 Donbass firms destroyed to tens of billion $ / 600 firm w Donbasie zniszczonych na dziesiątki mld $

Analysis of combat readiness of junta forces: most units decimated, short on heavy weapons, voluntary battalions rebel against junta / Analiza gotowości bojowej sił junty: większosć jednostek zdziesiątkowana, brak ciężkiejbroni, bataliony ochotnicze buntują się przeciw juncie

VIDEO [en, pl] Witness: Atrocities by Ukrainian Fascists / Okrucieństwa neo-banderowców – świadek

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:09

Witness Account of Atrocities committed by Ukrainian Fascist — Part 2

/////////////////////////////////////////
Tłumaczenie wywiadu na język polski:

Galina Pyszniak: W centrum miasta znajduje się plac Lenina. Po jednej stronie jest burmistrzostwo. To jedyny plac, gdzie mogą być spędzeni wszyscy ludzie.

Na placu zebrali kobiety – to dlatego, że nie ma już mężczyzn. Zostały tylko kobiety i osoby starsze. I to jest to, co jest nazywane publiczną egzekucją.

Wzięli dziecko, 3-latka, małego chłopca. Miał na sobie majteczki i koszulkę. Przybili go, jak Jezusa, na tablicy ogłoszeń. Jeden z nich wbijał gwoździe, podczas gdy dwaj pozostali trzymali dziecko. A wszystko działo się na oczach jego matki.

(zaczyna płakać) Przytrzymywali matkę, a ona patrzyła na to wszystko, co się działo – jak dziecko spływa krwią, krzyczy, płacze. A potem zrobili cięcia [na jego ciele], o tak [pokazuje rękami] – żeby dziecko cierpiało. Zniesienie tego widoku było niemożliwością. Ludzie tracili przytomność.

A potem matka – po tym, jak dziecko cierpiało przez półtorej godziny i zmarło po tym wszystkim – zabrali matkę, przywiązali ją, nieprzytomną, do czołgu i przeciągnęli ją wokół placu trzy razy. A obwód placu ma jeden kilometr.

Julia Czumakowa (reporterka telewizyjna): Po tym wywiadzie, w szczególności, stanie Pani w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, czy dobrze to rozumiem?

Galina Pyszniak: Jestem teraz zdrajcą dla mojej ojczyzny, bo urodziłam się w regionie Zakarpacia. Moja matka powiedziała mi: „Kiedy wrócisz, osobiście cię zastrzelę”. A i Gwardia Narodowa chce na mnie wykonać wyrok. Jestem na dwóch listach egzekucyjnych.

Ja po prostu martwię o przyszłość moich dzieci. Jak dla mnie, nie boję się o siebie – współczuję tylko moim dzieciom. Żal mi moich dzieci. Szczerze mówiąc, gdybym nie miała dzieci, to chwyciłabym za broń się i poszła z nimi walczyć. Oni nie są armią ukraińską. Nie są wyzwolicielami. To są bestie!

Kiedy weszli do miasta, nie było tam ani jednego bojownika. Ostrzelali miasto pociskami artleryjskimi, zajęli się grabieżą. Nawet faszyści nie robili takich rzeczy. Nawet faszyści!

Ale to powstanie – to prawnuki SS-Galicji, którzy podnieśli głowy. Ponieważ pochodzę z Zakarpacia, stare babcie opowiadały nam, że nawet faszyści nie robili rzeczy, których dopuszczali się ci z SS-Galicja [14 Dywizja Grenadierów SS (1 ukraińska), określana potocznie jako 14 Dywizja SS-Galizien - przyp. tłumacza]. Oni byli miejscowi i torturowali miejscowych mieszkańców, gwałcili ich żony, zabijali dzieci. I tacy sami stali się ci ludzie – ich prawnuki. Wrócili z piekła, ponownie się odrodzili.

Julia Czumakowa: Czy nie boi się Pani o tym mówić?

Galina Pyszniak: Niech cały świat się dowie, jak torturują ludzi! Bo nikt nie wierzy! Nikt nie wie. I te bomby fosforowe też, odłamki granatów, które wybuchły i które znajdywały dzieci i przynosiły nam – a były wąsy, były kolce [pocisków] – takie rzeczy znajdowały! I wszystkie te trupy, które leżą tam a nie mieliśmy gdzie ich [przenieść] – kostnica nie działa. I ten smród rozkładających się ciał. Nikt [na świecie] by w to inaczej nie uwierzył. Bo nikogo tam nie było – nikt tego nie widział. Bo dla nich to barbarzyństwo.

Jeszcze wczoraj w nocy, tej nocy, kiedy strzelali, moje dziecko ledwo zareagowało. Nawet nie nadstawiło uszu, bo przyzwyczaiło się już do tych odgłosów. Mój najmłodszy, ma 7 lat, powiedział: „Mamo, co to jest? Czy oni znowu bombardują?” A potem znowu [wskazuje, że dziecko idzie spać]…

Julia Czumakowa: Usnął?

Galina Pyszniak: I poszedł spać.

Julia Czumakowa: Była Pani tak odważna, pokazując swoją twarz [do kamery], podając swoje imię i nazwisko. Czy Pani w ogóle się nie boi?

Galina Pyszniak: Ponieważ, jak wam mówię, w ciągu tych trzech miesięcy zamieniłam się w kamień.

Julia Czumakowa: Na co ma Pani nadzieję? Przecież pewnego dnia to wszystko się skończy.

Galina Pyszniak: Dajcie nam wolność! Tam nie ma Rosjan. Tam nie walczą Rosjanie. To są prości robotnicy, często zwykli górnicy, pracownicy, którzy powstali. Powstali, ponieważ osiągnęli swoje granice. Jak długo może trwać rozlew krwi? Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jesteśmy tej samej krwi. Nie dzielcie nas! Wszyscy jesteśmy ludźmi.

Tak, są też wśród nas, a także między nimi, tak, są źli ludzie. Nie sugeruję, że wszyscy jesteśmy święci. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Nigdy nie powinno być wojny, w każdej sytuacji ludzie powinni negocjować. Używać słów. A dobre słowo zawsze zwycięży.

Julia Czumakowa: Dziękuję bardzo za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć nam o tym wszystkim. Powodzenia.

Za kilka tygodni wybory samorządowe – głosuj na naszych nie nasich

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:30

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce
Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism

 Już za kilka tygodni odbędą się wybory samorządowe.

Trzeba społeczeństwo przekonywać, żeby nie głosowało na kandydatów wysuwanych przez partie i Obóz rządzący rządzące: tj. przez PiS, PO, PSL(dawne ZSL) SLD (dawną PZPR) i osoby będące w przeszłości i obecnie przy władzy ; tylko na kandydatów bezpartyjnych, ale na ludzi o czystych rękach, sumieniach, uczciwych  i mądrych . W naszym najbliższym otoczeniu jest  ich dość by zastąpić  dotychczasowych łajdaków.  Tak. Bo dziś rządzą krajem szubrawcy, miernoty, złodzieje, uszusci. Słusznie Janusz Korwin Mikke publicznie twierdził, że Polską rządzą bandyci, a obecni posłowie  powinni siedzieć w więzieniu, a nie w ławach poselskich.

Te ostre krytyczne oceny dotyczą także  większości członków obecnych partyjnych samorządów.

Od kilkunastu lat udawało się społeczeństwu  bojkotować wybory do Sejmu i 80% nie poszło do urn, a do Parlamentu Europejskiego nie poszło prawie 80 % (20 milionów).

 To był naprawdę sukces myślących Polaków.

Natomiast na kandydatów do samorządów  trzeba glosować ale tylko  na tych spoza   partii rządzących.

 ( Leszek Skonka)
………………………………………………..

Posierpniowa klęska strajkujących ludzi pracy w 1980

Strajki w czerwcu, lipcu i sierpniu 1980 roku organizowali i masowo w nich uczestniczyli ludzie pracy, głównie robotnicy. Oni wysuwali wobec rządzących żądania wyrażone w 21 postulatach. Jednym z najważniejszych postulatów było uwolnienie związków zawodowych od kurateli PZPR. Władze partii najdłużej i najbardziej opierały się wobec tego postulatu. Komunistyczne partie uznawały doktrynę Lenina, że związki zawodowe są tubą partii i dlatego nie można się zgodzić na ich wolność i niezależność. Jednakże stanowczość i silny upór robotników zmusił delegację rządową do ustępstw, ale pod warunkiem, że nowy związek nie będzie zajmował się polityką. Dlatego punkt 2-gi Umowy z Rządem brzmiał: „Nowe związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii politycznej. Stają one na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego” Strajkujący dobrowolnie zgodzili się na ten i inne warunki umowy.
W Polsce przed wybuchem strajków w lecie 1980 roku istniały już zalążki niezależnego ruchu związkowego zainicjowane na Śląsku przez Kazimierza Świtonia, pod nazwą Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych. KOR, personalnie Jacek Kuroń, był przeciwny powoływaniu Komitetów Wolnych Związków Zawodowych, uważał, że nie mają one racji bytu i sensu w PRL. Ponieważ jednak zaczęły powstawać, KOR zmienił zdanie, przywłaszczył sobie tę nazwę i inicjatywę. Dziś ludzie KOR-u przypisuję sobie tę inicjatywę i usiłują wymazać z pamięci nazwiska rzeczywistych twórców tego ruchu: Kazimierza Świtonia w Katowicach, Zdzisław Mnicha w Zabrzu, Bolesława Cygana w Wodzisławiu Śl. Jana Zapolnika w Gdańsku, Andrzeja Woźnickiego w Łodzi, Leszka Skonki we Wrocławiu i wielu innych działaczy niezależnych od KOR-u , SB i PZPR. Po zakończeniu strajków w sierpniu 1980 roku powstały dwie koncepcje: pracownicza , związkowa, i polityczna KOR-owska. Ludzie pracy, robotnicy, chcieli organizować, tworzyć, umacniać wywalczone strajkami Niezależne Samorządne Związki Zawodowe, egzekwować wynegocjowanych 21 postulatów, bronić zdobytych w przeszłości uprawnień i przywilejów. Koncepcja polityczna KOR polegała na zerwania Umów Sierpniowych, wykorzystaniu instrumentalnie związkowców i pchnięciu ich do walki o władzę w państwie.

