Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

11/10/2014

96% of American’s are Christian, 96% of the news is pro-Mossad

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:12

Obama NSA and the Rise of Statism

Psychotic Land ~ Conflict America – 2

 

10/10/2014

Protest do pracy Komisji Wyborczej w Grajewie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:07

Aleks Kocham Polskę <wiernytradycji [małpa] wp.pl>: Szanowni patrioci! Znam sprawę i dlatego proszę – moze ktoś zna e-mail do pełnomocnika komitetu KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność, do Pana Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego, to proszę o ten adres.

……………………

Grajewo 8 października 2014

Komisarz Wyborczy w Łomży

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

18-400 Łomża
ul. Nowa 2 pok. 213

Protest

Jako osoba upoważniona Andrzej Kochanowski / upoważnienie do wglądu w aktach Komisji Wyborczej  udzielonym pełnomocnictwem pełnomocnika Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego Wyborczego komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota, Patriotyzm, Solidarność  wnoszę protest na zachowanie się Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie w zakresie funkcjonowania i odrzucenia z rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miasta w Grajewie.
Zgłoszenia dokonałem osobiście w dniu 07. 10.2014 w nie przekraczalnym terminie tj w godzinie ok. 23.
Komisja przeglądając dokumenty odrzuciła rejestracje 5 list kandydatów na radnych do Rady miasta argumentując iż zgłoszenie zostało złożone za późno tj. po czasie godz. 24 .00 dnia 07, 10. 2014. oraz  że występowały usterki w zakresie wypełnionych przez kandydujących oświadczeń lustracyjnych typu: skreśleń, pomyłek czy też „niewłaściwego” podkreślenia.
Do Komisji Wyborczej w Grajewie zgłosiłem się przed godziną 23 dnia 07.10.2014 i od razu wyczułem w zachowaniu Przewodniczącej Komisji / Grażyna Rosińska / krytyczne nastawienie jako osoby niepożądanej o tak późnej porze co objawiało się wyrażeniami typu; „szkoda że pan nie przyszedł za 5 dwunasta, komisja pracuje tylko do 24, jak pan nie wstydzi się przynosić tak wypełnionych dokumentacji / oświadczeń lustracyjnych, nie miał pan czasu zarejestrować tego 2 tygodnie wcześniej, ect…”
Najpierw Pani przewodnicząca sama przejrzała kilka dokumentacji zgłoszenia listy kandydatów na radnych odrzucając je kolejno ze względu na występujące usterki w oświadczeniach lustracyjnych zgłaszanych kandydatur. Na moje wyjaśnienia iż na kształt i występujące usterki w osobistych oświadczeniach kandydatów nie miałem żadnego wpływu otrzymałem inwektywy w formie; jak można być tak nierozważnym, przedkładać komisji takie dokumentacje…
Po kilkunastu minutach pani przewodnicząca wespół z 2 innymi członkami komisji zaczęła wybiórczo rejestrować zgłoszenia kandydatów jedynie tych które nie zawierały skreśleń czy niewłaściwych podkreśleń w oświadczeniach kandydatów, które uważała że spełniają wymogi rejestracyjne. Pierwsza rejestracja kandydata została zarejestrowana ok. godz. 23,15.  Tuż przed godziną 24 komisja zarejestrowała jedynie 11 kandydatów a ostatnią dokumentacja którą zainteresowała się pani przewodnicząca były dokumenty kandydata Włodzimierza Szawczuka. Pani przewodnicząca wyraziła się iż zna go osobiście lecz po przejrzeniu dokumentów odrzuciła jego rejestrację i pozostałym członkom komisji poleciła zakończyć pracę komisji wyrażając się iż  „komisja właśnie zakończyła rejestrację”. Na moje zapytanie co mam?, w jaki sposób wyjaśnię” kandydatom nie zarejestrowanie ich, pani przewodnicząca powiedziała ”przekaże pan iż nie wyrobił się pan w określonym czasie rejestracyjnym, to pańska wina…”
Na zwróconych mi dokumentach rejestracyjnych nie odnotowano żadnej adnotacji iż były one przedłożone Komisji, nie mam żadnego protokołu iż dokumentację 5 osób nie zarejestrowała Komisja. Na zwróconą przeze mnie uwagę, prośbę o poświadczenie odrzucenia 5 rejestracji zostałem poinformowany że „Komisja nie ma takiego wymogu…”  i „grzecznie” zostałem „zbyty” i jakoby wyproszony z pomieszczenia Komisji.
Pani przewodnicząca na sam koniec rejestracji oświadczyła iż „zgłoszenie 11 kandydatów wystarczy by zgłosić kandydata na burmistrza Grajewa”.
O sposobie przyjęcia przez Komisję, ustosunkowywania się do mnie i zarzucanych mi błędach dokumentacyjnych bezpośrednio telefonicznie informowałem osoby z prezentowanego Komitetu Wyborczego Wyborców WPS.

Komisja odrzuciła rejestrację następujących kandydatów na radnych z okręgów:
Okręg 1 – Zdzisław Dobrzycki
Okręg 13 – Włodzimierz Szawczuk
Okręg 17 – Elżbieta Szymanowska
Okręg 20 – Alicja Wajs
Okręg 21 – Jan Węgoborski

Praca Komisji i ustosunkowanie się do mnie wywarło na mnie znaczne oburzenie z tak pojmowanego służebnego wykonywania zasadniczej roli dla obywateli, straciłem zaufanie do Urzędu i osób pełniących obowiązki, nie dla obywateli a raczej dla partykularnych interesów.

W załączeniu cytuję :
Warszawa, dnia 1 października 2014 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-724/14
Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że dołączenie do zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenia lustracyjnego złożonego przez kandydata na radnego lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), mimo iż uprzednio, po dniu 13 września 2007 r.,  złożył on już takie oświadczenie, stanowi, w związku z art. 426 § 5 i art. 479 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wadę zgłoszenia. W takiej sytuacji bowiem kandydat powinien złożyć informację o złożeniu oświadczenia.
Jednakże, jeżeli załączone do zgłoszenia oświadczenie lustracyjne nie zawiera błędów formalnych (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia), nieusunięcie tej wady nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji kandydata.

Z powyższego uznaję iż mój protest jest zasadny i ubiegam się o dokonanie rejestracji ww. kandydatów.

Z poważaniem.

Andrzej Kochanowski
19-200 Grajewo
Oś. Centrum 12/ 13
~600954834.

Powyższy Protest jako podpisany, nadaję z dniem dzisiejszym jako przesyłka priorytetowa, polecona w Urzędzie Pocztowym w Grajewie na adres Komisarza Wyborczego w Łomży.

Fukushima update: Fallout dose in Europe much higher than on US West Coast. Worse than China Syndrome. Powerful typhoon expected to hit Fuku. Plutonium fuel, nuclear explosions, dangerous bio-accumulation, gov’ts fail to monitor – scientists monitor

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 14:46

Typhoon expected to make direct hit on Fukushima — Gov’t models show center of Vongfong over nuclear plant next week (MAPS)

US gov’t analysis says Fukushima is more serious than ‘China Syndrome’ — Destroyed reactors suffered

Professors: Fukushima has emerged as global threat — Major health concerns along west coast — Bioaccumulation expected to keep rising for decades — Gov’t failing to inform public of looming long-term radioactive hazard… Instead, official gives tips on how to disguise radiation levels from public (PHOTO)

Former Top IAEA Official: Actually, Fukushima “is a catastrophe for every citizen of the world… radiation doesn’t recognize borders” — Dose from Fukushima fallout in Europe many times higher than California gov’t claimed for West Coast (VIDEO)

Nuclear Expert: We found ‘mystery’ Fukushima plutonium; Why it’s there is yet to be understood, this was not expected — US Gov’t Expert: I don’t want to go down the rabbit hole too far… There’s speculation about plutonium fuel and about what other fuel they were using (VIDEO)

Nuclear Professor: Blast at Fukushima Reactor 3 was like “exploding vortex ring” — Ejection of nuclear fuel implies there was a “criticality excursion” and steam explosion — Black smoke may have been burning MOX and uranium (PHOTOS)

 

 

REVELATION [en] After a coup in Donetsk republic, pro-Strelkov military leaders will continue fight for free Novorussia on their own / Po przewrocie w republice Donieck, pro-striełkowi dowódcy wojskowi będą walczyć o wolną Noworosję na własną rękę

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:27

Statement by I. B. Ivanov, Chairman of the Russian Common Military Union

Translated by Alexander Fedotov / Edited by @Gbabeuf
Original article

302658_original

Statement of I. B. Ivanov, Chairman of the Russian Common Military Union, the former Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the of Donetsk People’s Republic

8 Sep 2014

The audience, for days on end, has been asking questions: where did the popular Donetsk People’s Republic TV program “Journal of the Militia”—publicly declared in Kiev a dangerous “informational weapon of terrorists”—vanish to; and why does its presenter no longer appear on TV? I have no doubts that esteemed viewers have noticed much more serious changes in the internal life of the DPR, and, perhaps, have already been able to connect these events…

It is unlikely to have been a secret to anybody that, as early as mid-August, events which could be qualified as a coup occurred in Novorossiya, which dramatically changed the political face of the Militia and of the Republic itself. The TV program “Journal of the Militia” was shut down shortly thereafter on the insistence of the new Chairman of the Council of Ministers of the DPR and newly appointed Commander-in-Chief, Aleksandr Zakharchenko. On his personal order the author of these lines was forbidden from appearing on TV or speaking publicly on the subject of what is happening at the front and in the internal life of Novorossiya.

However, closing down “Journal of the Militia” was only one link in the chain of eliminations of ideological work, which latter had been established in the Militia when the Commander-in-Chief had been Igor Ivanovich Strelkov. It is no coincidence that, from the very first days of the “new power”, rather emotional appeals by the new Commander-in-Chief resounded from the high tribunes of the Supreme Council and Council of Senior Army Officers—appeals to eliminate the Political Department of the Militia (created under my supervision), and to replace it with another structure of a fundamentally different ideological content (in place of the previous Orthodox-patriotic and strictly non-parti pris orientation).

In light of all these events, a few days ago I and several other officers of Strelkov’s team came to a decision to submit our resignation letters, which decision we implemented there and then.

I, and likewise many of my comrades in the Militia—both members and non-members of the Russian Common Military Union (RCMU)—are not indifferent to the way in which we fight. It is one thing to be led by a Russian officer, whom the Militia and people trust absolutely, in the name of the specific and clear aim of the liberation of Novorossiya. However, it is another thing entirely to continue military service under the command of dubious personages appointed by a third party, who are either known in the DPR as rear spinners, or who became infamous through their squalid intrigues against the former Commander, and who unfortunately can only lead the people of Novorossiya to a thoroughly disastrous political outcome.

As for me, personally, I leave with a sense of duty fulfilled, because, together with other members of the RCMU, I joined the Militia in its most difficult moment—breaking into an already encircled Slavyansk—and resigned only when our army had crushed the enemy and gone on the offensive. We came to protect Novorossiya in that difficult period when the Militia could confront the armadas of APCs, aviation and artillery with nothing more than small-arms, old anti-tank rocket launchers and fortitude of spirit—whereas now the Army of the DPR is armed with tanks, IFVs and various artillery systems, including Grad multiple rocket launchers…

Therefore, I left my position as Combatant Service officer of the General Staff of the Armed Forces of the DPR with a clear conscience. Any other competent officer familiar with the staff work could replace me in this post.

Other things worry me more. The drastic personnel changes that have taken place in the Republic can only be described as a political fiasco and they threaten the most tragic consequences for the future of Novorossiya. We are not talking about “the replacement of yesterday’s idealists by today’s pragmatists” as some people currently think and say. This, unfortunately, is the replacement of a quite professional team—who distinguished themselves in an emergency situation—and what were, undoubtedly, decent politicians and military by, in fact, local representatives of crime and corruption…

Of the current key leaders in the DPR, it is perhaps only the new Minister of Defence, Lieutenant Colonel V. Kononov, of whom I can speak respectfully and vouch for his compliance with the requirements of his office. But, unfortunately, he does not play the decisive role in the leadership of the Republic which his predecessor did: the role of the current Minister of Defence was from the first day reduced to the function of a military expert under the Commander-in-Chief, the Prime Minister, “Oplotnik” Zakharchenko and First Deputy Prime Minister, retired KGB general, Antyufeev…

The professional, intellectual and moral level of the majority of the Republic’s newly appointed officials is unacceptable. And, of course, they are all far from being leaders who are trusted by the Donbass, or who, like I. I. Strelkov, both the Army and civilian population would follow with confidence…

Joining the ranks of the Militia volunteers, in addition to a military victory over the enemy, we foresaw in front of us another, no less important, task. We have always believed that after all their suffering the people of Novorossiya must receive guaranteed rights of freedom of expression and social justice corresponding to their faith, aspirations, and national and historical traditions. The struggle that has commenced should not only rid Novorossiya of genocide, ethnocide, forced Ukrainization and the terror of the self-proclaimed, puppet Kiev leadership, but should also bring relief from the economic oppression of the oligarchy and the USSR-inherited system of hyper-corruption, so typical of the Russian Federation and to an even greater degree of Ukraine. In Slavyansk and then in Donetsk, the people’s Militia was steadily and firmly moving in this direction, in particular, leading a tough, relentless fight against corruption and crime…

Alas, if the first task—our military victory—is, obviously, resolved on the battlefield, the second task, even in terms of the elimination of corruption and organized crime, let alone the creation of a positive political, economic and social model for Novorossiya, unfortunately seems already very difficult to achieve now, after the political, ideological and staff changes in the Republic.

None of the above implies the slightest doubt of the need for a sacred fight for Faith, Honour and Freedom, in which the people of Novorossiya are currently engaged. One must be able to separate the wheat from the chaff. The question today for Russian patriots is not whether to support the struggle of Novorossiya or whether this fight is needed now under a changed domestic political environment, but how under the current adverse complications to carry the struggle to the maximum acceptable result.

Each Militiaman at the front knows that we are not fighting against the Ukrainian people. The current war was from the very beginning provoked by the West and is conducted against their own population by those zombified by Ukie propaganda. Fed by the West, and at one time actively encouraged by the CPSU, the sectarian heresy of Ukrainian separatism brought a bloody harvest to Slavic lands. This evil must be stopped and destroyed.

Puppeteers beyond the ocean are ready to continue the self-destruction of the Ukraine to the last Ukrainian soldier. But for all of the triune people this fratricide is the greatest calamity. We have repeatedly talked about the need for a speedy termination of the civil war. However, this issue should be resolved not by violating those rights won by the people of Novorossiya with their blood.

Let historians and armchair “strategists” discuss now what the RCMU might or might not have been able to do in this war. We fulfilled what we believed was a matter of an officer’s honour and a duty to the Russian people. It does not end, the struggle continues!

