Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

16/09/2014

PETYCJA DO PREZYDENTA RP ws. WOJNY NA UKRAINIE

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:07

Szanowni Państwo !

Przesyłam adresy dwóch krótkich filmów, dotyczących złożenia petycji w Kancelarii Prezydenta RP, w związku z wojną na Ukrainie.

Oto te adresy:

ZŁOŻENIE PETYCJI DO PREZYDENTA RP W SPRAWIE WOJNY NA UKRAINIE CZ.1

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/n4kg8xj

ZŁOŻENIE PETYCJI DO PREZYDENTA RP, W SPRAWIE WOJNY NA UKRAINIE CZ.2

skrót adresu filmu:  http://tinyurl.com/mv3kv87

Pozdrawiam serdecznie.

Zbigniew Juźków

Ukraine 16.9.2014

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:39

VIDEO Zaporozhe: Hundreds of Ukrainian troops put arms down in protest of killed colleague and manipulation of personal military records / Zaporoże: Setki wojaków złożyły broń, prostestując śmierć kolegi i manipulacje zaświadczeń wojennych

Families of recruits demonstrate in Kiev / Rodziny poborowych demonstrują w Kijowie

Phoning more expensive in Ukraine / Telefonia drożeje na Ukrainie

Melitopol (Zaporozhe region) to be evacuated? / Melitopol (region zaporożski) będzie ewakuowany?

Poroshenko decorated 2 deputies of Kolomoyski / Prosieńko udekorował 2 z-ców Kolomojskiego

VIDEO Junta mulls over sending inmates to war / Junta chce wysłać więźniów na front

Miyusinsk liberated: 100 insurgents against 1000 junta troops / Wyzwolenie Mijusinska: 100 powstańców rpzwciw 1000 wojsk junty

PICS VIDEO 18+ Kirovskoye: ruined houses, killed civilians / Kirowskoje: zburzone domy, zabici cywile

Sanctions against Russia to provoke higher oil prices / Sankcje na Rosję sprowokują wyższe cany ropy

[pl] Srulosuszpy Polin suszpom srulojunty kijowskiej / Free-of-charge equipment for Jew junta security and pacification forces from Jew-ruled Poland, delivered free of charge!

Srulosuszpy Polin suszpom srulojunty kijowskiej

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 06:00

Polski Sprzęt policyjny trafi z Polin na Ukrainę bezpłatnie, w tym koszty transportu

Przewiduje to projekt umowy, który powstał już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jak podaje wydział prasowy resortu, podjęto nad nim prace w związku z inicjatywą partnerów polskiego MSW.
W projekcie jest mowa o “sprzęcie o znaczeniu strategicznym”. A według polskiego prawa może to być uzbrojenie lub tzw. produkty podwójnego zastosowania. To obszerna kategoria technologii, które mogą być użyte zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.
Oprócz uzbrojenia ukraińskie służby potrzebują m.in. noktowizorów, kamizelek czy hełmów – wylicza “Rz”.
Wyłącznym użytkownikiem sprzętu mają być służby ukraińskiego MSW. Wśród nich jest Gwardia Narodowa, która bierze udział w walce z terroryzmem i obronie granic.
Analogiczną umowę MSW ma zamiar podpisać także z Mołdawią. Jak przypomina “Rz”, tam też, tak jak na Ukrainie, zmagają się z rosyjskim zagrożeniem – od początku lat 90-tych, we wschodnim regionie Naddniestrze stacjonuje armia Rosji.
Takie umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu MSW zamierza podpisać po raz pierwszy.

Argentine Companies to Increase Trade with Russia + Finland to continue Russian nuclear project, despite sanctions

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:18

Argentine Companies Look to Increase Trade with Russia

Finland to continue with Rosatom nuclear project, despite sanctions – Prime Minister

Should Jews fear an independent Scotland?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:17

Should Jews fear an independent Scotland?

15/09/2014

Ukraine 15.9.2014 NATO countries started arms deliveries / Państwa NATO zaczęły dostawy broni

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:42

Malaysia attorney general: indictment of suspects to follow after MH17 investigation / Prokurator generalny Malezji: po śledztwie MH17 będzie oskarżenie podejrzanych

Junta drafted pro-forma “independence” status of Donetsk and Lugansk republics / Projekt ustawy junty o “suwerenności” republik Donieck i Lugańsk

Insurgents countered attack at Stakhanovy / Powstańcy odbili atak pod Stachanowym

Junta sabotage groups active in Donbass / Grupy dywersyjne junty aktywne w Donbasie

24 more bodies of Ukrainian soldiers discovered near Ilovaysk / Pod Ilowajskiem: jeszcze 24 ciała żołnierzy ukraińskich

Insurgents continue heavy battle for Donetsk airport / Powstańcy toczą ciężki bój o lotnisko Donieck

Junta forces at Donetsk airport tripled during ‘ceasefire’ / Siły junty na lotnisku Donieck potroiły się podczas “rozejmu”

Expert: Russian shut-off of gas to Europe would end Ukrainian crisis, EU would disjoin from US / Ekspert: kiedy Rosja wyłączy gaz Europie, kryzys na Ukrainie zakończy się, UE odłączy sie od USA

Insurgents destroyed mortar battery that shelled OSCE observers and civilians / Powstańcy zniszczyli baterię moździerzy, która bombardowała obserwatorów OBWE i cywili

War reduced apartment prices 3-fold in Donetsk and Lugansk / Wojna zniżyła ceny mieszkań 3-krotnie w Doniecku i Lugańsku

Part of Polish humanitarian aid to Ukraine disappered / Ulotniła się część pomocy humanitarnej Polski dla Ukrainy

Poland – 52nd state of USrael

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 16:20

NEO – Poland is becoming 52nd state of the United States

W KRĘGU TZW. UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU OUN

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 03:24

W KRĘGU TZW. UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW

niedziela, 12 czerwca 2011 22:27     KRESOWY SERWIS INFORMACYJNY
20 marca 1991 roku Agencja Konsularna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie przesłała do Sejmu, do Departamentu Prasy i Radia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Instytutu Historii PAN w Warszawie liczący 60 stron maszynopisu tekst Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów(OUN) podjętej 22 VI 1990 roku. Tekst ten został opublikowany 12 kwietnia 1991 roku w „Magazynie Tygodniowym Polski Zbrojnej”, organie Ministerstwa Obrony Narodowej. Fragmenty Uchwały… zamieścił także w wydanej w 1995 roku w Toronto pracy Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA ukraiński prawnik i politolog – Wiktor Poliszczuk. Poliszczuk opatrzył te fragmenty komentarzem. Zwraca w nim uwagę, że w obliczu antypolskiej wymowy dokumentu przedstawiciele działającego w Toronto Związku Ziem Wschodnich RP – Władysław Dziemiańczuk i Janusz Śmigielski, aby wykluczyć prowokację, zwrócili się do wszystkich trzech funkcjonujących współcześnie frakcji OUN, tj. Frakcji Bandery, Frakcji Melnyka i Frakcji „Dwójkarzy” oraz do Światowego Kongresu Wolnych Ukraińców, z pytaniem, czy poczuwają się do autorstwa Uchwały, czy też odżegnują się od niej. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pismo polskich kresowian Poliszczuk uznał za wymowne. Badacz ten na podstawie porównań testu Uchwały z innymi dokumentami uznał, że materiał będący przedmiotem dociekań „jest oryginalną uchwałą OUN-b. Tekst Uchwały… jest odzwierciedleniem mentalności kierowniczych kół OUN-b” .

Innego zdania są działający w Polsce sympatycy i orędownicy ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Należąca do nich Joanna Kluzik-Rostkowska utrzymuje, że uchwała jest „fałszywką”, którą spreparował profesor Uniwersytetu Śląskiego – Edward Prus. Późniejsza szefowa kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego oraz liderka partii Polska Jest Naj-ważniejsza, uznała tego cenionego w środowiskach kresowych badacza zbrodni OUN-UPA za „autora prac o wymowie antyukraińskiej” i podkreślała w ślad za publicystą Tadeuszem Olszańskim, iż wszystkie jego publikacje „charakteryzuje nieobiektywność” oraz „manipulacja danymi historycznymi”. Dodawała także, że „fałszywka” przygotowana przez Prusa wpierw krążyła w odbitkach po parlamencie, a następnie została upowszechniona przez, jak to określiła, uznawanego w „środowisku dziennikarskim za skrajnego nacjonalistę”, redaktora naczelnego „Polski Zbrojnej” – Jerzego Śląskiego oraz współdziałającego z nim człowieka z dawnego estabilishmentu – historyka Jacka Wilczura. W przekonaniu Kluzik:

Wszystko […] wskazuje, że […] dokument w ogóle nie istnieje:

– żadna z organizacji, posługujących się nazwą Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, nie ma nazwy Krajowyj Prowid;

– żadna z tych organizacji nie obradowała latem (poza tym jedne opracowania podają datę ukazania się dokumentu 22 czerwca, inne 22 lipca);

– dziennikarze i naukowcy polscy, zajmujący się zagadnieniami Ukrainy podkreślają, że nigdy nie zetknęli się z ukraińskim tekstem „uchwały”;

– przedstawione postulaty nie figurują w większości w najbardziej nawet skrajnych programach ukraińskich nacjonalistów;

– w wersji „parlamentarnej” była sugestia, że Tadeusz Mazowiecki, wtedy jeszcze urzędujący premier, sprzyja OUN. Podobne insynuacje dotyczą Adama Michnika, „Tygodnika Powszechnego”. To, że Wilczur nie umieścił tego fragmentu w opracowaniu w „Polsce Zbrojnej”, sugeruje, że nie był przekonany o autentyczności tego dokumentu  .

Postanowiliśmy przyjrzeć się Uchwale… Nie będąc historykami, nie mając wglądu w tajne materiały działających oficjalnie i nieoficjalnie ugrupowań neobanderowskich, nie dysponując nawet – w odróżnieniu od Kluzik (!) – wiedzą o strukturze zarządów OUN-UPA oraz terminach ich zjazdów, nie mamy możliwości określenia stopnia autentyczności dokumentu, dlatego też stawiamy tu przed sobą znacznie skromniejsze zadanie. Ograniczamy się wy-łącznie do uwydatnienia wyjątkowo dużej mocy prewidystycznej zapisów zawartych w analizowanym przez nas tekście. Uważamy, że nawet jeśli nie da się definitywnie rozstrzygnąć problemu autorstwa dokumentu, to warto zwrócić uwagę na to, jak trafnie tekst powstały u progu III RP przewiduje rozwój sytuacji politycznej i jak konsekwentnie urzeczywistniane są zawarte w nim dezyderaty. Czytelnikom zaś pozostawiamy do oceny to, czy zgodność realizowanej w Polsce polityki z postulatami Uchwały… jest tylko dziełem przypadku.

Uchwała… – jak czytamy we wstępnej jej części – „obejmuje różne sprawy współczesne, w tym stosunek OUN jako awangardy narodu ukraińskiego – do Polski i Polaków” . Wy-suwane w niej dezyderaty dają się podzielić na cztery grupy. Pierwsza z nich dotyczy polityki, druga – sposobu traktowania historii, trzecia – edukacji, czwarta zaś – życia religijnego.

Polityka

W dziedzinie polityki Uchwała… nakazuje m.in.:

szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza – “Czuprynki” oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom .

Nie ulega wątpliwości, że z tego zadania Zachodnia Ukraina wywiązuje się znakomicie. Prezydent Wiktor Juszczenko nadał Banderze tytuł „Bohatera Ukrainy”. Za rządów Juszczenki i Juli Tymoszenko wzniesiono znaczną liczbę pomników lidera ukraińskich nacjonalistów, nazwano jego imieniem liczne place i ulice. Ukraińskie dzieci otrzymują Podręcznik małego banderowca. Organizowane są festiwale pieśni banderowskiej, w czasie których ukraińskie „Nachtigalle” śpiewają teksty o wymowie antypolskiej.

Niedawno w Stanisławowie, zwanym obecnie Iwano-Frankiwskiem, jedna ze szkół otrzymała imię człowieka kierującego ludobójstwem dokonanym na dziesiątkach tysięcy Polakow i Żydów – Romana Szuchewycza. Szkołę ozdobiono wielką tablicą pamiątkową, pod którą uczniowie mogli wyrazić wdzięczność „bohaterowi”, mającemu na rękach krew starców, kobiet i dzieci.

Ukraińskie środowiska nacjonalistyczne prowadzą szczególnie ostrą akcję propagandową, mająca na celu doprowadzenie do beatyfikacji metropolity Andrzeja Szeptyckiego. W celu udeptywania świadomości Polaków 25 i 26 listopada 2009 r. zorganizowano w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie konferencję ku czci kolaborującego z Hitlerem metropolity. W ramach tej konferencji, odbywającej się notabene pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza, wyświetlono film Grzegorza Lenkiewicza Niewygodny, w którym reżyser wygłasza tezę, że kard. Wyszyński, który dwukrotnie (w 1958 i 1962) zablokował proces beatyfikacyjny Szeptyckiego, czynił to jako agent KGB. W niespełna rok później, 17 stycznia 2010 r., z okazji Tygodnia Ekumenicznego film Lenkiewicza – o czym z ulgą i tryumfem obwieszczała „Ga-zeta Wyborcza” – wyemitował program I Telewizji Polskiej. Dzięki wyjątkowej uprzejmości zarządu TVP na oczach tysięcy Polaków, na oczach księży i biskupów kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, nazwany został agentem KGB. Oczywiście, żadnej reakcji nie było. No bo jakże można psuć radosny nastrój ekumenizmu!

W kolejce za Szeptyckim do beatyfikacji oczekuje ojciec Bandery, proboszcz w Uhrynowie w woj. stanisławowskim, Andriej, więziony i katowany przez NKWD, zamordowany przez nią w 1941 roku. Traktowany jest on jako „męczennik za wiarę”.

Postulatorzy obu procesów beatyfikacyjnych, liczący na wsparcie przez papieża Benedykta XVI, zdają sobie sprawę, że wyniesienie na ołtarze metropolity stojącego na czele duchownych, którzy święcili piły i siekiery, a także ojca lidera ruchu nacjonalistycznego otworzy drogę do całkowicie jawnej gloryfikacji UPA.

Szkoda, że polska hierarchia kościelna angażuje się w proces beatyfikacyjny metropolity Andrieja, nie czyni natomiast żadnych istotnych kroków, aby uczynić „męczennikami za wiarę” około 200 księży, zakonnic i zakonników, którzy ponieśli okrutną śmierć w czasie rzezi wołyńskiej i w czasie pustoszenia Podola przez bandy UPA.

Kolejne zalecenie Uchwały… brzmi:

Podkreślać z całą mocą, ze pełne wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samostijnej Ukrainy (vide Michnik). Oznacza to pełne zaufanie Polaków do antymoskiewskiej polityki Ukraińców, pozwoli na ich zupełny bezkrytycyzm i na pełne ich zaangażowanie po naszej stronie .