W tym celu politycy opanowali kierownictwo Związku, usunęli z jego władz niewygodnych, autentycznych związkowców i nadali NSZZ nową nazwę -”Solidarność”, przekształcając ten ruch w partię polityczną, eufemicznie nazwaną ruchem obywatelskim oraz postawili związkowców wobec alternatywy: albo przynależność do „Solidarności”, albo do PZPR. Tłumaczyli tę alternatywę, tym, że nie można należeć jednocześnie do dwóch partii: do PZPR i do partii (ruchu politycznego) pod nazwą „Solidarność”. Związkowcy musieli wybierać: albo „Solidarność” albo PZPR? Z niewygodnymi, a upartymi działaczami związkowymi, postępowali brutalnie, podobnie, jak najwięksi zbrodniarze stalinowscy. Każdego niewygodnego i potencjalnego przeciwnika pomawiali o agenturalność, o współpracę z SB , PZPR, KGB… Oczywiście, w tym czasie nie mieli już możliwości technicznych i organizacyjnych wiezienia ludzi, zsyłania ich do karnych obozów pracy, torturowania fizycznie, ale stosowali niemniej okrutne i bolesne tortury psychiczne i represje: wyrzucanie z pracy, przerywanie karier zawodowych, naukowych, wojskowych, tworzenie wokół delikwenta społecznej, nieprzyjaznej lub wrogiej atmosfery, prześladowano ich rodziny, bliskich, a wobec szczególnie opornych ferowali nagminnie wyroki śmierci cywilnej, bez prawa inkryminowanych do obrony. Sądzili i wyroki wydawali z reguły zaocznie, ale publicznie, jak czynili to hitlerowcy i stalinowcy, także ku przestrodze dla potencjalnych niezależnie myślących działaczy i obywateli. Zresztą mieli w tym doświadczenie, bo większość z nich lub ich rodziców służyła przez lata Stalinowi i Bierutowi.

Stalin też wysuwał nieprawdziwe zarzuty, inicjował sfingowane oskarżenia i procesy wobec niewygodnych przeciwników, nawet z jego najbliższego otoczenia. Gdy po latach okazało się, że pomówienia, oskarżenia i wyroki były bezpodstawne, krzywdzące, łamiące inkryminowanym życie, a wysuwano je tylko dlatego, by pozbyć się niewygodnych przeciwników lub odmiennie myślących; wśród dawnych oskarżycieli zapanowało ostentacyjnie milczenie. Milczał także Kościół, biernie przyglądając się gangsterskim metodom niszczeniu uczciwych, niewinnych, wspaniałych, odważnych obywateli, a więc w efekcie akceptował zło i nieprawości. Jeśli Kościół nie mógł powstrzymać tych niegodziwości, to przynajmniej powinien stanąć po stronie niewinnie i bezpodstawnie krzywdzonych , choćby z motywów moralnych, ewangelicznych, na które tak często się powołuje, a nie swoją biernością akceptować zło.

Ostatnio zbiera żniwo swojego ówczesnego zachowania, w formie lustracji księży. Ale także obecnie Kościół broni winnych, agentów , donosicieli, a potępia ofiary, pokrzywdzonych, tylko dlatego, że domagają się sprawiedliwości. Dziś wyczuwa się, że Kościół, że winowajcy mają żal do pokrzywdzonych, że okazali się niewinni. Szczególnie okrutna zemsta spotkała robotników za organizowanie strajków w sierpniu 1980 roku. Pozbawieni za to zostali przez antyrobotniczą Solidarność wszystkich zdobyczy pracowniczych, wywalczonych jeszcze podczas zaborów, w II RP i PRL, i zepchnięto ich na dno nędzy, poniżenia i niesprawiedliwości. Natomiast cały Naród pozbawiony został wszelkiej NADZIEI. Przez 123 lata nie udało się tego osiągnąć trzem zaborcom, przez 6 lat hitlerowskim i stalinowskim okupantom, przez 36 lat namiestnikom Stalina w Polsce, ale udało się to KOR-o Solidarności, za amerykańskie dolary. L. Skonka

Bardzo ostry atak na działaczy nowego Związku przypuścił na polecenie rodzącej się nowej partii pn Solidarność, SB  i PZPR tow. Włodzimierz Suleja,  prac. Uniwersytetu Wrocławskiego i aktywista PZPR, o postawie   neofity. W stanie wojennym otrzymał polecenie  zwalczania wszelkich niezależnych postaw związkowych, z czego wywiązywał się on i Leon Kieres bardzo skutecznie o czym świadczy cytat z jego książki wydanej w stanie wojennym oraz następnie otrzymane stanowisko dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu

Cyt. “Po przekształceniu się MKS w MKZ /./ Skonka wziął w swoje ręce szkolenie przyszłych działaczy związkowych. On to inaugurował pierwsze spotkanie tego typu 4.09.1980 , kiedy nie tylko budynek, ale i plac przed budynkiem okupowany był przez delegatów zakładów, a samo spotkanie odbywać się musiało w kilku turach. On opracował program pierwszych szkoleń podczas których miano analizować treść Porozumienia Gdańskiego, zapoznać się z międzynarodowymi i krajowymi aktami prawnymi gwarantującymi wolność i niezależność związków zawodowych, przedyskutować założenia programowe nowych związków, zastanowić się nad ich strukturą i wreszcie uczyć się zasad skutecznego działania przez pokazywanie typowych błędów popełnianych przez niedoświadczonego działacza społecznego. Nie ulega więc wątpliwości, że sporo tych pożytecznych skądinąd informacji przekazywał swoim słuchaczom. Nieszczęście polegało na tym, że nikt z prezydium (sam byłem od początku   członkiem Prezydium przyp. Leszek Skonka)  wykładów tych nie kontrolował. Skonka zaś nie poprzestał jedynie na realizowaniu opracowanego przez siebie programu. Niepokoju nie wzbudzały jeszcze zgłaszane przez niego propozycje organizacyjnych rozwiązań, jak choćby pomysł tworzenia wspólnych rad zakładowych z liczbą członków proporcjonalną do liczby członków poszczególnych związków././

Zaniepokojenie wzbudzać natomiast powinny próby formułowania diagnoz o charakterze politycznym w odniesieniu do ruchu związkowego, które zaczęły zajmować wykładowcy znacznie więcej czasu aniżeli sprawy organizacyjno-związkowe. Skonka.  czuł się powołany do składania deklaracji, że związki w żadnym przypadku nie są siłą o charakterze politycznym . (.) Wykładowca twierdził bowiem, że były próby, i być może będą jeszcze w przyszłości – przekształcenia NSZZ w nową siłę o charakterze głównie politycznym. Jest wspólną sprawą robotników – brzmiała konkluzja – dać odpór tym nieodpowiedzialnym i na szczęście nielicznym tendencjom.

( Skonka) (.). „Przekonywał swych słuchaczy, że jedynym wewnętrznym zagrożeniem dla Związku są ludzie nasłani doń przez KOR. Nie oszczędzał też władzy, a zwłaszcza tych jej reprezentantów, którzy przeciwni są zaspokajaniu słusznych robotniczych postulatów”././
Personalnie swój atak Skonka skoncentrował na dziale informacyjno-wydawniczym oraz Karolu Modzelewskim, którego wejściu do MKZ od początku się sprzeciwiał” .

Jak przebiegała ta nierówna ale słuszna walka w obronie NSZZ i ideałów Związku świadczą dobitnie przytoczone niektóre wypowiedzi działaczy związkowych; mówię niektóre bo każde takie wypowiedzi był tłumione w zarodku, a ich autorzy represjonowani przez nowe , polityczne władze Solidarności.