I. B. Ivanov

Jak polski (?) bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos ws. anatemy na Putina

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:02

PB: mamy tu pare warstw manipulacji…
1. falszerstwo zrodel przez polskiego (?) blogera MindService, obnazone przez Rebeliantke
2. bicie piany i szmira dezinfo…
jak w in. artykulach na tenze temat, brak jest zrodla, gdzie mozna przeczytac oswiadczenie O. Atanazego
portal Deon to ewidentnie katolacka szczekaczka agenturalna
u mnichow i propagatorow “anatemy” brak solidnych podstaw oskarzania Putina, np. Gorzynski o wspoltworzeniu Nowej Chazarii cytuje szmire typu StopSy
winic Putina za napad srulo-junty na Donbas, Rosjan i Rosje to absurd = jasne, ze grupa mnichow rzucajaca klatwy jest agenturalna lub zmylona przez agenture
w chrzescijanstwie 1-sza zasada to prawda; wszystko oparte na klamstwie jest do diabla – atoska anatema dowodzi tej maksymy
na podparcie swej “prawdy”, podaja opinie pielgrzymow – moze dezinformatorzy naslani na mnichow?
obserwowalem w in. monastyrach i sytuacjach cerkiewnych, jak podatni sa mnisi, ksieza i wierni na propagande – raczej tematow nie studiuja doglebnie, wola kalki pasujace pod ideologie/demagogie
dla hasbary, najplodniejszym gruntem dla masowego wplywu na opinie publiczna sa masowe religie = wplyw na paru ‘cieszacych sie wielkim autorytetem’ mnichow prawoslawia spelnia zadanie na setkach mln wiernych
rozglos o tym w mediach katolackich, masz poddzierzke rycia pod Putinem wsrod setek mln katolikow
mamy zalapac sie na te czastkowa info, czy jakis reporter pokwapil sie wysondowac pozostale opinie na Atosie? sa tam setki mnichow
mnisi, z ktorymi kilka lat temu rozmawialem na Sw. Gorze Atos i w monastyrach w Serbii, cenili wtedy Putina za obrone wartosci prawoslawnych i Rosji
jak Putin moglby byc jednoczesnie pro-chabadzki w regionie i anty-banksterski globalnie? te interesa sa powiazane
czemu katoliczniki nie promuja prawoslawnych popierajaych slusznosc obrony Donbasu i Ruskiego Miru? jest ich pelno

Razwiedka666: Jest to tak prymitywna prowokacja, że szkoda nawet dotykać. Hasbara łapie się jak tonący brzytwy… Natomiat nikt nie wspomni, że głównym na Ukrainie rozgrywającym jest Kościół Unicki, podlegly Rzymowi i to on błogosławi bandytów z Prawego Sektora i banderowców.

………………

Jak bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos

 

Tracy Turner: Psychotic Land ~ Conflict America

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:36

Psychotic Land ~ Conflict America

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA Z POLSKI 65 mld $

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:31

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA Z POLSKI $65 MILIARDÓW

Lex Nostra: Skandaliczne postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:57

Szanowni Państwo,

W “Czarno na białym” w TVN 24 skomentowałem sprawę skandalicznego postępowania prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w sprawie tragicznego wypadku przy pracy. Siedem lat walki p. Elżbiety Swaczyny o prawdę. Walki z prokuraturą. Sprawa, która pokazuje, jak ważne i konieczne są zmiany w działaniu śledczych. To historia elektryka śmiertelnie porażonego prądem. Mimo, że Państwowa Inspekcja Pracy i Stowarzyszenie Elektryków Polskich jednoznacznie wskazują na odpowiedzialność pracodawcy, który nie zapewnił mężczyźnie ochronnego ubrania, prokuratura dwukrotnie umarza śledztwo (wskazując na winę pracownika), choć jej uzasadnienie pozostawia wiele wątpliwości. Tak też uznał Trybunał w Strasburgu, który zajmie się sprawą. Skargę do Trybunału sporządzili prawnicy LEX NOSTRA.

http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/spiecie-prokuratorskie,475902.html

Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

http://www.fundacja.lexnostra.pl

NATO a zaplanowany “chaos” w NWO

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:52

NATO a zaplanowany “chaos” w Nowym Światowym Porządku

W dzisiejszych czasach większosć ludzi, zajętych walka o przetrwanie, nie ma czasu na to, aby zrozumieć co tak naprawdę dzieje się wokół nich i pozwala na to, aby telewizyjni “eksperci” mysleli za nich – a ci zazwyczaj tworzą wrażenie, że żyjemy w chaotycznym świecie. Mam na myśli, oczywiście, ofiary neoliberalnej globalizacji – czyli zdecydowaną większość ludności tego świata – a nie tych, którzy z niego korzystają. Odnosi sie to rownież do wielu przedstawicieli tzw. inteligencji, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje jakis Nowy Porządek Świata (NWO), oparty na neoliberalnej globalizacji i zarządzany przez międzynarodowe elity (glownie z krajow “G7″). Jedynie gleboka analiza pozwoli nam naprawdę zrozumieć dlaczego nasz świat wcale nie jest taki chaotyczny jak sie to na pierwszy rzut oka może wydawac, w tym sensie, że mamy rzekomo do czynienia z nieprzewidywalnymi zaburzeniami.

Sceny ścinania głów w Iraku, nieustannie prezentowane na ekranach telewizorów oraz w mediach, kontrolowanych przez światowe elity, mają wzbudzać islamofobię i odwrócić uwagę od znacznie większej masakry w Gazie, jako przeciwwagę do rosnącego na całym świecie antysyjonizmu i są bezpośrednio związane z inwazją NATO i w konsekwencji ze zniszczeniem Iraku. [1] Podobnie jak to bylo w przypadku brutalnych bombardowań NATO w Jugosławii, które zostały zaplanowane w celu rozbicia tego kraju, jak również do podobnych bombardowań NATO w Libii, które zniszczyły infrastrukturę tego kraju, który teraz można zaliczyc do “panstw upadłych.” Następnie przyszlo zorganizowane zbrojne “powstanie” w Syrii i niech nikt nie będzie zaskoczony, jeśli tam rozpoczną się akcje podobne do natowskich bombardowań Libii pod pretekstem walki z islamskimi terrorystami (tymi samymi, których kilka miesięcy temu popierano z zamiarem obalenia Assada!). Wreszcie w tym roku zobaczyliśmy jak model zbrojnych powstań “został przeszczepiony” do Europy na Ukraine, co zagraża wciągnięciu nawet całego kontynentu w otwartą wojnę. [2]

Jednocześnie jesteśmy świadkami dalszych nieludzkich syjonistycznych czystek etnicznych Palestyńczyków, lub “stopniowego ludobójstwa”, jak to zostało nazwane przez żydowskiego historyka Ilana Pappe, [3], który jest jednym z najważniejszych historyków, spośrod garstki naprawdę anty-syjonistycznych Żydów, w przeciwieństwie do międzynarodowych syjonistycznych elit [4], które są teraz zajęte uchwalaniem zainspirowanych przez faszyzm “ antyrasistowskich” praw w parlamentach UE. Tak więc, zgodnie z prawem ma obowiązywać postrzeganie Holocaustu jako wyjatkowego wydarzenia historycznego, które teraz musi zostać uznane (pod groźbą pozbawienia wolności!) jako historycznie unikalne ludobójstwo.

I to pomimo faktu, że, na przykład, ludobójstwo Ormian (lub ormiański “Holocaust”, jak to się czasem nazywa) miało prawdopodobnie znacznie większy wymiar – nie wspominając o ludobójstwie Indian w obu Amerykach, Australii itp, które zasadniczo wymazało całe narody! Jest to oczywiście stara debata, która rozpoczęła się w tych krajach, które wprowadziły podobne przepisy pierwsze, ze względu na ich zaangażowanie i sympatie do nazistowskich Niemiec (czyli w samych Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, itp), ale teraz sprawa powróciła i obecnie w UE podnoszone sa systematyczne wysiłki, aby zmusić parlamenty europejskie do przyjecia podobnych przepisów (ostatnim przykładem jest Grecja).

W szczególności we Francji, gdzie na podstawie tego prawa ścigano nawet znanego bojownika komunistycznego i ruchu oporu Roger’a Garaudy’ego jako “Holocaust denier”, ustanawiając zasadę na sposob faszystowski, że wydarzenia historyczne nie mogą byc przedmiotem badań historycznych i pamięci zbiorowej, ale sprawy te muszą być rozpatrywane przez państwo lub tego kto nad nim sprawuje kontrolę! [5]

Związek między tymi wszystkimi wojnami i rzeziami, ale również z wojną gospodarczą, która obecnie dławi narody greckie, portugalskie, hiszpanskie (a obecnie nawet Francuzów, którzy wciąż opierają się globalizacji) polega na systematycznych wysiłkach elit swiatowych rządzących NWO, aby zintegrować wszystkie narody w ramach neoliberalnej globalizacji w tym te, które nie są jeszcze w pełni włączone do niego. Jednak pomimo bzdur jakie słyszy sie ze strony zdegenerowanej “lewicy”, która mówi o “złej” neoliberalnej polityce itp. narzuconej przez niektórych “zdrajców” socjaldemokracji lub podobne nonsensy wyrazane przez paleolityczną marksistowską lewice, która próbuje “wyjaśnić” te wojny doktryną “wewnątrz- imperialistycznych konfliktów,” konsekwencją tego jest wzrost popularnosci patriotycznej i nacjonalistycznej prawicy a nawet skrajnej prawicy, co widzieliśmy w ostatnich wyborach europejskich.

Ideologiczne bankructwo “lewicy” stało się jasne gdy nie była ona w stanie wyjaśnić niespotykanej jedności elit światowych wspierających te wszystkie wojny, pomimo “imperialistycznych konfliktów” wewnątrz tej grupy. O ile, oczywiście przez imperializm rozumiemy z jednej strony imperializm NWO, a z drugiej drugiej “imperializm” Rosji, pomimo faktu, że Rosyjska Federacja nie rozpoczeła dotychczas żadnej imperialistycznej wojny, ani nie kontroluje światowej gospodarki poprzez korporacje miedzynarodowe (TNC), lub polityki światowej przez setki baz wojskowych na całym świecie, czy wreszcie światowe media poprzez korporacjie prasowe i magnatów prasowych.

Wszystko to odbywa sie w tym samym czasie, gdy kontrolowane przez swiatowe elity media rozpowszechniają mit o Rosji, ktora chce podbić świat, podczas gdy jakiejkolwiek teorie na temat NWΟ, neoliberealnej globalizacji oraz sterujących nią elitach swiatowych są natychmiast odrzucane (z pomocą samej “lewicy”) jako teorie spiskowe. Nic dziwnego, ze “lewica” oskarżala Hollande’a o odejscie od swoich socjalistycznych obietnic, zapominając, że jego poprzednik Mitterand był również zmuszony zrobić dokładnie to samo, nie mówiąc już o Oskarze Lafontaine w Niemczech, który został zmuszony do dymisji, gdy próbował wprowadzić polityke gospodarczą, ktora nie byla zgodna z neoliberalną globalizacją.

Dzieje sie tak oczywiście dlatego, że jest nie do pomyślenia w jakimkolwiek kraju w pełni zintegrowanym z NWO, aby mogl wprowadzić inne zasady rozniace sie od uniwersalnychpryncypiow polityki neoliberalnej. To nie jest jakiś spisek, [6] lub po prostu zła ideologia realizowane przez niektórych złych (bankierów, polityków etc). To jest po prostu konsekwencją otwarcia i liberalizacji rynków kapitałowych, towarów i pracy i łączenia międzynarodowych instytucji kontrolowanych przez elity swiatowe (WTO, MFW, BŚ, itp), których zadaniem jest, aby narzucic taka polityke, gdy jakis kraj członkowski zwraca się o pożyczkę lub chce skorzystać z programu inwestycyjnego.

Nie trzeba dodawać, że demontaż samodzielności ekonomicznej przez globalizacje i tworzenie gospodarki eksportowej integrujewszystkie kraje w ramach NWO, a zwłaszcza słabszych, ktore żebrza o inwestycje korporacji miedzynarodowych, tak aby mogły one uniknąć stagnacji I dalszych pożyczek. Dlatego każdy kraj bardzo dobrze wie w takt jakiej melodii powinien tańczyć.

Co więcej, nie tylko kraje BRICS (z wyjątkiem Rosji) zostaly całkowicie zintegrowane z NWO, bez istotnego udzialu w suwerenności ponadnarodowej (gospodarczej, politycznej, wojskowej, kulturalnej i medialnej władzy na szczeblu ponadnarodowym), ale co gorsza, ich suwerenność narodowa jest wyraźnie niższa jak w Rosji. Chiny, na przykład sa w dużym stopniu zintegrowane z gospodarką światową, co doprowadziło do dramatycznego wzrostu nierówności w tym “socjalistycznym” kraju, ponieważ został on w pełni zintegrowany z NWO, [7], natomiast ich statusu jako mocarstwa gospodarczego jest wyraźnie oparty na jego ogromnej liczbie ludności (siła nabywcza ich PKB na głowę ludności zajmuje 99-te miejsce na świecie) oraz znacznej mocy przemysłowej i handlowej stworzonej poprzez masowe przesuniecia dokonane przez korporacje miedzynarodowe z krajów uprzemyslowionych w ciągu ostatnich trzydziestu lat w dążeniu do minimalizacji kosztów produkcji i maksymalizacji zysku.

Słusznosc powyższych obserwacji o Rosji została potwierdzona również ostatnio na szczycie NATO w Cardiff, gdzie dyskutowano jak pokonac obywateli Wschodniej Ukrainy (którzy sprzeciwiają sie juncie narzuconej im przez”zamach od dołu,” zorganizowany przez międzynarodowe elity), ale również pośrednio jak ujarzmić lud rosyjski, który w zdecydowanej większości wspiera opór.

Krytyczna decyzja, ktora określi los nie tylko Rosji i Unii Euroazjatyckiej, ale rowniez nas wszystkich, zostanie podjęta w samej Rosji. Jedną z opcji jest zwycięstwo części rosyjskich elit, ktore opowiadaja sie za globalizacja. Alternatywą dla nich jest dominacja patriotycznej antyglobalistycznej części. Od tego która opcja zostanie wybrana zalezy czy Rosja skapituluje przed globalistycznymi elitami, czy zamiast tego będzie działać jako lider alternatywnego porządku świata suwerennych państw w oparciu o Unie Euroazjatycka, jak to bylo pierwotnie pomyślane. W rezultacie kazdy kraj osiągnie narodowa i ekonomiczna samodzielnośc – co jest niezbędne dla jakichkolwiek zmian systemowych w przyszłości.

Takis Fotopoulos

(Tlumaczenie z angielskiego: Stan Sas)

- – -

Takis Fotopoulos jest filozofem politycznym, redaktorem Society & Nature /Democracy / The International Journal of Inclusive Democracyi. Był również felietonistą dziennika atenskiego Eleftherotypia od 1990 roku. W latach 1969 – 1989 był starszy wykładowca ekonomii na Uniwersytecie w Północnym Londynie.

Ten artykuł jest synteza dwóch artykułów, które zostały po raz pierwszy opublikowane w niedzielnym wydaniu Eleftherotypia 31/8/2014 i 7 / 9/2014.Tłumaczenie na język angielski przez Jonathan Rutherford.

 

[1] See Takis Fotopoulos, “ISIS role in destruction of Iraq by transnational elite”, RT, 11/7/2014 http://rt.com/op-edge/172084-…
[2] see Takis Fotopoulos, Ukraine: The attack on Russia and the Eurasian Union (to be published shortly by Progressive Press).
[3] Ilan Pappe, “Israel’s incremental genocide in the Gaza ghetto”, The Electronic Intifada, 13/7/2014 http://electronicintifada.net…
[4] see for the relation between the TE and the Zionist elite, Takis Fotopoulos, The Zionist Brutalization Within the New World Order and the Need for a United Multi-national and Multicultural State*, The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY, Vol. 10, Nos. 1/2 (Winter-Summer 2014)http://www.inclusivedemocracy…
[5] see for a discussion of the issues involved in this sort of fascist inspiration legislation, Norman Finkelstein, The Holocaust Industry, (Verso, 2000) and for an older discussion, Mark Weber, “Switzerland’s Anti-Racism Law”, The Journal of Historical Review, July/August 1998 (Vol. 17, No. 4), page 13http://www.ihr.org/jhr/v17/v17n4p13_Weber.html
[6] see e.g. for a best seller of such a conspiracy theory Naomi Klein, The Shock Doctrine, (Penguin, 2008)
[7] ‘China reveals income gap statistics after 12 year of silence’, RT, 18/1/2013http://rt.com/business/china-…

Aktywnych świadomych Polaków — do psychiatryka

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:14

09/10/2014

SUPER-ALARM Schetyna rozdaje twą forsę na oszustne restytucje srulowe

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:03

From: Piotr Bein
Date: October 9, 2014 11:56:56 AM PDT (CA)
To: biuro@schetyna.pl
Subject: restytucje dla Zydow

Szanowny Panie Schetyna

Restytucje za nieruchomości i mienie żydowskie utracone na terenie RP w czasie II wś. są oszustne, bezprawne:
http://piotrbein.wordpress.com/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/

Sankcjonując je, popelnia pan akt wrogi Polskiej Racji Stanu i zaprzecza pan Prawdzie.
Za oba uczynki grozi panu kara od Narodu Polskiego  za zdradę i służalczość obcym mocom.