Dobrze byłoby, gdyby głoszona przez Adama Michnika, Jacka Kuronia, Henryka Wuj-ca oraz innych przedstawicieli środowiska „Gazety Wyborczej” teza „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” była tylko efektem historycznego nieuctwa. Jednakże, przynajmniej w wypadku Michnika i Kuronia, tak nie jest. Trudno ich obu podejrzewać, iż nie zdają sobie sprawy, że Polska co najmniej kilka wieków istniała, mimo że nie funkcjonował żaden byt państwowy o nazwie Ukraina.

Zwraca uwagę to, że już w roku 1990 (!), tuż po upadku PRL, twórcom Uchwały wiadomo było, kto w Polsce będzie sprzyjał interesom nacjonalistów ukraińskich. Dziś już istnieją liczne dowody na to, że Michnik i środowisko z nim związane, a więc w praktyce środowisko KOR-u i „Gazety Wyborczej”, żywi większą sympatię do neobanderowców niż do polskich Kresowian. Ta sympatia ma dwa źródła. Pierwsze tkwi w tym, że KOR utrzymywał bliskie związki z paryską „Kulturą” kierowaną przez Jerzego Giedroycia, wychowanka zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim ukraińskich profesorów, dążącego do zatarcia animozji między uchodźstwem polskim i ukraińskim w imię walki ze wspólnym wrogiem – Związkiem Sowieckim . Drugie źródło tkwi o wiele głębiej. Otóż młodsze pokolenie zapewne nie wie, że KOR tworzą w znacznej mierze członkowie bierutowsko-bermanowskiego estabilishmentu i ich dzieci. Stalinowcy i potomkowie stalinowców, którzy odsunięci zostali od władzy i przywilejów w roku 1956, wkraczają do polityki w roku 1976 jako przedstawiciele tzw. demokratycznej opozycji. Spójrzmy choćby na dwie charakterystyczne biografie.

Adam Michnik, syn Heleny Michnik (autorki fałszujących historię Polski stalinowskich podręczników historii) oraz Ozjasza Szechtera, w okresie międzywojennym działacza młodzieżowych bojówek komunistycznych, a później – Komitetu Centralnego (wywrotowej, wrogiej wobec władz II RP) Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Za „próbę zmiany prze-mocą ustroju Państwa Polskiego i zastąpienia go ustrojem komunistycznym oraz oderwania od państwa polskiego południowo-wschodnich województw” i przyłączenia ich do Wschodniej Ukrainy Szechter odbywał karę ośmiu lat więzienia. W okresie stalinowskim pełnił on funkcję szefa Wydziału Prasowego CRZZ (Centralnej Rady Związków Zawodowych). W drugiej po-łowie lat siedemdziesiątych działał w strukturach KOR-u.

Adam Michnik to także przyrodni brat Stefana Michnika – stalinowskiego kata i zabójcy sądowego, uczestniczącego w fingowanych procesach przeciwko polskim patriotom i wydającego na nich wyroki śmierci .

Jacek Kuroń – syn Henryka Kuronia, wyrzuconego z PPS-u za współdziałanie z ruchem komunistycznym. Twórca czerwonego harcerstwa; urodzony we Lwowie czuł się bardziej Ukraińcem niż Polakiem; twierdził, że cieszy się, iż Lwów znalazł się w ręku Ukraińców.

Nawiasem mówiąc, zbliżone tradycje reprezentują członkowie redakcji „Gazety Wyborczej” oraz ich najbliższe otoczenie, m.in. Helena Łuczywo (córka Ferdynanda Chabera, członka KPP, w okresie międzywojennym więzionego przez 6 lat za działalność przeciw Państwu Polskiemu, w latach 1947-1954 zatrudnionego na stanowisku Zastępcy Wydziału Propagandy i Agitacji w stalinowskim KC PZPR), Ernest Skalski (syn Jerzego Wilkera, działacza KPP, więzionego przed wojną za działalność przeciw Państwu Polskiemu, po wojnie szefa personalnego Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie), Edward Krzemień (syn Maksymiliana Wolfa, funkcjonariusza KPP, więzionego za działalność przeciwko Państwu Polskiemu, po wojnie szefa Gabinetu Wojskowego Bieruta), Ludmiła Wujec, żona Henryka Wujca, córka Reginy Okrent, działaczki KPP, w latach 1946-1949 pracującej w Urzędzie Bezpieczeństwa w Łodzi)  .

Dla dopełnienia obrazu warto podkreślić, że wymierzone przeciwko Państwu Polskiemu akcje terrorystyczne były w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia prowadzone przez bojówki komunistyczne równolegle lub nierzadko przy współdziałaniu z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów .

Nietrudno się domyślić, że atmosfera domów rodzinnych, w której wzrastali Michnik i Kuroń, a także ludzie z ich otoczenia, nie pozostała bez znaczenia dla ich późniejszych decyzji politycznych, a także dla ich sympatii i antypatii narodowych. Trzeba w końcu powiedzieć wyraźnie: jeśli „Gazeta Wyborcza” wybiela nacjonalistów ukraińskich i oczernia polskich Kresowian, to trzeba zdawać sobie sprawę, że u podstaw jej działania niekoniecznie leży wzniosłe, pacyfistyczne dążenie do zbratania narodu polskiego i ukraińskiego, równie dobrze można w tym widzieć pielęgnowanie pamięci ścisłego współdziałania antypolskich bojówek terrorystycznych KPP i – jej odnogi – KPZU z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym.

Tu nasuwa się też refleksja ogólniejszej natury. Otóż jest coś zdumiewającego w tym, że podczas gdy prości Żydzi, tak okrutnie doświadczeni przez banderowców, współdziałają z Kresowianami i we współpracy z nimi starają się czcić pamięć swych rodaków, to środowisko „Gazety Wyborczej”, sprzeniewierzając się własnemu narodowi, z impetem atakuje działaczy kresowych.

Czyżby potomkowie stalinowskich Żydów nie zdawali sobie sprawy, że wraz z utworzeniem 30 czerwca 1941 roku przez Stepana Banderę marionetkowego państwa ukraińskiego, na którego czele stanął Jarosław Stećko i które przetrwało zaledwie 12 dni, rozpoczęły się we Lwowie masowe czystki etniczne?  Czyżby nie docierało do nich, że „oswabadzanie” Ukrainy z elementu żydowskiego było programowym zamierzeniem OUN-UPA?

Otóż z pewnością mają świadomość, iż ofiarami zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich stało się co najmniej kilkanaście tysięcy ich współbraci. Wolą jednak prze-milczeć śmierć niewinnie pomordowanych Żydów, aby nie dopuścić do ujawnienia innej – bardzo niewygodnej dla nich – prawdy. Zdają sobie mianowicie sprawę, że gdyby polscy historycy i prokuratorzy IPN-u rzetelnie zajęli się badaniem sytuacji na Kresach Wschodnich w okresie II wojny światowej, to wówczas opinia światowa uzyskałaby świadomość, że począwszy od września 1939 roku Rzeczpospolita nie tylko stała się obiektem agresji Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej, ale także padła ofiarą ohydnej i nigdy nie ukaranej zdrady ze strony mniejszości narodowych. Dopuściła się jej – z jednej strony – część obywateli polskich narodowości ukraińskiej i litewskiej, która na zasadzie dobrowolności zgłaszała się do armii hitlerowskiej oraz tworzyła wspomagające ją oddziały paramilitarne, z drugiej zaś strony – część obywateli narodowości żydowskiej, która kolaborowała z okupantem sowieckim. Żydzi, o których tu mowa, zanim na Kresy wkroczyła armia niemiecka, aktywnie wspomagali Sowietów w wywózce Polaków na Sybir, a następnie – wchodząc w struktury NKWD – czynnie uczestniczyli w eksterminacji polskiej inteligencji. Dzieło to kontynuowali, oczywiście, w latach powojennych, tworząc trzon działającego na terenie naszego kraju, skrajnie polonofobicznego stalinowsko-bermanowskiego aparatu bezpieczeństwa. Funkcjonujący w naszym kraju estabilishment polityczny zadbał o to, aby zbrodnicza działalność prosowieckich Żydów, wymierzona w interesy narodu i państwa polskiego, nie tylko nie była ukarana, ale nawet – by nie została ona rzetelnie przebadana i wyświetlona. Estabilishment ów zdaje sobie sprawę, że gdyby prawda o wspomnianej działalności ujrzała światło dzienne, to wiele wydarzeń historycznych być może zyskałoby nowe odczytania, inaczej np. patrzylibyśmy na zbrodnię katyńską czy nawet na przypisywany Polakom pogrom Żydów w Jedwabnem (gdzie NKWD – instytucja o wysoce osobliwym składzie narodowościowym –  także szalało).

Przechodząc do kolejnej kwestii, zwróćmy uwagę, że bardzo znamienny postulat Uchwały Krajowego Prowidu brzmi:

Wobec zupełnego rozprężenia sieci polskiego kontrwywiadu, z którego solidarnościowy rząd wypędził wszystkich fachowców pochodzących z nomenklatury, odbudować tajną sieć OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczypospolitej .

W Polsce rzeczywiście brakuje kompetentnych służb wywiadowczych, a te, które istnieją, zaangażowane są głównie w wewnętrzną walkę polityczną. W tej sytuacji można przy-puszczać, że żadna z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego państwa nie ma rzetelnej wiedzy na temat tego, jak intensywnie odbudowywane są struktury UPA w Polsce i jak głęboką przesiąkają one tkankę społeczną.

Gołym okiem można natomiast dostrzec, iż wiele osób jawnie lub milcząco wspiera działania ukraińskich nacjonalistów. Oczywiście najbardziej wśród nich widoczni są politycy. Środowiska kresowe wielokrotnie zwracały uwagę, że wiele tego rodzaju osób przeniknęło do najbliższego otoczenia politycznego braci Kaczyńskich. Należą do nich choćby:

– Bogumiła Berdychowska – doradczyni prezydenta Kaczyńskiego w sprawach wschodnich, która była inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady Miasta Warszawy w sprawie niedopuszczenia do budowy pomnika ku czci ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Warszawie.

– Marek Kuchciński – wiceprezes PiS, a obecnie wicemarszałek Sejmu RP, znany ze swych sympatii banderowsko-upowskich. Szczególną aktywność wykazał w załatwianiu pochówku na cmentarzu wojennym strzelców siczowych w Przemyślu dla ludobójców z UPA zabitych podczas napadu na Birczę.

Ostatnio pod przywództwem wspomnianej tu już uprzednio Joanny Kluzik-Rostkowskiej wyodrębniło się z PiS-u ugrupowanie sympatyków i apologetów ruchu neobanderowskiego, występujące pod znamienną nazwą „Polska Jest Najważniejsza” . W skład tego ruchu wchodzą m.in.:

– Paweł Kowal – w okresie PRL-u tajny współpracownik WSI, później wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, a obecnie eurodeputowany PiS, który systematycznie krytyko-wał rezolucję Parlamentu Europejskiego z 25 lutego 2010 roku, potępiającą uhonorowanie Bandery tytułem Bohatera Ukrainy.

– Michał Kamiński – zasłynął z dokonywanych na forum europarlamentu niewybrednych ataków na śp. europosła Filipa Adwenta , który udokumentował ogromną liczbę przypadków łamania na Ukrainie ordynacji wyborczej przez obóz wyborczy Juszczenki, a w szczególności – krytykował ulotkę wyborczą pt. Ukraina dla Ukraińców, informującą, że przyszły prezydent gwarantuje wprowadzenie dyktatury narodowej oraz wygonienie Moskali, Przeków [tj. Polaków] i Żydów .

– Adam Bielan – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za odrzuceniem wysuniętego na tym forum projektu uznania zbrodni UPA za akt ludobójstwa, natomiast silnie zaangażował się w dążenia do tego, by za przejaw ludobójstwa uznany został Wielki Głód na Ukrainie Wschodniej.

– Elżbieta Jakubiak – posłanka domagająca się stanowczego respektowania linii Giedroycia w polskiej polityce wobec Ukrainy.

Niestety, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Polityków wspierających poczynania ukraińskich nacjonalistów znajdziemy także w innych ugrupowaniach, które działają lub działały w naszym Parlamencie. Oto np. poseł PO – Miron Sycz, syn Ołeksandra Sycza, skazanego za działalność w UPA na karę śmierci (zamienioną na 15 lat więzienia) wymusił w roku 2008 na wojewodzie warmińsko-mazurskim wycofanie patronatu nad obchodami 65. rocznicy Rzezi Wołyńskiej.

Przykro to pisać, ale trzeba wreszcie wyraźnie wyświetlić, iż w ostatnich latach, paradoksalnie, zdecydowanie najwięcej orędowników idei głoszonych przez ukraińskich nacjonalistów znalazło się w ławach parlamentarnych PiS-u. Ich doradztwo sprawiło, że nie było ze strony przywódców tego ugrupowania politycznej woli rzetelnego upamiętnienia mordów dokonanych przez UPA na Kresach Wschodnich II RP. Środowiska kresowe, choć z reguły z szacunkiem odnoszą się do śp. prezydenta Kaczyńskiego, to jednak z przykrością zanotowały choćby następujące fakty:

– W lipcu 2008 Lech Kaczyński odmówił patronatu uroczystościom upamiętniającym 65. rocznicę ludobójstwa dokonanego na Polakach przez oprawców ukraińskich z OUN i UPA na Wołyniu i w Małopolsce Zachodniej. W tym samym czasie objął patronatem huczny XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej, którego organizatorem był Związek Ukraińców w Polsce.

– 28 lutego 2009 r. wystąpienie Lecha Kaczyńskiego na uroczystościach upamiętnia-jących 65. rocznicę wymordowania przez SS-Galizien i UPA blisko tysiąca polskich mieszkańców wsi Huta Pieniacka w dawnym województwie tarnopolskim, w których uczestniczył także Wiktor Juszczenko, było doskonale nijakie. Kompletne pomieszanie materii. Wszystko wrzucone do jednego worka, ofiary i zbrodniarze. „Akcja Wisła” i Pawłokoma, „Wielki Głód” i Wołyń. Tylko po obecności rodzin pomordowanych Kresowian można było się zorientować, o co chodzi w uroczystości.

– 1 września 2009 roku na Westerplatte, podczas obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Lech Kaczyński – na co zwrócił niedawno uwagę Prof. Paź – patrząc na Angelę Merkel, przypomniał o zbrodniach hitlerowskich, patrząc na Włodimira Putina, mówił o zbrodniach stalinowskich. Stojącej zaś opodal Julii Tymoszenko, czynnie dziś wspierającej ruch banderowski, nasz prezydent nie miał nic do powiedzenia. Spieszył bowiem przepraszać za błędy popełnione przez rządy II RP.