LIST  Do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”   we Wrocławiu (działaczka NSZZ Magdalena Żaboklicka z Wrocławia)

„ Na początku wyjaśniam ; to co napiszę dotyczyć będzie zebrania , które odbyło się w piątek ( 17.10.1980), w auli Politechniki, a raczej spraw tam poruszanych. Właściwie powinnam zabrać głos na zebraniu , tak nakazywało mi moje sumienie. Jeżeli tego nie zrobiłam to dlatego, że należę do osób nieśmiałych , nie umiem przemawiać publicznie , a ponadto zanim wypowiem swoje zdanie , muszę sobie rzecz najpierw przemyśleć. A więc przemyślałam, ale niesmak i przygnębienie jakie napełniły mnie niektóre fragmenty zebrania, niektóre wypowiedzi, a może jeszcze bardziej reakcja sali na te wypowiedzi nie opuściło mnie dotąd. Wybaczcie , że piszę o swoich osobistych odczuciach. Cóż mogą one obchodzić Was. Którzy macie tyle i tak doniosłych obowiązków na swoich barkach. A jednak wysłuchajcie, bo to jest głos „z dołu” , i to głos – wierzę w to , na pewno nieodosobniony, wyrażający odczucie jakiejś części aktywu związkowego. Chodzi mi tu o sprawę dr Skonki, ale nie o niego” jako takiego”, co się wokół tej osoby dzieje i jak się dzieje. Właśnie jak się dzieje. Z dr Skonką zetknęłam się po raz pierwszy Na szkoleniach prowadzonych w pierwszej połowie września w budynku przy placu Czerwonym, gdy w dusznej, przepełnionej sali po kilka godzin dziennie wykładał takim jak ja „świeżo upieczonym” aktywistom związkowym. Jego widoczne dla wszystkich zaangażowanie i jego trud budziły uznanie słuchaczy. Wybaczcie mi, że pozwolę sobie znów na osobiste wynurzenia: wstępowałam w tym okresie czasu często do Waszej siedziby, nawet już nie koniecznie po komunikaty, czy konkretna informacje ale czasem tylko z zewnętrznej potrzeby , jak do miejsca – wybaczcie patos, z którego bije źródło Odnowy. W tym, że taki kult czułam do tego miejsca była niemała zasługa właśnie dr Skonki. Potem były jakieś, niezbyt jasne dla „szerokiego aktywu” oświadczenia , bodaj  ze w komunikacie nr 4 i jakieś jeszcze mniej jasne  pogłoski, z których wynikało,  że drogi dr Skonki i Prezydium MKZ rozeszły się.. Trochę dziwiliśmy się ( mówię o paru osobach, które również bywały na wykładach i z którymi zdarzało mi się na ten temat rozmawiać/, ale nawet nie tak bardzo bo przecież taki to już teraz burzliwy czas, Że ciągle i chyba wszędzie ścierają się poglądy, opinie, przekonania, wybuchają spory i sprzeczki. Potem było zebranie w dniu 3 października , na którym wasze Prezydium przedstawiło się delegatom z zakładów pracy i na którym omówiono działalność MKZ. Mówiono także o prowadzonym przez MKZ szkoleniu . Wymieniono jako pioniera p. Skowrońskiego( przepraszam jeśli pomyliłam nazwisko)  a Skonce nic. Jakby nigdy nie istniał. Byłam niemile zaskoczona, naturalnie nie tylko ja jedna. Sądziłam bowiem, że niezależnie od tego, czy Skonka się „odłamał”, czy nie  należało przecież wspomnieć  o wkładzie jego pracy, zwłaszcza, że wkład ten był przecież niemały. Ale jeszcze i to przemilczenie można by uznać za gafę , niemiłą ale wybaczalną, w tym gorącym okresie. Jednak to, czego widownią stała się aula Politechniki, gafą już nazwać się nie da. To było gorszące i zasmucające widowisko. Już sposób w jaki niszczył  ( bo chyba tylko tak można to określić ) Skonkę  p. mecenas Kaszubski , nie by ł piękny, ale cóż p. Kaszubski jest prawnikiem , a oni –  wiadomo – przywykli z człowieka , o którym mówią robić anioła lub diabła, w zależności od tego, czy bronią, czy też oskarżają, to już takie ich „ skrzywienie zawodowe”. Trudno, bardzo trudno uwierzy nam, którzyśmy słuchali wykładów dr Skonki aby był on agentem , jak to nader wyraźnie insynuował w swoim krasomówczym  wystąpieniu mec. Kaszubski.
Oczywiście Skonka  mógł nie mieć racji i pewnie jej rzeczywiście nie miał  twierdząc, że powinny powstać związki regionalne , a nie jeden ogólnopolski. Ale przecież taki sam pogląd wyznawali podobno  – jak to nas chyba właśnie  p. Kaszubski uświadamiał  na poprzednim zebraniu  – przedstawiciele gdańskiego MKZ, a mimo to nikt nie poddawał w wątpliwość ich intencji ). Uważam, że wystarczyło w swoim czasie oświadczyć – bo jednak ludziom się jakaś informacja należała- że pan Skonka nie jest już członkiem Prezydium ponieważ obstawał przy swoich poglądach  na niektóre kwestie ruchu związkowego wbrew zdaniu większości  Prezydium  MKZ, wobec czego obecnie w tym co głosi nie rep[prezentuje już MKZ-etu , a jedynie siebie samego. I to byłoby w porządku ),  Mniejsza jednak o wypowiedź p. Kaszubskiego , bo to co było dalej było znacznie gorsze. Wystąpił ten młody człowiek, nazwiskiem chyba Jabłoński (Zenon, przyp. LS)  i zaczął dość nerwowo, ale przecież nie obraźliwie, wygłaszać zarzuty pod adresem Prezydium. Z  sali zaczęły się gwizdy i protesty. I wtedy, prowadzący zebranie zamiast uciszyć salę, kazał mu zejść z mównicy.
.  Nie należało tego robić . I to kimkolwiek mówca by był i cokolwiek chciałby powiedzieć. . To się niestety nazywa tłumienie krytyki, tego Wam , szermierzom demokracji  pod żądnym pozorem robić nie wolno. W naszym Związku przecież ma być lepiej, szczerzej, sprawiedliwiej niż  w tych starych instytucjach przeciwko, którym występujemy. To prawda,    ze teraz jest czas walki i bardzo ważna jest jedność , ale przecież najważniejsza jest Demokracja. Bo to o nią walczymy. A nie można o nią walczyć gwałcąc jej zasady. Nie mówmy sobie , że to tylko teraz , na razie tak musimy. Jeżeli tak zaczniemy, to później będziemy te metody stosować i zawsze znajdziemy na nie jakieś usprawiedliwienie.
Najbardziej przerażające i odrażające było wystąpienie ostatniego mówcy ( tego z Kontroli Dochodów Państwa, nazwiska nie zanotowałam). Typowy demagog w najgorszym tego słowa znaczeniu. Miotał się i rzucał obelgami , a ludzie na sali pobudzeni w swoich najniższych ( zdajmy sobie z tego sprawę )instynktach żywiołowo klaskali., zaś Prezydium … słuchało i akceptowało.

A ja słuchałam i przypominały mi się różne wstrząsające sceny z literatury i filmów, np. nazistowskie wiece, gdy Hitler dochodził do władzy; albo obrazek , jak rozjuszony tłum kamieniuje kobietę , dobrze nie wiedząc za co , to znów gdy linczują Murzyna i jeszcze inne tym podobne.
Powtarzam nie chodzi mi o Skonkę i jego zwolenników, choć oczywiście nie jest dobrze , jeśli ich krzywdzicie, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to , że historyczny wir wydarzeń wyniósł Was na piedestał. Przypadła Wam ważna i zaszczytna rola . Ku wam wracają się teraz  z nadzieja oczy i serca społeczeństwa. Nie zapominajcie więc co sobą reprezentujecie i jaką stratę poniesie idea, której służycie, jeżeli nie będziecie umieli godnie jej służyć. Powiesiliście na sali , w której odbywało się zebranie Krzyż. Inna sprawa , czy to stosowna okazja aby Go wieszać , ale jeżeli już powiesiliście to pamiętajcie co on symbolizuje. Strzeżcie się  aby w imię Krzyża nie zapalać stosów dla czarownic. Jest to bowiem największa krzywda, jaką człowiek może wyrządzić Bogu  Maria Magdalena Żaboklicka , Wrocław (…)
Jak się okazało ostrzeżenie miało proroczy charakter.  M. Zaboklicka

Istotnie „Solidarność”  zapaliła stosy dla nieprawomyślnych Polaków i stosy te płoną nadal  pod tym samym szyldem.

P.S Teraz każdy uczciwy człowiek, każdy prawy obywatel nie powinien popierać tych, którzy wyrządzili  świadomie taki ogrom szkód i krzywd  Polsce i Polakom, że nawet przewyższyli sprawców Rozbiorów, hitlerowskich i stalinowskich okupantów, rządców nadanych przez zbrodniarza Stalina   i zbirów  III RP o korzeniach SB i Solidarności . L.
Leszek Skonka

- B. działacz opozycji  przed sierpniem 1980 ( Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela-  ROPCiO), organizator Wolnych Związków Zawodowych  (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i  współ kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)   na temat organizowania i działania związkowego, a następnie  w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i  organizatorów nowych związków.

Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie wychodził poza  swój Statut. Za swą postawę pomówiony  został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie bez jakichkolwiek podstaw o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze  wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez Karola Modzelewskiego i Władysława Frasyniuka.  Założyciel i przewodniczący  istniejącego od 1988 roku Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zbudował  w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu  stojący od ponad 20 lat w centrum miasta.