Z poważaniem

Piotr Bein, PEng, PhD
niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

…………………

Dnia 8 października 2014 23:56 Otylia Zigman napisał(a):

Wszyscy Polacy!!! Robimy natychmiastowa akcje zatrzymania
wyplaty dla zydow 65miliardow dolarow,ktore to Minister
Spraw Zagranicznych zadecydowal przakazac zydom za to ze nas wymordowali,ograbili i w 100% zniewolili a obecnie
zalozyli jawna likwidacje Narodu Polskiego!
 
Tutaj jest jego tel.71-343-4030
E-mail biuro@schetyna.pl
Albo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Polacy jeszcze zyjemy,pomyslcie o swoim potomstwie…..
DO DZIELA!!!

On Wednesday, October 8, 2014 3:00 PM, PP <patriocipolscy@gmail.com> wrote:

Panie Schetyna,
Polonia żąda aby Pan natychmiast wyjaśnił Narodowi Polskiemu jakie jest
pańskie pochodzenie? Czy to prawda, że  podejmuje Pan decyzje w imieniu
rdzennych Polaków  o wyłpacaniu nielegalnych odszkodowań żydom. To żydzi
powinni nam wypłacić odszkodowania za 2 wojny światowe i rewolujce oraz
za zlikwidowaniem naszego majątku narodowego.
Pamiętaj, Naród Polski postawi ciebie pod sądem jeżeli  będziesz
wypłacał odszkodowania żydom.
Żądamy wyjaśnień.
P.P. Janik

Deformacje roślin w Polsce po Fukuszimie?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:31

Piotr: Witam pana Piotra ! Piszę do pana pierwszy raz choć sledze dosłownie wszystko od ponad 3 lat co pan mówi i pisze. Uważam pana za najbardziej wiarygodne źródło jakie w życiu widziałem jeśli chodzi o Fukushimę i wiele innych spraw.
Ostatnio na youtube pojawiają się częściej straszne informacje o tym że jeden  basen ze zużytym paliwem w jednym z reaktorów zniknął że nie wiadomo gdzie się podział. a 20.maja.2014 roku miał miejsce wielki pożar w jednym z reaktorów tyle że podejrzewam że tam wcale się nie palił olej napędowy jak mówi tepco a właśnie jeden z basenów na zużyte paliwo. Dlaczego tak myślę ? Bo pojawia się mnóstwo deformacji warzyw i owoców w Polsce i dziś widzę na filmie w YT że też w Niemczech.
Takich pomidorów mam więcej i nie tylko pomidorów – maliny – koper – orzechy laskowe. (nie jem nic już z działki bo wiem że jeśli już tak wizualnie jest źle to i w tych co wygląda dobrze jest możliwość setki innych izotopów które tworzy corium podczas fuzji jądrowej.)
Chciałem zbadać te warzywa w gamma spektrometrze w jakimś labolatorium ale wszystko jest tak zakłamane aż brak słów – wszyscy odwracają kota ogonem, a to dla mnie tylko kolejny dowód że jest bardzo źle, gorzej niż każdy sobie myśli. Wszędzie dobrze wiedzą jaka jest sytuacja ale ukrywają i jeszcze wręcz przeciwnie dla zmylenia tworzą informacje typu happy Fukushima czy tworzą programy o nieszkodliwości tego wszystkiego co jest posunięciem kryminalnym.
Załączam mój film (mam tego więcej, ale boje się zamieszczać bo widzę jakie lobby atomowe ma długie łapy i powiązania ze wszystkimi instytucjami).

A tu wspaniały człowiek który robi dobrą robotę jak pan panie Piotrze. Było by miło jak by pan Piotr nakręcił nowy film ze zaktulizowanymi informacjami o Fukushimie. – Pozdrawiam i prosze chociaż o informację przeczytania tej wiadomości.

PB: drugi filmik: jaka szybkosc projekcji? wybuch zuzytego paliwa bylby potezny – tu raczej cos sie fajczy, narastajac stopniowo deformacje roslin: czy rownie intensywnie obserwowal pan przed Fuku? u nas w ogrodzie zdeformowane truskawki i poziomki, ale wg netu taka ich uroda – czule na  anomalie np. chemia gleby; niektore maliny dojrzewaly wybiorczo (wiecej bylo tej anomalii w ub. roku na tychze krzakach): na tej samej jagodzie jedne ziarenka zielone inne dojrzale

pomidorow dosc duzo nasadzilismy w bież. roku – kilka odmian, ale zadnych deformacji…
Vancouver dostaje o wiele wiecej radiacji z Fuku niz Polska: bezposrednio powietrzem i Pacyfikiem; 1-sze wieksze opady deszczu po wsch. stronie oceanu spadaja na Brytyjska Columbie
pana pomidor od Czarnobyla? czy pytal pan w okolicy o deformacje warzyw? chemia i mikroby tez powoduja deformacje
jesli nie spozyje pan izotopow ze swej dzialki, musi pan zjesc to samo z in. miejsca = poza byc moze pulkula pld. nie ma ladow nieskazonych z Fuku, ale i w Australii jest np. ogromny obiekt utylizacji broni uranowej,  najprawdopodobniej pala przetreminowana amunicje jak w USA
dzieki za linki do Dana – rozplakatuje, tym bardziej ze on z Vancouveru!
Piotr: Dziękuje panie Piotrze że się pan odezwał. Co do pożaru i wielkiego ognia to OK rozumiem – coś normalnie mocno się paliło 20 maja 2014r. (a tu taki domysł że skoro tak mocno się paliło, to czy mogło tam ogrzać cały budynek od reaktora i jednocześnie ogrzać ściany sąsiadujące z basenem na zużyte paliwo ? Bo jeśli tak – to mogłoby od ścian podgrzać wodę z prętami paliwowymi do takiego stopnia że przekroczy temperaturę wody np. załóżmy 57’C po której nie ma odwrotu – a pręty dalej samoczynnie podgrzały by wodę do tego stopnia że wyparowałaby całkiem, i dalej wiadomo co – a kiedy się to wszystko by działo, wszyscy już by staliby na baczność i pilnowali tych wszystkich kamer przed komputerami, a w odpowiednim momencie dokleili materiał z któregoś dnia poprzedniego, tyle że, ze zmienioną datą, aby nie było widać żadnych błysków i mikro wybuchów itp. Ta data i timer też musi być jakoś nakładana na oryginalny czysty obraz video z kamery i nie chcę wierzyć że tam są te kamery puszczone 100% co do sekundy live stream – muszą mieć jakiś czas buforowy w razie co żeby zatrzymać aby świat nie widział tego czego nie chcieliby pokazać.
Nie twierdzę że tak jest i było, tylko szukam jakiegoś wytłumaczenia tej ekspansji mutacji nagłej w roślinności i a przede wszystkim śmiertelności owadów.)
Ten film też trochę dziwny jest, bo niby krople deszczu, ale czy na pewno? Jak się tak na miniaturce przewinie szybko na pasku, to trochę inaczej to wygląda. Nie wiem czy to celowe czy jak, bo z tej kamery mało co kiedy można detali wyciągnąć/wywnioskować i nie można przez to tej kamery traktować poważnie.
Tu film o którym zapomniałem we wcześniejszej wiadomości: Niemiec pokazuje mutacje kwiatów. Co do deformacji roślin to się przyglądam od początku katastrofy w Japonii, bo jako jeden z niewielu zrozumiałem szybko powagę sytuacji. Paliwo MOX to nie to co miał reaktor w Czarnobylu – O paliwie MOX jedni ludzie mówią że 2 mln gorsze, a inni mówią że nawet 8 mln gorsze od Czarnobylskiego paliwa.
W poprzednich 3 latach z mamą nie znaleźliśmy niczego takiego zmutowanego, a szukaliśmy starannie i dokładnie. Dopiero w tym roku jest wysyp zmutowanych warzyw/owoców i innej roślinności którą pomijam bo nie jest to jedzenie. Zauważyliśmy też że w tym roku nie ma komarów wcale, nawet w bagiennych terenach mokradłach gdzie było aż siwo od komarów – chodzę i jeżdżę po lasach łąkach rowerem i doskonale wszystko widzę. Jest też spadek drastyczny much/os/pszczół zauważam to bo jeżdżę na wieś do rodziny i nie wygląda to tak jak zawsze/wcześniej.
Nie mam już tych malin zmutowanych wstrętnie, bo zakopałem je głęboko na śmietnisku ogrodowym ze względów bezpieczeństwa. Wiem że te radionukloidy wysokoenergetyczne emitujące promieniowanie alpha są bardzo ohydne, bo bardzo łatwo przenikają przez skórę (lekcja o niedotykaniu gołymi rękami np. świecących farb radowych odrobiona dobrze, więc pomyślałem że skoro tak: to z innymi pierwiastkami jak pluton uran ameryk itp. musi być identycznie, i nie wolno dotykać gołą skórą i trzeba zawsze mieć rękawiczki, i myślę też że nie wolno wdychać nawet zapachu zmutowanych roślin.)
Mój pomidor z pewnością nie od Czarnobyla. W 86 roku miałem już kilka lat i wszystko pamiętam, nawet jaka była pogoda i co gadali ludzie, żeby nie wyłazić na dwór i uszczelnić dom, nie otwierać okien przez tydzień-dwa.
Od tamtej pory zawsze mamy tą samą działkę i zawsze uprawiamy na niej pomidory w foliaku. W tym roku na zimę była folia na dachu tak że śnieg i deszcz nie mógł się dostać na ziemię w foliaku, ale za to przekopana ziemia została z obornikiem a ten był ze wsi i obornik był wystawiony na warunki pogodowe i deszcze ze śniegiem.
Ogólnie NIGDY WCZEŚNIEJ TAKICH DEFORMACJI NIE MIELIŚMY NAWET PO CZARNOBYLU.
Nie pytam ludzi o deformację – po prostu się przyglądam z mamą wszystkiemu i wszędzie (mama bardziej na działce, a ja gdziekolwiek jestem i gdzie mam okazję to się przyglądam).
Na rozmowę z ludźmi i pytania to strata czasu – u nas totalny ciemnogród u działkowców a jak mam tłumaczyć to muszę walczyć z takimi więc się poddaję. Straciłem siłę na tłumaczenie i oświecanie ludzi w tym temacie – jeden na 100 jak wie coś na temat Fukushimy to jest dobrze i w takim momencie spada mi kamień z serca, bo nie jestem sam pośród lunatyków zahipnotyzowanych programatorem zwanym TV.
Niech pan zobaczy jeszcze z łaski swojej ten film – tego nie umieszczałem na youtube bo się bałem.
Jak trzeba dać jakiś materiał do nowego filmu o Fukushimie to można użyć tego filmu i dowolnie go edytować, wycinać, podkładać inny dźwięk itp. Zezwalam. Na zamieszczenie tego co napisałem też zezwalam. Nie chcę tylko aby był podawany mój email i cokolwiek naprowadzającego do mnie przez co mógłbym być dręczony/straszony przez niewiadomo kogo. Jeszcze chcę trochę pożyć i zobaczyć miny tych ludzi którym tłumaczyłem i pokazywałem, ale mieli głupawy wyraz twarzy i się uśmiechali robili sobie żarty z tematu o ich własnym życiu, niektórzy są kompletnymi ignorantami, w dodatku mają małe dzieci (tylko na takich marnowałem swój czas, nie łatwo jest dotrzeć do głowy takich osób które nic nie wiedzą w temacie – słuchają tego co im się tłumaczy, ale w większości przypadków następnego dnia nic sobie z tego nie robią i idą np. do lasu na grzyby itp. mimo że kategorycznie się tego im zabraniało i tłumaczyło ile Bq na kilogram jest w grzybach ze znanych statystyk w Polsce). Haslo do tego archiwum to tomatopoland2014
Co za pomysł palić broń uranową? Przecież tego nie da się w żaden sposób spalić, i wie to nawet taki nikt jak ja – kolejny chory absurd i kolejny sposób na wyniszczanie organizmów żywych. Ahh już wiem to jeden z tych idiotycznych pomysłów z serii co to niby Tepco chciało palić gruzy poreaktorowe…
Od znajomej osoby otrzymałem jeszcze coś takiego: Oficjalny raport: W ziemi zawartość cezu  spada, a w żywności (jaja i mięso)  jednak rośnie po 2011 (strona 46).
Chciałem pokazać 3 zdjęcia:
20140927_211343 Burak A 20140927_211352 Burak A 20140927_212014 Dziwna biala kropka na buraku (ten burak ma 20 Ci (Kiurów) na 10min) 
PB: miejsce kamery w Fuku mozna odtworzyc z pokazanych budynkow i wiez – bedzie wiadomo, gdzie sie pali, ale skoro moga ukryc/podrobic. to jaki sens?

[zbiór, dyskusja] Chazarowie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:04

PB: Dla koneserow :) Warto byloby przeszukac/przetlumaczyc powazne zrodla rosyjskojezyczne. Wiecej jest w jez. angielskim, sporo badan genetycznych. Wyciagnalem ponizej niektore przepychanki nt. zydowskiej genetyki, manipulowanej “naukowo”. Jeden badacz podaje hipoteze, ze Sefardyjczycy maja domieszke chazarska stad, ze gdy Rus Kijowska rozpedzila chazarstwo, czesc z nich emigrowala na Plw. Iberyjski do tamtejszych Sefardyjczykow. Stamtad rozproszyli sie do Europy Płn. i do Italii/Turcji, gdzie weszli w sklad zydomasonerii Donmeh, odpowiedzialnej m.in. za rzez Ormian, Assyryjczykow i Grekow w Imperium Ottomanskim oraz za rjewoljucje bolszewicka.

Otylia: Mamy ich w Polsce takze w Episkopaciei i te “nierzady” jak tylko od wojny. Najgorzej byla potraktowana ROSJA w okresie kounizmu-to chazarow dzielo! Takze II-ga wojna swiatowa!Obecnie budowa globalizmu przez syjonistyczno-masonska zydo-chazarie za pomoca ‘hordy medialnych gangsterow’-porzytecznych idiotow. Podbili juz polowe panstw tego globu przemoca i terorem.Wszystkie wojny i rewolucje prowokowane sa przez zachod, takze na Ukrainie, gdzie wynajeli dodatkowo BANDEROWCOW – tez chazarow. I swoje jednostki przeszkolone do tych celow.A Polacy oglupieni bezmyslnie ciagle sluchaja,zaklamanych propagandowych bredni okupacyjnych. Mlodziez polska, ukrainska, nie znaja prawdziwej historii wcale, znaja ale oblednie zaklamana.
Putin ze swym narodem jest w ogromnym zagrozeniu teraz.

Andrzej Szubert (AS): Gdyby żydowscy kapłani oszuści 2,5 tys. lat temu nie wyssali z palca rasistowskiej zbrodniczej ideologii “narodu wybranego” mordującego z woli i przy pomocy żydowskiego ludobójcy Jahwe milionami nie-żydów i gdyby nie wyssali z palca żydowskiej księgi zbrodni – biblii Tanach – “Starego testamentu”,
Chazarzy nie “nawróciliby” się na judaizm, bo tej żydowskiej rasistowskiej religii/ideologi po prostu by nie było. Korzeniami zjudaizowanego Chazarstwa jest judaizm. A judaizm ma to w sobie, że jest religią narodową “narodu wybranego” i każdy “nawrócony” na judaizm staje się żydem czyli wyznawcą judaizmu. A stając się żydem – wyznawcą judaizmu – staje się automatycznie Żydem – członkiem “narodu
wybranego”. W sumie nie ma znaczenia czy jest się etnicznym Semitą czy nie – przechodząc na judaizm, który jest religią narodową “narodu wybranego” każdy konwertyta staje się żydem i Żydem. Przy czym jak to często bywa, konwertyci neofici bywają bardziej żydowscy (i bardziej rasistowscy) od etnicznych Żydów.
Reasumując – gdyby nie było judaizmu nie byłoby problemu z chazarskimi żydami.
Obecnie nie jest istotne, czy mamy do czynienia z Żydem chazarskim czy semickim, Aszkenazyjczykiem czy Sefardyjczykiem Ważne jest, czy jest on rasistą, szowinistą, syjonistą – czy też normalnym człowiekiem. Bo i takich Żydów jest cała masa. I z nimi problemów nie ma.

