Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

24/09/2014

Yet another scientist: NPPs cause child leukenia

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:20

Nuclear power stations cause childhood leukemia – and here’s the proof

23/09/2014

Ukraine 23.9.2014

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:21

       Grad          Partizan          D-30

350 OSCE observers deployed to 5 Donbass cities will monitor ceasefire / 350 0bserwatorów OBWE rozmieszczonych w 5 miastach Donbasu będzie monitować rozejm

Lvov prepares for defense from saboteurs / Lwów gotowi obronę od dywersantów

12k  Cossacks from Russia will join insurgents in coming months / W najbliższych mies. do powstańców dołączy 12 tys. Kozaków z Rosji

Insurgent battery of mobile howitzers / Powstańcza bateria haubic samobieżnych

Russia to drop bonds of gov’ts who support sanctions against her / Rosja zrezygnuje z obligacji państw, które wspierają sankcje przeciw niej

VIDEO Insurgents discover murdered civilians in former camp of national guard / Powstańcy odkryli trupy cywilnych ofiar w b. obozie gwardii narodowej

US and ‘partners’ launch airstrikes on ISIS targets in Syria

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:18

US and ‘partners’ launch airstrikes on ISIS targets in Syria

 

Israeli refuseniks will be treated as criminals

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 02:50

Israeli refuseniks will be treated as criminals, says defence minister

Ukraine 22.9.2014 Insurgents negotiate surrender of junta troops in several encirclements / Powstańcy negocjują poddanie się sił junty w kilku kotłach

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:23

Junta activates sabotage-reconnaissance activities in Donetsk republic / Junta aktywizuje działalność dywersyjno-wywiadowczą w republice Donieck

Yenakievo: fierce battle between Ukrainian army and National Guard / Jenakijewo: Zacięta bitwa między wojskami Ukrainy a gwardią narodową

More Serbian volunteers join French-Serbian battalion / Więcej serbskich ochotników dołącza do batalionu francusko-serbskiego

Poltava: regional administration evacuated following mine alarm / Połtawa: ewakuacja administracji regionu wskutek alarmu o minie

Saboteurs detained in Lugansk with 15 kg of explosives, insurgents took under control Rozovka, Zhdanovka and 3 other locations / Dywersanci zatrzymani w Lugańsku z 15 kg śr. wybuchowych, powstańcy wzięli pod kontrolę Rozowkę, Żdanowkę i 3 in, miejscowości

Mariupol: insurgent reconnaissance group destroyed one armoured vehicle, captured another / Razwiedcziki powstańców zniszczyli 1 wóz opanc., schwytali drugi

South front: junta forces expelled from Shirokino, suffered large losses at Granitno / Front płd.: siły junty wyparte z Szirokino, ciężkie straty we wsi Szirokino

Mariupol suburbs: insurgents response-fire on enemy’s positions / Pod Mariupolem: w reakcji na ataki, powstańcy biją w pozycje wroga

VIDEOS Insurgents practice shooting / Powstańcy ćwiczą strzelanie

POW, world champion in karate, beaten by Right Sector for two days and nights / Prawosieki bili jeńca, mistrza świata w karate, przez 2 doby

VIDEO Insurgent artillery / Artyleria powstańców

Insurgents: enemy retreats from Avdeyevka, Marinka, Zhdanovka and other locations / Powstańcy: wróg odstępuje od Awdiejewki, Marinki, Żdanowki i in. miejscowości

Poroshenko: Ukraine’s 60 to 65% heavy weapons destroyed in Donbass war / Prosieńko: 60-65% ciężkiej broni Ukrainy zniszczone w wojnie donbaskiej

Timoshenko’s 5 steps to defeat Russia / 5 kroków Timoszenko dla pokonania Rosji

VIDEO Kharkov: Right Sector attacka anti-Maidan / Charków: Prawosieki atakują antymajdan

Jewish-Chechen junta battalion organized in Odessa / Junta organizuje w Odessie batalion żydowsko-czeczeński

PICS VIDEOS Parade of perverts, jewropeans and other 5th column met with healthy response in Moscow / Parada zboczenców, pro-jewropejsatych itp. V kolumny spotkała zdrowa reakcja Moskwiczan

Japan doesn’t implement sanctions against Russia / Japonia nie wdraża sankcji9 przeciw Rosji

:) Strelkov’s army storms Bundestag/ Armia Striełkowa szturmuje Bundestag

Pro-junta media blame insurgents for  shooting at teens in Mariupol / Mendia junty winią powsyańców ze ostrzelanie małolatów w Mariupolu

VIDEO Mariupol:  battalion ‘Azov’ shot at teens, wounding one in the head / Wojacy batalionu ‘Azow’ strzelali do małolatów, raniąc jednego w głowę

Kharkov: Federalisation opponents clash with proponents / Charków: Przeciwnicy federalizacji starli się z proponentami

21/09/2014

Ukraine 21.9.2014 Donbass kids on Global Peace Day: no war! / Dzieci donbaskie w Swiatowy Dzień Pokoju: żadnej wojny!