Dr Leszek Skonka

………………..

Adres kontaktowy: Leszek Skonka 50-O46  Wrocław , Sądowa 10/7

tel. 691 830350, fax 71 7809081

E-mail: stalinism@wp.pl

Konto: Deutsche Bank, Leszek Skonka 97 1910 1048 2944 2803 6405 0001

Norwid miał rację pisząc:
Cóż to za Kraj

Tu o sprawiedliwość
kamienie wołają.
Tu spryt się nagradza
a wyszydza prawość.
Tu depcze się prawdę
i krzyżuje świętość.
Tu kpi się z proroków,
patriotów, mędrców.
Tu dużo się krzyczy
a robi niewiele.
Tu wyznaje
jedynie w kościele.
Tu podcina się skrzydła
wielkim ideałom.
Tu życie poświęcić
to jeszcze za mało!
Tu honor, wstyd, dumę
odesłano w baśnie.
– A cóż to za kraj?
– A to POLSKA właśnie!
Z tomiku: “Dotknąć nieba…”
P.S Dlatego Polacy tak nie lubią Cypriana Kamila Norwida i wszystkich, którzy im  mówią  gorzką  prawdę o ich wadach . W Polsce każdego kto wytyka błędy rodacy gotowi ukamienować  a ubóstwiać każdego kto prymitywnie ale słodko kłamie, prawi im fałszywe komplementy: jacy są  doskonali, odważni , ofiarni, zdolni, mądrzy, patriotyczni ….

08/09/2014

Ukraine 8.9.2014 No ceasefire! / Nie ma rozejmu!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:54

Insurgents: during this ceasefire, we lost more men than during war operations / Powstańcy: podczas obecnego rozejmu straciliśmy więcej ludzi niż podczas działań wojennych

8.9.2014 Novorussia army info bureau: at Zuyevka village junta forces shelled festive gathering of civilians / Info-biuro armii Noworsji: we wsi Zujewka siły junty zbombardowalī odświętne zgromadzenie cywili

Junta won’t pay for funerals of its soldiers / Junta nie płaci za pogrzeby swych poległych żołnierzy

No demand: Poroshenko’s plant in Russia slows down / Brak popytu: fabryka Prosieńki w Rosji zwalnia obroty

Chechen mercenaries from Europe in junta forces / Czeczeńscy najemnicy z Europy w siłach junty

VIDEO Kharkov women against Kiev  junta / Kobiety Charkowa przeciw juncie

US intelligence veterans to Merkel before NATO summit: don’t listen to anti-Russian propaganda / Weterani razwiedki USA do Merkel przed szczytem NATO: nie słuchać antyrosyjskiej propagandy

VIDEO Kharkov: grenade attack on military commissioner’s office / Charków: Atak granatem na biuro komisarza wojennego

Kiev uses ceasefire to rotate troops / Kijów używa rozejmu do rotacji wojsk

51st brigade searches for hundreds “missing in action” / 51. brygada poszukuje setek “przepadłych bez wieści”

Poland ready to supply Ukraine with weapons / Polin gotowe dostawiać broń Ukrainie

NATO weapon supply to Ukraine a hoax? / Dostawy broni NATO na Ukrainę zmyłką?

Night 8.9.2014 Novorussia army info bureau: enemy brings reserves, provocation looming / Noc 8.9.2014 info-biuro armii Noworosji: wróg ściąga rezerwy, przygotowuje prowokacje

Novorussia leader: Timoshenko buys soldiers, prepares for new Maidan / Lider Noworosji: Timoszenko kupuje wojaków, przygotowuje nowy Majdan

OSCE: ceasefire violated / OBWE: rozejm naruszony

Poroshenko in Mariupol / Prosieńko w Mariupolu

Right Sector leader Yarosh fatally injured? / Lider prawosieków Jarosz śmiertelnie ranny?

Donetsk republic reps fear Kiev will cheat on exchange of prisoners / Przedstawiciele republiki Donieck obawiają się: Kijów oszuka na wymianie więźniów

Donetsk army chief of staff: enemy violates ceasefire, continues artillery shelling / Sztab armii donieckiej: wróg łamie rozejm, bombarduje artylerią

Poroshenko confirms homecoming of 1.2k POWs / Prosieńko potwierdza powrót 1200 jeńców

VIDEO Interview with Ukrainian soldier defected to insurgents / Wywiad z wojakiem ukraińskim przeszedłszym na stronę powstańców

Berlin: no data supporting MH17 downed by missile / Nie ma dowodów na zastrzelenie MH17 rakietą

VIDEO PICS Odessa commemorates Massacre, condemns NATO / Odessa czci pamięć ofiar Masakry, potępia NATO

VIDEO Six fallen insurgents buried at Saur-Mogila / Na Saur-Mogile pochowano 6 poległych powstańców

STOP ratyfikacji genderowej Konwencji Rady Europy!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 10:50

From: Magdalena Korzekwa | CitizenGO <petycje@citizengo.org>
Date: 2014-09-08 1:26 GMT+02:00
Subject: STOP ratyfikacji genderowej Konwencji Rady Europy! Zaapeluj do posłów

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,
proszę o głos przeciwko ratyfikacji Konwencji RE.

c.d.: KLIKNIJ TUTAJ

Z poważaniem

Kliknij, aby podpisać petycję.

Szanowni Państwo,

Niektóre dokumenty są jak konie trojańskie. W nazwie, a nawet wielu szczegółowych zapisach, brzmią słusznie, lecz w rzeczywistości próbują zmusić nas do przyjęcia norm sprzecznych naszym wartościom, groźnych, uderzających w godność kobiet i mężczyzn. Już w środę 10 września odbędzie się w sejmie głosowanie nad ratyfikacją przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W tej sprawie pisałam już do Państwa kilka miesięcy temu. Potrzebujemy jednak nowego, mocnego uderzenia. Piszemy do posłów, aby w środę głosowali przeciwko Konwencji:

http://www.citizengo.org/pl/stop-genderowej-konwencji-rady-europy

Proszę, przekażmy powyższy link rodzinie i znajomym. Może jesteśmy członkami grup dyskusyjnych – wyślijmy tam wiadomość o akcji! Udostępniajmy link do petycji na portalach społecznościowych!

http://www.citizengo.org/pl/stop-genderowej-konwencji-rady-europy

Dlaczego musimy działać?

1. Konwencja jest ZBĘDNA. Dokument ten nie wnosi nowych rozwiązań do polskiego prawa. W obliczu obecnie obowiązujących regulacji prawnych, które nie dopuszczają żadnej formy przemocy, ewentualne przyjęcie przez Polskę omawianej Konwencji miałoby wyłącznie na celu podstępne przemycenie do polskiego prawa ideologii gender. Podstępne, gdyż dokonane pod fałszywym założeniem, że dotąd polskie prawo zezwalało na przemoc.

2. Konwencja jest IDEOLOGICZNA. Ewentualne wprowadzenie do polskiego prawa elementów ideologii gender byłoby wprowadzeniem do naszego ustawodawstwa zabobonów, jakie głoszą genderyści, np. tego, że płeć zależy od kultury, a nie od natury. Wierzą oni zatem w zabobonne przekonanie, że zmieniając zachowanie, dana kobieta czy dany mężczyzna zmienia swoją płeć, a nie tylko swoje zachowanie. Wyznawanie tego typu wiary jest równie irracjonalne, jak przekonanie, że jeśli jakieś dziecko imituje zachowanie ludzi dorosłych, to przez to organizm tegoż dziecka staje się o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat starszy. Płeć człowieka to fakt biologiczny, który można ustalić już w okresie rozwoju prenatalnego dziecka. To fakt, że dany człowiek ma strukturę chromosomalną  – XX lub XY.

3. Konwencja stawia za wzór kraje z największym stopniem przemocy. Z badań Agencji Praw Podstawowych UE wynika, że Polska odznacza się najniższym wskaźnikiem przemocy wobec kobiet w całej UE. W krajach skandynawskich, które dawno przyjęły założenia ideologiczne Konwencji, przemoc wobec kobiet jest od lat dużo wyższa niż w Polsce. Przypomnijmy, że w Danii to 52%, Finlandii – 47%, w Szwecji – 46%, podczas gdy w Polsce zaledwie 19%. Kobiet molestowanych seksualnie po 15 roku życia jest w Polsce 3 razy mniej niż w Danii czy Szwecji. Jednocześnie badania te podkreślają, że raportowalność przemocy do organów policji jest w Polsce najwyższa (Polki nie boją się mówić o przemocy tak, jak kobiety z krajów skandynawskich!). To obala pewien mit, jakoby w Polsce statystyki przemocy były niższe, gdyż kobiety miały tego nie zgłaszać.

4. Konwencja pomija główne uwarunkowania przemocy. “Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które realnie warunkują zachowania przemo cowe, a mianowicie: uzależnienia (np. od alkoholu lub narkotyków), postępujące rozluźnienie norm społecznych, obecność przemocy w środkach masowego przekazu, zwłaszcza zaś obecną w nich seksualizację wizerunku kobiety” (z Raportu Ordo Iuris).