PB: To nie tak pewne, czy bez judaizmu chazarzy skonczyliby jako globalni dranie czy nie… To trza miec we krwi, a ideologie/religie zawsze mozna dorobic = vide radykalne sekty we wszystkich glownych religiach: syjonisci chrzescijanscy, extrema islamska typu ISIL, talmudysci, ustasze, banderowcy…
Wielu syjonistow jest ‘swieckich’, tzn. nie wyznaja zadnego odpierdka judaizmu, nie bywaja w synagodze. Chociaz, o ile rozumiem, podstawa syjonizmu byl judaizm typu frankistowski, a najjadowitszymi proponentami syjonizmu sa obecnie talmudysci – Izrael rozlecialby sie bez nich.

AS: Nie ma czegoś takiego jak mieć we krwi. W krwi nie ma żadnego ciałka odpowiedzialnego za rasizm. To sprawa wychowania – czym skorupka za młodu nasiągnie tym na starość traci. Chazarzy bez judaizmu, po rozbiciu ich państwa prędzej czy później zostaliby wchłonięci i zasymilowani przez ludy na terenach ich osiedlenia po rozbiciu kaganatu. Jednoczyła ich jednak ideologia narodu wybranego i stąd tąsknili do Izraela – ziemi obiecanej. I w końcu go dostali.
I to właśnie ideologia judaizmu zrobiła z nich globalnych drani.

Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie. Rodzaju 17, 8

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi. Powtórzonego prawa 7, 2

I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie. Izajasza 61, 5-6

Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg. Izajasza 49, 22-23

Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie. Izajasza 45, 14

Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli… Jub. 32, 18-19

A świeccy syjoniści także są zaprogramowani właśnie owym “wybraństwem” żydów. I choć są świeccy rasizm judaizmu “mają we krwi” czyli tak zostali zaprogramowani judaistycznymi bredniami o “narodzie wybranym”. Któremu zwyrodniały Jahwe w żydo-biblii pomagał w czystkach etnicznych i ograbianiu Goim. I obiecał mu panowanie nad całą Ziemią: Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…

Przypomnę jeszcze wypowiedź piosenkarki z Izraela odnoście żydowskich bredni z biblii: Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: „Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.

PB: jest, we krwi i poprzez uklad nerwowy… nazywa sie oksytocyna — hormon odpowiedzialny za uczucia milosci, oddania ojczyznie, plemieniu, rodzinie, obrony wobec agresji i wielu in. zachowan czlowieka
totez, by pobudzic ludzi do sprawy, trzeba im przedstawic wroga, zagrozenie (falszywe w przypadku socjomanipulacji typu Majdan i rjewoljucje, prawdziwe w slusznej sprawie jak obrona Donbasu)
przypuszczam, ze jak z kazdym elementem organizmu, sa odchylki miedzy osobnikami, rasami, plemionami, rodami = jedni bardziej rodzicielscy, opiekunczy, patriotyczni i plemienni, a inni mniej… ci agresywni i zaborczy, tamci nie…
odchylka w oksytocynie plus intensywna indoktrynacja (wychowanie w zindoktrynowanej rodzinie, wzmocnienie indoktrynacji w jesziwie, ciagle bombardowanie nia przez rabinow, srulowe media, ciagle sztuczne zagrozenia plemienia przez suszpy srulowe…) moze tlumaczyc ponad-przecietna plemiennosc sruli;
plemiennosc nie zalezy od rodzaju religii czy ideologii — vide ekstremizm islamski, albanski, chorwacki, banderowski, chrzescijanski (fundamentalisci)
wyglada na to, ze rabini od dawna znaja mechanizm oksytocyny, bo opanowali sianie nienawisci i szowinizmu wsrod swego plemienia jak rzadko inni przywodcy; do tego zaszczepiaja to samo w innych religiach, predysponowanych do podobnego, np. w islamie
Zydzi, ktorzy ‘zabili w sobie zyda’ jak Adam Szamir, mogli to osiagnac intelektualnie albo/i mieli slaba oksytocyne (od urodzenia lub z wiekiem); podobnie dzialacz spoleczny, lekarz, antysyjonista Gabor Mate w Vancouver… Adam jak i Mate byli w mlodosci oddanymi syjonistami
ciekawa kwestia pozostaje, czy bez judaizmu, ale z inna religia/ideologia, chazarowie doszliby do podobnej pozycji globalnego szkodnika, albo czy inna grupa nie zajelaby tego niechlubnego miejsca?
obserwuje analogie w swiecie roslinnym: przestrzen oprozniona pod kolejke ogrodowa zajmuja sasiednie rosliny, dominujace w danych mikro-warunkach — droga korzenna, pelzaniem po ziemi, wzrostem ponad wolna przestrzenia.

AS: U ssaków, w zależności od ich samopoczucia, napędza uległość, ufność,
zazdrość, szczodrość, protekcjonizm czy współpracę
Czyli oksytacyna jest raz dobra a raz zła… Dla mnie ważniejsze jest FUNDAMENTALNE pytanie – czy w życiu codziennym to fizyczne hormony wywołują w niefizycznej psychice uczucia i emocje, czy też niefizyczne uczucia i emocje istniejące w naszej świadomości indukują na planie fizycznym – w organizmie – przeróżne hormony. Osobiście jestem zwolennikiem drugiej opcji -
prymatu ducha nad materią. Tyle że ducha można zniewolić ideologią i
nim manipulować tresując go do np. nienawiści wobec tych czy tamtych
rzeczywistych czy domniemanych wrogów. Z hormonami ma to tylko tyle
wspólnego, że one są zjawiskiem wtórnym – najpierw wzbudza się w
umyśle człowieka nienawiść i wtedy pojawiają się adekwatne hormony.

PB: Znacznie więcej o oksytocynie w wersji angielskiej Wiki. Efekty hormonu są zróżnicowane — od odruchów/zachowań pozytywnych społecznie i rodzinnie, po negatywne, np. agresja. Z ww. artykułu wynikałoby, że stymulacja uczuć, emocji wzbudza odruchy plemienne, ale np. u rodzącej kobiety — podstawa fizjologiczna, potem uczucia.

Walerian Dąbrowski: Sądziłem, że jest to propolskie forum polityczne a jak widać jest ono bardziej zorientowane na religioznawstwo. No cóż czasem trzeba sporo czasu, aby do czegoś dorosnąć.

PB: cieszy mnie, panie Walerianie, ze dorasta pan do idei: religia to opium dla mas, narzedzie wykorzystywane przez sruli do stymulacji oksytocyny, co u takich jak pan daje np. ponizanie Bogu ducha winnych bzdurnymi nalepkami ‘zyd’, ‘zdrajca narodu’.

AS: Polska jest pod żydowską okupacją. Dlatego dobrze jest zapoznać się z mentalnością okupanta. A ona jest ściśle związana z  rasistowskim
judaizmem. Może przy okazji mniej fanatycznym katolikom otworzą się
oczy na to czym jest ich “stary testament” – żydowskie rasistowskie i
zbrodnicze “pismo święte”? Powinni pamiętać przy tym, że bez “starego”
nie byłoby “nowego testamentu” – bo obrzezany cieśla łączy je. Wszak
sam czytał w synagodze w Nazarecie księgę “proroka” Izajasza mówiąc na
koniec – wypełniło się. I rzekomo objawił się wybranym uczniom w
towarzystwie wyssanych z palca Mojżesza i Eliasza. A żydowskiego
psychopatę Jahwe nazywał swym ojcem – gdy wypędzał kupców ze świątyni
poświęconej Jahwe zarzucał im że “z domu jego ojca uczynili jaskinię
zbójów”.

Jeszcze jedna sprawa – w tekście Zbyszka Koreywy jest ewidentna dezinformacja: Polanie za panowania Mieszka I przyjęli od Czechów chrześcijaństwo. Bzdura – tzw. “chrzest Mieszka” to fikcja. Mimo iż Mieszko (choć się nie “ochrzcił”) wpuścił do jego księstwa kler, Polanie pozostali poganami. W czasach gorliwego katolika Chrobrego miał miejsce  pierwszy pogański bunt (1022 r). W czasach Bolesława II kolejny – znacznie większy. Tak pisali o nim kronikarze chrześcijańscy Nestor i Gall Anonim:
Wybuchł w ziemi Lachów bunt, powstali chłopi i pozabijali swoich biskupów [...]  Rzucili się no swych panów i sięgnęli po władzę […] Przeciw biskupom i kapłanom bożym rozpo częli bunt i jednych mieczem, drugich kamieniami pomordowali.

Wiesiek Bąk: Jaki cel mają te nauki? bo nie podnoszenia ducha narodowego

AS: Ale go oczyszczają z żydowskich naleciałości… Polacy mają być Polakami a nie żydami duchowymi.
Terlikowski: Ja jako Żyd (duchowy)
Mirosław Salwowski: Ja też jestem Żydem (duchowym)
Aleksandra Kowal: W sensie duchowym jesteśmy Żydami.
I mają bronić Polskiej Racji Stanu a nie żydowskiej de facto religii – ideologii “nowego narodu wybranego”.

======================

Urywek z Piotr Bein Wybrańcy Boga

Żydowskie pochodzenie

Kim są uzurpatorzy szczególnego miejsca pod Słońcem jako wybrańcy Boga i ostateczni sędziowie noachidowi? Żyjąc w okupowanej Palestynie, amerykański Żyd, Jack Bernstein wywnioskował, że Amerykanów przekonano, że Żydzi są wybranym narodem Boga na podstawie interpretacji selekcji urywków z Biblii przez kilku przywódców, syjonistów-marksistów (Aszkenazych), którzy w celach politycznych postawili na judaizm, choć nie mają w sobie kropli biblijnej żydowskiej krwi. Etyka judeo-chrześcijańska, o której tyle słychać w Ameryce, jest wielką farsą, wynikiem intensywnej kampanii propagandy syjonistycznej. Bernstein przypomniał słowa Boga, by strzec się tych, którzy nazywają siebie Żydami, a nimi nie są, bo kłamią. Zapytał: Czy to możliwe, że Bóg miał na myśli Aszkenazych? (The Life of an  American Jew in Racist Marxist Israel Noontide Press: California 1984 s.15-17). Chrystus ostrzega o faryzejskim kwasie, tj. ich naukach (Mt 16:6-12 i Mk 8:15), a w rozmowie z Żydami, potomstwem Abrahama, powiedział: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy (Jan 8:44). List Apostoła Pawła do Tytusa (1:14) ostrzega, żebyśmy nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy.

W Objawieniu 2:9 i 3:9 Chrystus powiedział Św. Janowi o tych, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, natomiast są synagogą szatana. New Standard Jewish Encyclopedia: przed 1963 r. Aszkenazyjczycy stanowili ok. 90% z 16,5 mln Żydów. Profesor żydowskiej historii na Uniwersytecie Tel Awiwu, Abraham Poliak stwierdził, że większość światowego Żydowstwa pochodzi z Żydów chazarskich – donosi Arthur Koestler w skrupulatnie udokumentowanej książce The Thirteenth Tribe (Trzynaste Plemię; Random House: New York 1976 s. 226). Wśród dokumentów Koestlera są artykuły ze starych żydowskich encyklopedii. Wniosek potwierdziły późniejsze badania genetyczne. Sponsorowane przez Żydowski Uniwersytet w Moskwie i Rosyjski Kongres Żydowski, wykopaliska w Rosji znalazły wieloetniczną stolicę chazarską, Itil, ze świątyniami pogańskimi, chrześcijańskimi, muzułmańskimi i żydowskimi (AFP 3.9.2008). Chabadzki rabin Berel Lazar diamentowego magnata, Lwa Lewiewa, jest dyrektorem RKŻ, ale widocznie szukanie żydowskich korzeni nie jest do konsumpcji gojów, bo Trzynaste Plemię znalazło się na indeksie judeocentryków.

Koestler podpadł syjonistom podczas II wś. gdy z innymi Żydami próbował donieść Zachodowi okropności Holokaustu (spowodowanego przez tychże syjonistów http://grypa666.wordpress.com/2010/01/16/miliony-ludzi-ktore-mozna-bylo-ocalic/ ). Judeocentrycy pogrzebali pamięć o Koestlerze także za jego nieidentyfikowanie się z Żydami. W 1998 r. biografia Koestlera pióra syjonistycznego historyka Davida Cesarani, próbuje czysto spekulacyjnie przywrócić żydowskość pracom Koestlera, od komunizmu po genetykę. Równie z grubej rury oskarża Koestlera o seryjne gwałty. Kobiety na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie stało popiersie Koestlera, żądają jego usunięcia, bo czują się nieswojo. Szum w mediach (np. Scotsman 20.10.1998) i pod presją władze uniwersyteckie usuwają rzeźbę ze względów bezpieczeństwa! Nagłośnienie w mediach (np. BBC News 29.12.1998) i od tego momentu, akademicy i badacze w głównym nurcie nie odważą się cytować Koestlera-gwałciciela. Theodore Dalrymple doświadczył skojarzenia Koestlera z gwałcicielem na swych znajomych literatach, mimo że nie czytali książki Cesarani: wątpliwe, żeby jakaś biografia kiedykolwiek głębiej wpłynęła na reputację pisarza – dowód że książki mają wpływ daleko poza kręgiem czytelników (City Journal wiosna 2007).

Kilka przeglądów książki Cesarini podważyło oskarżenie, np. San Francisco Chronicle (2.1.2000) i National Interest (22.9.1999), ale za późno i za słabo, żeby naprawić szkodę. Oszczercza kampania i brak szczegółów o niej w Wikipedii, to dowód, że niewygodne judeocentrykom prace Koestlera mają rację. To politycznie poprawne oskarżenie spreparowane przeciw jednemu z największych myślicieli XX w. kwestionują komentatorzy Amazon.com: opiera się na jednym wywiadzie w książce. Odtwarzanie rzekomego gwałtu, który kobieta twierdzi miał miejsce dziesiątki lat wcześniej i implikowanie niemal 20 lat po śmierci oskarżonego, że to prawda, jest tandetnym dziennikarstwem. Dla N. Ravitcha z USA, seksualne inklinacje Koestlera nie mają żadnego znaczenia, w odróżnieniu od eliminacji z kart historii: Następny bohater usunięty.

Kto to byli Chazarowie?

Nowa Encyklopedia Powszechna (1998) odpowiada: koczowniczy lud turecki przybyły z Azji w drugiej połowie IV w. (w ślad za Hunami); po zajęciu stepów między dolną Wołgą a Kaukazem żyli z pasterstwa i łupiestwa; po 560 r. uznali zwierzchnictwo kaganatu tureckiego; w VI-VIII w. utworzyli państwo (kaganat chazarski) między M. Kaspijskim a płn. wybrzeżem M. Czarnegoi rozbudowali je po Dniepr na zach. i Kamę na płn.; stolica Semender n. Terdżem, od ok. 800 r. – Itil (przy ujściu Wołgi); wyznawali judaizm; podlegały im lub płaciły daninę różne plemiona tureckie, ugrofińskie i słowiańskie; rozkwitał handel (pośrednictwo między arabskim Wschodem i bałtycką Północą); w końcu IX w. po przybyciu na stepy naddnieprzańskie Pieczyngów, w kaganacie kryzys; w 965 r. po wyprawie księcia ruskiego Świętosława, państwo chazarskie uległo rozpadowi.

American People’s Encyclopedia (1964 tom XV s. 292) dodaje informacje o migracji Chazarów: W 740 r. Chazarowie oficjalnie przeszli na judaizm. Wiek później, napływające narody słowiańskie przeklęły ich i rozproszyły po Europie Śr., gdzie znano ich jako Żydów. Większość Żydów polskich i niemieckich wywodzi się z nich i podobnie stanowią oni znaczną część obecnej ludności w Ameryce. Grupę tą nazywa się Aszkenazy. Z tego wynikałoby, że Aszkenazy pochodzą od Chazarów, ałtajskiego narodu między M. Kaspijskim a płn. wybrzeżem M. Czarnego w VI – XI w, który przyjął judaizm w VIII-IX w.