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 19:33

MOVING VIDEO Donbass kids on Global Peace Day: no war! / Dzieci donbaskie w Swiatowy Dzień Pokoju: żadnej wojny!

VIDEOS Fighting near Mariupol / Walki pod Mariupolem

Party of Regions will take part in elections to Ukraine’s parliament after all / Partia regionów weźmie jednak udział w wyborach do Wierchownej Rady

PICS For 5th column march in Moscow, Moscovites hung out Donetsk and Lugansk republic flags / Na marsz V kolumny, Moskwiczanie wywiesili flagi republik Donieck i Lugańsk

Alexandr Dugin: Putin won’t betray Novorussia, finally decided to cleanse Kremlin of pro-Western liberals / Putin nieoleje Noworosji, w końcu zdecydował oczyścić Kreml z prozachodnich liberałów

VIDEOS Donetsk: Junta “observes” ceasefire / Donieck: Junta “stosuje się” do rozejmu

VIDEO  Junta forces destroyed Stepanovka with particular cruelty / Siły junty zniszczyły Stiepanowkę szczególnie okrutnie

VIDEO 18+ Left by ‘Aydar’ battalion in a Donbass golf club / Pozostawili ajdarowcy w klubie golfowym w Donbasie

Junta troops use ceasefire to loot local population / Wojska junty wykorzystują rozejm do grabieży miejscowej ludności

21.9.2014 night – Novorussia army info bureau:  enemy left several population centres in Donetsk republic, continued to shell, blame insurgents for it, violate Minsk agreement on fly-free zone / Info-biuro armii Noworosji za noc: wróg wycofał się z kilku skupisk ludności, nadal bombarduje winiąc powstańców, pogwałcił postanowienie mińskie o strefie bezlotnej 

Junta forces withdraw from around Zhdanovka to avoid being encircled / Siły junty wycofują się spod Żdanowki by uniknąć kotła

MacCain: US refusal to arm Ukraine a “danger” / MacCain: odmowa USA zbroić Ukrainę “niebezpieczna”

Junta will not withdraw forces until ceasefire / Junta niewycofa wojsk przed zawieszeniem ognia

Families of German victims of MH17 to sue Ukraine / Rodziny niemieckich ofiar MH17 zaskarżą Ukrainę

Pedophile Cites Jewish Law In His Defense

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:05

Pedophile Cites Jewish Law In His Defense

Argentine activists file lawsuit against Israel over Gaza attack

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:05

Argentine activists file lawsuit against Israel over Gaza attack

Pope Assassination Imminent

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:04

Pope Assassination Imminent, Iraq Ambassador To Vatican Warns

Hezbollah, Iran, Syria, and Russia vs. the US-led anti-ISIS alliance: Cooperation or confrontation?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:03

Hezbollah, Iran, Syria, and Russia vs. the US-led anti-ISIS alliance: Cooperation or confrontation?

20/09/2014

Ebola martial law like in Sierra Leone may spread the disease

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 23:58

Sierra Leone residents are currently enduring a 3-day medical martial law “lockdown” that many scientists warn may actually spread Ebola

Riots in Scotland / Rozruchy w Szkocji

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:54

Ukraine 20.9.2014 Huge explosions in Donetsk / Ogromne eksplozje w Doniecku

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:11

VIDEO 18+ How Kalinovo was liberated / Jak wyzwolili Kalinowo

Strelkov: only Russia’s full capitulation in Novorussia acceptable to junta / Striełkow: tylko pełna kapitulacja Rosji zadowoli juntę

VIDEO Motorola unit at work / Oddział Motoroli przy pracy

200 trucks of White Convoy3 arrives at Donetsk / 200 kamazów Białego Konwoju3 przybyło do Doniecka

VIDEO Donetsk republic army opened ‘life road’ to war-battered Gorlovka / Armia republiki Donieck otworzyła “drogę życia” do wymęczonej wojną Gorłowki