5. Konwencja promuje przemoc! Konwencja nie tylko nie zakazuje, lecz wręcz promuje aborcję, czyli najbardziej drastyczną formę przemocy w rodzinie. Aprobuje zabijanie dzieci płci męskiej i dzieci płci żeńskiej. Wiemy, że w niektórych krajach ofiarą aborcji padają głównie dziewczynki (np. w Chinach czy Indiach).

Szczegółowa analiza prawna Konwencji pod red. dr Joanny Banasiuk dostępna jest na stronie Ordo Iuris, a jedna z relacji z konferencji prasowej kobiet na temat dokumentu: tutaj. Pamiętajmy o linku do petycji: http://www.citizengo.org/pl/stop-genderowej-konwencji-rady-europy. Podpisujmy i przekazujmy dalej!  Mamy dwa dni. Jeszcze możemy zatrzymać ten dokument! Niech posłowie wiedzą, że kontrolujemy ich obecność oraz głosowanie.

Pozdrawiam serdecznie i łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Korzekwa

Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

P.S. Po podpisaniu petycji: http://www.citizengo.org/pl/stop-genderowej-konwencji-rady-europy zachęcam również do zatelefonowania do chociażby kilkorga parlamentarzystów. Jest szansa, że zastaniemy ich dzisiaj w biurach. Poprośmy o głos przeciwko Konwencji!

——

CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i wynikających z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: kaar06@gmail.com. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.
Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.

List od donbaskiego ‘separatysty’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:22

DMITRY DZYGOWBRODSKI – LIST OD SEPARATYSTY

Dmitry Dzygovbrodsky, tłumaczył Anonim, drobne edycje Piotr Bein

 

Zasada Taliona (Oko za oko): List do byłego przyjaciela od separatysty Dmitrija Dzygobrodskiego, obywatela byłej Ukrainy

 

Witaj, były przyjacielu!

Życzę Tobie zdrowia nie z tego powodu, bym był pełen obaw o Ciebie… Chcę tylko abyś dożył żałosnej śmierci tej zjednoczonej Ukrainy. Chcę żebyś zapłacił swym losem, rozpaczą i śmiertelną tęsknotą za wszystko to, co wyście narobili swoim Jewro – Majdanem i ATO (rok-grupa muzyków z Majdanu – dodał tłumacz). Choćby za to, że wyszliście na Majdan, by zabijać chłopców z “Berkuta” i WW (inna rok-grupa muzyków z Majdanu). Jak i za to, że wyszliście na Majdan po tym, jak wasi nowi narodowi „bohaterowie”, wierni wyznawcy Bandery i Szuchewicza, spalili żywcem chłopców i dziewczęta w Odessie w dniu 2 maja. Za to, że wyszliście na Majdan po 2 czerwca, gdy w Ługańsku umierała piękna kobieta od uderzeniu ukraińskiej rakiety. Za to, że cieszyliście się ze śmierci „pięciomiesięcznych larw kolorado” („larwa kolorado” – taka nazwa pojawiła się na Litwie i dotyczyła tych, którzy popierali politykę Kremla wobec Ukrainy i Litwy) i “samic patriotów”.

Za wszystko trzeba zapłacić, dawny przyjacielu. Oko za oko. Musi być zapłata za każdą śmierć – śmierć zabójcy. Za tysiące ofiar śmiertelnych ta zapłata, to – śmierć waszego kraju, waszych idei i waszych symboli i to poczynając od waszej przeklętej żółto-niebieskiej flagi po przeklęty hymn i waszą zafałszowaną historię.

Ja, Dzygowbrodskij Dmitry, były obywatel Ukrainy, mam zamiar opowiedzieć ci o twojej przyszłości i o przyszłości twojego umierającego i przestępnego kraju, o nazwie jedyna-Ukraina.

Tak się złożyło, że już wiem jak to się skończy.

Terytorium Ukrainy będzie się stawało coraz mniejsze i mniejsze. Jeszcze wam żal Krymu? Tam jest już dobrze. Dopiero co wróciłem z Krymu. Zaczernieli tchu po separacji. Miejscowych mieszkańców, zwolenników jedynej-Ukrainy, nienawidzą tam z całego serca. Za niebiesko-żółtą szmatkę i “sławienie Ukrainy” można tam dostać po pysku. Jedyno-ukraińcy na to zasługują. Mają oni za kryminalne wszystko to, co dzieje się w Noworosji i tak by sądzili, gdyby nie przyszli “przyjaźni”.

Czy pamiętasz, jak wasz euro-majdański bohater Mosijczuk obiecał Krymowi “pociąg przyjaźni”? Tak, przecież był ten pociąg. Tylko “prawosjeki” (członkowie „Prawego Sektora”) i “narodowi gwardziści” wolą tego nie pamiętać. A jak tylko ten “pociąg przyjaźni”, nabity pod sufit euro-majdańskimi bojownikami ruszył na Krymu, to na półwyspie natychmiast rozpoczęto przekazywanie broni Kozakom, policjantom, nawet inspektorom podatkowym. A krymski “Berkut” z dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi stanął na przesmyku Krymskim — stanął żeby umrzeć, ale nie puścił bojowników euro-majdańskich na Krym. I kiedy bohaterowie Majdanu dowiedzieli się, że mężczyźni Krymu raczej gotowi są umrzeć niż pozwolić im na wejście na półwysep, to posmutniali zeszli z pociągu i udali się do Zaporoża. Ci z “Prawego sektora” i euro-majdanowcy, generalnie mówiąc, są tchórzliwi z natury — mogą oni zabijać tylko osamotnionych ludzi lub nieuzbrojonych chłopców i dziewczęta, jak w Odessie w dniu 2 maja, lub berkutowców, który dostali zdradliwy rozkaz […]

Wszystko to jest kryminalne i zapamiętane. I „pociągi przyjaźni” z lat 90-tych i dlatego Krym, to Rosja. Na zawsze!

Dawny przyjacielu, wszystko będzie u was na jedynej-Ukrainie stopniowo i gładko pogarszać się. Wy tam będzicie żyć gorzej i gorzej. Z każdym miesiącem. Hrywna wpadnie w przepaść. Jak hrywien dojdzie do 20, a chyba nawet do 16, to się zawali całkowicie. A to znaczy, że będą dzikie ceny za leki i żywność. Nastąpi błyskawiczne zubożenie ludności i to doprowadzi do społecznych buntów socjalnych. Będziecie jeszcze wspominać nostalgicznie i ze smutkiem przeklętego tyrana Janukowycza. Był dla was złym prezydentem – on nie bombardował swoich miast, nie strzelał z armat do kobiet i dzieci, on ludzi żywcem nie palił.

Peter Poroszenko ogłosi u was powszechną mobilizację w najbliższych dniach — tak poprzerabia prawa, by nie musiał ogłaszać stanu wojennego. Ponieważ ogłoszenie stanu wojennego uniemożliwi Pietii uzyskiwanie funduszy z MFW i w tym samym czasie nie będzie mógł przeprowadzić całkowicie zafałszowanych wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy. Tak, one będą jeszcze bardziej fałszywe niż były wybory prezydenckie Pietii Poroszenko.

Po mobilizacji powszechnej będziecie umierać coraz częściej i nawet masowo, a to dlatego, że bez jakiegokolwiek przygotowania będą rzucali was na front, na wyćwiczoną i przygotowaną do walki w Sławiańsku armię Noworosji. Wy, ukraińscy patrioci-naziści, sami doprowadziliście do powstania naszej armii, zabijając nasze kobiety i dzieci, niszcząc ubogie domy naszych rodziców i krewnych. Wyście weszli na nasza ziemię. I dlatego w nas, obywatelach Noworosji, pojawiła się wewnętrzna siła zmuszająca nas do gnania was do samego Kijowa, a jak trzeba będzie, to i jeszcze dalej. Mamy doświadczonych oficerów i już dobry sprzęt ciężki. Naszym celem jest uśmiercić faszystowską oligarchiczną jedyno-Ukrainę, utworzyć sprawiedliwe narodowe państwo Noworosja.

Z powodu niekończących się porażek wojskowych, załamania gospodarczego i masowej zdrady zacznie się jeszcze nowy Majdan 3.0. Siergiej Semenchenko „Ubierz lepiej maskę” na ministra spraw zagranicznych! Dima Jarosz, jeśli jeszcze będzie żyć, na ministra obrony! Borię Filatowa „Podkołomojskiego” na ministra finansów! Timoszenko nie pojawi się tak od razu. Czy myślisz, że ona po prostu ukrywa się i że nie jest teraz tak znów pieszczona? I to wszystko coraz bardziej dobije ekonomię.

Czym gorzej, tym lepiej – to moja rada tobie i naszej kiedyś wspólnej ojczyźnie. Im szybciej umrze twój kraju, tym szybciej będziemy mogli uratować od śmierci miliony niewinnych ludzi.