Jedynym istotnym gestem uczynionym w stronę Kresowian było wydanie przez Kan-celarię Prezydenta RP krótkiego oświadczenia potępiającego dekret Juszczenki o uhonorowaniu Bandery tytułem „Bohatera Ukrainy”. Był to miły gest, szkoda tylko, że uczyniony pod silna presją Kresowian (a zwłaszcza na skutek bezkompromisowej i nieugiętej postawy księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego).

Nie będziemy dalej tej kwestii zgłębiać. Powracając do zasadniczego wątku rozważań dodamy tylko, że działalność orędowników ukraińskich nacjonalistów widoczna jest w wielu innych dziedzinach życia. Niechętne Polsce i Polakom środowiska ukraińskie obsadziły nie-które instytuty w polskich uczelniach, opanowały niektóre polskie szkoły i niektóre polskie urzędy. Ale władze naszego państwa tego nie wiedzą i wiedzieć nie chcą.

Ważny postulat, zawarty w Uchwale Krajowego Prowidu, brzmi:

Polska jest Ukrainie potrzebna jako sojusznik do rozbicia ZSRR. W tym celu należy popierać w Polsce wszystkimi siłami wszystko co ma posmak antyrosyjski. Katyń, wywózki na Sybir, zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy odwraca uwagę Polaków od UPA, którą polscy komuniści przedstawili narodowi polskiemu kłamliwie nie jako zbrojny ruch narodowo-wyzwoleńczy, lecz jako bandy .

Nie dopuszczać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Podkreślać aktualność hasła „Jak świat światem, Niemiec Polakowi nie będzie bratem” .

Czy i w jakim stopniu polityka izolowania Polski od najbliższych sąsiadów jest realizowana? – na to pytanie nie będziemy starali się odpowiedzieć, bo jest to kwestia zbyt zło-żona, aby można było się z nią uporać w jednym krótkim referacie. Ograniczymy się wyłącz-nie do stwierdzenia, że proces odwracania uwagi od działalności UPA udał się w Polsce znakomicie. Oto wreszcie po wielu latach milczenia należycie czcimy pamięć ponad 20 ty-sięcy żołnierzy polskich zamordowanych w Katyniu, tymczasem jakże nieporównywalnie skromnie przychodzi nam upamiętnianie ponad 200 tysięcy polskich cywilów, ludzi bezbronnych, którzy padli ofiarą najokrutniejszej w dziejach nowożytnej Europy rzezi, jakiej dopuścili się członkowie faszystowskiej organizacji OUN-UPA.

Ważne miejsce w Uchwale zajmuje dezyderat dotyczący sposobu traktowania polskiej mniejszości narodowej. W jego świetle okazuje się, że

Aby nie drażnić Polaków i rządu należy przyznać im na Ukrainie pewne uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły zbyt daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem politycznym .

O polityce prowadzonej na Ukrainie wobec naszych rodaków świadczą choćby ze-stawienia statystyczne. Oto jak wynika z danych Państwowego Komitetu Statystyki, w roku 2002 na Ukrainie mieszkało 147,9 tys. Polaków. Poprzedni spis przeprowadzono w 1989 r., gdy Ukraina była jeszcze częścią ZSRR. Do polskości przyznało się wówczas 218 tys. obywateli radzieckiej Ukrainy. Obecny wynik oznacza więc spadek o 34,2%.

Dane te według przedstawicieli środowisk polskich są mocno zaniżone. W świetle niezależnych badań Związku i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie liczba ludności polskiej wynosi ponad 2 miliony. Oczywiście zaniżenie tej liczby pozwala marginalizować znaczenie Polaków oraz ograniczać subwencje na ich działalność kulturalną i rozwijanie ich rodzimych tradycji. Swoją drogą, część naszych rodaków w obawie przed szykanami woli nie ujawniać swej narodowości.

Istnieje zdecydowana asymetria między sposobem traktowania mniejszości w Polsce i na Ukrainie. Nasi rządzący mają proste wytłumaczenie: należymy do Unii Europejskiej, więc obowiązują nas wysokie standardy w tej dziedzinie. Ukraina do Unii nie należy, więc wspomniane standardy jej nie dotyczą. W efekcie z kieszeni polskiego podatnika płynie spory strumień pieniędzy choćby na utrzymywanie „Naszego Słowa”, które – wbrew zapisom statutowym – nie ogranicza się wyłącznie do działalności kulturalno-oświatowej, ale przeciwnie – czynnie włącza się w politykę prowadzoną wobec Polski przez Wiktora Juszczenkę i Julię Tymoszenko.

Uchwała… reguluje także sposób traktowania kwestii mniejszości w Polsce:

Należy […] podsycać w łonie narodu polskiego separatyzmy regionalne: Górnoślązaków, Kaszubów, Górali. […] Podsycać aktywność narodową Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Czechów, Słowaków, a przede wszystkim Niemców. Próby hamowania ich dynamizmu określać jako ucisk, brak demokracji i polską nieszczerość w głoszeniu haseł równości i wolności .

Istnienie separatyzmów, które jeszcze 20 lat temu były nie do pomyślenia, jest coraz bardziej widoczne. Jaką rolę w ich podsycaniu odgrywa OUN, tego ustalić się nie da. Ograniczyć się wypadnie do stwierdzenia na marginesie, że na razie nie słychać, aby władze państwa polskiego, na których spoczywa konstytucyjny obowiązek obrony integralności gra-nic Rzeczypospolitej, podejmowały zdecydowane kroki prawne wobec inicjatorów działań separatystycznych. Warto zwrócić na to uwagę w kontekście kolejnego zapisu w Uchwale Krajowego Prowidu, który zaleca:

Zmierzać do tego, aby miarodajne czynniki polskie na emigracji zrzekły się wszelkich zamiarów i myśli rewindykacji względem Ukrainy a sprawę Ukrainy Zacurzońskiej pozostawić otwartą, sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla obu stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw samostijnej Ukrainy i postkomunistycznej Polski .

Najpilniejsze zadanie na najbliższą przyszłość: doprowadzić do tego, żeby władze polskie jednostronnie przyznały (złożyły deklarację), że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym samym wyrzekają się wszelkich pretensji do ziem utraconych na Wschodzie w wyniku sowieckiej inwazji dokonanej na okupowane przez Polskę terytoria ukraińskie 17 września 1939 r. […] Gdy zaś do tego już dojdzie, to my odczytamy owo jednostronne oświadczenie: tak, wy nie macie roszczeń terytorialnych i mieć nie możecie, ale my je mamy. Polacy bowiem zdają sobie sprawę, iż dotąd okupują część historycznych i etnograficznych ziem ukraińskich a nie odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińsko-polskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską (obejmującą Zasanie, Chełmszczyznę, Podlasie i Łemkowszczyznę). Wtedy, gdy się te dwa fakty zestawi, to świat nam, a nie Polsce przyzna rację .

O tym, że Polska nie wysuwa żądań terytorialnych wobec Ukrainy, wiadomo powszechnie. O tym, że nasze państwo, które tak chętnie zwraca na swoim terenie majątek trwały jego byłym właścicielom, niezbyt kwapi się do podejmowania rozmów na temat zwrotu majątków pozostawionych przez obywateli polskich na Kresach Wschodnich II RP, też wiadomo nie od dziś. Nawet jeśli Kresowianie domagają się wyłącznie postawienia krzyży na mogiłach pomordowanych Polaków (mogiłach pozarastanych trawą, na których nierzadko wypasają się krowy), to „Gazeta Wyborcza” z miejsca wystawia jakiegoś dyżurnego półgłówka w rodzaju Marcina Wojciechowskiego, który przyrównuje działaczy kresowych do Eryki Steinbach. Tymczasem nasze społeczeństwo zupełnie nie zdaje sobie sprawy, jak dalece rozbuchane są zapędy nacjonalistycznych środowisk ukraińskich nacjonalistów w dziedzinie roszczeń terytorialnych wobec tego, co nazywają one Zacurzonią . Szczególnie w tym za-kresie aktywny jest lider partii „Swoboda” – Ołeh Tiahnybok. Roszczenia terytorialne ukraińskich przemilczają władze polityczne naszego kraju, milczą na ten temat media. Poprawność polityczna nie pozwala na to, żeby poinformować społeczeństwo polskie, iż na Zachodniej Ukrainie w oficjalnym obiegu są publikacje, w których nawet Kraków jest przedstawiany jako miasto rdzennie ukraińskie. Czyż nie jest coś zastanawiającego w tym, że skwapliwie śledzi się u nas każdą, najmniejszą nawet antypolską wypowiedź wspomnianej tu już Steinbach, natomiast zupełnie nie reaguje się na powstające za wschodnią granicą publikacje godzące w polska rację stanu?

We Lwowie , w Kijowie , w Krutach i w wielu innych miastach odbywały się nocne marsze i manifestacje , w czasie których ukraińscy nacjonaliści, wymachując faszystowskimi emblematami, wykrzykiwali szowinistyczne hasła.

Parę dni temu członek Lwowskiej Rady Miejskiej z frakcji “Swoboda” Jurij Michalczyszyn głosił:

My uznajemy kult siły w służbie idei. Idea ukraińskiej nacji przewiduje priorytet Ukraińca przed innymi ideami, życie i zdrowie Ukraińca ponad wszystkie inne względy. Gdy przy zagrożeniu dla tych wartości konieczne jest działanie, związane z pozbawieniem życia wrogo nastawionego do Ukraińca osobnika, oczywiście, takie działanie musi być zrealizowane .

Michalczyszyn  zapewnił ZAXID.NET:

To jest moje stanowisko, to jest stanowisko partii, to jest nasz styl pracy. W przyszłości, mam nadzieję, da to swoje rezultaty .

Poprawność polityczna jednych mediów i knebel nałożony na inne sprawia, że polska opinia publiczna niczego na ten temat dowiedzieć się nie może.

Nie można się też doczekać reakcji jakiejś reakcji ze strony Ministerstwa Spraw Za-granicznych. Jest rzeczą charakterystyczną, że min. Radosław Sikorski (do niedawna pod-dany Elżbiety II) nie podejmuje żadnej interwencji. Ma przecież ważniejsze sprawy na głowie. Ostatnio na przykład poczuł się wysoce zaniepokojony rozwojem sytuacji w …. Libii.

Funkcjonujący do niedawna Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie – Jacek Kluczkowski – mając świadomość tego, co dzieje się w zachodniej części tego kraju, też nie widział potrzeby interweniowania. Przedstawiciel naszego państwa podkreślał bowiem: „czuję się na Ukrainie, jak w drugiej ojczyźnie” i dodawał „Ukrainę można polubić za jej historię. /…/ Myślę, że ukraińska historia jest bardzo ciekawa. I jest ona na tyle powiązana z polską, że gdy bliżej poznajesz historię Ukrainy, to zaczynasz patrzeć zupełnie w inny sposób na historię swojego kraju” .

Oczywiście, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kluczkowski zupełnie inaczej pa-trzy na historię swojego kraju – inaczej w każdym razie niż większość Polaków. Kresowianie uprzedzali o tym zarówno prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak też premiera Donalda Tuska. Trudno ocenić, czy to pod wpływem nacisków Kresowian Kluczkowski został zdjęty ze swego stanowiska (ściślej: został przeniesiony na stanowisko ambasadora Kazachstanu).

POLITYKA HISTORYCZNA

W środowiskach polskich badaczy ukraińskiego pochodzenia modny jest dziś termin „polityka historyczna”. Wyrasta on z popularnej zwłaszcza w Rosji idei politycznego gospodarowania prawdą historyczną. Prowadzenie tak pojętej polityki historycznej zaleca Uchwała Krajowego Prowidu. Nakazuje ona:

Stanowczo rozprawiać się z antyukraińskimi poglądami na historię działalności UPA […]. Najlepiej to robić piórem samych Polaków, wśród których znajdą się osoby sprzedajne (obiecać wysokie honoraria i stypendia zagraniczne). Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism, w tym “Semper  Fidelis”, “Tak i nie” i in. Wejść do władz Archiwum wschodnie-go, infiltrować Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich (GKBZHwP), przeszkadzać w zbieraniu obciążających Ukraińców materiałów z wydarzeń drugiej wojny światowej, nie do-puszczać do publikowania materiałów obciążających ukraiński nacjonalizm rewolucyjny OUN .

Idea rozprawiania się z antybanderowskimi  poglądami na poczynania Ukraińskiej Powstańczej Armii realizowana jest bardzo skutecznie. Po drugiej wojnie światowej za olbrzymie pieniądze CIA na Ukrainie i poza nią zostały odbudowane struktury UPA jako narzędzie działań sabotażowych wobec ZSRR. Nadto zaś uruchomiony został potężny przemysł wybielający tę formację zbrojną, a w szczególności fabrykujący dowody podporządkowane banderowskiej wizji historii. Dzięki jego funkcjonowaniu na całym świecie rozwinięta została szeroko zakrojona akcja propagandowa.

Tymczasem w naszym kraju w okresie PRL-u nie wolno było pisać o zbrodniach dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. Nie prowadzono więc systematycznych badań nad tą problematyką. Później sytuacja niewiele się zmieniła. W okresie 22 lat funkcjonowania tzw. wolnej Polski nasza prokuratura nie była w stanie doprowadzić do zatrzymania ani jednego zbrodniarza wojennego spośród masowo ujawniających się na Ukrainie członków UPA. Jest to zdumiewające, zważywszy, że – jak słusznie zauważa Lucyna Kulińska – w UPA nie było ludzi niewinnych, bowiem chrzest bojowy w tej formacji polegał na wykonaniu krwawej egzekucji.

Na uwagę zasługuje fakt, że prokuratura częstokroć oświadcza, że skłonna jest ścigać banderowskich zbrodniarzy, ale pod warunkiem, że Kresowianie podadzą ich nazwiska. Jej funkcjonariusze wiedzą, oczywiście, doskonale, że upowcy nie mieli w zwyczaju przed-stawiania się w czasie napadów i pozostawiania innych wizytówek niż ciała pomordowanych. Oczekiwania prokuratury są więc na wskroś groteskowe. Gdyby pies gończy był skłonny łapać szkodniki, ale pod warunkiem, że zostaną mu one przyniesione do budy, to pewnie rozważalibyśmy, czy nie należałoby oddać go do schroniska. Tymczasem nieudolną prokuraturę

musimy utrzymywać….

Nie ulega wątpliwości, że nienależycie funkcjonują państwowe ośrodki dokumentacyjne. W roku 1999 powołany został do życia Instytut Pamięci Narodowej. W głowie nie może się pomieścić, że mimo iż ten ośrodek badawczo-śledczy nosi także nazwę Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, to zatrudnia ludzi pokroju Grzegorza Motyki, za-angażowanego bardziej w usprawiedliwianie poczynań UPA niż dokumentowanie zbrodni dokonanych na Polakach żyjących na Kresach. Powszechnie wiadomo, że właśnie pod redakcją Motyki ukazały się haniebne, otumaniające polską młodzież Teki edukacyjne, dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1947. Motyka, któremu czytelnicy londyńskiego pisma “Głos Emigracji'” i “Kwartalnik Kresowy” przyznali za kłamstwa historyczne nagrodę “Oślich Uszu”, po wielu protestach środowisk kresowych został z IPN-u zwolniony, ale wkrótce ponownie go tam zatrudniono.