Insurgents unblocked Gorlovka / Powstańcy odblokowali Gorłowkę

Full text of Minsk memorandum w. comments by parties / pełny tekst memorandum mińskiego z komentami stron

Minsk negotiations: withdrawal of troops still unsettled / Negocjacje w Mińsku: wycofanie wojsk wciąż nieuzgodnione

Minsk protocol: 30-km safety zone for artillery & no-fly zone / Protokół miński: 30-km strefa bezpieczna dla artylerii i strefa bezlotna

Final Minsk protocol bans artillery and mines, while missiles rain on Donetsk / Końcowy protokół w Minsku zakazuje artylerii i min, a na Donieck lecą pociski

Junta forces shelled Lugansk during humanitarian aid unloading / Siły junty bombardowały Lugańsk podczas rozładunku pomocy humanitarnej

Bretagne farmers riot against sanctions on Russia / Rozruchy rolników Bretanii przeciw sankcjom na Rosję

‘Aydar’ battalion soldiers confiscated meat cans from Ukrainian humanitarian aid convoy for Lugansk / Wojacy ‘Ajdaru’ zabrali tuszonkę z ukraińskiego konwoju pomocy humanitarnej dla Lugańska

Cold war for USA: Russia-China rapprochement / Zbliżenie Rosja-Chiny zimną wojną dla USA

[en] Lavrov genuine or cunning: Donetsk and Lugansk regions must remain in Ukraine / Lawrow uczciwy czy kręci: regiony Donieck i Lugańsk muszą pozostać z Ukrainą

Polska krajem prekariuszy: Bez perspektyw życiowych, bez przyszłości

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:42

Polska krajem prekariuszy: Bez perspektyw życiowych, bez przyszłości

Prekariusze są zatrudnieni w przemyśle i na wyższych uczelniach. To pracownicy sieci handlowych i artyści. Ta grupa jest większa, niż nam się zdaje. I choć jej członkowie mają wspólne problemy i mogliby się wspólnie bronić, to nie wykształcili jeszcze klasycznej klasowej solidarności, jaką mieli proletariusze – uważa Jarosław Urbański socjolog, członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Ukrainian crisis: The Arithmetics of Diplomatic Theatre

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 09:03

The Arithmetics of Diplomatic Theatre

Russian lawmakers propose cutting foreign ownership in media

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 08:50

Russian lawmakers propose cutting foreign ownership in media

Otytułowane duraki służą Polin

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:29

Poseł Prof. dr. hab. Mariusz-Orion Jędrysek: Szanowni Państwo, Prosze usunąc moj adres z listy dyskusyjenej. Z gory dziedkuję – moj
Prof.zw.dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
http://www.jedrysek.eu

http://www.facebook.com/jedrysek

http://twitter.com/#!/mariuszjedrysek

Andrzej Szubert: Szanowny Panie psorze zwyczajny, doktorze habilitowany…
Wkliknąłem się na  ten link i osłupiałem… Jest Pan promotorem bandyckiego bezmyślnego eksploatowania Matki Ziemi i niszczenia naszego środowiska naturalnego.

http://biznes.newsweek.pl/gaz-lupkowy-w-usa–eldorado-czy-katastrofa-ekologiczna,62210,1,1.html

http://www.national-geographic.pl/forum/showthread.php?t=1303

Jest Pan posłem do knessejmu a nie polskiego parlamentu. Pańska partia to ProUSraelskość i Syjonizm – a nie prawo i sprawiedliwość. Za co Pan dostał te tytuły przed nazwiskiem? Za służenie interesom żydowskich firm z USraela? Które w USraelu są w odwrocie, bo zniszczyły środowisko naturalne i teraz chcą zrobić z Polski spaloną Ziemię.
Chce Pan “suwerenności energetycznej”. A czemu nie walczy Pan o suwerenność polityczną, militarną, kulturalną i duchową Polski?
Jak widać rusofobia (bo to ona Pana napędza – jak wszystkich pisdzielców)  to patologia prowadząca do gotowości zniszczenaia własnego kraju, byleby nie kupować gazu od Rosji.
A gdybyśmy mieli rządy traktujące Rosję po przyjacielsku, gdybyśmy byli sojusznikiem Rosji – mielibyśmy gaz trzy razy taniej – jak Białoruś.
Ale do durnych rusofobów, nawet tych utytułowanych to nie dociera.