Czym bliżej zima, tym ciemniejsze wieczory! I tym bardziej będzie u was brakować światła – więc będą wyłączać energię elektryczną na kilka godzin każdego dnia. Węgla u was praktycznie nie ma. 78% węgla wydobywa się w Doniecku. Donbas już nigdy nie będzie ukraiński — wam po prostu brakuje sił, aby przywrócić Ukrainie Donieck i Ługańsk. Aby kupić węgiel z Australii i Nowej Zelandii, jak to chwaliło się tym wasze ministerstwo energetyczne, trzeba mieć pieniądze, a wy ich nie macie! I też nie macie portów morskich do rozładunku węgla. Kercz już nie jest wasz. Za chwilę Mariupol też nie będzie wasz. I 48% energii elektrycznej na Ukrainie jest z elektrociepłowni. Oznacza to, że w zimie nie będziecie mieli połowy energii elektrycznej.

Gazu też nie będziecie mieć. No, chyba, że będziecie go podkradać po kryjomu, a to wywoła nienawiść do was całej Europy. Gaz, kradziony przez was, jest przeznaczony dla Europy, a Europa nie będzie chciała marznąc dla jakiejś tam jedyno-Ukrainy. Zaś w Doniecku i Ługańsku gaz będzie pod dostatkiem, to jest już rozstrzygnięte. U was będzie zimno. I to bardzo. Mówi się, że zima będzie surowae. No nic, zamachacie niebiesko-żółtą szmatką i będziecie pląsać. Macie przecież taki zwyczaj. I to że drewno nie jest zawsze w prawo. No, macie jeszcze drzewo – nie wpadajcie w rozpacz.

Głód. Zimno. Ciemność. Hiperinflacja. Klęska militarna. Wszystko to będzie. Zasługujecie na to. Zasada Taliona – oko za oko – starożytna zasada i prawdziwa.

A z nową wiosną będziecie witać armię Noworosji jako wyzwolicielkę. Będziecie wtedy nam wdzięczni. Ponieważ w Noworosji będzie światło, ciepło, rzetelny wymiar sprawiedliwości, rzetelne prawa, stabilna waluta, silna armia. A tego wszystkiego już na wiosnę u was nie będzie. I będziecie krzyczeć „Chwała Noworosji” i to głośniej niż będą ryczeć silniki naszych czołgów. Wy, ukrainopatrioci, zawsze byliście lokajami, a to u Niemców Hitlera, a to u Austrowęgrów, to u Polaków. Nie zmieniacie się.

Teraz ty, mój dawny przyjacielu, nie uwierzysz mi. I to nie musisz. Dla byłej naszej ojczyzny jestem Kasandrą. I dobrze, że wy mnie teraz nie posłuchacie, bo trzeba byście przeszli całą drogę.

A na wiosnę wspomnij to, o czym teraz mówię do ciebie, Pamiętaj, com powiedział.

Nawet trochę mi żal ciebie. Ale…

*     *   *   *   *   *

Budach, zmarszczywszy czoło, milczał zatopiony w myślach. Rumata czekał. Za oknem znowu smutno zaskrzypiały koła wozów podwody. Budach cicho powiedział:

- Tedy Panie, zetrzyj nas z powierzchni Ziemi i stwórz nas na nowo bardziej doskonałymi… albo jeszcze lepiej, zostaw nas i pozwól nam iść naszą drogą.
— Moje serce jest pełne litości – powoli powiedział Rumata – ale tego uczynić nie mogę.

07/09/2014

Ukraine 7.9.2014 Junta forces shell civilians and insurgent positions / Siły junty bombardują ludność i pozycje powstańców

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:41

Expert: Impossible to stop war with terrorist junta force, stronger side will win/ Ekspert: Nie da się zatrzymać wojny z terrorystycznymi siłami junty, silniejszy wygra

Minsk agreement: free illegally held persons, protect insurgents legally, withdraw illegal armed groups and mercenaries, decentralize Donetsk and Lugansk regional governments thru early elections, improve humanitarian situation, rebuild Donbass / Umowa mińska: zwolnić osoby zatrzymane nielegalnie, ochrona prawna powstańcow, wycofać nielegalne grupy zbrojne i najemników, zdecenralizować władzę w regionach Donieck i Lugańsk poprzez wybory lokalne, polepszyć sytuację humanitarną, odbudować Donbas

Donetsk and Lugansk republics still open to dialogue, want special status in Ukraine, Russian language guarantees, ties with Russia / Republiki Donieck i Lugańsk wciąż otwarte na dialog, chcą specjalnego statusu na Ukrainie, gwarancji praw językowych, więzi z Rosją 

Donetsk republic defense  minister promises fire, should junta continue ceasefire provocations / Minister obrony republiki Donieck obiecuje ogień jeśli junta nadal będzie łamać rozejm

7.9.2014 Novorussia army info bureau: enemy failed to cease fire, tried to break thru from Donetsk airport / Info-biuro armii Noworosji: wróg nie zaprzestał ognia, próbował wyrwać się z lotniska Donieck

Solemn swearing of Lugansk republic border guard troops / Uroczysta przysięga WOP republiki Lugańsk

Village near Donetsk on fire after junta artillery shelling at night / Wieś k. Doniecka płonie po nocnym bombardowaniu przez artylerię junty

Donetsk insurgents morning report: enemy shells concentrations of civilians and insurgent positions

Insurgent commander Motorola: Ukrainian forces exhausted, we’ll continue fighting, Ukraine’s remaining regions will join Novorussia / Dowódca powstańców Motorola: siły junty wyczerpane, będziemy nadal walczyć, pozostałe regiony przyłączą się do Noworosji

Insurgent commande Bezler: junta resumes military operations, leaving us no option but to march on Kiev / Dowódca powstańców Biezler: junta wznowiła działania wojenne, nie zostawiając nam wyboru, tylko iść na Kijów

Lvov, W. Ukraine: 150 junta soldiers return from war — defectors? / 150 żołnierzy junty wróciło do Lwowa – dezerterzy?

‘Donbass” battalion soldiers want to overthrow junta for betrayal at Ilovaysk / Żołnierze batalionu ‘Donbas’ chcą obalić juntę za zdradę pod Ilowajskiem

At Telmanovo, insurgents inflicted large losses on junta force reinforcements, destroyed and captured weapons that paraded in Kiev on August 24 / Telmanowo: powstańcy zadali duże straty posiłkom sił junty, zniszczyli i wzięli broń paradującą w Kijowie 24.8

US, France, Italy, Poland and Norway will supply weapons to Ukraine / USA, Francja, Italia, Norwegia i Polska dostarczą broń Ukrainie

Kiev: US and EU will supply weapons to Ukraine / Kijów: USA i UE dostawią broń Ukrainie

Amnesty International accuses Kiev for war crimes / Amnesty International oskarża juntę o zbrodnie wojenne

VIDEO 18+ Routed junta forces thru Western reporter eyes / Rozgromione siły junty oczyma zach. reportera

Venice film festival: demonstration against war in Ukraine / Festiwal filmów w Wenecji: demonstracja przeciw wojnie na Ukrainie

VIDEO Tel Aviv: exhibition on war in Donbass / Tel Awiw: wystawa o wojnie w Donbasie

Rise Up! / Erheb’ Dich! / Powstań! [en, de]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:34

WARSZAWA – DEMONSTRACJA – STOP WOJNIE NA UKRAINIE i ZBRODNIOM BANDEROWSKIM!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:22

Witam wszystkich!

Przesyłam adresy czterech filmów z demonstracji pod ambasadą Ukrainy, w dniu 6. września 2014 roku.

Oto i one:

06.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA – STOP WOJNIE NA UKRAINIE! STOP ZBRODNIOM BANDEROWSKIM! CZ.1

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/qeo27u3

06.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA – STOP WOJNIE NA UKRAINIE! STOP ZBRODNIOM BANDEROWSKIM! CZ.2

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/lcfna5k

06.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA – STOP WOJNIE NA UKRAINIE! STOP ZBRODNIOM BANDEROWSKIM! CZ.3

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/mmsrofw

06.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA – STOP WOJNIE NA UKRAINIE! STOP ZBRODNIOM BANDEROWSKIM! CZ.4

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/pwhslql

Pozdrawiam serdecznie.

Zbigniew Juźków

06/09/2014

India’s farmers demand Monsanto compensate them for failed GMO eggplant

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:09

India’s farmers demand Monsanto compensate them for failed GMO eggplant

Ukraine 6.9.2014 Ceasefire not respected, war will resume / Rozejm nieprzestrzegany, wojna powróci

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:27

Insurgents: junta forces brake ceasefire, take Telmanovo, bombard from their positions at Snezhnoye & Zolotoye, failed attempt to take Pervomaysk / Powstańcy; Siły junty łamią rozejm, wzięły Telmanowo, bombardują ze swych pozycji w Snieżnoje i Zołotoje, nieudana próba wzięcia Pierwomajska

Experts: Ceasefire convenient for both sides, war will resume / Eksperci: rozejm wygodny obu stronom, wojna powróci

Junta security gave to insurgents lists of missing and POW Ukrainian troops / SBU przekazało powstańcom listy wojsk junty zaginionych i w niewoli

Donetsk: junta shelling after ceasefire killed 4 civilians / Donieck po rozejmie: artyleria junty zabiła 4 cywili

Chief commander of junta’s national guard: both sides respect ceasefire / Głównodowodzący gwardia narodową junty: obie strony zastosowały się do rozejmu

Donetsk republic defense minister: junta forces don’t respect ceasefire / Min. obrony republiki Donieck: siły junty nie stosują się do rozejmu

Donetsk republic army chief of staff: insurgent positions shelled after ceasefire / Sztab armii republiki Donieck: Pozycje powstańcow ostrzelane po rozejmie

Kiev: insurgents violated ceasefire / Kijów: powstańcy naruszyli rozejm

Warszawa: Demonstracja “Stop wojnie na Ukrainie i zbrodniom banderowskim!” / Warsaw: Demonstration “Stop war in Ukraine and Ukrainian neo-nazi crimes!”