Podobnie wnioskuje Kevin Alan Brook w The Jews of Khazaria (Żydzi Chazarii; 1999), książce opartej na materiałach źródłowych w językach obszarów, na które mieli wpływ i migrowali Chazarowie (hebrajski, arabski, syryjski, perski, ałtajskie, słowiańskie, grecki, łacina, gruziński, ormiański i chiński) oraz dowodami z archeologii, etnografii i lingwistyki. Komentator książki Brooka na Amazon.com: Teza książki, że duża część Aszkenazych pochodzi z ałtajskich konwertytów IX w. obrazi wielu tradycjonalistycznych Żydów. Spróbują alternatywnych wyjaśnień […] np. napływ bizantyjskich i in. Żydów IX w. w schronienie u Chazarów i wymieszanie z nimi. To złagodziłoby nacisk na pochodzenie z konwertytów. W prywatnej korespondencji […] Brook sugeruje, że tylko badania DNA mogą rozstrzygnąć tą kwestię. Fascynująca jest dyskusja o chazarskiej diasporze po późnym X w. od bazy na Krymie i dalekim płn. Kaukazie po płn. Rosję, Litwę, Węgry i Bałkany […] Brook ma zamiar poszerzyć swój majstersztyk […który] daje pogląd na zwykle lekceważone aspekty żydowskiej historii.

Wnioski o chazarskim pochodzeniu Żydów mają daleko idące konsekwencje; judeocentrykom odpadłby argument cierpiętnictwa Żydów z rąk chrześcijan za zamordowanie Jezusa – zasadniczy element ich tożsamości grupowej oraz ideologii rozproszenia, „religii” holokaustianizmu i prawa do Izraela, które tworzą podstawę judeo-chrześcijańskiej dywersji. Bez względu jednak na to, czy większość Żydów pochodzi od Abrahama, Izaka i Jakuba, czy od Chazarów, są pod wpływem elitarnego judaizmu rabinicznego, który stawia Żydów ponad prawem i gardzi innymi, zaszczepiając, kultywując i wykorzystując uczucia żydowskiej plemienności nawet wśród świeckich Żydów.

Genetyka przyszła na pomoc. Szereg książek interpretuje wyniki, tryumfując, że jednak Aszkenazy mają rasowe więzi z Palestyną i Bliskim Wschodem. Dyrektor jerozolimskiego ośrodka badań nad arcykapłanami (Cohen-Levi.org), rabin Yaakov Kleiman pisze (DNA and Tradition Devora 2004), że badania genu arcykapłańskiego potwierdziły biblijne pochodzenie Żydów; pomimo rozproszenia i upływu wieków, kompozycja DNA jest niemal identyczna u potomków arcykapłanów wśród Sefardyjczyków z Płw. Iberyjskiego, Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu jak i wśród Aszkenazych z Europy. Jak wytypowano potomków arcykapłanów do testów, skoro wg Wikipedii nazwisko nie jest miarodajne? Potomkowie niekoniecznie noszą typowe nazwiska (np. Kogan i Kagan w Rosji, Kon i Kaplan w Polsce, Koen, Kon, Kojen w Serbii) i na odwrót – wielu z odpowiednimi nazwiskami nie pochodzi od arcykapłanów, np. Mosze Koen jest w Izraelu odpowiednikiem Jana Kowalskiego.

Kleiman cytuje prof. Michaela Hammera: Pomimo długoletniego zamieszkiwania w rozmaitych krajach i wzajemnej izolacji, większość ludności żydowskiej genetycznie nie różni się znacznie od siebie. Wyniki wspierają hipotezę, że poojcowski zbiór genów społeczności żydowskich z Europy, Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu wywodzi się ze wspólnych bliskowschodnich przodków oraz sugerują, że większość społeczności żydowskich pozostawała dość wyizolowana od sąsiadujących społeczności nieżydowskich podczas Rozproszenia i po nim.

Dyskutant książki Kleimana na Amazon.com, Arthur Koestler z Hiszpanii (nie autor ww. książki, bo on nieżyje od 1983 r.) wytknął zasadniczy błąd: Wg [Kleimana], jego książka opiera się na naukowym porównaniu genetyki Sefardyjczyków z Aszkenazyjczykami, ale próbki pobrano od Sefardyjczyków z Anatolii [obecna Turcja], dokąd teoretycznie wydalono ich z Hiszpanii w 1492 r. Dyskutant argumentuje, że opisana przez Brooka i Koestlera masowa emigracja chazarska w XI-XIII w. przybyła do Hiszpanii, bo żyła tam społeczność żydowska od czasów cesarstwa rzymskiego, właściciele ziemi i handlu powiązani z miejscowymi chrześcijanami jak i muzułmanami. Zamiast uchodzić, ten komercyjny establiszment przyjął w 1492 r. przymusową konwersję i hiszpańskie nazwiska. Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa, Żydzi wydaleni z Hiszpanii w 1492 r. mogą być pomyłkowo klasyfikowani jako Sefardyjczycy, a byliby głównie ubogimi napływowmi Chazarami. Żeby rozwiązać zagadkę, dyskutant zasugerował porównanie DNA Hiszpanów i Palestyńczyków.

Abraham’s Children (2007) Jona Entine’a, członka judeocentrycznego think-tanku American Enterprise Institute, nie wzbogaca tez Kleimana. Dyskutantka tej książki, świecka Żydówka zapytała: Co dobrego może wyniknąć z takiej informacji, nawet jeśli byłaby prawdziwa […] może jedynie zwiększyć uprzedzenia i wzmocnić nazbyt często prawdziwą ocenę zorganizowanego judaizmu jako po prostu narzędzia karmienia elityzmu i in. form złudnej arogancji […które] szybciej prowadzą do pieców niż szalone brednie Mein Kampf.

Tezy Kleimana znajdujemy też w Jacob’s Legacy (2008), autorstwa Żyda, Davida Goldsteina, genetyka na Uniwersytecie Duke. Zastanawia brak autorów nieżydowskich. Jeśli biczem antysemita! judeocentrycy szantażują oponentów w mediach, polityce i na uniwersytetach, to może i w genetyce, kiedy idzie o mity i tabu żydowskie? Michael Perry, żydowskiego pochodzenia specjalista-sceptyk eugeniki, daje pośrednią odpowiedź w dyskusji książki Entine’a: Wszyscy zaangażowani badacze są tak podekscytowani możliwościami, że nie zważają na ograniczenia metody […] testowanie genetyczne rozpatruje tylko wąski wycinek naszej kompozycji genetycznej – wyłącznie matczyne lub wyłącznie ojcowskie gałęzie drzewa genealogicznego. Ignoruje pozostałe źródła naszego DNA w każdym pokoleniu.

Bitwy o mit tożsamości

Historyk Europy na Uniwersytecie Tel Awiwu, dr Szlomo Sand dowodzi w bestsellerze pt. Kiedy i Jak Wynaleziono Naród Żydowski, że narodowe tabu, uzasadniające powstanie Izraela, to mit ze schyłku XIX w. Sand podważa też wcześniejsze mity, wg których Żydów wypędzono z Ziemi Świętej i większość z nich ma historyczne więzi z nią. Sand uważa więc, iż jedynym rozwiązaniem politycznym dla Izraela jest rozwiązanie państwa. Większość kolegów akademickich nie odważyła się debatować jego argumentów.

Wg Sanda, powrót na Ziemię Obiecaną w ramach tworzonej przez syjonistów na przełomie XX w. historii narodowej, kłócił się z judaizmem: Przez 2 tys. lat Żydzi trzymali się z daleka od Jerozolimy nie dlatego, że nie mogli wrócić, tylko że religia im tego zabraniała do czasu przyjścia mesjasza. Sand szukał dowodów archeologicznych na wypędzenie Żydów z Rzymu w 70 r. Przekonał się, że królestwa Dawida i Salomona były legendą. Podobnie z exodusem. Faktycznie, nie można bez niego wytłumaczyć żydowskości. Ale gdy zacząłem szukać książek historycznych opisujących wydarzenia tej tułaczki, nie mogłem ich znaleźć. Ani jednej. Bo Rzymianie nie wyganiali, a Żydzi w Palestynie byli przeważnie rolnikami i wszystkie dowody świadczą, że pozostali na swych ziemiach. W monumentalnym dziele Geschichte der Juden (Historia Żydów) ww. Graetz też podważył historię żydowską, od czasów biblijnych do 1848 r.

Sand naśladuje wnioski międzynarodowej szkoły tzw. minimalistów biblijnych, którzy uważają Biblię za fikcję. Zeev Herzog podobnie pisze w artykule pt. Dekonstrukcja murów Jerycha (Haaretz 29.10.1999). Hershel Shanks podważył tezy Herzoga w Haaretz (5.11.1999 http://www.freerepublic.com/focus/news/704190/posts), pokazując jak zawodna może być archeologia, na którą postawili Sand i Herzog: obraz archeologiczny nigdy nie jest kompletny i często zmieniany. Sand przypomniał artykuły w prasie izraelskiej nt. odkrycia stolicy chazarskiej nad M. Kaspijskim, co nie poruszyło historyków. Np. wiodąca gazeta Yedioth Ahronoth zatytułowała artykuł Rosyjscy archeologowie znajdują od dawna zagubioną stolicę żydowską. Ponadto podręczniki izraelskie nie uczą, że większość przywódców syjonizmu, w tym Dawid Ben Gurion, wierzyli, iż Palestyńczycy pochodzą z miejscowych Żydów, którzy następnie przeszli na islam. Niechęć kolegów do dyskusji, Sand przypisał milczącej zgodzie, że historia żydowska nauczana w Izraelu to przysłowiowy domek z kart. W l. 1930-tych rozdzielono przedmiot historii na uniwersytetach na historie ogólną i żydowską, bo uważano doświadczenia narodu za unikalne.

Dwa dni przed atakami 11 IX, hiszpański profesor Antonio Arnaiz-Villena jako główny autor opublikował w Human Immunology referat, który wnioskuje: Palestyńczycy są genetycznie bardzo blisko Żydów i in. śródziemnomorskich populacji, w tym Turków (Anatolczyków), Libańczyków, Egipcjan, Ormian i Irańczyków. Dane archeologiczne i genetyczne świadczą, że Żydzi i Palestyńczycy pochodzą od starożytnych Kananejczyków, którzy szeroko mieszali się z Egipcjanami oraz ludami mezopotamskimi i anatolskimi. Tak więc rywalizacja palestyńsko-żydowska bierze się z różnic kulturowych i religijnych, a nie genetycznych. Podobne wnioski wysnuły inne badania, np. A. Nebel i koledzy w Human Genetics z grudnia 2000 r.

Brytyjski Guardian (25.11.2001) pisał o pracy Arnaiz-Villeny’ego i kolegów: W ten sposób badania zespołu stawiają wyzwanie stwierdzeniom, że Żydzi są specjalnym, wybranym narodem, a judaizm można tylko dziedziczyć. Wg autorów referatu, Żydzi i Palestyńczycy na Bliskim Wschodzie dzielą bardzo podobne geny i należy ich uważać za blisko skoligaconych a nie odmiennych genetycznie. Redakcja musiała wycofać referat z wersji elektronicznej magazynu, a wydawca Elsevier Science rozesłał na świat żądanie zignorowania referatu, a jeszcze lepiej, wydarcia stron z egzemplarzy papierowych. Arnaiz-Villeny’ego zwolniono z redakcji. We wstępniaku do numeru październikowego, redakcja i komitet publikacyjny towarzystwa naukowego przeprosili czytelników za to, że autorzy referatu pomieszali elegancką analizę historycznej podstawy ludów basenu śródziemnomorskiego z politycznym stanowiskiem reprezentującym tylko jedną stronę złożonej kwestii polityczno-historycznej […] Redakcja  ubolewa nad nieodpowiednim użyciem publikacji naukowej do celów politycznych. W tym samym numerze prezydent towarzystwa naukowego potępił wykorzystanie forum naukowego do rozpowszechniania jakichkolwiek uprzedzeń.

Oficjalna przyczyna szykan: skrajnie polityczna treść referatu, np. obozy koncentracyjne dla uchodźców palestyńskich w Syrii i Libanie oraz kolonizatorzy w Gazie. Arnaiz-Villena nie dostał instrukcji edytorskich, a rzekomo politycznie obraźliwe informacje o historii regionu zaczerpnął z Encyclopaedia Britannica i podręczników. Niektóre kontrowersje wynikły z niefachowego tłumaczenia z hiszpańskiego, np. cólonos jako kolonizatorzy zamiast politycznie poprawnie osadnicy. Inne wyrażenie we wstępie referatu, i zaczął wojnę zaraz po Izrael – pisała poprawnie politycznie Karen Shashok w British Medical Journal – może należało przetłumaczyć i wojna zaczęła się. Starszy wykładowca na Uniwersytecie Middlesex, Andrew Goffey: przyznano, że artykułu nie usunięto na podstawie świadectwa naukowego. Powiedział jeden z akademików, którzy poparli Arnaiz-Villeny’ego w proteście do wydawcy: jeśli profesor znalazłby dowody na wyjątkowość genetyczną Żydów, na pewno nikt nie miałby obiekcji do jego wyrażeń. Wg Observera tak drastyczna samo-cenzura jest bez precedensu w publikacjach naukowych i stworzyła niepokój, że może oznaczać likwidację prac naukowych, które kwestionują biblijne dogmaty.

W odpowiedzi na krytykę, naczelna redaktorka Human Immunology uzasadniła cenzurę: zapalny manifest polityczny słabo zamaskowany jako praca naukowa. Dyskutanci na e-forum British Medical Journal domagali się, by winni uzasadnili bezprecedensową cenzurę, dziwiąc się, że referat wymazano z pamięci, jakby zawierał fałszywe dane. Redaktor Journal of the Medical Library Association wytknął, że nie zwątpiono w dokładność naukową referatu i zakwestionował prawo do zmiany opublikowanego zapisu elektronicznego. Decyzja redaktorki Human Immunology mogła być zabarwiona reakcjami na ataki 11 IX. Stwierdziła, że konieczne były natychmiastowe działania, żeby zapobiec masowym rezygnacjom z rady redakcyjnej i zniszczeniu publikacji (E. Klarreich w Nature nr 414 s. 382). Rezygnacje i niszczenie instytucji niewygodnych judeocentrykom zdarzają się bez względu na tego rodzaju wydarzenia. Np. po opublikowaniu przez b. prezydenta USA, Cartera, książki przyrównującej Izrael do apartheidu Afryki Płd., nastąpiły rezygnacje z zarządu fundacji, której przewodził.

Arnaiz-Villena nie poznał zarzutów, mimo że obiecano mu wgląd w listy do redakcji. W 2002 r. zawieszono go bez płacy w szpitalu madryckim za malwersacje. Po roku zdjęto zawieszenie, bo sądy parokrotnie stwierdziły bezpodstawność oskarżeń. Ten sam wniosek wysnuł oskarżyciel publiczny i Królewskie Kolegium Lekarzy Madrytu – podaje Wikipedia w haśle Arnaiz-Villena, wzmiankując oddalenie przez profesora zarzutów o wadliwą metodologię. Jednak w haśle Sub-Saharan DNA admixture in Europe Wikipedia (4.11.2008) smaruje profesora, nie zamieszczając już ww. usprawiedliwień. Jeśli ktoś wyszedł splamiony z tego epizodu, to na pewno judeocentrycy i ich gorliwi lokaje w wydawnictwach.