Osoby zakłamujące prawdę o działalności ukraińskich nacjonalistów zaludniają polskie uczelnie. Pracują głównie w instytutach ukrainistyki oraz w instytutach historii i politologii.

W zakłamywanie i przemilczanie prawdy o dawnej i dzisiejszej OUN silnie zaangażowana jest polska prasa. W wielu gazetach i czasopismach pomija się milczeniem wszystko, co może okazać się niewygodne dla ukraińskich nacjonalistów. Oto np. od dłuższego już czasu trwa w Kijowie proces przeciwko heroizacji przez Juszczenkę Bandery i UPA. Polski obywatel nie jest w stanie dowiedzieć się o tym procesie ani z prasy, ani z telewizji. Nawiasem mówiąc, przez długi czas IPN odmawiał przekazania stronie ukraińskiej materiałów archiwalnych na temat zbrodni UPA na potrzeby postępowania sądowego zmierzającego do odebrania tej organizacji statusu „walczącej o niepodległość Ukrainy”.

Na niedawnej konferencji w Warszawie prokuratorzy IPN-u potwierdzili, że polskie władze państwowe blokują prowadzenie dochodzeń w sprawie ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W opisanej tu sytuacji nietrudno o to, aby urzeczywistniał się inny postulat, zawarty w Uchwale Krajowego Prowidu:

Wszelkimi siłami dążyć do tego, żeby w różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała, iż były przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców przez AK, wykazywać podobieństwo między UPA i AK, podkreślając wyższość pod każ-dym względem UPA nad AK .

Uroczystości z udziałem oficjeli polskich i ukraińskich uwidaczniają, jak starannie za-ciera się różnice między liczbą Polaków zamordowanych przez UPA a liczbą Ukraińców za-bitych przez AK. Obserwuje się też inne zjawisko. Oto w maju 2006 r. w czasie organizowanych z udziałem Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki uroczystości w Pawłokomie, gdzie z rąk AK zginęło 150-300 Ukraińców (w tym kobiety i dzieci), hierarchowie odprawiali pokutę “za winy obu narodów”. Nie zająknięto się nawet na temat różnicy między systematycznie prowadzoną czystką etniczną, starannie zaplanowanym i skrupulatnie realizowanym ludobójstwem, a spontaniczną akcją odwetową. Nie wspomniano też, że w Polsce zbrodnia w Pawłokomie została osądzona przez samych Polaków, a jej sprawców traktuje się jako ludzi okrytych hańbą, gdy tymczasem na Zachodniej Ukrainie zwykłych zwyrodnialców, bestialskich riezunów uznaje się za bohaterów narodowych.

Na skutek tego rodzaju przedsięwzięć „Gazeta Wyborcza” może pisać o ,„konflikcie polsko-ukraińskim” i „o bezmyślnej jatce dwóch nacjonalizmów”. Może także – jak Prowid przykazał – ukazywać wyższość UPA nad AK. Okazuje się bowiem, że „UPA walczyła o nie-podległość”, a tymczasem „AK mordowała”. Oczywiście jest to woda na młyn dla neobanderowców. W jednym z wywiadów udzielonych prasie zachodniej Wiktor Juszczenko stwierdził w duchu pojednania, że Ukraińcy już wybaczyli Polakom popełnione przez nich mordy. O mordach dokonanych przez UPA nie wspomniał.

W Polsce realizuje się także inną strategię. Dąży się mianowicie do eksponowania podobieństw między AK i UPA. Niedawno na temat analogii między tymi formacjami oraz na temat ich współdziałania w okresie II wojny światowej długie wywody snuł założyciel Ruchu Odbudowy Polski, doradca polityczny Lecha Kaczyńskiego – mecenas Jan Olszewski . Środowiska kresowe były zaszokowane postawą byłego premiera. Przestaje ona budzić zdziwienie, gdy uwzględni się, że Jan Olszewski to były działacz KOR-u, z dość typową dla tego środowiska biografią.

Doprawdy jest żałosne to, że były premier polskiego rządu, człowiek stojący na czele Ruchu Odbudowy Polski – partii deklarującej podtrzymywanie tradycji patriotycznych, nie dostrzega różnicy między Stepanem Banderą a Józefem Piłsudskim oraz między AK (organizacją wojskową powołaną do walki z hitlerowskim okupantem) a UPA (organizacją terrory-styczną, wyrastającą ze skrajnie nacjonalistycznej ideologii Dmytra Doncowa, szkoloną i dozbrajaną przez hitlerowców, odpowiedzialną za masową eksterminacją ludności cywilnej).

Idąc dalej w rozważaniach, zwróćmy uwagę, że Uchwała Krajowego Prowidu zaleca, aby – równocześnie z rehabilitowaniem UPA –

Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez nich samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej operacji „Wisła” po wojnie .

Dziwnym trafem także i ten dezyderat jest starannie w Polsce realizowany. W wielu wypowiedziach i publikacjach pojawiły się próby usprawiedliwiania poczynań banderowców oraz przekonywania, że były one konsekwencją wadliwej polityki II RP wobec ukraińskiej mniejszości narodowej. Nadto zaś doprowadzono do napiętnowania tzw. akcji Wisła. W 1990 akcję tę potępił Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2002 z jej krytyką wystąpił Aleksander Kwaśniewski. W styczniu 2007 roku Światowy Kongres Ukraińców zażądał od Polski oficjalnych przeprosin za akcję “Wisła”, jak również wypłacenia odszkodowań dla jej ofiar. 27 lutego 2007 r. Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili tę akcję, podkreślając, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka.

Słusznie uznano, iż operacja „Wisła” była rezultatem stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Siłą rzeczy, dotknęła wiele niewinnych osób pochodzenia ukraińskiego, łemkowskiego i bojkowskiego. Przy całościowej jej ocenie nie można jednak nie brać pod uwagę tego, że stanowiła operację militarną realizowaną w stanie wyższej konieczności. Podjęcie tej operacji podyktowane było koniecznością utrzymania integralności granic państwa polskiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa jego obywatelom. Użycie wszelkich możliwych środków umożliwiających realizację tego celu jest niezbywalnym prawem każdego państwa, bez względu na jego ustrój.

Nawiasem mówiąc, projektodawca operacji „Wisła” – gen. Stefan Mossor – został przez stalinowców zdegradowany i skazany na dożywocie. Ich wnukowie mogą go więc spokojnie opluwać na łamach „Gazety Wyborczej”.

Uchwała Krajowego Prowidu zakłada, że rehabilitacji UPA powinno towarzyszyć za-cieranie śladów polskości na Kresach. Głosi więc:

Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na sto-sunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. Zawsze były to ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy nie odgrywali w nich najmniejszej roli, a to, co o nich głosi się dzisiaj, zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy .

W rzeczy samej dokłada się wielu starań, aby na Zachodniej Ukrainie znikały znaki polskości. Jest to szczególne bolesne, gdy zważyć, iż po rozpadzie Związku Radzieckiego wymienione miejscowości mogły z powrotem należeć do Polski. Według Żydówki z Drohobycza, a zarazem wielkiej polskiej patriotki doc. dr Dory Kacnelson na początku pieriestrojki odzyskanie Kresów Wschodnich było w zasięgu ręki. Kiedy bowiem Związek Sowiecki zaczął się rozpadać, w rosyjskich stacjach radiowych i telewizyjnych wystąpił wojewoda petersburski, prof. prawa międzynarodowego Anatol Sobczak i stwierdził, iż zgodnie z prawem międzynarodowym, jeśli federacja kilku zjednoczonych krajów rozpada się, terytoria, które dołączono później, mają prawo wrócić do ich poprzedniego statusu. Gorbaczow chciał więc Polsce oddać: Lwów, Wilno, Stanisławów, Grodno i Tarnopol.

Informację podaną przez doc. Kacnelson podtrzymał prof. Edward Prus, podkreślając jednocześnie, że na przeszkodzie planom Gorbaczowa stanęli Michnik, Geremek, Mazowiecki i Kuroń, którzy na kolanach błagali rosyjskiego przywódcę, aby tego nie czynił .

Powracając na do głównej linii rozważań, należy podkreślić, iż tam, gdzie znikają znaki polskości, natychmiast upowszechnia się symbolika faszystowska. Dzieje się to na oczach przedstawicieli polskiego MSZ. Radosław Sikorski jest zbyt dyplomatycznym dyplomatą, aby stanowczo przeciwdziałać wskazanym zjawiskom.

Jak dalece środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie uwrażliwiane są na to, aby nikt nie śmiał przypominać o polskiej kulturze na Kresach, świadczy choćby incydent, do którego doszło przy okazji meczu piłkarskiego reprezentacji Polski i Ukrainy, rozgrywanego na stadionie Widzewa w Łodzi 4 września 2010 roku. Pracownicy firmy ochroniarskiej na żądanie ukraińskich piłkarzy bezpardonowo zerwali jedną z flag kibiców polskiej reprezentacji. Było to płótno w barwach Polski, z godłem narodowym, napisem “Lwów – kolebka polskiej piłki” i herbami przedwojennych polskich klubów wywodzących się z tego miasta.

Tymczasem władze Lwowa postanowiły nadać stadionowi, na którym rozgrywane będą mecze w ramach Euro 2012, imię Stefana Bandery. Pozwoli to ukazać całemu światu, jak polscy kibice tańczą na grobach przodków. Prawdopodobnie imię Bandery zostanie przez władze Lwowa nadane tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, aby nie można było temu przeciwdziałać. Natomiast polską opinię publiczną z łatwością się urobi, no bo od czego ma się Michnikowską gazetę…

EDUKACJA

Uchwała Krajowego Prowidu przywiązuje wielką rolę do kształcenia polskiej młodzieży. Nakazuje ona m.in.:

Młodzież polską wciągać do […] akcji związanych z rocznicami patriotycznymi, w tym związanymi ze sławnymi dziejami UPA. Pozwoli to nie tylko zachwiać wiarę w polską propagandę państwową, ale także doprowadzić do rychłej ukrainizacji polskiej młodzieży zrażonej kłamstwami polskiej propagandy odnośnie UPA .

Polska młodzież, uczestnicząc w seansach politycznych takich jak te, które odbyły się w Hucie Pieniackiej lub Pawłokomie, odbiera lekcję osobliwego patriotyzmu. Lekcja ta znaj-duje znakomitą podbudowę teoretyczną. Stanowią ją nie tylko wspomniane tu już sławetne Teki edukacyjne, ale także wypaczające obraz działalności UPA podręczniki historii.

Mimo iż Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. zobowiązuje wszystkie władze publiczne w naszym kraju, aby przywracały pamięci historycznej współczesnych pokoleń tragedię Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zadało sobie trudu, by sprawdzić, jaka wizja tej tragedii przekazywana jest młodzieży w podręcznikach szkolnych. Na skutek tego na ławach szkolnych wciąż znajduje się na przykład Podręcznik dla klas 3. (Historia najnowsza) Wydawnictwa Pedagogicznego Operon, przedstawiający jeszcze bardziej wypaczoną wizję historii niż sławetne Teki edukacyjne Motyki. Okazuje się, że dzisiejsi uczniowie – tak samo, jak ich rodzice w okresie PRL-u – uczą się podwójnej historii. Inną historię – głęboko zapisaną w trauma-tycznych przeżyciach dziadków – poznają w domu, innej zaś uczą się z podręczników szkolnych.

Na domiar złego, niejako na przekór wspomnianej przed chwilą Uchwale Sejmu kierowane przez Katarzynę Hall Ministerstwo Edukacji Narodowej usunęło z podstawy programowej dla szkół średnich jedyną lekturę, która podejmowała problematykę Zagłady polskich Kresów – Włodzimierza Odojewskiego Zawieje wszystko, zamiecie…

Idąc dalej w rozważaniach, warto zwrócić uwagę, iż w kręgu zainteresowań Uchwały Krajowego Prowidu znalazły się nie tylko niższe szczeble edukacji. Zawiera ona także zalecenia dotyczące szkolnictwa wyższego:

Poprzeć politycznie, moralnie i finansowo fundację im. św. Włodzimierza Chrzciciela założoną w Krakowie przez Mokrego. [...] W naszej propagandzie wykazywać, że podstawę Fundacji stanowi dar Watykanu przekazany przez Ojca św. na działalność duszpasterską greckokatolicką. Jeżeli będą sprzeciwy ze strony pewnych środowisk ukraińskich czy polskich, to wówczas głosić na cały świat, ze Polacy to pseudokatolicy i działają wbrew życzeniom papieża. Posługując się imieniem Ojca św. doprowadzić stopniowo do przekształcenia Fundacji w Instytut Ukraiński, a z czasem do powołania na bazie tego instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w Krakowie .

To zalecenie tylko częściowo zostało zrealizowane. Nie udało się utworzyć ukraińskiego uniwersytetu w królewskim grodzie. Być może na przeszkodzie stanęła osoba ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski, zwany niekiedy Uniwersytetem Wschodnioeuropejskim, ma powstać w Lublinie na bazie istniejącego tam Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest znamienne, że strona ukraińska w ostatniej chwili wystąpiła z żądaniem wniesienia do przygotowanej od dawna umowy bilateralnej, znamiennych poprawek. Domaga się mianowicie zwiększenia wpływu rządu na uczelnię i pozbawienie jej organów samodzielności w działaniu, wyraźne rozdzielenie polskich i ukraińskich jednostek (co pozwoli oczywiście przekształcić te ostatnie w agendy ukraińskich nacjonalistów), rezygnację z nauczania studentów pochodzących z krajów innych niż Polska i Ukraina, np. Gruzji czy Białorusi (aby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy na „czużyńców”). Postulaty te wysunięto po uprzednim odwołaniu (na początku lipca bieżącego roku) na wniosek nacjonalistycznej Partii „Swoboda” – powiązanego z Wiktorem  Janukowyczem – wicepremiera Ukrainy Wołodymyra  Semynożenki, który jako negocjator ukraiński domagał się pełnej otwartości nowo powoływanej uczelni.

Doceniając wysiłki polskich władz państwowych w tworzenie wspólnego polsko-ukraińskiego uniwersytetu, należy zapytać, dlaczego tego rodzaju uniwersytet nie powstał we Lwowie. Nie wymagałoby to wielkich wysiłków, bo Uniwersytet Jana Kazimierza (obecnie funkcjonujący pod patronatem Iwana Franki) stoi tam od dawna, a w magazynach jego bi-bliotek znajdują się (a przynajmniej znajdowały) tak potężne zbiory poloniców, jakimi nie może się poszczycić większość polskich uczelni. Wydaje się, że zabezpieczenie tych zbiorów i umożliwienie polskiemu społeczeństwu szerokiego dostępu do nich powinno być priorytetem polskiego rządu, a nie tworzenie pod dyktando Partii Regionów i Partii „Swoboda” jakichś dziwnych uczelni, które ksenofobię będą miały wpisaną w swym akcie założycielskim .