VIDEO US mixed martial artist entered the ring to Donbass anthem, intends to help Novorussia / Amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki wszedł na ring pod hymn Donbasu, zamierza pomóc Noworosji

VIDEO ‘Donbass’ battalion soldier: Junta betrayed us because we wanted to march on Kiev / Wojak batalionu’Donbas': Junta nas olała, bo chieliśmy iść na Kijów

Mariupol blockade — primary threat to junta regime destruction / Blokada Mariupola – główne zagrożenie zniszczenia reżimu junty

Germanisation of junta-occupied Slaviansk: Russian replaced by German in schools / Germanizacja okupowanego Słowiańska: w szkołach niemiecki zamiast rosyjskiego

Insurgent don’t even have 25k troops, unable to defeat enemy decisively. Junta force much larger, but harmed in men and equipment / Powstańcy nie mają nawet 25k wojsk, niezdolni decydująco pokonać wroga. Sił junty przeważająco więcej, poważnie nadszarpnięte liczbowo i w sprzęcie

Russia’s FM: EU sent direct support signal to Kiev’s ‘war party’, Moscow will reciprocate / MSZ Rosji: UE posłała bezpośredni sygnał poparcia ‘partii wojny’ junty, Moskwa odwzajemni się

Junta’s pacification battalions will get heavy weapons under new ministry of defense status / Nowy status batalionów pacyfikacyjnych junty pod MON da im ciężką broń

Junta’s tanks left eastern Mariupol / Czołgi junty opuściły wsch. Mariupol

Poroshenko: Ukrainian troops will stay in Donbass / Prosieńko: siły ukraińskie nieopuszczą Donbasu

PICS 18+ Before ceasefire: insurgents routed ‘Aydar’ battalion, 35 killed, 1 wounded, 3 POWs / Powstańcy rozgromili batalion ‘Ajdar’ przed rozejmem, 35 zabitych, 1 ranny, 3 jeńców

Before ceasefire: Donetsk republic minister wounded by junta shelling while distributing humanitarian aid / Przed rozejmem: minister republiki Donieck raniona obstrzałem od sił junty podczas rozdziału pomocy humanitarnej

NATO sees Russian ETs in Ukraine

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 15:02

Allies Must Prepare for Russia Hybrid War

CDC “Whistleblower” Wouldn’t Inject His Pregnant Wife with a Flu Shot!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:19

Prof. Majewska: CDC fałszowało wyniki badań związku szczepień MMR z autyzmem + Przemoc wielkiej farmy USA wobec dzieci

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:29

Dotyczy korespondencji  miedzy drem Thompsoem z CDC, ktory przyznaje, ze  CDC falszowala wyniki  prac wykazujace zwiazek szczepien MMR z atyzmem, a drem Wakefieldem.

http://www.ageofautism.com/2014/09/text-message-confirms-cdcwhistleblower-apology-to-wakefield-for-cdc-mmr-cover-up.html

…………..

Amerykanscy rodzice opowiadaj o szczepionkowej przemocy establiszmentu farma-medycznego wobec dzieci.  Mowia o tym jak ich normalnie rozwijajace sie dzieci wkrotce po szczepieniach zachorowaly na autyzm.

https://www.youtube.com/channel/UCFCrfK5rP_B6huriP1hLApw/videos

05/09/2014

Czy biała rasa to “rak na ciele ludzkości”?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:20

Czy biała rasa to “rak na ciele ludzkości”?

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie powoduje wzrost niezadowolenia oraz radykalizację społeczeństwa. Liberalne (czytaj żydowskie) ośrodki biją na alarm, że w Europie rośnie popularność skrajnych ruchów młodzieżowych, określanych nawet jako nazistowskie lub rasistowskie. W Londynie powołano specjalne Centrum do Studiów nad Radykalizacją i Przemocą Polityczną, współpracujące z podobnymi ośrodkami w USA i Izraelu. Niedawno przeprowadzono tam badania, mające na celu identyfikację i rozpracowanie “skrajnych nacjonalistów” oraz “białych rasistów” na internecie przy użyciu nowoczesnych metod badawczych.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/28/fringe_following

http://search.yahoo.com/search;_ylt=A2KJkIVPLJVRT3AAOXyJzbkF?fr2=time&btf=d&rid=refiner1&p=neo+Nazi+groups&fr=salrt

Chociaż ostatnio sytuacja w Wielkiej Brytanii mocno się komplikuje. Wielu Polaków przebywających na Wyspach Brytyjskich bije na alarm, że w tym kraju nastepują nieodwracalne zmiany. Obawy te świetnie wyraził Marcin Malik w swoim opowiadaniu pt.  “Brytyjczycy – naród wielkich udawaczy”

http://prawica.net/39097

Z kolei, brytyjska Żydówka Hilary Freeman, która stawiała dotychczas Brytyjczyków jako wzór dla świata, jako najbardziej tolerancyjny naród, który najpełniej  przyjął ideologię poprawności politycznej, mieszania ras oraz tzw. multi-kulti, poczuła starch, że coś może się tutaj  zmienić. Oto w kraju, uznanym za autorkę za szczególnie przyjazny Żydom, w którym schronienie znaleźli, jak pisze, “przodkowie mojego ojca z polskich masakr w XIX wieku a rodzice mojejmatki uciekli tu przed nazistami w 1939 roku,” rosną nastroje antysemicke i to szczególnie wśród kolorowej ludności tego kraju, co nasiliło się po masakrze ludności palestyńskiej w Gazie przez armię Izraela.

http://prawica.net/39151

Wygląda na to, że  kolorowi imigranci w Wielkiej Brytanii zaczynają kąsać żydowską rękę, która dotychczas ich prowadziła i wspierała, promując wrogie białej rasie ideologie poprawności politycznej, mieszania ras i kultur (multi-kulti), wykorzystując wmawianie białym ludziom poczucie winy wobec Żydów i kolorowych.

W tym wszystkim zastanawiające jest jak głęboko w żydowskiej świadomości zakorzeniony jest kompleks i równocześnie nienawić wobec białej rasy. Kiedyś amerykańska intelektualistka żydowskiego pochodzenia Susan Sontag okresliła białą rasę jako “raka na ciele ludzkości.”

http://socjologiakrytyczna.blog.onet.pl/2011/03/11/cz-vii-czego-polak-winien-sie-wystrzegac-co-powinien-wiedziec/

Intryguje mnie pytanie czy nie czuła się białą kobietą i patrzyła na swoich amerykańskich białych współobywateli w taki sposób jakby żyła w obcej cywilizacji, której w głębi serca nie znosiła? Muszę przyznać, że zawsze intrygowało mnie ambiwalentne podejście Żydów do białej rasy. Z jednej strony, poczucie własnej wartości wynikąjce z bycia “narodem wybranym” oraz izolowanie się od białych chrześcijan przez całe wieki przez Żydów ortodoksyjnych w gettach w Europie. Z drugiej strony, dążenie do akceptacji przez białych i uznania, że Żydzi też są białymi ludźmi. Stąd np. wielu nieortodoksyjnych Żydów w USA przechodziło na chrześcijaństwo i zawierało mieszane małzeństwa z białymi kobietami (np. uwielebienie dla aktorek blondynek w opanownym przez Żydów Hollywood). Podobnie robili bogaci Żydzi w XIX wieku w Europie, którzy nie tylko że brali sobie za żony białe chrześcijańskie kobiety, ale nawet kupowali sobie herby i nazwiska szlacheckie. Znalazłem ciekawą ksiazkę napisaną przez Karen Brodkin pod wiele mówiącym tytułem pt. “Jak Żydzi stali się białymi ludźmi”
(“How Jews Became White Folks & What That Says About Race in America”)

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=4113

Podobnie było w Polsce, gdzie dużą popularnością cieszył się ruch frankistów czyli Żydów przechodzących na chrześcijaństwo.  Zgodnie z niektórymi opiniami historycznymi, frankiści mieli negatywny, destrukcyjny wpływ na Polskę. Zdaniem Didiera frankiści byli nieszczerymi neofitami i dążyli do przejęcia władzy w rozkładającej się Rzeczpospolitej. Już w pierwszym pokoleniu, zdaniem Didiera, szerzyli działalność rozkładową wśród narodu polskiego. Starali się rzucić zarzewie nieporozumienia między Polakami. Nowa szlachta neoficka rozpoczęła nieubłaganą walkę z warstwą przodującą w Polsce. Jako wybitni politycy zapełniali ławy poselskie, nie brakowało ich na dworze królewskim, słynęli z bogactw i znaczenia w większych miastach kraju. Dotarli także do szkół, gdzie starali się „urobić” młodzież w odpowiednim duchu. Zdaniem historyka, to złowrogi wpływ frankistów zaciążył specjalnie na losach naszej ojczyzny w ostatnich latach niepodległości. Posądzano ich nawet o dążenie do stworzenia własnego, samodzielnego państwa na terenie Polski, zgodnie z planem Franka.