Emerytowany lekarz z Niemiec komentuje artykuł Shashok: Jeśli nie można gwarantować dostępu do naukowo niekwestionowanego referatu, to co mówić o informacji innego rodzaju? […] Masz jeszcze „Rok 1984“ Orwella w formie książkowej? Zatrzymaj ją! Wykładowca na Kolegium Medycznym Uniwersytetu Walii: Co mogłoby być bardziej aktualne niż te badania w czasach, gdy „mapa drogowa dla Bliskiego Wschodu“ jest newsem prosto spod prasy? Inny emerytowany lekarz podał analogię: czy herezją polityczną byłaby sugestia, że armia Aleksandra Wielkiego mogła przynieść geny chorobowe do Indii? Jeśli Arnaiz-Villena pokusi się zbadać przepływ genów znad M. Śródziemnego przez Iran do Pendżabu (indyjskiego i pakistańskiego), to czy British Medical Journal odrzuci taki referat z powodu politycznej treści?
======================
Chazarowie to korzenie współczesnego żydostwa!!!
Zbyszek Koreywo
Kilka dni temu, a więc w połowie miesiąca lutego, zadzwonił do mnie mój dobry znajomy. Po grzecznościowych powitaniach, w których jak zwykle trzeba koniecznie zapytać o zdrowie i samopoczucie piękniejszej połowy, mój przyjaciel z ledwie hamowanym entuzjazmem oznajmił, że właśnie dowiedział się z jakiejś internetowej publikacji o istnieniu Chazarów. Entuzjazm brał się głównie z nowo nabytej wiedzy, że dzisiejsi Żydzi dzielą się na Sefardyjczyków oraz Aszkenazyjczyków i że tylko ci pierwsi pochodzą z Judei. Aszkenazyjczycy bowiem nie mają nic wspólnego z Semitami, choć również podają się za Żydów.

Mówiąc szczerze wcale mnie rozgorączkowanie kolegi nie zdziwiło, bowiem doskonale pamiętam, jak coś ze dwa lata temu omal nie spadłem z krzesła, kiedy sam odkryłem tę prawdę o dzisiejszej społeczności żydowskiej. I, jak się nad tym dobrze zastanowić, to faktycznie, wiedza o Chazarach nie jest specjalnie eksponowana, choć swego czasu stworzyli całkiem silne państwo i, w związku z tym, odcisnęli swe piętno na przyszłych pokoleniach. Rzecz w tym, że to piętno odczuwamy do dziś, i to, niestety, w coraz straszniejszej formie. Dlatego też nauczyciele nie uczą dzieci w szkołach historii Chazarów, bowiem, jak sądzę, sami mało lub nic nie wiedzą o tym temacie. Co prawda w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1995 roku jest krótka wzmianka o Chazarach, ale już Internatowa encyklopedia „WIEM” jest znacznie bardziej ogólnikowa. Poza tym to ostatnie źródło wiedzy świadomie lub nie kłamie na temat pochodzenia Aszkenazyjczyków, ale o tym to za chwilę. Problem oczywiście w tym, że na przestrzeni wieków wiedza ta musiała być świadomie ukrywana, tak, że dziś nawet nauczyciele jej nie znają. I, jak zawsze w takich wypadkach, musi być powód, dla którego tak się dzieje. Ale, zacznijmy od początku.
Skąd Chazarowie biorą swe korzenie, dziś już nie bardzo wiadomo, choć większość znawców tematu zgadza się, że przybyli gdzieś ze środkowej Azji. Ogólnie określa się ich jako ludy Ugrofińskie lub Mongolsko – Tureckie. Byli ponoć wyjątkowo znienawidzeni w swym pierwotnym miejscu zamieszkania i w związku z tym, w wyniku nieustannych wojen z sąsiadami, zostali zepchnięci na zachód, w kierunku budzącej się do życia Europy. Na swej drodze do nowej ojczyzny nie szczędzili nikogo, utrzymując się z rozboju oraz haraczów, co, zdaje się, było ich nie tyle drugą, co pierwszą naturą. Kiedy dotarli do brzegów Morza Czarnego zorientowali się, że okoliczne plemiona nie są zorganizowane w jakąś państwową jedność i w związku z tym, stanowiące łatwą zdobycz. I tak też się stało, w stosunkowo krótkim czasie Chazarowie podbili dwadzieścia pięć lokalnych plemion, zajmujących się głównie uprawą roli i łowiectwem a nie wojaczką i dlatego nietrudnych do ujarzmienia.
Około roku 1000 A.D. Chazarowie tworzyli już silne państwo pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim, w rzeczy samej największe oraz najbogatsze we wschodniej Europie. Ich wpływy sięgały daleko wzdłuż rzek Wołgi oraz Donu, innymi słowy, ściągali haracz nawet od tak daleko położonych ludów.
W sprawach religijnych, Chazarowie byli przykładowymi poganami, choć wyróżniała ich wyjątkowa gorliwość w czczeniu fallusa. Doszło nawet do tego, że choć było to plemię wyjątkowo agresywne, to kult siusiaka zaczął stopniowo podkopywać jego zdolności bojowe jak i rozkładać moralnie warstwy przywódcze. W tej sytuacji, aby zapobiec dalszej degeneracji swego narodu, w roku 730 A.D. chan Bulan zdecydował, że konieczne są głębokie zmiany. I tak, w ramach odbudowy plemiennego morale, Bulan zaprosił do Itil, stolicy Chazarii położonej przy ujściu Wołgi, przedstawicieli religii chrześcijańskiej (przybyłych z niedalekiego Bizancjum), islamskiej oraz talmudycznej. Każdy reprezentant wyznaniowy przedstawiał swe wierzenia a potem nastąpiła ponoć długa dysputa, mająca na celu przekonanie chana Chazarii, że to właśnie ta a nie inna religia jest słuszna czy też prawdziwa. Jedne źródła mówią, że w rezultacie polemiki chan Bulan zdecydował, że jego ludzie powinni przyjąć wiarę talmudyczną. Inne twierdzą, że kuty na cztery nogi władca Chazarów zorientował się, iż z jednej strony, Talmudyzm był tolerowany tak w krajach islamskich jak i w Bizancjum, a z drugiej, dawał religijną niezależność od sąsiadów, co znaczyłoby, krótko mówiąc, że u podłoża wyboru religii talmudycznej leżały względy polityczne. Są też znawcy tematu, którzy twierdzą, że najbardziej chanowi Chazarów spodobało się w wierzeniach Hebrajczyków to, iż ich Bóg Jahwe obiecał im panowanie nad światem, czyniąc z nich tzw. „naród wybrany.” Tak czy inaczej, przyjął religię Hebrajczyków jako swoją własną, a z nim, chcąc czy też nie, zmuszeni byli zrobić to samo wszyscy notable chazarscy, których było wtedy około 4 tysięcy. Swoją drogą musiało to wyglądać nieco zabawnie, kiedy tak wielka liczba chłopów chodziła kilka dni okrakiem po przymusowym obrzezaniu.
Sam fakt masowej zmiany obowiązującej religii nie jest czymś nowym, wszak Polanie za panowania Mieszka I przyjęli od Czechów chrześcijaństwo. Niemniej pozostali Polanami a nie zaczęli udawać, że od teraz są Czechami albo, na przykład, Germanami. Natomiast w wypadku Chazarów, wraz ze zmianą wierzeń nastąpiło coś wręcz zdumiewającego: otóż chan Bulan postanowił, że Chazarowie są tzw. 13 zaginionym plemieniem hebrajskim czy też od tego czasu powinni za takowy uchodzić. Taki rozwój wypadków zdawałby się jednoznacznie wskazywać na to, że u podłoża zmiany religii leżało jednak przeświadczenie, że kiedyś Hebrajczycy będą panować nad światem.
I tu dochodzimy do sedna sprawy, która to tak bardzo wstrząsnęła mym znajomym.
Otóż do dziś społeczność żydowska, jak świat długi i szeroki, dzieli się na dwie główne grupy: Aszkenazyjczyków oraz Sefardyjczyków. Ci pierwsi nie mają nic wspólnego z narodem semickim, jakim są Sefardyjczycy, bowiem, jak to już wyjaśniłem, są potomkami Chazarów.
Zaś co do samych Sefardyjczyków to są to potomkowie Izraelitów, z Judei, których to tak surowo potraktował Hadrian, cesarz rzymski (76 – 138). Otóż w roku 132 A.D. Szymon Bar Kosiba stanął na czele ostatniego powstania Hebrajczyków (Bar Kochba) przeciwko rzymskim okupantom. Po początkowych sukcesach przyszedł czas porażki, zburzenia Jerozolimy (na jej miejsce Hadrian kazał wybudować nowe miasto Aelia Capitolina) oraz ostatniej walki w twierdzy Betar, w 135 roku, gdzie wraz z Szymonem Bar Kosibą zginęli niemal wszyscy obrońcy. Ostateczną represją rzymską był finalny rozdział Diaspory (z hebrajskiego Galut) czyli przymusowe wygnanie, które zaczęło się w roku 70 n.e. Stąd właśnie brały swój początek kolonie hebrajskie w rejonie basenu morza Śródziemnego. Jedna z nich została założona w Hiszpanii, gdzie doczekała się okresu rozkwitu aż do czasu kolejnego wypędzenia w roku 1492. I to właśnie tych potomków Izraelitów, posługujących się językiem ladino, który był mieszaniną dialektu kastylijskiego oraz zapożyczeniach z hebrajskiego, nazywamy dziś Sefardyjczykami.
Natomiast Aszkenazyjczycy pochodzą w prostej linii od Chazarów i ich językiem był i jest Jidysz (żargon), czyli mieszanina języka germańskiego, słowiańskiego, tu i tam przetykana hebrajskim. I bodajże największym nieporozumieniem w historii Polski jako kraju jest przekaz, że większość polskich Żydów przybyła z zachodniej Europy, gdzie byli systematycznie prześladowani. To znaczy fakt prześladowania Izraelitów nie podlega najmniejszej dyskusji, byli wypędzani bodajże ze wszystkich krajów Europy z wyjątkiem Polski, niemniej Sefardyjczyków było w naszej ojczyźnie akurat niewielu. Tak się bowiem składa, wbrew popularnym wierzeniom, że wypędzeni z Hiszpanii Sefardyjczycy osiedlili się we Włoszech, Portugalii, Anglii oraz Holandii. Natomiast, żeby zrozumieć masowy napływ Chazarów na tereny polskie, trzeba znowu cofnąć się do historii.
Otóż na początku VI wieku n.e. dzisiejsze tereny Rosji europejskiej były w posiadaniu szczepów Germańskich, przybyłych tu z dalekiej Danii oraz południowej Skandynawii. Po ciężkich walkach z Mongołami (Madziarami) doszli oni aż do Donu, który to obszar nazywali wtedy „Wielką Szwecją” i który na południu opierał się o państwo Chazarów. Wtedy też po raz pierwszy pojawiło się słowo „Rus”, pochodzące ze szczepu Alansów, od wiodącego rodu zwanego Ruhs – As. Wysocy, germańscy blondyni nazywali siebie Waregami, a w reszcie Europy znani byli pod nazwą Wikingów. Po kilku spokojnych latach, nagle i bez ostrzeżenia, Chazarowie uderzyli na Waregów, spychając ich na Północ. W odpowiedzi na atak, wkrótce przybyły ze Skandynawii drużyny Wikingów, niosąc pomoc oblężonym braciom. W roku 964 A.D. władcą Rusi został Świętosław, który pomimo młodego wieku był już znanym powszechnie jarlem, nieustraszonym w boju, a jednocześnie przebiegłym i mądrym. Jako pierwszy cel swego panowania wyznaczył sobie pokonanie Chazarów, płacąc im w ten sposób pięknym za nadobne. I tak, w roku 965, wojownicy Ruscy wraz z Wikingami pod dowództwem Świętosława runęli na południe jak grom z jasnego nieba i wkrótce doszczętnie rozgromili armię Chazarską. Zwycięstwo było tak totalne, że od tego czasu Chazaria przestała istnieć, a niedobitki rozproszyły się po wschodniej i centralnej Europie i odtąd znani byli tam jako Aszkenazyjczycy a w Polsce Żydzi. Duża grupa Chazarów, która upodobała sobie dzisiejsze tereny Niemieckie, wkrótce zyskała sobie opinię najlepiej zorganizowanych oraz najzamożniejszych i to właśnie od nich pochodzi nazwa Aszkanaz – z hebrajskiego Germanie.
Tak więc masy polskiego Żydostwa, szczególnie te na wschodzie kraju, w prostej linii pochodzą ze szczepów Ugrofińskich, które kiedyś zamieszkiwały tereny Azji. Natomiast jest prawdą, że z Izraelitami łączy ich wspólna religia, a mianowicie judaizm, ale oprócz tego nic więcej. I co ciekawe syjonizm, czyli ideologia narodowego odrodzenia Hebrajczyków, powstał właśnie w kręgach Aszkenazyjczyków, choć mają oni takie prawo do Palestyny jak Warszawiacy do Kalifornii.
Nie od rzeczy będzie także przypomnienie, że obecnie społeczność żydowska składa się z 85% do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków (zależnie od źródła informacji).
Natomiast co do samych Chazarów, to choć niewiele po nich zostało w sensie cywilizacyjnym, niemniej w jednej dziedzinie okazali się prawdziwymi mistrzami. Otóż opanowali trudną sztukę handlu niewolnikami niemalże do perfekcji, w związku z czym jeszcze do niedawna zarzut, że obrót żywym towarem był domeną żydowską, ma, jak się wydaje, pewne pokrycie w historii.
Podobnie zresztą dzieje się z legendarną już orgiastycznością hollywoodzką – jak się zdaje kult fallusa, pomimo zmiany religii na judaistyczną, jednak nie poszedł w zapomnienie.
========================