SFERA ŻYCIA RELIGIJNEGO

Uchwala Krajowego Prowidu wiele uwagi przywiązuje do organizacji życia religijnego. Nakazuje ona m.in.:

Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w książęcym grodzie Przemyślu . Nie zaszkodzi tego faktu łączyć ze zwróceniem Polakom kościoła Św. Elżbiety we Lwowie, a także obiektów kościelnych w Tarnopolu i Stanisławowie .

Jak dziś wygląda sytuacja – nietrudno się domyślić. Po reaktywowaniu 2 czerwca 1991 roku przez Jana Pawła II Kościoła greckokatolickiego w Polsce, Kościół ten otrzymał katedrę pw. Jana Chrzciciela, a na dodatek ponad 600 hektarów ziemi. Tymczasem Kościół św. Elżbiety we Lwowie w tym samym roku dostał na dodatek jeszcze jedną patronkę, św. Olgę, i pozostał w ręku Ukraińców. Inny znany kościół, pw. Marii Magdaleny, decyzją lwowskich radnych został na 20 lat przekazany na potrzeby “domu muzyki kameralnej i organowej”.

Nawiasem podobnie jest z obiektami świeckimi. „Dom Narodowy” w Przemyślu został przekazany Ukraińcom na mocy uchwały samorządu tego miasta z 3 września 2009 r., o utworzeniu Domu Polskiego we Lwowie Ukraińcy nawet nie chcą słyszeć.

Dalszy postulat Uchwały Prowidu brzmi:

Wyciszać wszystko to co nas dzieli, w tym także negatywne patrzenie na UPA. Pod-kreślać także, iż takie samo jest również stanowisko papieża i udowodnić, że gdyby było ina-czej, to nie przyznałby Mokremu nagrody im. Jana Pawła II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim . Należy stwierdzić, że ta karta jest szczególnie dobrze rozgrywana. Dzięki temu moż-liwe stało się przyznanie Juszczence doktoratu honorowego Katolickiego Uniwersytetu Lu-belskiego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że istnieje jakaś przepaść moralna między współ-czesnymi władzami KUL-u (rektorem Stanisławem Wilkiem i niedawno zmarłym kanclerzem Józefem Życińskim) a dawnym, wieloletnim rektorem tej uczelni, światowej sławy filozofem – śp. Ks. Prof. Mieczysławem Albertem Krąpcem. Tuż przed śmiercią, niemal równo na rok przed dniem, gdy rektor Wilk – obawiając się gniewu Polaków – wpuszczał Juszczenkę tyl-nymi drzwiami KUL-u, by w asyście Lecha Kaczyńskiego wręczać mu honorowe tytuły, Ks. Prof. Krąpiec, którego rodzina zginęła w banderowskich pogromach, stanowczo potępiał po-czynania ukraińskiego prezydenta, heroizującego OUN-UPA. Mówił:

Prezydent nie wypowiada się w swoim imieniu, lecz w imieniu narodu. A to, co powiedział, to w istocie pochwała strasznej, szczególnie wyrafinowanej zbrodni ludobójstwa, którą przedstawia się jako chwa-lebny środek do uzyskania niepodległości Ukrainy. Państwo, które nie potępia tej zbrodni ani nawet się jej nie wstydzi, ale publicznie ją sławi, naraża się na zarzut, że jest państwem powstałym ze zbrodni, na gruncie zbrodniczym .

Dodawał też:

Trudno rozmawiać, a tym bardziej jednać się z ludźmi, którzy bestialskie zbrodnie traktują jako chwa-lebną postawę obywatelską. Takie stanowisko prezydenta Juszczenki, a więc najwyższej władzy w państwie, tylko może zachęcać, aby kiedyś znów spróbować sięgnąć po tego rodzaju działania. To daje wiele do myślenia. Jak można rzetelnie rozmawiać z takim mężem stanu, przyjmować go w Pol-sce ze szczególnymi honorami, nadawać mu honorowe doktoraty polskich uczelni, skoro uważa on zbrodnię za bohaterstwo? Kresowianie zadają dziś pytanie całemu Narodowi, a szczególnie polskiej klasie rządzącej: Jak można budować przyjazne, sąsiedzkie relacje z państwem, którego głowa chyli czoła przed zbrodniczą organizacją odpowiedzialną za wymordowanie tysięcy bezbronnych polskich obywateli?

Dążność do wyciszania negatywnego patrzenia na UPA ogarnęła nie tylko profesorów KUL-u, ale także część kościelnych hierarchów. Oto 19 czerwca 2005 roku, podczas III Kongresu Eucharystycznego, na Placu Piłsudskiego w Warszawie ogłoszony został akt po-jednania Kościołów Polski i Ukrainy. Celebrujący mszę abp Józef Michalik znakomicie rela-tywizował winy Polaków i ukraińskich nacjonalistów. Przewodniczący Episkopatu, podkre-śliwszy, że „obie strony mają wiele na sumieniu”, stwierdzał:

Zdaję sobie sprawę, jak wiele od Ukraińców wycierpieli Polacy, ale cierpieli też Łemkowie i Ukraińcy. Nie chcemy wołać sędziów, buchalterów ani reporterów, aby liczyć i licytować, kto bardziej jest winny, kto zaczął, kto więcej wycierpiał. Sąd sprawiedliwy należy do Boga .

Ależ oczywiście! Nie można być nadmiernie drobiazgowym. Różnica między liczbą pomor-dowanych Polaków a liczbą zabitych Ukraińców wynosi tylko sto kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Po co tu buchalteria, po co zawracać sobie głowę drobiazgami?! Istnieje też różnica – o czym pisaliśmy wcześniej – między planowym ludobójstwem a spontanicznymi akcjami odwetowymi czy operacją pacyfikacyjną, jednakże skoro nie jest się drobiazgowym, to nie należy też być zbyt małostkowym….

Łatwo się domyślić, iż kluczem do pojednania uczyniono postać Jana Pawła II. Powo-łując się na jego testament duchowy (jako Papieża pokoju), w liście wspólnym przedstawicieli obu Kościołów zaapelowano:

Aby nasza modlitwa była ze wszech miar szczera, powiedzmy wobec siebie słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – wszak mają już swoją moc w dziele pojednania .

Sugestia, iż istnieje analogia między tym listem a pismem skierowanym 40 lat wcześniej do biskupów niemieckich, jest oczywiście nieuzasadniona. Otóż akt przebaczenia, zawarty we wspomnianym piśmie sprzed czterech dekad, poprzedzony był głęboką ekspiacją narodu niemieckiego. Była to ekspiacja sprawiająca, że w Niemczech nie heroizuje się zbrodniarzy faszystowskich, a Hitlera nie ogłasza się bohaterem narodowym. Tymczasem Kościół grec-kokatolicki nigdy nie potępił zbrodni szowinistów ukraińskich. Przeciwnie, jego funkcjonariu-sze gloryfikują banderowców i głoszą chwałę UPA. Na takim fundamencie nie można zbu-dować przebaczenia i pojednania. Można je co najwyżej urzędowo zadekretować. Skądinąd należy pamiętać, że – jak słusznie podpowiada ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski – nie trzeba jakoś szczególnie zabiegać o pojednanie między Polakami a Ukraińcami, bo nie ma nie-nawiści między tymi narodami. Istnieje natomiast konieczność potępienia „wrzodu”, który ukształtował się na ciele narodu ukraińskiego i który stał się odpowiedzialny za cierpienia obu słowiańskich nacji.

Na marginesie należy dodać, iż rzezie na Kresach – to kłopotliwa sprawa dla Kościoła. Ich sprawcami byli bowiem nie bestialscy Hunowie czy dzicy Wandale, ale wyznawcy Ko-ścioła greckokatolickiego. Do zbrodni podżegali księża greckokatoliccy. Oni też, profanując miejsca i obrządki, święcili siekiery i noże, którymi zbrodni tych dokonywano. Ideologicznym przewodnikiem nacjonalistów stała się praca Doncowa, drukowana w oficynie oo. Bazylia-nów. Jedną z czołowych postaci OUN był ksiądz Iwan Hrynioch – bliski przyjaciel Bandery, łącznik między Szeptyckim a Watykanem. Z tymi trudnymi kwestiami trzeba się uporać. Nie da się ich zamieść pod dywan…

Jest jeden tylko postulat Uchwały Krajowego Prowidu, który nie znajduje realizacji. Głosi on:

Nie można pod żadnym pozorem dopuścić do reaktywowana polskiej hierarchii, czyli powrotu na nasze ziemie polskich biskupów. To mogłoby oznaczać na przyszłość niebezpie-czeństwo odrodzenia na Ukrainie (Zachodniej) niepożądanej polskości i polskiego szowini-zmu o ambicjach politycznych. Obrządek łaciński na Ukrainie podporządkować hierarchii Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej i jej patriarsze z siedzibą na Górze św. Jura we Lwowie .

[…] Polacy powinni złożyć przysięgę lojalności i wierność samostijnej Ukrainie. To samo uczynić winni polscy księża, zakonnicy i zakonnice .

Liczni Polacy mieszkający na Ukrainie, w tym księża, zakonnicy i zakonnice, przysięgi lojalności jeszcze nie składają. Wciąż więc stanowią „niebezpieczeństwo odrodzenia […] nie-pożądanej polskości”.

ZAKOŃCZENIE

Analizowany tu tekst Uchwały Krajowego Prowidu, powstały najprawdopodobniej w 1990 roku, wykazuje się tak znaczną mocą przewidywania kierunków rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, że po jego lekturze siłą rzeczy rodzi się pytanie, czy zawarte w nim stwierdzenia nie są czymś więcej niż tylko samorealizującymi się hipotezami. Jak wspomnie-liśmy na wstępie, nie podejmujemy się rozstrzygania tej kwestii. Sprawę oceny wiarygodności rozważanego tekstu pozostawiamy historykom-źródłoznawcom. Z pewnością natomiast powiedzieć możemy to, że jeśli nawet tekst ten nie wyszedł spod pióra przedstawicieli ugru-powań neobanderowskich, to doskonale wychwytuje kierunki ich dążeń. Z tego względu po-winni się nad nim pochylić nie tylko badacze, ale przede wszystkim politycy.

Maria i Leszek Jazownikowie

Uniwersytet Zielonogórski

W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA, Toronto – Warszawa –Kijów 1995, s. 379.

J. Kluzik, Herosi spod znaku Wilczura, http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/ms1/cz_5.htm [2 VI 2011].

W. Poliszczuk, op. cit., s. 372.

Ibidem, s. 372.

Ibidem, s. 376.

To dążenie przybrało dziś nową formę. Znamiennie brzmi wypowiedź Adam Michnika: „Marzę byśmy potrafili razem zbudować coś wspólnego. Jeżeli zrobilibyśmy wspólny twór państwowy, coś na kształt Beneluxu – na przykład POLUKR lub UKRPOL, to będziemy państwem z którym się będzie musiał liczyć każdy i na Wschodzie i na Zachodzie. To jest olbrzymia szansa. Ona jest realna. Teraz pytanie: co to pokolenie, które dzisiaj dochodzi do władzy w Polsce i na Ukrainie, potrafi z tą szansą uczynić”.

A. Szumański, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy z A Michnikiem w tle,

http://aleszum.salon24.pl/144652,komunistyczna-partia-zachodniej-ukrainy-z-a-michnikiem-w-tle [2 VI 2011].

Marzenie Michnika zaczęło się urzeczywistniać już wówczas, gdy powołano w 1988 POLUKRBAT – Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych NATO. Warto na marginesie zaznaczyć, że do pomysłów redaktora „Gazety Wyborczej” z niedowierzaniem odniósł się Stanisław Michalkiewicz, pisząc: „Nie chodzi bowiem oczywiście o żaden POLUKR, tylko o starą, poczciwą Judeopolonię. Jak była dobra w roku 1916, to dlaczego nie miałaby być dobra w roku – dajmy na to – 2012?” http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=925 [2 VI 2011].

Zob. art. A Szumański, op. cit., J. R. Nowak, Czerwone życiorysy. Załgany rodowód Adama Michnika, http://www.jerzyrobertnowak.com [2 VI 2011]. W wersji drukowanej zob. J. R. Nowak, Czerwone dynastie, wyd. MaRon, Warszawa b.r.w.

http://gazetawyborcza.republika.pl/gazwyb.htm. Zob. też na ten temat: L. Żebrowski, Ludzie UD – trzy pokolenia, “Gazeta Polska” 1993, 30 września oraz J. R. Nowak, Kto jest kim w lobby filosemickim (cykl artykułów w tygodniku „Nasza Polska”).

Współpracę między terrorystycznymi bojówkami komunistycznymi i Organizacją Ukraińskich Nacjo-nalistów znakomicie dokumentuje L. Kulińska w pracy Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjo-nalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2008.

W wyniku tych czystek (kontynuowanych także po upadku tego państwa) w okresie od 30 czerwca do 27 lipca 1941 w okrutny sposób wymordowano kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego.

W. Poliszczuk, op. cit., s. 378.

Tuż po wyjściu z PIS-u grupy parlamentarzystów, którzy utworzyli ugrupowanie Polska Jest Naj-ważniejsza, dobrze zorientowana na ogół J. Staniszkis w godny uwagi sposób wyjaśniała genezę tej sytuacji politycznej. Utrzymywała mianowicie, że Jarosław Kaczyński otrzymał z Brukseli sygnał, aby pozbyć się z PiS-u Pawła Kowala, pozostali poszli za usuniętym parlamentarzystą.

Poseł zginął w dziwnym „wypadku” drogowym.

http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=1470&dz=pe&x=14&pocz=90&gr= [2 VI 2011].

W. Poliszczuk, op. cit., s. 375-376.

Ibidem, s. 378.

Ibidem, s. 373.

Ibidem, s. 378.

Ibidem, s. 375.

Ibidem, s. 376.

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3521 [2 VI 2011].

http://www.youtube.com/watch?v=3yyEwRujBrM&feature=player_embedded [2 VI 2011].

http://www.youtube.com/watch?v=g5zBDzpIkfw [2 VI 2011].

http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=nNyQz0Xb-Rg [2 VI 2011].

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4031 [2 VI 2011].

Ibidem.

http://www.lwow.com.pl/kurier-galicyjski/gazeta2.html#17 [2 VI 2011].

W. Poliszczuk, op. cit., s. 377.

Ibidem, op. cit., s. 375.