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=1&t=18091

Mimo, ze Żydzi znalezli bezpieczne schronienie w Polsce, zawsze podziwiali Niemców i germańską cywilizację, równocześnie lekceważąc Słowian, których próbowali sobie podporządkować jako mniej wartościowych i stojących niżej pod względem kulturowym. Nawet we współczesnym Izraelu występuje biały rasizm. Przybywajacy tam kolorowi Żydzi z Azji i Afryki czuja sie dyskryminowani.

http://www.raceandhistory.com/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl?md=read;id=1140

Paradoksalnie, duży zastrzyk białej rasy Izrael otrzymał dzięki masowej imigracji rosyjskich “slowiańskich” Żydów po pierestrojce.

Równocześnie biali ludzie, ulegąjac wpływom obcej nam kultury, zachowują się dzisiaj tak jakby dążyli do samozniszczenia. Upowszechnienie aborcji, promowanie homoseksualizmu, eutanazji czy innych antychrzescijańskich idei w ramach tzw. poprawności politycznej, która obowiązuje w większości państw zachodnich, prowadzi nieuchronnie do samolikwidacji białej rasy. Trwa nieustannie “wypalanie” tego raka na ciele ludzkości. (por. “Poprawność polityczna – bakteria Karola Marksa”)

Trudno nie dostrzec opłakanych wpływów obcej nam chrześcijanom kultury, dla której małżenstwo jednopłciowe, zabicie nienarodzonego dziecka, eutanazja starca lub niedorozwiniętego umysłowo pacjenta zaczyna  być traktowane jako “normalne zachowanie.” Tak się składa, że na promowanie tych “idei” przeznacza się olbrzymie pieniądze z różnych fundacji oraz wykorzystuje się szeroko media do ich propagowania a promotorzy tych chorych pomysłów oraz finansiści na ogół wywodzą się z obcej nam cywilizacji, rasy czy grupy etnicznej ,dla której liczą się tylko przedstawiciele ich plemienia. Jak widać, mimo wszystko, nie stali się oni “białymi ludźmi,” chociaż wśród nas żyją od wieków i za takich się uważają.

Wydaje się, że Żydzi „biało-semiccy” mieszańcy, którzy wtopili się w chrześcijańskie społeczeństwa, mają znacznie ułatwione działanie. Mogą, uchodząc za „białych ludzi” i nie rezygnując równocześnie ze swojej, obcej nam cywilizacji,  realizować z sukcesem swoje cele. Przecież Adaś Michnik w przypływie szczerości powiedział kiedyś, że ”Najskuteczniejszy Żyd to Żyd zakamuflowany.”  Realizację ich celów ułatwiają im masy różnych politycznie poprawnych szabesgojów, użytecznych idiotów, którzy potępiają wszystkie głosy zdrowego rozsądku, szermując takimi negatywnymi określeniami jak faszysta, rasista, ksenofob, antysemita, itp. używanymi w stosunku do swoich swoich oponentów.

Tak więc idea mieszania ras to nie jest jakaś teoria spiskowa, ale  już łatwy do zaobserwowania fakt masowego napływu kolorowych imigrantów do Europy. Ojciec duchowy Unii Europejskiej austriacki hrabia Kalergi przewidywał, że Europę będą kiedyś zamieszkiwali „negroidalni mieszańcy” a europejską szlachtą i arystokracją będą Żydzi.  Paradoksem jest, ze do niedawna rownież Żydów uznawano za rodzaj „kolorowych.”

http://balder.org/judea/Hrabia-Ryszard-Mikolaj-Coudenhove-Kalergi-Praktyczny-Idealism-Wieden-1925-PO.php

Kto wmówił chrześcijanom poczucie winy?

http://www.fronda.pl/a/chrzescijanie-meczety-a-sprawa-polska,10847.html

W swoim artykule pt. “Chrześcijanie, meczety a sprawa polska” autor słusznie zwraca uwagę na bierność chrześcijan oraz indolencję w podejmowaniu obrony, do czego w dużym stopniu przyczyniło się wmawianie chrześcijanom lub szerzej białej rasie poczucia winy przez zmasowaną propagandę żydoliberalnych mediów. Autor opisuje scenę, w której muzułmanie w Londynie  trzymają plakat z napisem “Europa jest nowotworem a Islam lekarstwem na niego” co przypomina znane powiedzenie żydowskiej intelektualistki Susan Sontag, że “Biała rasa to rak na ciele ludzkości.”

Taką bierną postawę, czy wręcz masochistyczne bicie się w piersi przyjął również kościół katolicki, szczególnie po Soborze Watykańskim i w czasie urzędowania JPII.  Przecież żydowscy intelektualiści i pisarze wręcz oskarżają całe chrześcijaństwo o spowodowanie Holocaustu.  Nasi polscy, katoliccy intelektualiści, wywodzący się  często z rodzin frankistowskich przechrztów, głównie ze środowiska krakowskiego (pod przemożnym wpływem którego znajdował sie Karol Wojtyła) byli gotowi nawet zastąpić Chrystusa, wiszącego na krzyżu, cierpiącym w czasie Holocaustu narodem żydowskim.

http://www.fisheaters.com/forums/index.php?topic=3443578.0

Jan Saski

jansaski@wp.pl

Polecamy również inne artykuły na omawiany powyżej temat:

Dr.David Duke: Skutki mieszania ras ludzkich oraz kultur

“O mieszaniu ras i dlaczego Żydom tak na nim zależy”         http://forumdlazycia.wordpress.com/2014/08/16/o-mieszaniu-ras-i-dlaczego-zydom-tak-na-nim-zalezy/

“Anglicy ignorowali gang pakistańskich gwałcicieli”

http://www.pch24.pl/anglicy-ignorowali-gang-pakistanskich-gwalcicieli–bali-sie-posadzenia-o-rasizm,25058,i.html

Rasa czy cywilizacja?

http://prawica.net/33779

Nowa klasyfikacja rasowa (I)

http://europasoberana.blogspot.com/2013/05/nowa-klasyfikacja-rasowa-i_5.html

Islam już za bramą

http://www.prawica.net/39275

Ukraine 5.9.2014

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:13

Poroshenko mandated chief of staff to cease fire / Prosieńko nakazał szefowi sztabu przerwać ogień

Kiev and Donbass sign protocol on ceasefire / Kijów i republiki donbaskie podpisali protokół o rozejmie

Demonstration in Odessa for peace, anti-EU / Demonstracja w Odessie: za pokojem, przeciw UE

Last group of men mobilised in Kharkiv left for Donbass front / Ostatnia grupa mobilizowanych w Charkowie odjechała na front donbaski

5.9.2014 Novorussia army info bureau: one locality taken, enemy lost up to 20 heavy weapons & vehicles, up to 80 fallen & wounded, 2 POWs. Ceasefire since 7 pm / Info-biuro armii Noworosji: wzięta 1 miejscowość, wróg stracił do szt. ciężkiej broni i pojazdów, do 80 zabitych i rannych, 2 jeńców 

NATO assures Kiev of aid, Poroshenko announces NATO will provide help / NATO zapewnia Kijów o pomocy, Prosieńko oznajmia pomoc przez NATO

VIDEO Kiev denies mothers compensation for fallen sons – son at military exercices, while Ukrainian media lie: funerals of thousands of fallen Russian troops / Kijów odmawia matkom kompensacj9 za poległych synów, a merdia ukraińskie nadają: pogrzeby tys. poległych rosyjskich wojsk

Insurgents entered Mariupol / Powstańcy weszli do Mariupola

VIDEO Insurgents defeated enemy’s main stronghold in Mariupol / Powstańcy rozbili główne umocnienie wroga w Mariupolu

Chernigorsk: Women demand Poroshenko returns their men / Czernigorsk: Kobiety żądają by Prosieńko zwrócił im mężczyzn

Kiev: Missing-in-action soldiers are found at military exercies / Kijów: “zaginieni bez wieści’ żołnierze są na ćwiczeniach

Warsaw doesn’t comment info on Polish mercenaries taken POW in Donbass / Wszawa niekomentuje info o najemnikach z Polin wziętych do niewoli w Donbasie

 

Steven Sotloff Video Found by Group Connected to Homeland Security and Responsible for Releasing Fake Osama Bin Laden Video

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:59

Steven Sotloff Video Found by Group Connected to Homeland Security and Responsible for Releasing Fake Osama Bin Laden Video

US officials nervous about Israel’s image as a gangster & bandit

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:56

US officials nervous about Israel’s image as a gangster & bandit

NATO accuses Russia of ‘deepening Ukraine crisis’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:55

NATO accuses Russia of ‘deepening Ukraine crisis’

Ex-NSA Director, US Intelligence Veterans Write Open Letter To Merkel To Avoid All-Out Ukraine War

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:55

Ex-NSA Director, US Intelligence Veterans Write Open Letter To Merkel To Avoid All-Out Ukraine War

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 683 other followers