Chazarskim tropem

Dariusz Ratajczak
Od dawna twierdzę, że historia jako nauka podporządkowana jest polityce. Szczególnie dotyczy to dziejów najnowszych, ale nie tylko. Również wydarzeniom odleglejszym czasowo, a pisząc dokładniej: niektórym naukowym teoriom, które są z nimi związane, grozi celowe zepchnięcie w otchłań niepamięci. Bo są niewygodne, niepoprawne, wręcz groźne dla możnych tego świata. Jedna z takich teorii, nie pozbawiona kontrowersji, lecz prawdopodobna, dotyczy pochodzenia większości europejskich Żydów, których potomkowie oprócz naszego kontynentu zamieszkują obie Ameryki, Australię oraz Izrael. W tym ostatnim do dnia dzisiejszego tworzą warstwę rządzącą państwem. Mówiąc wprost, chodzi o etnogenezę Aszkenazyjczyków.
We wczesnych wiekach średnich na euroazjatyckich stepach rozciągających się od Wołgi , Morza Kaspijskiego i Kaukazu pojawiły się bitne plemiona chazarskie. Był to koczowniczy lud turecki ( a raczej turecko-tatarsko-mongolski), który wkrótce częściowo osiadł na roli. W VIII w. Chazarowie tworzyli już dobrze zorganizowany organizm państwowy obejmujący swym zasięgiem Krym i północne obrzeża Morza Czarnego po rzekę Dniestr. Prawdziwe imperium: od Kaukazu po tereny współczesnej Mołdawii! Pośrednicząca w wymianie handlowej między Wschodem i Zachodem Chazaria była rządzona przez chana (kagana), pod władzą którego znajdowały się trzy główne prowincje, siedem zależnych królestw oraz siedem plemion lennych. Wśród lenników plemiennych dominowali Słowianie oraz ludy fińskie.
Pierwotnie Chazarowie byli pogańskimi szamanistami, później zdawało się, że przyjmą islam, ostatecznie jednak przeszli na… judaizm, który stając się religią państwową ogarnął również prosty lud. Stali się „chazarskimi Żydami”, chociaż – nie zapominajmy – w chanacie mieszkali również „Żydzi-semici” uciekający przed władzą Bizancjum i muzułmanami.
Przybywający wraz z nimi rabini stali się duchowymi przewodnikami Chazarów. Świadczą o tym chociażby prace wykopaliskowe Murada Magomedowa w Belendjerze i Semenderze (dawnych chazarskich miastach nad Morzem Kaspijskim). Uczony ten odkrył nie tylko groby chanów, ale i symbol ich władzy: sześcioramienną gwiazdę.
Zjudaizowani Chazarowie, dominujący oczywiście liczebnie nad semickimi uciekinierami, stanowili groźnych przeciwników dla swych sąsiadów. Wojowali z Bizancjum, przedsiębrali łupieżcze, wyjątkowo okrutne wyprawy na tereny czysto słowiańskie. Echa tych eskapad długo jeszcze pobrzmiewały w ruskich i rosyjskich legendach. Wspominały one o pełnych dramatyzmu bojach z „Wielkim Żydowinem”. Nie mógł być nim z oczywistych względów „Żyd-semita”, lecz chazarski konwertyta. Być może późniejszy niechętny stosunek wielu Rosjan i innych wschodnich Słowian do Żydów był następstwem utrwalonych w ludowej pamięci wydarzeń sprzed ponad 1000 lat. Wszak w historii nic się nie dzieje bez przyczyny.
Etniczne skutki budzących grozę rajdów były oczywiste. Pojmanych mężczyzn napastnicy sprzedawali w niewolę, natomiast Słowianki stawały się chazarskimi nałożnicami lub – po przejściu na judaizm – żonami. Tłumaczyłoby to współczesny antropologiczny obraz potomków europejskich Żydów, wśród których nie dominuje typ semicki (jego cechy są co najwyżej w niektórych przypadkach mniej lub bardziej wyeksponowane) a turecko-tatarsko-słowiański.
Sprawa zasadnicza: co się stało ze zjudaizowanymi Chazarami? Czy tak silne, żywotne plemię mogło rozpłynąć się we mgle ? Cóż, w II połowie X w., mniej więcej w czasach chrztu Polski, państwo chazarskie zostało rozbite przez księcia kijowskiego Światosława. Tytułem rewanżu Słowianie popędzili wielu Chazarów na Ruś . Reszta dołączyła do współbraci później, uciekając przed hordami Czyngis Chana na ziemie polskie, rusko-litewskie, węgierskie i dalej.
W ten sposób stali się europejskimi Żydami.
Jest rzeczą otwartą jak długo zachowali niektóre obyczaje chazarskie, czy ogólniej świadomość swego pochodzenia. Albo jak mocno utrwalił się w nich żal lub wręcz nienawiść do sprawców upadku Chazarii. Czy były to uczucia stałe, podświadomie rzutujące na ich stosunek do sukcesora Rusi Kijowskiej aż do czasów współczesnych? Ciekawe pytanie, ale nie śmiem na nie odpowiedzieć.
Wersja o chazarskim pochodzeniu europejskich Żydów (Aszkenazyjczyków) ma swoich zwolenników. Przede wszystkim od dawna skłaniało się ku niej wielu uczonych i publicystów rosyjskich.
Na Zachodzie natomiast przetarł jej drogę nie kto inny jak Artur Koestler. Autor „Ciemności w południe” napisał był prawie 30 lat temu książkę „The thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage”, w której udowadniał, że Chazarowie byli antenatami Aszkenazyjczyków, czyli stali u źródeł europejskiego żydostwa. Wspierał tym samym wcześniejsze ustalenia mieszkańca Izraela Natana M. Pollocka.
Ten tłumacz naukowych tekstów i korektor w firmie wydawniczej poświęcił 40 lat życia na udowodnienie tezy, że 6 z 10 żydowskich mieszkańców Izraela i 9 z 10 Żydów mieszkających w Europie i obu Amerykach ma korzenie chazarskie, a nie semickie.
Jako ciekawostkę podam, że według ustaleń Pollocka nazwiska: Halperin, Alpert, Halpern, Galpern itd.- tak częste wśród europejskich Żydów – świadczą o chazarskim rodowodzie ich nosicieli (np. „Alper” w języku chazarskim oznacza „śmiałego rycerza”; miano to chan przyznawał szczególnie wybijającym się wojownikom). Podobnież: Kaplan, Caplon, Koppel itd. („Kaplan” oznacza „dzikiego jastrzębia”) oraz – co oczywiste – Kogan, Kagan, Kaganowicz.
We wrześniu 1966 r. Pollock postanowił oficjalnie uczcić 1000-lecie żydowsko-chazarskiego przymierza. Nie zgodziły się na to izraelskie władze między innymi dlatego, że teorię o chazarskim, to jest nie palestyńskim pochodzeniu europejskich Żydów, podjęli Arabowie. Naprawdę nikogo z oficjeli nie obchodziło, czy Pollock ma rację czy też mija się z prawdą.
Po raz kolejny polityka nie pozwoliła historii wybić się na niepodległość.
A tak przy okazji: ciekawe, co by napisali publicyści „Gazety Wyborczej” gdyby okazało się, że rzekomi polscy antysemici są w istocie nieszkodliwymi anty-Chazarami?!

Źródło i uzupełnienie

===========================
Niepewne pochodzenie Żydów

Iwo Cyprian Pogonowski
Historycy starają się ustalić genetyczne pochodzenie Żydów. Spekulacje w tej sprawie sięgają przodków Abrahama i niektórzy uważają, że słowo „Abraham” składa się z dwóch części. Mianowicie „a”, co znaczy w sanskrycie „nie”,  przed słowem „braham” ma znaczyć „nie Bramin”, czyli członek niższej kasty hinduskiej.
Jak wiadomo, w religijnej tradycji żydowskiej Żydówka zawsze rodzi Żyda, bez względu na tożsamość ojca. Nieraz miało to zły wpływ na moralność, tak że wielu Żydów, którzy pochodzą z ziem słowiańskich, ma geny Słowian. Podobnie jak Niemcy, zwłaszcza w Bawarii, mają turkmeńskie geny Awarów, którzy po klęsce w walkach przeciwko Słowianom uciekli pod opiekę króla Franków i założyli marchię pod nazwą „Awaria”. Słowo to z czasem zostało zmienione na „Bawaria”. Mimo tego, za przykładem Żydów Niemcy chełpili się wyższością rasową, zwłaszcza nad Słowianami.
Wiadomo, że w połowie ósmego wieku przywództwo Chazarów, z pochodzenia Turkmenów, zamieszkałych nad deltą rzeki Wołgi, ze stolicą mieście Itel, nawróciło się na judaizm i sprzedawało żydowskim handlarzom niewolników, dostarczanych przez Żydów Maurom na rynek w mieście Kordoba w Hiszpanii. Wkrótce później pojawiła się w listach handlarzy niewolników nazwa Polski jako „Nowego Kanaanu”, na pamiątkę podboju w starożytności i zniewolenia przez Hebrajczyków, mieszkańców starożytnego Kanaanu w Palestynie.
Obecnie profesor historii uniwersytetu w Tel Awiwie, Szlomo Sand, opublikował książkę pod tytułem: „The Invention of the Jewish People”, („Wymysł istnienia narodu żydowskiego”), w której to książce autor udowadnia, że wielka część Żydów Chazarów osiedliła się na Ukrainie, Litwie i w Polsce, gdzie byli podstawową częścią ludności żydowskiej, która w Polsce korzystała z autonomii opartej na Statutach Kaliskich z 1264 roku. Ludność ta z czasem stała się trzonem kultury żydowskiej w Europie. Żydzi w Polsce żyli według praw Talmudu.
W Polskiej Rzeczypospolitej przed rozbiorami mieszkało 80% wszystkich Żydów na świecie. Uważa się, że Polska uratowała Żydów przed wymarciem i że na ziemiach polskich uformowała się nowoczesna żydowska tożsamość narodowa. Według profesora Szlomo Sanda większość żydowskich przybyszów do Palestyny nie ma genów semickich, ponieważ przeważają wśród nich geny Chazarów. Ironią losu jest fakt, że obydwie grupy etniczne, tak Niemcy jak i Żydzi, mają poważny wkład genów azjatyckich Turkmenów.
Brak genetycznego związku wielkiej części Żydów w Izraelu z rasą semicką pochodzi od faktu, że genetycznie nie są oni potomkami starożytnych mieszkańców Palestyny. Dlatego profesor Szlomo Sand kwestionuje uzasadnianie państwa izraelskiego na Bliskim Wschodzie dziedzictwem po przodkach. Natomiast profesor Sand rozpowszechnia swój program szerzenia demokracji i integracji Żydów z Arabami.
Książka profesora Sanda ukazała się po hebrajsku w 2008 roku i była bestsellerem w Izraelu, a opublikowana po francusku w marcu 2009 była bestsellerem we Francji, gdzie otrzymała prestiżową nagrodę „Aujourd’hui” jako książka historyczna. Obecnie książka ta jest tłumaczona na kilkanaście języków, pewnie i na polski [w Polsce książka Szlomo Sanda ukazała się w 2011 r. pod tytułem: 'Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski' - przyp. WP]. Autor podróżuje w USA z wykładami na jej temat.
Profesor Sand twierdzi, że wpływ genetyczny Chazarów prawdopodobnie dominuje wśród ludności żydowskiej w Palestynie, która była zmuszana, za pomocą pogromów, do wyjazdów po wojnie z państw satelickich do Palestyny, w okresie, kiedy Stalin tworzył tam państwo Izrael, po zainicjowaniu w Narodach Zjednoczonych, w marcu 1947, pierwszych oficjalnych żądań o uznanie państwa Izrael przez ONZ. Historyk żydowski, Roman Brackman pisze, że wczesny Izrael był „nieudanym satelitą Stalina”.
W 1976 roku Artur Koestler opublikował książkę pod tytułem: „Trzynaste Plemię”, w której napisał, że Żydzi stanowią „pseudo-naród” oparty na mylnej tradycji, uformowany pod wpływem Talmudu. Naturalnie książki Koestlera i Sanda są ostro atakowane przez zwolenników stosowania talmudycznych przepisów, zwłaszcza w stosunkach Żydów z nie-Żydami.
Krótko przed publikacją książki Koestlera Arabia Saudyjska żądała uznania syjonizmu przez ONZ jako programu i systemu bezprawnego, ponieważ był to system stworzony przez nie-semickich Żydów, nie mających według Arabów żadnych praw dziedzicznych do Palestyny. Niepewne pochodzenie Żydów w Izraelu dodatkowo kompromituje obecne nieludzkie traktowanie Palestyńczyków przez władze izraelskie. Niestety obecnie Arabowie palestyńscy są traktowani podobne do traktowania Żydów w gettach przez Niemców w czasie wojny.

:) Co musisz wiedzieć o ‘srulach’ Beinie i Szubercie

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 05:18

Andrzej Szubert:

Razwiedka666: Jeden z Przemysla, z zaburzeniami psychicznymi na tle sexualnym, drugi z ksywka Palusi tez pojeb. Z kato maja tyle wspolnego co krowa ze wzorem dwa pi er :<)))
Oni sa zaprzeczeniem chrzecijanstwa. To zwykle glupole, dopinanie im kato nobilituje ich i utwierdza, ze sa rycerzami Niepokalanej :<)

PB: Przejrzalem Blizne… usmialem sie. Jak niegdys u ich protoplasty, Szewczyka Drateski (aka Fircyk w Zalotach) — wysysanie z palca, manipulacje faktami, pół-prawdy, debilny emocjonalizm. To idioci/agenciury, a nie katole ani nawet glupole. Hasbara robiaca pod katolactfo i ‘antysemitow’.

Nie tylko geniusze/agenciury jak Szewczyk Dratewka, Ulicki-Rek, Tomek ze StopSy (tera na WolnaPolska i WierniPolsce), Dylak, Dr Pokora z Markiem S, Wlazlinski z Maslinskim i Dabrowskim, czy swiatowej slawy John Kaminski… daja sie zlapac na ten hasbarski lep. Nawet nasz fotelowy filozof sorbonsko-berkeleyski Marek Glogoczowski sie skusil, gdy wyczerpal argument.

Zbyt wielu z ww. przytacza fotkę z szubertowo-beinowej draki wyśmiewającej sruli. Nawet nie trza linku do oryginalu publikacji fotki (debile i agenciury unikaja podania tego linku jak diabel swieconej wody :) Kto nazwalby ‚zyd’ np. biskupow, Albanczykow przy swieczniku 3-ramiennym?
Zdjecie z naszej draki sluzy do wykrywania durakow i agenciur… Okazuje sie, ze odwazny Polak o „niepolskim” nazwisku, demaskujacy sruli i wyglupiajacy sie pod ich temat, przyciaga wiecej negatywnej uwagi niz krypto-srul o polskim nazwisku albo scyropolski szabas-goj. Najwiecej szkod jest w Polin wlasnie przez szabas-gojow; gdyby nie oni, ustawki nie przechodzilyby, instytucje nie dawalyby sie korumpowac itd.

Oceniamy ludzi po wyglądzie i pochodzeniu, czy po czynach? Działalność Szuberta i Beina mówią same za siebie. Toteż jesteśmy ością w gardłe, kolcem w boku, bólem w dupie dla sruli. Stąd ich kontr-akcje wypróbowaną metodą (kopiowaną przez durni): pokazać oponenta jako srula, wroga narodu, pro-Putinowca, rusofila…
Tylko nie-patrioci i głupcy wskoczą na ten wózek… Nie mamy nic podobnego od Polaków przez duże P, w tym rozsądni katolicy.
Podaj swe zdjęcie, zmierzymy krzywiznę nosa, dlugość brody… A jak nie, to cos się znajdzie do przekręcenia i oplucia w twoim dorobku… A jak nie, to stawiasz kropkę nad “i” z lewa na prawą :) A jak nie, to zbadamy geny = gwarancja 100%, że znajdziemy co potrzeba :)

 

 

Argentine will accept Russian military bases on its territory / Argentyna przyjmie rosyjskie bazy wojskowe na swym terytorium

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:44

http://stockinfocus.ru/2014/10/06/argentina-dala-soglasie-na-razmeshhenie-rossijskix-voennyx-baz-na-svoej-territorii/

 

08/10/2014

Strefa śmierci Gaza [pl]

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:40

Former Kiev junta conscript: “I realized that our state causes only harm”

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:02

http://slavyangrad.org/2014/10/07/i-realized-that-our-state-causes-only-harm/

07/10/2014

Prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska: Czy w XXI w. szczepienia są potrzebne?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 21:22

Czy w XXI w. szczepienia są potrzebne?
Choroby cywilizacyjne związane ze szczepieniami

 

Sejm chce przemycić homomałżeństwa do Polski – zaprotestuj!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:43

Sejm chce przemycić homomałżeństwa do Polski – zaprotestuj!
Niby zwykła ustawa
Silna presja społeczeństwa zmusiła homolobby do przyjęcia nowej taktyki. Teraz przychylne dla homoseksualistów przepisy wprowadza się niejako “tylnymi drzwiami”. Zgodnie z zasadą “zróbmy to po cichu i nikt nie będzie protestował”.
O co chodzi tym razem? O projekt ustawy “Prawo o aktach stanu cywilnego”, który zakłada wprowadzenie nowego rodzaju “zaświadczeń o stanie cywilnym”. Niby nic, ale… czytaj dalej!
Podejrzane zaświadczenie
Obecnie, aby wziąć ślub poza granicami Polski potrzebne jest zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań. Nie może być ono wystawione, jeśli przyszły współmałżonek jest tej samej płci lub gdy pozostaje już w związku małżeńskim. Nowe zaświadczenie całkowicie pomija tę kwestię. Przyszły współmałżonek w ogóle nie będzie brany pod uwagę.
Homomałżeństwa „z przemytu”
Po otrzymaniu nowego zaświadczenia, w państwach takich jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w związek poligamiczny, natomiast we Francji, Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.
Mało tego, po powrocie do kraju, “zagraniczny związek” będzie musiał być traktowany tak samo, jakby był zawarty w kraju!!!
A to wszystko w majestacie prawa, zgodnie z unijnym zapisem o swobodzie przepływu osób, który głosi, iż małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim nie mogą być przez Polskę traktowane inaczej, niż małżeństwa zawarte w naszym kraju.
Potrzebny Twój sprzeciw!
Projekt jest jeszcze w trakcie prac sejmowych i mamy dużą szansę, aby go zablokować. Musimy natychmiast zaapelować do czołowych klubów parlamentarnych. To właśnie ich posłowie podejmą ostateczną decyzję.
Pamiętaj – nikt za Ciebie nie zaprotestuje, liczy się każdy głos!
Wejdź na protestuj.pl i wyślij apel.