Nagranie szokującej prelekcji Jana Olszewskiego znaleźć można na następujących stronach inter-netowych [2 VI 2011]:

Cz. 1. http://www.youtube.com/user/SpartakusPolski#p/u/27/oOSzHqeoZzU.

Cz. 2. http://www.youtube.com/watch?v=Bczha4oVIMI.

Cz. 3 http://www.youtube.com/user/SpartakusPolski#p/u/26/Pp0msyjNVgk.

Cz. 4 http://www.youtube.com/user/SpartakusPolski#p/u/25/6euHtWm–f8.

Cz. 5. http://www.youtube.com/user/SpartakusPolski#p/u/24/8dqWgEp2Ao4.

W. Poliszczuk, op. cit., 375.

Ibidem, s. 373.

E. Prus, Gorbaczow chciał, Michnik – nie, „Głos Polski” (Toronto) z dnia 26 IV 1996.

W. Poliszczuk, op. cit., s. 375.s

Ibidem, s. 378.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, ze każda z większych uczelni w Polsce ma w swych strukturach instytuty ukrainistyki lub kolegia wschodnie. Tymczasem jakże mało polonistyk działa na Ukrainie.

W. Poliszczuk, op. cit ,s. 377.

Ibidem, s. 373-374.

Ibidem, s. 377.

Krok wstecz w procesie pojednania. Rozmowa z o. prof. dr. hab. Mieczysławem A. Krąpcem OP, „Nasz Dziennik”, NR 247 (21-22 X 2006).

Ibidem. W przytoczonej tu wypowiedzi Ks. Prof. Krąpiec nawiązuje do przyznania Juszczence tytułu doktora honorowego przez UMCS; do głowy zapewne mu nie przyszło, że rok później jego własna Uczelnia uczyni to samo.

http://wyborcza.pl/1,75248,2776255.html [2 VI 2011].

http://www.kongres-eucharystyczny.mkw.pl/list.html [2 VI 2011].

W. Poliszczuk, op. cit., s. 374.

Ibidem.

BIOGRAMY

Maria Jazownik – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w badaniach literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku. W roku 2009 współorganizowała konfe-rencję Pamięć Czasu Zagłady (1939-2009), będącą jedną z pierwszych  jednym z pierwszych  w Polsce sympozjów naukowych, w czasie którego podjęto problematykę ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Od roku współredaguje pismo „Nad Odrą”, które wiele miejsca poświęca tematyce kresowej.

Leszek Jazownik – profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w badaniach nad edukacją literacką. Członek Rady Naukowej Instytutu Kresów Rzeczypospolitej. Wespół z żoną  Marią uczestniczył w budowie na terenie podzielonogórskiej wsi Łężyca  pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

“SS” insignia in Ukrainian forces / Insygnia SS w siłach Ukrainy

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:41

[pl] OŚWIADCZENIE STRIEŁKOWA 11.9.2014 + Koment blogera

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:19

OŚWIADCZENIE IGORA STRIEŁKOWA NA BRIEFINGU W DNIU 11 WRZESNIA (pełny tekst)

Igor Iwanowicz Striełkow 11.9.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

Minął równo miesiąc od czasu, gdy musiałem opuścić stanowisko Ministra Obrony i Dowódcy Wojsk Pospolitego Ruszenia DRL. Nie powiem, że decyzja ta była dla mnie łatwa. Nie proste też były i okoliczności, w których była ona podejmowana. Donieck i całe zgrupowanie sił zbrojnych DRL znajdowały się w operacyjnym otoczeniu i z ogromnym trudem odpierały ze wszystkich stron nieustanne ataki oddziałów karnych. I tylko kilka osób w kierownictwie Republiki wiedziało, że dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni powinny nastąpić istotne zmiany i wrogowi zostanie zadana decydująca klęska. Byłem jednym z liczby tych nielicznych, ale nie mogłem nawet napomknąć swoim podwładnym, że wkrótce zaczniemy atakować i odbierać przejęte przez wroga pozycje. Jeszcze trudniej było sobie uzmysłowić, że dowodzić wyzwoleniem pozostawionych (w tym – również według moich osobistych rozkazów) miast i osiedli Donbasu nie będzie mi dane. Moralnie było trudno zostawiać swoich przyjaciół, w tę, że tak powiem, „godzinę przed świtem”, kiedy zagłada naszej sprawy dla wielu wydawała się nieunikniona. Zatrzymywać się na okolicznościach, które zmusiły mnie do dymisji, nie będę. Powiem tylko, że podjęta decyzja była słuszna, umożliwiła bowiem w przeddzień ofensywy połączenie dowództwa sił zbrojnych DRL w jednych rękach i dzięki której uniknięto wielu konfliktów, jak trąd niszczących Republikę, jak również zapewniono niezawodne dostawy dla naszych jednostek i oddziałów wszystkiego, co było niezbędne.

W ciągu ostatnich kilku tygodni sytuacja na frontach Noworosji zmieniła się radykalnie. Na większości kierunków oddziały karne zostały odrzucone, ponieśli one ogromne straty i przeszły do obrony. Powstały przesłanki do całkowitego wyzwolenia terytorium Donbasu od oddziałów karnych i wojsk, podległych władzom w Kijowie. Pod ciosami armii DRL wróg, odgryzając się, zaczął wycofywać się na zachód, a jego dowództwo i żołnierzy ogarnęła panika. Ale co się wydarzyło potem? Na naszych oczach do sprawy zaczęły się wtrącać te siły, które już wcześniej prawie uśmierciły “Rosyjską Wiosnę” i od tego czasu nie zaniechały prób zniszczenia ruchu narodowo-wyzwoleńczego narodu rosyjskiego Noworosji.

Nie ma takiej podłości, na którą by nie były gotowe pójść te siły, które już niejednokrotnie ujawniły w najnowszej historii Ojczyzny swoją najbardziej złowrogą jakość. To właśnie one, sterowane z zagranicy, odegrały kluczową rolę w zniszczeniu Związku Radzieckiego w 1991 roku, a następnie przez całe lata 90-te otwarcie szydziły z narodów Rosji, dokonując orgii grabieży ogromnego sowieckiego dziedzictwa gospodarczego i kulturalnego. Dokonywały one na resztkach naszej Ojczyzny potwornych według konsekwencji liberalnych eksperymentów, absolutnie nie dbając o skutki dla kraju, który nazywały (i nadal nazywają) pogardliwym epitetem “ta”. Bachanalii rozkładu towarzyszyły sprowokowane przez te siły krwawe wojny, dzika nieokiełznana przestępczość, niemoralność, upadek moralny, propaganda najbardziej podłych zboczeń, jakie tylko można wymyślić, zniszczenie ekonomicznej niezależności i suwerenności polityki zagranicznej. Nawet doznawszy porażki po próbach ostatecznego zniszczenia Rosji na początku lat 2000-ch, siły te nigdzie nie znikły, a potajemnie kontynuowały swoją niszczycielską pracę w nadziei, że ich czas nadejdzie znowu i we właściwym czasie zakończą one to, co rozpoczęły. Jednak, gdy na horyzoncie zajaśniał świt “Rosyjskiej Wiosny”, a nasz kraj zaledwie zaczął się, nie w słowach, ale realnie podnosić z kolan, starając się przemyśleć wyniki gorbaczowskiej kapitulacji i przywrócić należne mu od dawna prawa i terytoria, wywalczyć prawdziwą niezależność, jak “5-ta kolumna” natychmiast zmobilizowała wszystkie posiadane siły. Powrót Krymu do składu Rosji spowodował nie tylko jej szok, a powstanie w Noworosji – prawdziwą panikę, ale także zmusiły ją ponownie ujawnić swoje prawdziwe oblicze. „Poderwana na apel” i rzucona do walki cała bardzo liczna agentura, która z powodzeniem od wielu lat stroiła się w odzież “patriotów” i “mężów stanu” i pod tą przykrywką przeniknęła do najwyższych szczebli władzy, a nawet do otoczenia Prezydenta Rosji. Występując przeciwko interesom państwa i narodu, ci zdrajcy, nadal bezczelnie twierdzą, że są “przyjaciółmi” Prezydenta, a swoje jawnie wywrotowe i szkodliwe działania przedstawiają jako jedyne prawidłowe środki, dotyczące umacniania rosyjskiej państwowości. Skąd, zapytacie, taka bezczelność i pewność własnej nietykalności? Wyjaśnienie jest bardzo proste: wszystko, co ma wartość dla przedstawicieli „5-tej kolumny” (tj. pieniądze lub inne zasoby materialne, a także rodziny i potomstwa), dawno – dawno temu zostały wywiezione za granicę i zachowanie ich zależy wyłącznie od łaski zagranicznych właścicieli.

Przez pięć miesięcy walki w Noworosji Rosjanie w pełni odczuli na sobie “owoce” tego rodzaju działań wywrotowych. W tym czasie, kiedy rosyjska pomoc wojskowa była niezbędna jak życie dla praktycznie bezbronnych powstańców i kiedy pomoc ta mogła praktycznie bezkrwawo doprowadzić do wyzwolenia wszystkich rosyjskojęzycznych województw, agenci wpływu w jednolitym zrywie zawyli o niemożności i niedopuszczalności bezpośredniej wojskowej pomocy dla powstańców. Oddziały karne paliły ludzi w Odessie, rozstrzeliwały z ciężkiej artylerii Sławiańsk i pilnie tworzyły zdolną do działań armię, a ich wspólnicy, którzy przeniknęli do kierownictwa polityki zagranicznej Rosji nie tylko sabotowali jakąkolwiek pomoc wojskową i polityczną dla powstańców, ale także, w pełnym porozumieniu z Poroszenko, Turczynowem, Achmetowem, Tarutą i innymi przedstawicielami ukraińskiej oligarchii, powodowali rozłam w szeregach kierownictwa powstania, nie pozwalali utworzyć jednolitego dowództwa i wspólnymi siłami starali się skierować do rozstawionych przez siebie pułapek Prezydenta Rosji. Wytrwałość i poświęcenie powstańców nie pozwoliły oddziałom karnym stłumić powstania do czasu, kiedy realna pomoc z Rosji jednak dotarła do adresata. Pospolite ruszenie przeszło do natarcia. Ale i tutaj, zdrajcy ujawnili siebie w pełni. Znajdującej się na granicy totalnej klęski natychmiast wyciągnęli “pomocną dłoń”, organizując rozejm i starając się w toku negocjacji „oddać” dosłownie wszystkie zdobycze powstańców, przekazując je na łaskę kijowskiej junty. Bardziej haniebnych umów niż te, które są obecnie przedmiotem dyskusji w Mińsku, wymyślić po prostu nie można. A w międzyczasie, Kijów szybko uzupełnia, dozbraja i szkoli swoją armię, szykując się do kontynuowania ludobójstwa Rosjan w Noworosji. W rezultacie mamy absolutnie taką samą sytuację jak na początku naszego ruchu, tylko w znacznie trudniejszych pozycjach wyjściowych. Jeśli w kwietniu-maju Kijów nie miał zdolnej do walki armii, ani wsparcia ludności, to teraz oddziały karne są zmobilizowane i uzbrojone “po zęby”, a ludność Ukrainy, która się znalazła pod zmasowanym wpływem propagandy, szeroko wykorzystującej metody programowania neuro-lingwistycznego, w znacznym stopniu jest zamieniona w zombie i przestała odróżniać prawdę od fałszu. Podczas tych samych kilku miesięcy przeciwko Rosji wprowadzono kilka pakietów sankcji ekonomicznych, a z ust wyższego szczebla wojskowych i dyplomatów krajów Zachodu zabrzmiały zapomniane już nieco zastrzeżenia dotyczące Abchazji i Osetii Południowej, jawne groźby słyszy się od kontrolowanych przez Amerykę islamskich bojowników. Przygotowują się do długiej i poważnej walki z Rosją. Zachód i “5-ta kolumna” praktycznie nie ukrywa swoich planów dotyczących obalenia Prezydenta Putina i następującego po tym całkowitego demontażu Rosji, a ich “agenci wpływu” ze wszystkich sił przekonują kierownictwo kraju, że pojednanie jest nie tylko możliwe, ale i że jest to jedyna konieczna alternatywa. Ten fakt, że nic, oprócz całkowitej kapitulacji, wrogów Rosji nie urządza, starannie ukrywa się przed opinią publiczną i przypuszczam, nawet przed Prezydentem.

W ten sposób, wszystkie wyjątkowo sprzyjające możliwości, które miała Rosja na wiosnę, zostały niezrealizowane, i wręcz przeciwnie, jesteśmy w obliczu stale rosnącego zagrożenia militarnego. Zasługa “5-tej kolumny” w tym jest niezaprzeczalna.

Dlaczego jednak tak nieubłaganie, a może nawet samobójczo wystąpili nasi liberałowie przeciwko Prezydentowi i jego kursowi? Z jakiego powodu tak się oni ośmielili, rzucają wyzwanie jemu i jego polityce? Moim zdaniem, są tutaj dwa główne czynniki, a pierwszym z nich jest to, że “5-ta kolumna” również nie ma innej drogi, oprócz buntu (na razie jeszcze ukrytego, ale to tylko na razie). “Rewolucja od góry”, rozpoczęta przez Władimira Władimirowicza Putina, pozbawia ich szans na polityczne przetrwanie, a wyjechać po prostu z kraju do “zarobionych pracą ponad siły” zamorskich posiadłości nie pozwalają im gospodarze zagraniczni. Drugi czynnik jest jeszcze bardziej oczywisty: mając poważne pozycje we władzy, i znaczne środki finansowe, zdrajcy poważnie liczą na przejęcie władzy przez siebie, aby w uniesieniu kontynuować na nowym etapie proces cięcia resztek niegdyś wielkiego kraju i “recyklingu” zamieszkujących w nim narodów. Ale do realizacji tego zamiaru muszą oni przeprowadzić jeszcze wiele działań wstępnych. W pierwszej kolejności – pozbawić Prezydenta Putina tego szerokiego poparcia narodu, które on zasłużenie otrzymał w wyniku akcji zagranicznych i krajowych w ostatnich latach. A co może być bardziej korzystne w tym planie, niż „olanie” Rosjan Noworosji, a następnie złożenie osobiście na Prezydenta całej odpowiedzialności za to? Przecież sami przedstawiciele „5-tej kolumny” jak hieny, starannie przebywają w jego cieniu, unikając rozgłosu.