PB: Panie otytulowany Jedrysek, Przeczytalem. Sluzy pan lobby lupkowemu = agenturze zydobanksterii. Aby utrzymac monopol na surowce energetyczne kopalniane i zlamac nieposluszne Rosję i Iran, bogate w tani gaz,  zydobanksteria inwestuje w wydobycie gazu lupkowego — drogie, niezwykle szkodliwe dla srodowiska i zdrowia czlowieka.
Z wojny zydobanksteria-ludzkosc ws. gazu, zrobil pan walke partyjna PiS/PO. Ma pan popisdzielony mozg. Do miotly a nie na uniwersytet i glownego geologa Polski!
Ws. Rosji tez pokazuje pan duractwo i agenturalnosc, sluzalczosc tejze srulo-banksterii.
Rosja zajmuje południowo-wschodnią Ukrainę ze względu na złoża gazu łupkowego i największe w Europie magazyny gazu w tamtym regionie.
Rosja nie okupuje Ukrainy Wsch. Donbasem zawladneli oliparchy jak Kolomojski (pan zapyta Kwacha/Sztolcmana) wlasnie dla przemyslu i zasobow naturalnych.
Dla obrony podstawowych praw powstala ludnosc rosyjskojezyczna Donbasu (regiony Donieck i Lugansk, ziemie historycznie rosyjskie). Jakby chcial pan, zeby jaki wonTuSSku czy inny agent wplywu ‘wybrany’ bezprawnie oznajmil, ze Polakom niewolno uzywac swego jezyka na swej ziemi i sa obywatelami czwartej kategorii, do odstrzalu przez neobanderowskie bojowki sankcjonowane przez junte we Wszawie?
Podobnie jak Krym, za czasow ZSRR Noworosje “podarowano” republice Ukraina (sztuczny twor jak w b. Jugoslawii bez zwiazku granic z etnicznoscia, historia czy czymkolwiek), zeby w przyszlosci zniewolic cala Rosje = odwieczne marzenie chazarii (obecnie zydobanksteria, syjonisci i lubawiczerowie). Wylozone przez imama, jasno jak dla milicjanta. Jesli pan niezrozumi szejka, tu jest w formacie naukowym:

http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/

http://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

Tamten plan srulowy zlamania w przyszlosci Rosji za pomoca zjudaizowanej Ukrainy, wciela sie na naszych oczach, a duraki (agenciury?) jak pan sluza temu bez zajakniecia sie.
Mam nadzieje, ze jest pan po prostu uzytecznym durniem a nie agenciura. Jakby nie patrzec, sluzy pan wiernie srulowym bossom (dlatego uchowal sie pan w KneSSejmie!).
Lepiej, gdyby pozostal pan przy poezji i zarzuconych hobby. Mniej szkod narodowi pomiatanemu przez wybranych przez pana…

Marek Podlecki: Rozbiór Polski – prawda o gazie łupkowym. Dlaczego prof. Jędrysek to promuje?

O ZOMBIZACJI UKRAIŃSTFA (I POLACTFA)

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:28

3601974

Kto nie skacze, ten Moskalem…

O ZOMBIZACJI UKRAIŃCÓW

alexandr_ibn_a 8.9.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

Wielu interesuje, jak Ukraińców poddano zombizacji. Opowiadam. Żadnej zombizacji nie było, była (i jest) przemyślana, naukowo uzasadniona, dokładnie zaplanowana i znakomicie przeprowadzona operacja.

Wpierw została przeprowadzona analiza społeczeństwa – coś w rodzaju głębokiego badania marketingowego. Celem było określenie wielkości i stanu niektórych grup społecznych, nad którymi będą pracować. Do wybranych grup w przeciągu kilku lat poprzez planowe wsparcie odpowiednich potrzebnych posunięć wprowadzano idee niezbędne dla zamawiającego. I bynajmniej nie tak proste, jak te, które teraz słychać w ukraińskich mediach. Do niektórych grup wprowadzano pozornie nieszkodliwe, neutralne idee, które wytwarzały u pewnej części Ukraińców apatię i chęć zdystansowania się od tego, co się dzieje.