Zespół Protestuj.pl

OUN / UPA na Ukrainie i w Polsce

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:37

PicturePomnik Bandery w Lwowie  Nic się nie dzieje przypadkowo, a wszystko jest dokładnie sterowane. Wybory prezydentów Ukrainy: Leonida Krawczuka i Leonida Kuczmy przebiegały spokojnie i nikt nie żądał ich ustąpienia przed upływem kadencji. Dlaczego?. Bo OUN i UPA były rozbite i nie było komu mieszać. Ale w tych spokojnych latach, powróciło tysiące nacjonalistów OUN z zagranicy. Jak w 2004 r. wybory wygrał Wiktor Janukowycz, to właśnie Kwaśniewski(Stolzman), pierwszy nie uznał tych wyborów (otrzymał od zięcia Kuczmy milion dolarów), a za nim Unia nie uznała tych wyborów. By nie doszło do takiej rozróby jak dziś, Wiktor Janukowycz ustąpił, a w powtórzonych wyborach wygrał Wiktor Juszczenko. Jak to się odbyło. Ano, postawiono na tym samym Majdanie 200 namiotów, darmowe jedzenie, zablokowano prace urzędów i premiera, płacono za dobę z Majdanu chuliganom nazywanymi: ‘Gopnikami’ (od roku 2013 prorządowych bojówkarzy nazywa sie ‘Titiuszkami’) po 200 hrywien za udział, a USA i diaspora dały na to 400 milionów dolarów.. Jeździli tam i Kaczyńscy (Kalkstein) rodzina Kaczyńskich pochodzi z Ukrainy, Bronisław Geremek( Benjamin Lewart), Donald Tusk, Lech Wałęsa (Lejba Kohne) i Kwaśniewski (Stoltzman), który swoim samolotem zawiózł na Ukrainę 30 tysięcy Gazety Wyborczej z artykułem Adama Michnika (Aaron Szechter) o poparciu dla Juszczenki. Z Polski pojechało 10 tysięcy rzekomych wolontariuszy, a faktycznie Ukraińcy mieszkający w Polsce, by agitować na rzecz Juszczenki. No i zrobiono tak, że Juszczenko wygrał. I to miała być DEMOKRATYCZNA – “pomarańczowa” Ukraina. I co się okazało. Juszczenko szybko odrodził na nowo OUN i UPA, Dał im przywileje, manifestowali kilka lat w Kijowie i we Lwowie z pochodniami płonącymi i umacniali powrót UPA na scenę. W takich województwach jak: Lwów, Tarnopol, Stanisławów (Iwano-Frank), Łuck i w Równo i Chmielnicki, wszystkie funkcje we władzach wojewódzkich, powiatowych i miejskich obsadził nacjonalistami z OUN,UPA, policji z okresu okupacji i bojownikami dywizji SS “Galizien”. Co gorsze, z bandytów Bandery, Szuchewycza i jego syna Jurija, zrobił “bohaterów ” narodowych Ukrainy. Postawiono setki pomników ku chwale UPA, nazwano ich imieniem ulice, place, szkoły i uczono o “bohaterstwie” UPA – pomijając całkowicie ludobójstwo UPA na Wołyniu i całych Kresach wschodnich.. W wyborach w 2011 r. Wiktor Juszczenko za swa banderowska politykę dostał tylko 4% głosów, a wybrano ponownie Wiktora Janukowycza, w sposób demokratyczny – uznany przez wszystkich, tylko nie przez OUN i UPA. Oni dalej mobilizowali się, byli finansowani przez CIA i Unię Europejską. Wiedząc, ze wyborów w 2015 roku nie wygrają, postanowili (w cichej zmowie z USA i Unią) zrobić pucz, czyli rebelię na Majdanie i to jest właśnie wynik ich działań, za które zrzucają winę na Rosję. Jak faszyści z OUN i UPA defilowali jawnie w Kijowie i głosili hasła faszystowskie, to Unia i USA były ślepe i nie widzieli nic. Nic więc nie było przypadkowe co dzieje się na Majdanie, a świadome i starannie zaplanowane działania. Nasi politycy, na polecenie Unii, jak ślepe kocięta bronili Juliji Tymoszenko i cały czas popierali banderowskie działania na Ukrainie i w Polsce, chociaż by na przykładzie Ukraińca Myrona Sycza, który chciał przeforsować uchwałę Sejmu o potępieniu naszych żołnierzy za operacje wojskową :Wisła: przeciw bandytom z UPA. Teraz leje się krew, ale kamienie, butelki z benzyną, kije bejsbolowe i siekiery, to nie miała w rękach Milicja, tylko “pokojowi” manifestanci, a de facto wyszkolone bojówki UPA. Taka jest prawda i nie ulegajmy fałszywej propagandzie, że to naród ukraiński za tym stoi. Ukraina liczy około 45 milionów mieszkańców, a na Majdanie to są faszyści z OUN i opłaceni przez nich bojówki oraz zastraszona ludność terrorem bojówek Ołeha Tiahnyboka – faszystowskiej partii “Swoboda”.
Zaczęło się od uchwalenia przez polski Sejm 22 czerwca 1990 r. uchwały o potępieniu operacji wojskowej “Wisła”, która rozgromiła UPA. Potem A. Kwaśniewski nazwał w 2002 r. operację “Wisła” haniebną. W 2004 r. pierwszy w Europie nie uznał wyboru Wiktora Janukowycza, a poparł Juliję Tymoszenko i syna banderowca Wiktora Juszczenkę. Nie był to więc przypadek, bo W. Juszcenko porzucił poprzednią swoją żonę, a ożenił się z Kateryną Czumaczenko – aktywistką OUN w USA w organizacji “Plast”. Jako aktywistka OUN, została starannie przeszkolona przez CIA, a następnie zatrudniona w Departamencie Stanu. Dla CIA stanowiła więc doskonałą “agentkę wpływu”- po wyborze W. Juszczenki na prezydenta. Przyznani więc tytułów bohatera Ukrainy dla zbrodniarzy Romana Szuchewycza i Stepana Bandery, jest większa zasługą jego żony p- agentki CIA – niż W. Juszczenki.
Antyrosyjska choroba Lecha i Jarosława Kaczyńskich zaowocowała w Polsce tym, że w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego prym wodziła Ukrainka – uchodząca za Polkę – Bogumiła Berdychowska. Jej koleżanka, również Ukrainka, prof. Aleksandra Hnatiuk, była I doradcą Ambasadora III RP w Kijowie i organizowała konkursy dla uczniów gimnazjum o polityce Giedroycia. W PiS wiceprezesem został Marek Kuchciński – Ukrainiec z Przemyśla, uchodzący za Polaka, który w 2004 r. osobiście woził na Ukrainę bele płótna pomarańczowego z Polski, bo zabrakło go na Ukrainie. PiS obsadził wiele stanowisk w IPN Ukraińcami – zwolennikami bandery – by broń Boże nie prowadzono spraw przeciwko UPA. Nic dziwnego, że od 1990 r. olbrzymia kadra pionu śledczego IPN w Polsce, nie osądziła ANI JEDNEGO zbrodniarza z UPA za dokonane mordy. Nie tylko, że nie osądziła, to wszystkich bandytów z OUN – UPA, skazanych przez Wojskowe Sądy za popełnione zbrodnie, IPN – bez wyroków sadowych -zrehabilitował i zaliczył ich w poczet osób “Represjonowanych przez PRL ze względów politycznych”. Uznał więc de facto ich działalność na terenie Polski od 1944 r. za legalną. W kancelarii prezydenta B. Komorowskiego podobnie. Znaleźli się na czołowych miejscach zwolennicy Bandery: Henryk Wujec – doradca prezydenta, Władysław Berdychowski – brat Bogumiły, który “prywatnie” założył w Krynicy Forum Europy Wschodniej, by pod tym szyldem umożliwiać V Kolumnie w Polsce lepsze działanie. Przykładem wywrotowej działalności OUN w Polsce – pod patronatem prezydenta RP – jest działalność posła Myrona Sycza w parlamencie, odmowa Kresowianom realizacji ich postulatów związanych z obchodami 70 rocznicy upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Brak potępienia przez Sejm RP OUN – UPA, SS “Galizien”, jako organizacji zbrodniczych i zakwalifikowania zbrodni na Wołyniu jako ludobójstwa. Uwieńczeniem tych haniebnych działań w popieraniu banderyzmu, był aktywny udział w poparciu bandytów z UPA na Majdanie: Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych polityków.
Jak byli prezydentami: ZSRR – agent brytyjski Michaił Gorbaczow i Rosji – pijak Jelcyn, który do rozbicia parlamentu użył armat, to wszystko było po myśli Waszyngtonu i nie krytykowano Rosjan.. Putin nie zajął Krymu, a sami mieszkańcy wyzwolili się od banderowców i poprosili o przyłączenie do Rosji podczas demokratycznie przeprowadzonego referendum, to nazywa się to zaborem. Jakie to ma porównanie do zbrodni USA wobec: Iraku, Jugosławii, Libii, Egiptu, Afganistanu czy intryg w Syrii, I Ukrainie, wywołanych przez CIA? W dodatku Ukraina nie ma żadnych praw do jakichkolwiek ziem, ponieważ nigdy nie była państwem, zawsze mniejszością narodową. Trzeba nie lada bezczelności by domagać się uznania Krymu za własność Ukrainy. W oparciu o jakie prawo? Jakie prawo do ziem Rosji ma Ukraina? To jakaś bandycka paranoja, świat zwariował, domaga się zgody Rosji na rabunek Krymu, na rabunek ich ziem, na których przez wieki mieszkali Ukraińcy jako mniejszość narodowa, tak samo jak na ziemiach; rosyjskich, polskich, francuskich, hiszpańskich, niemieckich etc, etc, mieszkali Żydzi. Dlaczego Żydom nie oddać kawałka Francji, Polski, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, etc, etc?, też przez całe wieki mieszkali jako mniejszość etniczna na tych terenach! Dać Żydom Berlin, Paryż, Madryt, Kraków, no przecież mieszkali wieki w tych państwach o wieki dłużej niż jakakolwiek wzmianka o Ukrainie! Mieszkali pośród nas, na takich samych prawach jak Ukraina i mają do tych ziem takie same prawa jak Ukraina! Każda piędź ziemi zajmowana przez Ukrainę jest albo własnością Rosjan albo Polski. W dodatku mieszkańcy terenów wschodniej Ukrainy mają takie samo prawo nie chcieć rządów banderowskich jak ci co tego chcą czyli mieszańcy terenów zachodniej Ukrainy. Czy tylko JEDYNIE mieszkańcy terenów zachodnich mogą urządzać burdy i obalać siłowo w sposób nie demokratyczny wszystkie rządy? Bo tak się podoba Ameryce.
Każdego roku amerykański historyk William Blum publikuje “updated summary of the record of US foreign policy” (podsumowanie amerykańskiej polityki zagranicznej ), z której się dowiemy, że od 1945 USA próbowała obalić więcej niż 50 rządów !, w dużej części demokratycznie wybranych ; poważnie ingerowała w wybory w ponad 30 krajach i bombardowała ludność cywilną w podobnej liczbie krajów; używała broni chemicznej i biologicznej oraz ma na koncie kilkanaście zamachów na liderów różnych państw. Armia USA stacjonuje obecnie w 116 krajach świata . W dużej mierze są one NIEUSUWALNE w myśl porozumień z tymi państwami bądź też pomimo woli tych państw ! Czego jesteśmy świadkami w Polsce ? No właśnie – wyłączmy telewizor , internet i zadajmy sobie pytanie odnośnie tego, kto zyskałby gdyby Rosja nie wstawiła się za swoimi interesami i obywatelami . Ale nawet pomimo tego amerykanie i tak już robią interesy , wystarczy wymienić tutaj syna Joe Bidena , który już jest jednym z szefów w potężnej firmie Bursima Holdings – największym producentem gazu na Ukrainie . A Aleksander Kwaśniewski, dlaczego tak bronił aferzystki Julii Tymoszenko? Bo jest udziałowcem, wraz z synem amerykańskiego wiceprezydenta.
I Niech nikogo, co dzieje się w sprawie Ukrainy ze strony polskich polityków nie dziwi , bo to jest agentura amerykańska. Oni muszą robić to, co im CIA nakazuje. Białoruś na razie porzucili, bo tam się nie udało, a jak opanują Ukrainę, to do Białorusi szybko powrócą i znajdą znów jakąś Engelikę BORYS, jako bohaterkę i opozycjonistkę. To jest polityczna wojna przeciw Rosji i nasze straty czy Ukrainy- finansowe czy ludzkie – nie wchodzą w rachubę , tak jak było w Iraku czy w Afganistanie. ,,
Nie chcą zrozumieć, że Ukraina , jako suwerenne państwo, nie może istnieć. Gdyby teraz odłączyła się od Rosji, z bohaterami Stepanem Banderą i Romanem Szuchewyczem, to będzie prowadzić nieustanne wojny przeciwko wszystkim sąsiadom, by utworzyć „Soborną Ukrainę”. Jej granice zostały przez OUN wyraźnie nakreślone, a faszyści ze „Swobody” już teraz domagają się przyłączenia Przemyśla do Ukrainy..
Nasze miasta od Chełma do Sanoka, czyli tzw. „Zakierzoński” kraj, zostały włączone w granice tej „Sobornej” Ukrainy. Tereny sąsiadów też.
Jeżeli Ukraina rozpadnie się i Zachodnia Ukraina odłączy się od reszty Ukrainy, to tym bardziej, będzie to siedlisko zgrai „wściekłych psów”, które na długie lata, Polsce i Europie przyniosą destabilizację pokojowego życia.
Po to, by Ukraina stała się prawdziwie demokratycznym i pokojowym państwem wobec sąsiadów, najpierw trzeba wypalić z korzeniami wszelkie ideologie OUN, rozebrać pomniki postawione bandytom i zdelegalizować na zawsze wszystkie przybudówki faszystowskie typu „Swoboda”. Takiej dezynfekcji “ounowskiej” swołoczy Unia Europejska nie przeprowadzi.
Może to jest na dzisiaj nie modne, ale tylko Rosja jest w stanie tego dokonać, pod warunkiem, że pomoże jej Polska i nie będzie wtrącać się w te sprawy Unia Europejska. Pomoc Polski dla Rosji polegałaby na tym, by Sejm RP uznał OUN – UPA i SS „Galizien” oraz policję ukraińską z okresu okupacji, za organizacje zbrodnicze, potępił dokonane na Polakach ludobójstwo i zakazał działalności OUN – UPA w Polsce. Przy obecnych włodarzach Polską, jest to niemożliwe i Polska sama, swoimi rękami, szykuje Polakom następną rzeź wołyńską.
Przykre to, co piszę, ale taka jest realnie sytuacja.
Polska już przed Majdanem przygotowała się na taki scenariusz. Były u nas wiece ukraińskiej młodzieży z poparciem banderowców. Sejm odmówił uznania ludobójstwa UPA za ludobójstwo, rząd nie poparł obchodów Kresowianom upamiętnienia ofiar UPA w 70 rocznicę ludobójstwa 11 lipca 2013 r. W Polsce już przyjęto na leczenie bandytów z Majdanu. W Hruszowicach w powiecie przemyskim stoi nielegalny pomnik gigant ku chwale wszystkich kureni i sotni, które walczyły w Polsce, by oderwać od niej terytorium zwane “Zakierzońskim ” krajem Ukrainy i nikt go nie usuwa.. To nie są przypadki a jawne popieranie ze strony Polskiego Rządu V Kolumny OUN w Polsce i faszystów UPA na Ukrainie. Polscy politycy patrząc TYLKO na własne interesy nie martwią się tym jakie zapalne ognisko rozkładają koło Polski w postaci enklawy OUN przy granicy z Polską, w dodatku narażają nas na konflikt zbrojny z Rosją. Oni podejmują decyzje patrząc tylko na dobro własne a nie narodu! Bo jeśli będzie taka potrzeba to w każdej chwili spokojnie wyjadą do USA lub Izraela. Kto im przemówi do rozumu? jeśli Polacy wolą wyjechać za granice niż wyjść na ulice i protestować.. Warto jeszcze pamiętać o tym że wszystkie większe wydarzenia na świecie są kierowane przez – Tajemniczą Grupę Bilderberga, która wprowadza NWO

Adam44 – wpis z WP

« Previous PageNext Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 689 other followers