Droga, która już wytyczyły wrogowie, jest dla nas zupełnie jasna. Maksymalne przedłużanie wojny, któremu mają towarzyszyć maksymalne ofiary i cierpienia ludności rosyjskiej po obu stronach granicy – to jest ich zadanie. Nie dać powstańcom nawet możliwości wygrania, stworzyć na granicy Rosji coraz bardziej krwawiącą ranę, do której będzie ona, kropla po kropli, wlewać zasoby i gdzie, w wyniku polityki “krok do przodu – dwa kroki w tył” nie będzie osiągnięty decydujący sukces. Jednocześnie na Federację Rosyjską będzie nakładany coraz większy ciężar w postaci wpierw setek tysięcy, a później milionów uchodźców, a sankcje zachodnie stopniowo nadszarpną zdrowie finansowe i gospodarcze kraju zwłaszcza, że domorośli oligarchowie będą się starali przenieść koszty z ich powodu na szerokie kręgi ludności. W rezultacie zdrajcy mają nadzieję doprowadzić sytuację do zawarcia najbardziej haniebnego i upokarzającego pokoju, któremu będzie towarzyszyła zdrada rosyjskiej ludności Ukrainy, aby spowodować dodatkową falę oburzenia w samej Rosji. A dalej – w pełnej zgodności z wypracowanymi jeszcze na początku 20. wieku – technologiami – moskiewski „majdan”, na którym w rzekomo sprawiedliwym oburzeniu połączą się prawi i lewi, patrioci i liberałowie. Sprawdzony scenariusz z lat 1905 i 1917 według schematu: „haniebna klęska – kryzys gospodarczy – dyskredytacja rządu – zamieszki ludności – pałacowy zamach stanu” znów jest w działaniu.

W związku z tym obrona Noworosji i wsparcie jej ludności, mają kluczowe znaczenie dla zachowania Wielkiej Rosji, unicestwienia planów „5- tej kolumny”. Jeśli uda nam się tam wygrać – to zachowamy Rosję. Gdy przegramy – odpowiednio stracimy resztki Ojczyzny. W tej walce już nie może być kompromisów i ten, kto będzie przekonywał inaczej, świadomie lub nie, leje wodę na młyn wroga. “Albo – albo” – albo Rosja przywróci prawdziwą suwerenność w pełnym zakresie, albo zostanie ona zniszczona przez koalicję zewnętrznych i wewnętrznych klanów oligarchicznych.

Oceniając swoje miejsce w walce z planami sił wywrotowych, chcę powiedzieć, że podjąłem decyzję. Główny front walki o Rosję obecnie jest tutaj. Mam nadzieję, że właśnie w Rosji mogę przynieść najwięcej korzyści. Jednocześnie jeszcze raz podkreślam, że ci, którzy mieli lub mają nadzieję wykorzystać mnie samego lub moje imię w celach destrukcyjnych, bardzo się rozczarują. Jak krytycznie bym się nie odnosił do wielu, bardzo wielu byłych krajowych decyzji politycznych Prezydenta, to w warunkach rozpętanej przeciwko nam wojnie, uważam za konieczne poprzeć go bezwarunkowo, jako jedynego legalnego Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, głównego gwaranta wolności i niepodległości kraju. Według mojej opinii, realnie obronić Noworosję, poddawaną nazistowskiemu ludobójstwu, należy w pierwszej kolejności poprzez ujawnienie i usunięcie tych jej “życzliwych”, którzy doprowadzili nas na skraj klęski militarnej.

Natomiast tym, którzy pilnie przystąpili do modelowania w mediach obrazu „pułkownika Striełkowa – lidera protestu ludowego”, informuję, że niech nawet nie liczą na to, że uda im się kupić mnie fałszywymi pochwałami i obietnicami. Istotą obowiązku oficera – jest służyć swemu krajowi i swemu narodowi. Rozmienić, niech nawet często niewdzięczną, ale wierną służbę na fałszywą sławę i popularność, aby przypodobać się wrogom Ojczyzny – to dla mnie szczyt hańby. Niech w końcu zrozumieją, że są jeszcze w Rosji ludzie (i nie mówię tu o sobie), kto stawia Obowiązek i Przyzwoitość powyżej własnych korzyści i próżności. I takich ludzi, jak pokazały wydarzenia w Noworosji, jest jeszcze bardzo dużo! I my nie pozwolimy ponownie rozerwać i zniszczyć Rosję, tak jak zniszczono w 1917-ym Imperium Rosyjskie, a w 1991-ym – ZSRR.

…………………….

CO POWIEDZIAŁ STRIEŁKOW

11.09.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

Komentarz do briefingu Igora Striełkowa od blogera Kassada

Tezy wystąpienia w punktach.

 1. Kogoś prawdopodobnie zdziwiło tak jawne przeciwstawienie Putina złym bojarom, ale chyba tylko tych, kto źle słuchał Striełkowa wcześniej, on również i wcześniej trzymał się tej pozycji i ją publicznie nagłaśniał, wskazując na istnienie piątej kolumny. O tym, że Striełkow uważa Putina za autora rewolucji “od góry”, mówił on jeszcze w czerwcu. Już nie wiem, skąd wzięto, że Striełkow jest opozycjonistą. Tutaj jest on prędzej konsekwentnym zwolennikiem Putina, co jeszcze raz potwierdził dla tych, którzy źle go słuchali wcześniej.
 1. Dokładnie tak samo Striełkow jeszcze siedząc w Sławiańsku otwarcie mówił, że jest zmęczony medialną popularnością i tym, że rozdmuchują jego kult. Jako dla osoby, która pracowała przez wiele lat w systemie BP (ros. – ГБ – госбезопасности, pol. – bezpieczeństwa państwowego – od tłum.), jest to całkiem naturalny stosunek do nagłej popularności. I tutaj on tylko potwierdził to, co mówił wcześniej.
 1. I o sprawie pomocy wojskowej dla Donbasu, on znów powtórzył to, co mówił wcześniej. Że bez pomocy Rosji będzie tam ropiejąca, krwawa rana. Generalnie, cała konferencja prasowa, dotycząca tego tematu odbyła się pod znakiem konsekwentnej obrony swojego stanowiska, które wyrażał on w okresie miesięcy maja-lipca. Po prostu teraz zabrzmiało ono już w ramach manifestu politycznego.
 1. Podobnie potwierdził się fakt jego przymusowego odejścia tuż przed wielką ofensywą. Właściwie, Striełkowa usunięto, aby nie mógł on zebrać swoich owoców, i było mu, jak można było to łatwo zauważyć, przykro z tego powodu. Metodą nacisku, o której Striełkow raczył nie mówić, stała się pomoc humanitarna, którą w zasadzie go szantażowano, zmuszając do dymisji. Szantażowała piąta kolumna, nazwisk jednak Striełkow nie chciał wymieniać.
 1. Podobnie jak większość innych dowódców Noworosji, odrzucił on „miński rozejm”, wskazując na zgubny charakter tych negocjacji dla Noworosji i Rosji i równocześnie swoim autorytetem osłonił tegoż Zacharczenkę, zasadniczo wskazując, że wina za to leży na piątej kolumnie, która „olewa” Noworosje. Również w sumie, pozytywna ocena działań dowództwa wojskowego w osobach Zacharczenki i Kononowa odzwierciedla dawną linię Striełkowa na stworzenie zjednoczonego dowództwa wojskowego Noworosji, nawet kiedy on rozpędził przygotowywany w Doniecku pucz, ale nie zaczął publicznie dobijać niektóre osoby, aby nie sprowokować konfliktu zbrojnego w Doniecku.
 1. W ogóle, kiedy ostatecznie została obalona wersja o “zranieniu” (Striełkowa – dod. tłum.) i oczywistą dla wszystkich stała się polityczna przyczyna usunięcia Striełkowa, wewnętrzne sprzeczności wewnątrz elity rządzącej wylały się na powierzchnię. Nie myślę, że oskarżenia pod adresem nienazwanych osób z najwyższego szczebla przywództwa kraju i otoczenia Putina – są owocem inicjatywy samego Striełkowa. Za nim stoją określone kręgi, którzy nie są zainteresowane scenariuszem „olania rozejmowego”. I po tym, jak działacze społeczni i dowódcy polowi ukształtowali opinie publiczną, Striełkow wbija główny gwóźdź, zamieniając zakulisowy konflikt (dla wielu niewtajemniczonych w zawiłości polityki noworosyjskiej nie oczywisty) w konflikt otwarty, finalizując otwarty protest znaczących osób Noworosji przeciwko “mińskiemu rozejmowi”. W tym planie nie ma tutaj również nic niespodziewanego, jak piszę jeszcze od chwili odmowy wprowadzenia wojsk, widełki dla Rosji są proste – albo aktywna ofensywna polityka na Ukrainie, albo takie czy inne „olanie” pod tym samym „rozjemczym sosem”, próbując uniknąć otwartego konfliktu z USA.

Właśnie niejasność w tej kwestii i pozwala odpowiedzieć na pytanie “Czy olali Noworosję” – nie, na razie nie olali, wybór jeszcze nie został dokonany. Tym niemniej, odpowiedź na to pytanie zostanie otrzymana w krótkim okresie, ponieważ konflikt w końcu przeszedł z walki zakulisowej w fazę otwartą i tło polityczne prześladowania Striełkowa w lipcu-sierpniu 2014 stało się teraz bardziej oczywiste dla społeczeństwa.

Uwaga tłumacza: Odpowiednika nowego słowa rosyjskiego „слив”, „слили” nie ma na razie w żadnym słowniku. Oznacza wylewanie (np. wody), tutaj w domyśle można przyjąć polski odpowiednik jako „olanie” kogoś, czegoś… czyli zlekceważenie, nie okazanie mu pomocy, pozostawienie go samemu sobie. A więc „слив” można przetłumaczyć jako „olanie”, „слили” – jako „olali”…

W związku z tym, godną uwagi jest otrzymana informacja o tym, że już jutro prawdopodobnie rozpocznie się na dużą skalę ofensywa junty, na dodatek do kolejnego pakietu sankcji ze strony UE, dotyczących rosyjskiego sektora naftowego i gazowego. Równocześnie z tym na Dalekim Wschodzie wojska doprowadza się do pełnej gotowości bojowej i rozpoczyna się sprawdzanie wojsk okręgu i struktur administracyjnych w sytuacji rozpoczętej wojny. Można powiedzieć, że podgrzewa się dramaturgię.

Bez ogródek: MOSKWA WSZYSTKO ROZUMIE

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 00:13

Bez ogródek: MOSKWA WSZYSTKO ROZUMIE

 

13.9.2014, tłumaczył Janusz Sielicki

 

 

 

 

Rzadko, bardzo rzadko można usłyszeć tzw. “prosty tekst”, gdy czołowy polityk mówi dokładnie to, co myśli, a nie to, czego wymagają zasady międzynarodowej dyplomacji lub polityczna racjonalność. Mam podejrzenie, że ostatnie wypowiedzi Ławrowa są akurat dla tych, których niepokoi przeklęte rosyjskie pytanie Czy Kreml rozumie, co się dzieje?.

 

W wywiadzie dla Agencji TASS (a propos, gratulacje dla kolegów z okazji powrotu do nazwy historycznej !!), Ławrow umieścił wszystkie kropki nad „i” w temacie: jak Kreml widzi sytuację na Froncie Zachodnim: konflikt USA z nami ma charakter fundamentalny, zasadniczy i zamierzony. Cytuję:

 

Gdyby nie było Krymu i Płd. Wschodu Ukrainy, Zachód wymyśliłby jeszcze coś innego. Postawiono cel: za wszelka cenę wyprowadzić Rosję z równowagi. Zadanie  sformułowano już dawno. Weźcie taką Syrię. Kilka lat temu atakowano nas jako obrońców gnębiącego własny naród dyktatora.

 

Dla szczególnie uzdolnionych Ławrow powtarza to przesłanie jeszcze raz, ale zupełnie prostym tekstem: Powtarzam: gdy jest życzenie, to powód się znajdzie. Waszyngton i niektóre kraje europejskie nie od wczoraj zdecydowały się izolować Rosję.

 

Zgodnie z tym, Kreml nie od wczoraj dowiedział się o tym i rozpatruje sytuację na linii Syria – Iran – Ukraina jako ogniwa jednego łańcucha i jako epizody jednej wielkiej kampanii, zmierzającej do zniszczenia Rosji.

 

W tym kontekście chciałbym skomentować szybko kilka ostatnich wydarzeń:

 

 1. Rozejm. Moim zdaniem pozostało mu niewiele życia.

Do pytania o jego celowość: czy ciągnąć przesyłowe linie energetyczne, naprawiać/doprowadzać do porządku rurociąg gazowy do Ługańska / Doniecka, który nieużywany od lat, wozić konwoje z pomocą humanitarną i “pomocą humanitarną” najlepiej w ciszy, a nie pod ostrzałami. Moim skromnym zdaniem, obecność gazu i energii elektrycznej w ŁRL i DRL – to jest silny atut w przyszłych etapach konfliktu. Założę się 9 do 1, że konflikt zbrojny (z okresowymi negocjacjami) – będzie trwał przez długi czas i daj Boże, aby pośredni finał mogli my zobaczyć w tym roku.

 

 1. Blokowanie rewersu na Ukrainę przez Gazprom. Europejczykom został wysłany sygnał, że “zima jest blisko” i że Gazprom / Kreml są w pełni poważni w swoich zamiarach doprowadzenia konfliktu gazowego do końca.

 

 1. Strzelec (Striełkow) jest w Moskwie. Żyje – to dobrze. Wierzy Miuridowi i pracuje z Miuridem – to źle. Katastrofalnie źle, a przede wszystkim dla niego samego.

 

 1. Wprowadzenie do stowarzyszenia UE – Ukraina zostało przeniesione na 2016 r. Za późno, panowie. Ten wariant kompromisu Putin (przez Janukowycza) proponował na minionej iteracji konfliktu. Teraz to można odnotować jako uznanie przez Brukselę tego, że Moskwa od początku miała rację, ale nic więcej. Koszty bardzo wzrosły od chwili, kiedy wariant taki był aktualny.

 

 1. Sankcje – im więcej, tym lepiej. Najważniejsze, aby jak najdłużej przeciągnął się proces, u nas jeszcze nie wszystko jest gotowe w zakresie Alternatywnego SWIFT i innych składników systemu finansowego, ale nad nimi wytrwale się pracuje. Szybkość, z jaką się to wszystko teraz odbywa – jest prawie idealna.

 

 1. Kontrakt z Iranem na dostawy ropy zaczyna się krystalizować. Osobno trzeba podziękować szczególnie odmrożonym przyjaciołom w Waszyngtonie, którzy zdecydowali się pod koniec sierpnia nałożyć nowe sankcje na Iran – to był niespodziewany ruch, można powiedzieć “dyplomacja w stylu Kliczko”, którą mogą docenić nie wszyscy. W Teheranie nie doceniono. Można powiedzieć, że irańskie przywództwo pomyślnie zdało test na inteligencję.

 

 1. Putin zaprosił Indie, Iran, Pakistan do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jeśli zrealizuje się chociaż jedno z tych zaproszeń, to będzie to ogromne zwycięstwo antyamerykańskiej koalicji.