Do innych, najbardziej podatnych na wpływy (niektóre grupy młodzieży), lub mających możliwość wpływania na społeczeństwo (dziennikarze), poprzez organizację były tworzone ośrodki wpływu, które zapewniały rozprzestrzenianie się potrzebnych idei właśnie w tych grupach. Celem było stworzenie tzw. “dziesięciny wpływów” – kiedy jakakolwiek idea opanuje 10% grupy, to dalsze rozprzestrzenianie się idei następuje lawinowo. Interesujące jest to, że procesy te były ściśle zsynchronizowane w czasie – kiedy jedni zaczęli skakać, inni włączyli szczególnie silną apatię. Uważam, że jest to najwyższy pilotaż w sterowaniu umysłem społeczeństwa!

Równolegle wdrażano i dopracowywano techniki natychmiastowego formowania i sterowania tłumami. Tzw. mob flash – to są sprawdziany, za pomocą których zamawiający sprawdza % przenikania idei i stopień podporządkowania grupy.

Gdy pożądane przenikanie idei zostało już osiągnięte, zamawiający rozpoczynał aktywną fazę procesu. Na tym etapie zebrane tłumy mieszkańców zostały przy użyciu typowych technologii behawiorowych aktywowane na pożądane zachowanie. Np. słynne kto nie skacze, jest Moskalem to nie tylko zwykła „przyśpiewka” żołnierzy USA – jest to również samopodtrzymujący się program oddziaływania. Organizm produkuje fizjologiczne pobudzenie własnych działań. Pierwsze pobudzenie – endorfiny z niewielkiego wysiłku fizycznego. Spróbujcie poskakać kilka minut, a będziecie je czuć. Drugie pobudzenie – przyśpiewki. Liczba sylab, które trzeba wykrzyczeć na bezdechu jest taka, że tworzy się słaba hiperwentylacja. Mózg jest nasycony tlenem i prezzo (ros. прецц0) od własnych oddziaływań. I trzecie pobudzenie – aktywacja neuronów lustrzanych w wyniku zachowania grupowego – wszystkie małpki skaczą i ja też skaczę – jestem dobrą małpką.

W rezultacie naćpany mózg, który otrzymuje potrójny bodziec od samego siebie, przymusza świadomość usprawiedliwiać takie przyjemne czynności, przyjmując już przygotowane i wcześniej wdrożone do grupy wyjaśnienia tego, co się dzieje.

Faza aktywna zostaje rozpoczęta wtedy, kiedy zostało osiągnięte takie przeniknięcie wymaganych idei do różnych grup ludności, przy którym dla lawinowego rozprzestrzenienia wystarczy tylko niewielkie popchnięcie. Rolę tę spełnił Majdan – od początku do samego końca. Rezultaty widzimy.

Chcę podkreślić:

  1. Ww. samopodtrzymujący się system jest identyczny z uzależnieniem narkotycznym. Rozwiją się identycznie. Przezwyciężyć je można tylko za pomocą ostrych metod ograniczenia i dalszą nieustanną kontrolą.
  2. Tzw. ukraińska elita była integralną częścią tego planu, stanowiąc tylko jeszcze jedną grupę ludności, z którą dokładnie tak samo była prowadzona analogiczna praca, łącznie z okresową kontrolą reakcji. W rzeczywistości tzw. oligarchowie wystąpili dokładnie tak, jak im polecono, tj. całkowicie kontrolowaną grupą, co, biorąc pod uwagę skład grupy, nie może nie wywołać szacunku dla wykonawców operacji. [Jakiego szacunu! Oliparchy wiedzą instynktownie, co robić przeciw gojom. –PB]
  3. Słynne ciasteczka na Majdanie – to, za pozwoleniem, jest żart. Ciasteczka – to najbardziej rozpowszechniony posiłek, stosowany w tresurze, która z kolei jest oparta na zasadach behawioryzmu. Wynieść ciasteczka, ot tak publicznie – to tak, jakby napisać “Osama był tutaj” na sławetnym World Trade Center 11 września 2001 r. Tak, żeby napis trafił w kadr zdjęcia. Nie zdziwię się, jeśli ciasteczkami jeden dział operatora przekazał żartobliwe pozdrowienie w eterze na żywo innemu działowi.
  4. Wątpiący w istnienie tzw. planu Putina – mogą przypomnieć sobie, jak dokładnie na rok (!) przed wprowadzeniem sankcji zostały podjęte środki uprzedzające w celu zwrotu znacznej części majątków elity Federacji Rosyjskiej do kraju. A przygotowania do wojny już było widać gołym okiem w całej Federacji Rosyjskiej, poczynając od września 2013 r.

Dodam, że np. Niemcy zwyciężyli w sobie coś podobnego po klęsce II wojny światowej, wymyślając Gestalt. I porno.

P.S. Piekielne straty, zwłaszcza wśród ochotników Gwardii Narodowej są efektem ubocznym opisanego powyżej procesu. Naćpany własnymi hormonami mózg ukraińskiego działacza – patrioty po prostu fizjologicznie nie jest w stanie postrzegać rzeczywistości w wymaganym dla czasu wojennego kluczu. To, nawiasem mówiąc, było już znane od bardzo dawna – opisane techniki mają po 50 lat. Jako żołnierze, zombie są do niczego.

DER FREITAG: POROSZENKO – PRZESTĘPCA WOJENNY

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 04:17

http://img15.nnm.me/4/d/7/0/3/80d4e7ae6dabe7a8f085f32a87e.jpg  Wisi, dyndajetsja, na P naczinajetsja

 

dpnbgenA to demokracja właśnie, dziecino… Armia ukrów zabija Donbasian.

DER FREITAG: POROSZENKO – PRZESTĘPCA WOJENNY

Sönke Paulsen 28.8.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный преступник

“Nie są potrzebne żadne rosyjskie propagandowe filmy video, aby zrozumieć, że “operacja antyterrorystyczna” Kijowa w rzeczywistości jest terrorystyczną. Cyfry, zdjęcia i fakty mówią same za siebie.”

Od maja 2014 roku na Wschodzie Ukrainy trwa tzw. operacja antyterrorystyczna Kijowa przeciwko “separatystom”.

Pomimo wszystkich wysiłków zachodniej prasy usprawiedliwienia tych ataków na wielkie miasta, dążące do niepodległości Donbasu, nietrudno zrozumieć, że “operacja antyterrorystyczna” jest w istocie operacją terrorystyczną przeciwko własnemu narodowi.

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный преступник

Nie ma żadnej rosyjskiej propagandy! Wystarczy tylko spojrzeć na zdjęcia video po eksplozji ukraińskich pocisków w Ługańsku i Doniecku. Pociski, które można zobaczyć w wielu filmach, nie tylko wybuchają, ale rozpryskują się wokół odłamkami. Są one przeznaczone właśnie do zabijania nieuzbrojonych ludzi. Przy czym w ten sposób, aby od jednego wybuchu ginęło jak najwięcej ludzi. W miejscach zgromadzeń ludzi w oblężonych miastach wybuchają one ciągle.

Dowody, których po prostu nie da się oglądać, są filmami video, zrobionymi przez amatorów, często telefonami komórkowymi. To są oryginalne nagrania, których autentyczność nie podlega wątpliwości. Może się o tym przekonać każdy, kto ma już 18 lat i który uważa, że może je oglądać (oglądanie takich zdjęć jest niezmiernie przykre).

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный преступник

Strzela się tutaj do ludności cywilnej i terroryzuje ją, aby w miastach jak najszybciej nie było mieszkańców. Tylko w ten sposób będzie „skuteczną” ta operacja antyterrorystyczna, którą prezydent Poroszenko nazywa “akcją zamiatania” (ros. – «акцией по зачистке» – od tłum.) i która w rzeczywistości jest operacją terrorystyczną. Podczas tej operacji ludność cywilną pozbawia się podstawowych potrzeb: wody, leków, pieniędzy, żywności, energii elektrycznej i swobodnego poruszania się.

Ogólnie można powiedzieć, że nie jest potrzebna żadna propaganda, w tym również propaganda administracji Putina, aby zrozumieć, że prezydent Ukrainy Poroszenko jest przestępcą wojennym.

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный преступник

 

DEMONSTRACJA POD AMBASADĄ UKRAINY

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 01:34

Szanowni Państwo,

Zapraszam uprzejmie do obejrzenia relacji filmowej, z kolejnej demonstracji pod ambasadą Ukrainy, która odbyła się w Warszawie, dnia 19-tego września 2014 roku.

Relacja jest podzielona na cztery odcinki, których adresy są podane poniżej:

19.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA POD AMBASADĄ UKRAINY. CZ.1

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/lyodcjw

19.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA POD AMBASADĄ UKRAINY. CZ.2

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/m56b9en

19.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA POD AMBASADĄ UKRAINY. CZ.3

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/mo4pvvh

19.09.2014 WARSZAWA – DEMONSTRACJA POD AMBASADĄ UKRAINY. CZ.4

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/pv9utbj

Życzę miłego oglądania i serdecznie pozdrawiam.

Zbigniew Juźków

Next Page »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 683 other followers