 

 1. Sugestie o możliwości wycofania się Rosji z różnych umów międzynarodowych. Tu nie chodzi o EKPC, nie. EKPC (Europejska Konwencja Praw Człowieka) – to drobiazg życia. Znacznie bardziej interesujące są różne umowy o broni jądrowej, w tym zakazujące rozmieszczania broni jądrowej w przestrzeni kosmicznej i na platformach podwodnych (u wybrzeży USA) – te kierunki są o wiele bardziej interesujące. Szczególnych nakładów nie wymagają, liczne technologie już są, a makabryczność dla USA – doskonała.

Koniec jesieni będzie bardzo gorący. Nawet zbyt gorący.

14/09/2014

How Novorussia insurgents destroy enemy equipment and capture some

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:10

A “Voentorg” in the Donbass Cauldrons

IDF intelligence soldiers refuse to serve against innocent Palestinians

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 18:07

IDF intelligence soldiers refuse to serve: We won’t work against innocent Palestinians

Ukraine 14.9.2014 Junta threatens with nuclear weapons / Junta grozi bronią atomową

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:15

Gas – changes to Ukrainian constitution re decentralisation of gov’t / Pipa w laczkach – zmiany w konstytucji Ukrainy dot. decentralizacji władzy

Junta forces re-grouped, set up defence line / Siły junty przegrupowały się, utworzyły linię obrony

13.9.2014 – 1st Interbrigade of Novorussia army: battles in progress, paractically end to ceasefire / 1. Interbygada armii Noworosji: zaczęły się poważne boje, praktycznie koniec rozejmu

VIDEO Destroyed 51th brigade positions / Zniszczone pozycje 51. brygady

Politician close to Merkel: No need to sacrifice for Ukrainian oligarchs / Polityk bliski Merkel: Nie ponośmy ofiar za ukraińskich oligarchów

PICS Unexpected aid arrived with White Convoy2: drivers unloaded trucks for lack of local labour / Niespodziana pomoc przybyła z Białym Konwojem Bis: z braku miejscowych rąk do pracy, kierowcy sami rozładowali kamazy

VIDEO Neo-nazi poet joined insurgents / Banderowiec-poeta dołączył do powstańców

Moscow suburbs provide direct aid to Mozgovy’s insurgents / Przedmieścia Moskwy bezpośrednio pomagają powstańcom Mozgowego

[uk, en, fr] Odessa massacre – complete documentary / Documentaire Complet massacre d’Odessa / Masakra Odesska – komplet dokumentalny

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 07:49

13/09/2014

Does the Kiev Government have a plan?

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:54

Does the Kiev Government have a plan?

Harper’s sell out of Canada to China will be locked in

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:51

Harper sell out to China will be locked in

WORDS COST NIL Pope urges world to shed apathy in face of ‘third war’

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:46

Pope urges world to shed apathy in face of ‘third war’

Truth about Ebola the government will never admit

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 20:26

Truth about Ebola the government will never admit

The Mozgovoi Manifesto, September 8, 2014

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 17:38

The Mozgovoi Manifesto, September 8, 2014

Translated and Subtitled by Daniil Mihailovich [wartime radio chatter]

Mozgovoi: “This truce is not what we fought for”

Resistance within a Rebellion

 

[Alexey Mozgovoi is one of the famous militia leaders, a construction worker and orchestra conductor before the war, ostensibly free of mafia connections / He closely aligned with Igor Strelkov from the first days of the uprising, and advocates continuing armed struggle until meaningful self-government can be achieved / His “Prizrak” (Ghost) brigade is about 1000 men strong. / They called themselves ghosts because the government declared them fully wiped out several times, whereas real losses are about 40 men as of late August / Those with a will, look for a way! Those without, look for an excuse!]

Greetings to free men. I, the commander of the Prizrak brigade, want to comment on some things regarding my last proclamation, about the Minsk negotiations. First answer: Yes, this is really my article. Many doubted that it was really written by me. Yes, those are my words. And I confirm everything said in there. In fact, there was no truce, and there could be no truce. What is happening currently is the enemy is rearming, resupplying, and redeploying of his troops. Ninety percent of civilians do not support this agreement, and hundred percent of militiamen don’t support it either. This agreement has no weight anyway. It is signed by Kuchma, it’s not an official document. [Kuchma = ex-president from 1994, like Clinton signing for US in 2014] It’s a joke. The documents need to be signed in Kiev, by the so-called “acting president.” Like Nazi Germany representatives back in the day, signing off on their unconditional surrender. That would be a meaningful document. But no private businessman can represent the interests of Ukraine—especially not Kuchma, who robbed Ukraine as much as he could. Ridiculous. Is he representing those fighting here for his [money]? Ridiculous. Just recently, those same fighters were screaming “Kuchma is a thief, Kuchma is a murderer”… And no, he is representing them? What a rapid change of heart for Maidan revolutionaries. How rapidly do they change their demands, their understanding of right and wrong…

Now I’m addressing those who think our ideas are utopian: Aren’t you tired of corruption? Bribes—in hospitals, bribes—in schools, in kindergartens, any public facility at all. Aren’t you tired of lawlessness in government—at all levels, from local officials to the president? Aren’t you tired of working for peanuts, when the so-called “owners”… of the factories and mines built by your fathers in the Soviet times are rolling in dough and buying anything and anyone they want? And you have to live within the limits set by them? Aren’t you tired of it? The lords are doing good: They wrote a “constitution” for the rest of us, a ton of laws, our healthcare is free, but not for everyone. Tell me, do you know even one woman who managed to give birth without paying? … Doubt it. Do you think the school system works fine? Doubt it.

It’s like that everywhere. How long did we protest against unfair police practices? No results. Until we _really_ start fighting against it, nothing will change. We will keep talking in kitchens, blaming the government for this and that… But if we don’t act, the government will just nod and keep doing its thing. Like the saying—“He keeps listening, but keeps eating.” And they eat well. While the common people… aren’t doing so good.

So, the smart and educated gentlemen, who think our ideas are a utopia—join us. And do at least a little bit to make it a reality. So this idea does not vanish without a trace. For this—we don’t need theoretical discussions about whether it’s a utopia, but lots of hard work. And you need to fight, like we are fighting now. Yes, we need to wage a war. It is finally time to get rid of all that scum. To finally create an honest, decent, fair society.

Now about another kind of people. Those that always say that Mozgovoi betrayed everyone, ran away, sold out, did not come back, et cetera… Keep dreaming. First of all, none of my men would ever take such statements seriously. And, as their commander, even if I do leave somewhere, I always come back. I always come back to the men that followed me. So, naysayers. Use your efforts, your energy, to do something righteous. Build something real. Stop trying to destroy, with worthless talk. I say again: even if I do leave, I always come back. Keep dreaming. So stop spreading gossip that I have betrayed or sold out somebody… I suggest that you stop. It is useless, you are simply wasting your time. Do something meaningful.

And finally, about the so-called “truce.” There is no truce. The document is a farce. We will keep fighting like we did before. Hopefully, even better. Till victory. Our victory. People’s victory. Over oligarchs and corrupt officials. This is the victory we want.
I repeat: we are not fighting the Ukrainian people, the ones sent here. Yesterday, for example, several government soldiers came over to our side. You will see their interviews shortly, maybe even in this news video. You will also see interview with a prisoner, who was shocked by many things when he was brought here. He was stunned not to any Chechen mercenaries, Russian army, any terrorists. Did not see us pillaging. He was given normal care, medical treatment, food, like prisoners should be treated by normal people. Totally shocked at how he was brainwashed and lied to by the government media. His interview will also be shown.

*****

[interviews:]

[Defector 1:]

[in the army] there are lots of local guys from Donetsk and Lugansk regions who were forcibly conscripted. Because West Ukraine—that’s it, anyone left [alive] doesn’t want to go anymore. They’ll be press-ganging us now.

[Defector 2:]

[Introduce yourself, please.]

[Warrant Officer?][Marat?] Alchevskiy.

[Which unit did you serve in?]

Unit 428, anti-aircraft regiment.

[So you didn’t get to shoot at anyone either?]

No, I did not [shoot anyone].

[Why did you decide to come over to our side?]

Because the president’s order was not to send the conscripted into the ATO [Anti-Terrorist Operation], into the combat zone. And they brought us here, into the ATO zone. So we decided… to switch sides… because we don’t want to hurt anyone. So there.

[When you came here, what did you see? Is everyone a terrorist?]

Everybody is someone I know. Everyone is from my hometown.

[So you just wanted to be a civilian? To be left in peace?]

Yes, a couple days ago, we were told our battery is redeploying… They told us we’re getting moved elsewhere from Dnepropetrovsk, going to winter bases… Not to be freezing in the fields. And then, it so happened, we were almost in—

[So you were duped?]

Yes, they lied to us and brought us to the ATO zone. At that point, we had no way of getting back.. Then we heard that they want to send us to the frontlines. We decided that we [untrained conscripts] should not be fighting, especially not against our neighbors, against our hometown. I was born here, I grew up here. And all of our conscripts also are from Lugansk, Donetsk regions. All of them know there are no terrorists here, no Russian troops, no [foreigners?]

[Defector 3:]

My name is Alexandr, I used to live in the town of Zoryansk.

[Tell me please, why did you come over to our side?]

I have come over to the side of the Lugansk People’s Republic because, while serving in the Dnepropetrovsk region, we were [illegally] sent into the ATO zone. I don’t want war. So I decided to run away. I did not see any terrorists or Russian soldiers. There are common people here, workers and miners, who decided to fight for [their rights].

[Which army or national guard unit were you in?]

I was in the unit A1428.

[Defector 1:]

[Please introduce yourself.]

My name is Stas. I am from [Zugres?].

[Why did you come over to us?]

I don’t want to wage war. Against peaceful people. Against common people.

[Which unit are you from?]

A1973.

[What is the unit’s mission?]

The usual, guarding checkpoints, all that.

[Want to send a message to your side?]

Well, I don’t know guys, come over and see for yourselves that there are no murderers here, just common people.

[Defector 3:]

[Did you have any orders to shoot?]

No.

[Did you shoot in anger?]

No.

[At all?]

Yes, but I could feel they would make me, soon.

[So your unit did not participate in combat yet, and you decided to come over to us before that happened?]

Yes sir.

[Defector 2:]

[Ukraine shouldn’t think there are terrorists here. Everyone here is calm and peaceful, didn’t see any terrorists. Didn’t see any Russian troops, or even weapons. [translator’s note: As you can see, Mozgovoy’s brigade isn’t hot on Moscow’s truce, so no supply for them] We were met calmly, quietly, no one wanted to shoot us, no one is hurting civilians either.

[Defector 3:]

Our so-called government is forcing the people to fight each other. The government is lying to us all. So, I don’t know, guys, join our side. The other side is all lies.

[Defector 2:]

I want to tell the guys from Dnepropetrovsk, from West Ukraine, so they wouldn’t think that we are terrorists that want to explode the whole Donbass. Everybody wants justice. The government in Kiev has gone completely nuts. They tell me one thing on TV, on the news, but I’ve seen complete opposite things with my own eyes.

[Defector 1:]

Guys, our common enemy is in Kiev, not in Donbass.

*****

[Alexey Mozgovoi:]

I want to address the government soldiers. Those who were forcibly conscripted. a lot of soldiers are in this situation, I know. There aren’t many volunteer units. Because our oligarchs can’t finance the whole of the army. They can only finance their own pocket armies. [= so-called volunteer battalions] All the rest are herded—forgive the term, but that is what is happening… People are herded, given no choice—although they always have a choice, they do, but many do not see it. But if you end up conscripted—I suggest you come over to our side. To the side of the [Ukrainian] people. And you will see for yourself that our side is truly righteous.

*****

[prisoner:]

We were conscripted via lies. And before that, I lived forty years without serving in the army. They just told me we’ll be guarding [depots?] and local areas. Later, we were cheated by the government and sent to guard [supply columns?]. So we did not know where and why are we being sent. So, here I just read this document by your brigade commander Alexey Mozgovoy. And I fully agree with him. The people have a right to self-determination, to choose where… where they want to live, where do they want to work, where do they want to raise their children. I have a little kid myself, my wife is disabled. Hope to God I can return to them, alive. And, at home, in Dnepropetrovsk region, I will try to tell everyone what is going on here, why did the local people take up arms. There are no Chechens, Afghans and other foreign insurgents from across the border, like they tell us back there. I did not see anyone like that. I saw what’s going on here with my own eyes. And I hope the Lord and truth help these people.

*****

[Alexey Mozgovoi:]

In the end, I would like to address those who are still undecided. To come and enlist with the resistance is a step forward. A worthy step, for any free-thinking person. To finish what we started, [to march] together to victory, is a real step forward. A worthy one. A righteous one. Therefore, I call on everyone to join the self-defense militia. Come. Make the right choice. The right choice in the one chance of our lifetimes. This chance appears once in a hundred years, in a thousand years—but right now, we have a chance. And it would be criminal not to use it. Criminal and stupid. A once-in-a-lifetime chance that we got has to be taken. We need to take it. We need to win in the name of truth, justice and returning power to the people.

To sum things up. The Minsk agreement is nothing short of a betrayal. DPR and LPR governments responsible have to resign. The government of Novorossiya has to act in the interests of its people first and foremost, has to work for justice and the ideals that our people took up arms to defend. And not in anyone’s financial interests. And that is exactly what we are seeing at the moment. Tell me, construction companies moving in while the war is still on—does that make sense to you? I don’t think so, unless they are sure that the war will not continue. But they are already moving in. What companies are these, who owns them, why are they here and on what conditions? Nobody knows. Was there a tender or no? Also, companies are moving into our mines and starting operations. On what grounds, who are these companies, who owns them? What did we fight for? What are we still fighting for? We kick out one bunch of oligarchs to replace them with another? That won’t do.

Second. Kiev’s minor concessions in the form of “special region status”… are not what we want. We already have a status. A status of a free and just society. And this is a worthy status for Novorossiya. There’s not much honor in getting a pittance [for your victory], even if it comes from the capital.

Third. We need to, as soon as possible, call a meeting of the Commanders’ Council, where we will elect a new government for Novorossiya. Not DPR, not LPR, but Novorossiya as a whole. Otherwise these toy governments could squabble indefinitely. Or maybe our governments are finished already, it’s just that we don’t know it yet. All of Novorossiya’s combat units have to unite. Their commanders need to unite and establish direct communication. We have to form a united front. All of the units that are really for truth, honor, and dignity of the people of Novorossiya. All of the units that are ready to go till the end, till victory, have to unite at last. We don’t need the leaders that have been bought and are now selling out Novorossiya. Give us victory and justice, give us honor and dignity… Or give us death. This is the only way.

“Don’t think about your hide. Think about your honor.” This is the motto of our resistance. And I ask everyone to follow it, and join our forces. We know what we’re fighting for. We know who we answer to. We know what to be proud of. And under no circumstances should we fight for somebody’s financial interests. First and foremost, we are fighting for our people. First and foremost, we are fighting for our honor and dignity. And may the Lord be with us. With us, with the Slavic union, with the Slavic peoples. We will win.

 

Next Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 682 other followers